Настава
Ученици
Родитељи
Документи
Програми
Јавне набавке
четвртак, 24. јун 2021. год.

Акција уређења школе и околине

Према "Правилнику о школском календару за основне школе, са седиштем на територији АП Војводине за школску 2020/2021. годину" школа је у обавези да планира два радна дана (субота у септембру 2020. године, у првом полугодишту и субота, 15. или 22. мај 2021. године, у другом полугодишту) за организовање и реализацију активности из области изборних предмета (грађанско васпитање, верска настава и др.), ваннаставних активности, спортских активности, области екологије и заштите животне средине, културно-уметничке активности и слично.

Тим поводом, а у организацији Комисије за културну и јавну делатност школе и Комисије за естетско-хигијенско уређење школе, 22. маја 2021. године одржаћемо радну акцију уређења школе и школског дворишта, којој ће присуствовати ученици од 2. до 8. разреда и запослени наше школе. Ученици ће, зависно од парцеле за коју су задужени и коју уређују, донети алат, у договору са одељењским старешинама.

Радна акција ће трајати од 10 до 13 часова.

Пролећни распуст

Према календару рада школе, у школској 2020/21. години пролећни распуст се састоји из два дела. Први део пролећног распуста почиње 02. априла 2021. године, а завршава се 05. априла 2021. године. Други део пролећног распуста почиње 30. априла 2021. године и завршава се 07. маја 2021. године.

Дан школе

21. март је Дан наше школе, која носи име по Ивану Горану Ковачићу – песнику, писцу, револуционару! Иван Горан Ковачић је рођен 21. марта 1913. године у Луковдолу крај Врбовског, Република Хрватска (у то време Аустроугарска). Убијен је у Другом светском рату, кад је имао само 30 година. Иван Горан Ковачић је писао песме, новеле, есеје, критике и чланке; преводио je с енглеског, француског, руског и словеначког језика. Читао је много, и то одабрану литературу. За живота је издао збирку песама „Лирика“ и књигу новела „Дани гњева“, у којој је приказао мале и несрећне људе притиснуте сиромаштвом и децу свог родног Горског котара. Почео је писати и два романа: „Брод на потоку“ и „Божји бубањ“, али их није успео завршити. Крајем 1942. приредио је песме „Огњи и роже“ и књигу критика „Есеји и оцјене“. Његова поема „Јама“ толико снажно описује ратне страхоте и злочине да представља једно од највећих дела противратне поезије на свету.

О Ивану Горану Ковачићу је 1979. године снимљен истоимени филм.

У нашој школи је осамдесетих година прошлог века, поводом Дана школе објављиван и школски часопис „Гораново пролеће“ у ком су, поред информација од значаја за живот и рад школе, објављивани угледни и награђивани ликовни и литерарни радови наших ученика.

Поводом Дана школе припремили смо кратку презентацију, а у складу са свим епидемиолошким мерама које су на снази, и организацијом рада, коју смо у обавези да испоштујемо - расписали смо литерарни и ликовни конкурс, под називом „Моја школа“. Најбољи радови ученика, према оцени Комисије за културну и јавну делатност школе биће награђени.

Пробни завршни испит

Министарство просвете, науке и технолошког развоја донело је 19. марта 2021. године Одлуку о одлагању пробног завршног испита за ученике осмог разреда.

Пробни завршни испит, који је планиран за 26. и 27. март, одлаже се за петак 9. и суботу 10. април 2021. године, што ће бити утврђено изменом Правилника о календару образовно-васпитног рада основне школе за школску 2020/2021. годину.

Организација рада школе од 15. марта 2021. године

У складу са Дописом МПНТР, образовно - васпитни рад у ОШ "Иван Горан Ковачић" Станишић, у периоду од 15. марта до 16. априла 2021. године, организован је на следећи начин:

 1. настава у првом циклусу (I - IV разред) реализује се у школи, кроз непосредан образовно - васпитни рад;
 2. настава у другом циклусу (V - VIII разред) реализује се на даљину.

Ученицима је путем Јавног медијског сервиса РТС и платформе РТС Планета, као и до сада - обезбеђено емитовање наставних часова, као вид подршке реализацији наставе на даљину.

У периоду од 29. марта до 16. априла у школи су организоване провере знања ученика у складу са Дописом МПНТР број 601-00-00027/14/2021-15 од 24. марта 2021. године.

