Планови и програми наставе и учења (наставни планови и програми) - Основно образовање и васпитање​

 1. Правилник о програму наставе и учења за осми разред основног образовања и васпитања: 11/2019-61
 2. Правилник о програму наставе и учења за четврти разред основног образовања и васпитања: 11/2019-1
 3. Правилник о ближим условима за оснивање, почетак рада и обављање делатности основне школе: 5/2019-363
 4. Правилник о програму наставе и учења за седми разред основног образовања и васпитања: 5/2019-61
 5. Правилник о програму наставе и учења за трећи разред основног образовања и васпитања: 5/2019-6
 6. Правилник о плану наставе и учења за седми и осми разред основног образовања и васпитања: 18/2018-1
 7. Правилник о програму наставе и учења за други разред основног образовања и васпитања: 16/2018-47, 3/2019-1

  ​​Правилник о допунама Правилника о програму наставе и учења за други разред основног образовања и васпитања ("Службени гласник РС - Просветни гласник", број 3/2019) ступио је на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику РС – Просветном гласнику”, односно 17. априла 2019. године, а примењује се почев од школске 2019/2020. године (види члан 2. Правилника - 3/2019-1).

 8. Правилник о плану наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и васпитања и програму наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и васпитања: 15/2018-77, 18/2018-1, 3/2019-83

  Правилник је ступио на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”, односно 31. августа 2018. године, а примењује се почев од школске 2018/2019. године (види члан 4. Правилника).
  Правилник о допунама Правилника о плану наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и васпитања и програму наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и васпитања ("Службени гласник РС - Просветни гласник", број 3/2019) ступио је на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику РС – Просветном гласнику”, односно 17. априла 2019. године, а примењује се почев од школске 2019/2020. године (види члан 2. Правилника - 3/2019-83).

 9. Правилник о плану наставе и учења за први циклус основног образовања и васпитања и програму наставе и учења за први разред основног образовања и васпитања: 10/2017-1, 12/2018-1, 15/2018-1, 18/2018-1, 1/2019-18
 10. Правилник о допунама правилника о наставном плану и програму основног образовања и васпитања: 7/2011-7
 11. Правилник о допунама правилника о наставном плану и програму основног образовања и васпитања: 7/2011-1
 12. Правилник о образовним стандардима за крај првог циклуса обавезног образовања за предмете српски језик, математика и природа и друштво: 5/2011-141
 13. Правилник о допунама правилника о наставном плану и програму основног образовања и васпитања: 3/2011-129
 14. Правилник о изменама правилника о наставном плану и програму основног образовања и васпитања: 3/2011-124
 15. Правилник о програму завршног испита у основном образовању и васпитању: 1/2011-1, 1/2012-1, 1/2014-1, 12/2014-1, 2/2018-1
 16. Правилник о општим стандардима постигнућа – образовни стандарди за крај обавезног образовања: 5/2010-4
 17. Правилник о наставном програму за осми разред основног образовања и васпитања: 2/2010-13, 3/2011-129 (др. правилник), 8/2013-7, 5/2014-85, 11/2016-505, 11/2016-586, 7/2017-12, 12/2018-64, 10/2019-1

  Правилник о измени Правилника о наставном програму за осми разред основног образовања и васпитања ("Службени гласник РС - Просветни гласник 11/2016), ступио је на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије” , односно 3. септембра 2016. године и примењује се од школске 2019/2020. године. Ученици који у школској 2016/2017. години похађају осми разред, стичу образовање по наставном програму предмета „Информатика и рачунарство” који је био на снази до ступања на снагу овог правилника (види чл 2. и 3. Правилника - 11/2016-586).
  Правилник о измени и допунама Правилника о наставном програму за осми разред основног образовања и васпитања ("Службени гласник РС - Просветни гласник", број 12/2018) ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику РС – Просветном гласнику”, а примењује се почев од школске 2018/2019. године, осим у делу који се односи на програм предмета „СРПСКИ КАО НЕМАТЕРЊИ ЈЕЗИК” за осми разред, који се примењује почев од школске 2021/2022. године (види члан 2. Правилника - 12/2018-64).
  Правилник о изменама и допунама Правилника о наставном програму за осми разред основног образовања и васпитања ("Службени гласник РС - Просветни гласник", број 10/2019) ступио је на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику РС – Просветном гласнику”, односно 6. августа 2019. године, а примењује се почев од школске 2020/2021. године (види члан 2. Правилника – 10/2019-1).