Право на бесплатне уџбенике

Право на бесплатне уџбенике имају:

 1. Ученици из социјално/материјално угрожених породица (примаоци новчане социјалне помоћи),
 2. Ученици који основношколско образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану,
 3. Ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом који образовно-васпитни рад остварују по индивидуалном образовном плану и другим ученицима којима су потребни прилагођени уџбеници (увећан фонт, Брајево писмо, електронски формат) и
 4. Ученици који су у породици треће или свако наредно рођено дете које је у систему школовања Републике Србије.

Школи је, као доказ о испуњености услова, неопходно до 5. марта 2021. године доставити следећу документацију:

 • За тачку 1. примаоци новчане социјалне помоћи, копију Решења којим се утврђује право на остваривање социјалне новчане помоћи;
 • За тачку 4. потврду образовно-васпитне установе о својству ученика (средње школе), односно студента.

Напомена: довољно је да ученик задовољава један од наведених услова како би остварио право на бесплатне уџбенике.

Школска слава - Свети Сава

27. јануара обележавамо школску славу, Свети Сава. Према календару рада школе, тај дан је радни, ненаставни. С обзиром да смо у обавези да водимо рачунама о прописаним епидемиолошким мерама, школске 2020/21. године, овај значајан датум обележавамо у складу са актуелним околностима:

 • Ученици долазе на час посвећен Светом Сави, који ће одржати одељењске старешине, према следећем распореду:
 • 1. смена у 10:30, 2. смена у 11:20.
 • Освештање славског колача и кољива у зборници (чему, поред наставника, присуствују и по два представника одељења која су у 1. смени).

После пригодног часа и активности по одељењима, ученицима ће бити подељено освештано кољиво у трпезарији школе.

Презентација и филм о животу и делу Светог Саве приказани су ученицима школе.

Организовање наставе у другом полугодишту

Образовно - васпитни рад ће се према Допису Министарства просвете, науке и технолошког развоја од почетка другог полугодишта школске 2020/2021. (18. јануар) одвијати према утврђеном (основном) моделу, распореду часова и звона по сменама.

У првој радној седмици 2. полугодишта:

 • у 1. смену долазе ученици разредне наставе који су последњу радну седмицу првог полугодишта били друга смена, одељење 6-1 и група А петог, седмог и осмог разреда;
 • у 2. смену долазе ученици разредне наставе који су последњу радну седмицу првог полугодишта били прва смена, одељење 6-2 и група Б петог, седмог и осмог разреда.

Начин реализације наставе прилагођаваће се у складу са препорукама Кризног штаба и одлукама Владе Републике Србије, које су условљене епидемиолошком ситуацијом.

Измене Правилника о календару образовно-васпитног рада основнe школe за школску 2020/2021. годину

 • Прво полугодиште школске 2020/2021. године завршава у петак, 18. децембра 2020. године.
 • Друго полугодиште почиње у понедељак, 18. јануара 2021. године, а завршава у уторак, 8. јуна 2021. године за ученике осмог разреда, односно у уторак, 22. јуна 2021. године за ученике од првог до седмог разреда.
 • Зимски распуст почиње у понедељак, 21. децембра 2020. године, а завршава у петак, 15. јануара 2021. године.
 • Летњи распуст за ученике од првог до седмог разреда почиње у среду, 23. јуна 2021. године.
 • Ученици осмог разреда полагаће пробни завршни испит у петак, 26. марта 2021. године и у суботу, 27. марта 2021. године, а завршни испит у среду, 23. јуна 2021. године, у четвртак, 24. јуна 2021. године и у петак, 25. јуна 2021. године.

Нове мере за организацију рада и измена школског календара

На основу препоруке Кризног штаба за сузбијање заразне болести COVID-19 Влада Републике Србије донела је Уредбу којом се прописују нове мере за организацију рада основних и средњих школа и измена школског календара за школску 2020/21. годину. Према наведеној Уредби, у периоду од 30. новембра до 18. децембра 2020. године образовно-васпитни рад у основној школи организује се на следећи начин:

 • У првом циклусу (од I до IV разреда) наставља се непосредни образовно-васпитни рад.
 • У другом циклусу (од V до VIII разреда) образовно-васпитни рад оствариваће се путем наставе на даљину уз коришћење одговарајућих система за управљање учењем и путем Јавног медијског сервиса Србије.

У складу са одлуком о промени календара образовно-васпитног рада, прво полугодиште завршава 18. децембра 2020. године, зимски распуст траје од 21. децембра 2020. године до 15. јануара 2021. године, а друго полугодиште почиње 18. јануара 2021. године.

Коришћење школске спортске сале

Наредбом штаба за ванредне ситуације града Сомбора од 26. новембра 2020. забрањено је коришћење спортских школских сала свим спортским клубовима и другим учесницима у систему спорта на територији града Сомбора.