 18. Правилник о изменама и допунама правилника о наставном плану и програму основног образовања и васпитања: 2/2010-1
 19. Правилник о наставном програму за седми разред основног образовања и васпитања: 6/2009-1, 3/2011-129 (др. правилник), 8/2013-1, 11/2016-461, 11/2016-584, 12/2018-55, 3/2019-189, 12/2019-1
 20. Правилник о наставном плану и програму предмета Верска настава за осми разред основне школе: 7/2008-28
 21. Правилник о наставном плану и програму предмета Грађанско васпитање за осми разред основне школе: 6/2008-1
 22. Правилник о наставном програму за шести разред основног образовања и васпитања: 5/2008-1, 3/2011-129 (др. правилник), 1/2013-24, 5/2014-3, 5/2014-85, 11/2016-410, 11/2016-582, 3/2018-1, 12/2018-46
 23. Правилник о изменама и допунама правилника о наставном плану и програму основног образовања и васпитања: 2/2008-24
 24. Правилник о наставном плану и програму предмета Верска настава за седми разред основне школе: 2/2008-1
 25. Правилник о наставном плану и програму предмета Грађанско васпитање за седми разред основне школе: 7/2007-1
 26. Правилник о наставном плану за други циклус основног образовања и васпитања и наставном програму за пети разред основног образовања и васпитања: 6/2007-1, 2/2010-5, 7/2010-9 (др. правилник), 3/2011-129 (др. правилник), 1/2013-18, 4/2013-177, 11/2016-364, 11/2016-580, 6/2017-7, 8/2017-1, 9/2017-1, 12/2018-36, 15/2018-77 (др. правилник)

  Правилник је престао да важи у делу који се односи на наставни план и програм за пети разред основног образовања и васпитања, даном ступања на снагу Правилника о плану наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и васпитања и програму наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и васпитања („Службени гласник РС – Просветни гласник“, број 15/2018), односно 31. августа 2018. године (види члан 3. Правилника – 15/2018-77).

 27. Правилник о изменама и допунама правилника о наставном плану и програму основног образовања и васпитања: 15/2006-1
 28. Правилник о наставном програму за четврти разред основног образовања и васпитања: 3/2006-4, 15/2006-1 (др. правилник), 2/2008-24 (др. правилник), 3/2011-124 (др. правилник), 7/2011-1 (др. правилник), 7/2011-7 (др. правилник), 1/2013-12, 11/2014-8, 11/2016-322, 11/2016-577, 7/2017-1, 12/2018-27

  Правилник о измени и допунама Правилника о наставном програму за четврти разред основног образовања и васпитања ("Службени гласник РС - Просветни гласник", број 12/2018) ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику РС – Просветном гласнику”, а примењује се почев од школске 2018/2019. године, осим у делу који се односи на програм предмета „СРПСКИ КАО НЕМАТЕРЊИ ЈЕЗИК” за четврти разред, који се примењује почев од школске 2021/2022. године (види члан 2. Правилника - 12/2018-27).

 29. Правилник о наставном плану и програму предмета Грађанско васпитање за пети разред основне школе: 15/2005-49
 30. Правилник о наставном плану и програму предмета Грађанско васпитање – Сазнање о себи и другима за четврти разред основне школе: 15/2005-47
 31. Правилник о наставном плану и програму предмета Верска настава за четврти разред основне школе: 9/2005-18
 32. Правилник о наставним плану и програму предмета Верска настава за пети разред основне школе: 9/2005-9
 33. Правилник о наставном плану и програму предмета Грађанско васпитање – Сазнање о себи и другима за четврти разред основне школе: 2/2005-16
 34. Правилник о наставном плану за први, други, трећи и четврти разред основног образовања и васпитања и наставном програму за трећи разред основног образовања и васпитања: 1/2005-1, 15/2006-1 (др. правилник), 2/2008-24 (др. правилник), 2/2010-1 (др. правилник), 7/2010-4, 3/2011-124 (др. правилник), 3/2011-129 (др. правилник), 7/2011-1 (др. правилник), 7/2011-7 (др. правилник), 1/2013-2, 11/2014-4, 11/2016-263, 11/2016-575, 12/2018-18