03. децембра 2020. године Влада Републике Србије донела је Уредбу о изменама уредбе о мерама за спречавање заразне болести COVID-19.

Пилот пројекат „Обогаћен једносменски рад“

Министарство просвете, науке и технолошког развоја, другу годину подржава Пилот пројекат Обогаћен једносменски рад. Наша Школа је једна од школа која је, на територији Школске управе Сомбор, обухваћена овим Пилот пројектом.
Након редовне наставе, основним школама се омогућило да остварују бројне образовне и васпитне програме са циљем јачања васпитног утицаја школе, пружања додатне образовно – васпитне подршке у учењу, напредовању и укупном личном и социјалном развоју ученика.

Спровођење Обогаћеног једносменског рада започеће од октобра 2020. године и обухватиће ученике од 3. до 8. разреда.
Након редовне наставе ученици ће имати могућност да остану у школи или да се врате у школу и учествују у одређеним активностима.
Активности које су ученици до сада похађали (допунска и додатна настава, секције, припреме за такмичења, припреме за завршни испит и сл.) и даље ће се одржавати на уобичајен начин.

На основу плана активности оствариваће се и обогаћена и проширена образовно – васпитна подршка ученицима кроз различите активности и програме који су прилагођени потребама ученика и специфичностима окружења. Због специфичне ситуације, пандемије Ковид-19, део наставе ће се одвијати и онлајн.
У нашој Школи за ученике ће бити организовано 9 различитих активности.

Учешћем у различитим активностима ученицима је омогућено:

 • Да усаврше своја знања, постигну боља образовна постигнућа и превазиђу препреке у учењу
 • Да развију здравствено – хигијенске навике и позитиван однос према сопственом телу и очувању здравља
 • Да квалитетно и безбедно проводе слободно време
 • Да развију социјалне вештине(комуникација, дружење, тимски рад...)
 • Да развију предузетничкии спортски дух
 • Да развију логичко мишљење
 • Да негују културу лепог понашања и др.
 • Динамика остваривања активности је једном или два пута седмично по 1 сат (14.30 – 15.30 или 15.30 – 16.30 сати) или једном седмично по 2 сата (14.30 – 16.30 сати).
 • Свака активност обухвата више разреда.
 • Ученици се могу определити за више активности, у складу са својим потребама и интересовањима.
 • Групе за сваку активност су отворене до краја октобра 2020. године и до тада им се могу прикључити сви заинтересовани ученици.
 • Ученици који су неодлучни имају могућност „пробног присуствовања“ одређеној активности, као и могућност да се о њој детаљније информишу од наставника који је остварује.
 • Заинтересовани ученици могу да се пријаве наставнику који остварује одређену активност или наставници Кристини Гундић.

 

Активност/програм

наставник

разреди

Шах

Јасмина Миливојевић

5, 6, 7. и 8.

Хор и оркестар

Марија Томашевић Арсић

3, 4, 5, 6, 7. и 8.

Стони тенис

Илија Бижић

5, 6, 7. и 8.

Помоћ у савладавању математике

Милица Николић

5, 6, 7. и 8.

На два точка

Кристина Гундић

3, 4, 5, 6, 7. и 8.

Моделујемо

Кристина Гундић

5, 6, 7. и 8.

Српски језик- подршка у учењу

Анђела Нешовић

5, 6, 7. и 8.

Помоћ у усвајању знања из физике

Марија Сударић

6,7. и 8.

Помоћ у усвајању знања из хемије

Бојана Коњовић

5, 6, 7. и 8.


 

Школски календар за школску 2020/2021. годину

Покрајински школски календари усаглашени су са републичким, када је реч о почетку и крају школске године. Стога ће школска година и у Војводини почети у уторак, првог септембра 2020. године, а прво полугодиште трајаће до 23. децембра. Након зимског распуста ђаци се враћају у школске клупе у понедељак, 18. јануара 2021. године. Завршетак наставне године и овај пут зависи од наставног плана за основне и средње школе.

Одлука о одређивању лица за заштиту података о личности

На основу члана 56. став 2. тачка 1. Закона о заштити података о личности (“Службени  Гласник“ Р.С. број 87/18) директор школе је донео Одлуку о одређивању лица за заштиту података о личности.

Настава креће од понедељка

С обзиром на поправљање епидемиолошке слике, настава почиње од 25. фебруара 2019. године. Школа ће предложити план надокнаде наставе.

Календар такмичења за школску 2018/2019. годину