  Правилник о измени и допунама Правилника о наставном плану за први, други, трећи и четврти разред основног образовања и васпитања и наставном програму за трећи разред основног образовања и васпитања ("Службени гласник РС - Просветни гласник", број 12/2018) ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику РС – Просветном гласнику”, а примењује се почев од школске 2018/2019. године, осим у делу који се односи на програм предмета „СРПСКИ КАО НЕМАТЕРЊИ ЈЕЗИК” за трећи разред, који се примењује почев од школске 2020/2021. године (види члан 2. Правилника - 12/2018-18).

 35. Правилник о наставном плану и програму предмета Верска настава за четврти разред основне школе: 23/2004-24
 36. Правилник о наставном плану и програму предмета Верска настава за трећи разред основне школе: 23/2004-14
 37. Правилник о наставном плану и програму предмета Грађанско васпитање – Сазнање о себи и другима за трећи разред основне школе: 20/2004-3
 38. Правилник о наставном плану и програму за први и други разред основног образовања и васпитања: 10/2004-1, 20/2004-1, 1/2005-81, 3/2006-1, 15/2006-1 (др. правилник), 2/2008-24 (др. правилник), 2/2010-6, 7/2010-1, 3/2011-124 (др. правилник), 7/2011-1 (др. правилник), 7/2011-7 (др. правилник), 1/2013-8, 4/2013-181, 14/2013-1, 5/2014-1, 11/2014-1, 11/2016-168, 11/2016-573, 6/2017-5, 12/2018-9

  Правилник о измени и допунама Правилника о наставном плану и програму за први и други разред основног образовања и васпитања ("Службени гласник РС - Просветни гласник", број 12/2018) ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику РС – Просветном гласнику”, а примењује се почев од школске 2018/2019. године, осим у делу који се односи на програм предмета „СРПСКИ КАО НЕМАТЕРЊИ ЈЕЗИК” за други разред, који се примењује почев од школске 2019/2020. године. (види члан 2. Правилника -12/2018-9).

 39. Правилник о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи: 11/2012-1, 15/2013-9, 2/2016-1, 10/2016-275, 11/2016-552, 2/2017-1, 3/2017-12, 13/2018-62, 11/2019-206
 40. Правилник о степену и врсти образовања наставника који изводе образовно-васпитни рад из изборних предмета у основној школи: 11/2012-7, 15/2013-10, 10/2016-275, 11/2016-552, 2/2017-1, 11/2017-179
 41. Правилник о наставном плану и програму предмета Грађанско васпитање – Сазнање о себи и другима за трећи разред основне школе: 10/2003-64
 42. Правилник о наставном плану и програму предмета Грађанско васпитање – Сазнање о себи и другима за други разред основне школе: 8/2003-1
 43. Правилник о наставном плану и програму предмета Верска настава за први разред основне школе: 5/2001-14
 44. Правилник о врсти стручне спреме наставника Верске наставе за први разред основне школе и критеријумима и начину оцењивања ученика који похађа Верску наставу: 5/2001-13, „Службени гласник РС“, број 93/2004-1 (др. правилник)
 45. Правилник о наставном плану и програму предмета Грађанско васпитање – сазнање о себи и другима за први разред основне школе: 5/2001-3, „Службени гласник РС“, број 93/2004-1 (др. правилник)
 46. Правилник о наставном плану и програму основног образовања и васпитања за време непосредне ратне опасности, ратног стања или ванредних прилика: 21/1997-1
 47. Правилник о норми часова непосредног рада са ученицима наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи: 2/1992-9, 2/2000-9

Прописи који формалноправно нису стављени ван снаге:

 1. Правилник о наставном плану и програму основног образовања и васпитања: 4/1990-1, 2/1991-1, 2/1992-1, 13/1993-1, 1/1994-1, 5/1995-1, 6/1996-1, 8/1997-1, 14/1997-36, 10/1998-1, 2/2000-1, 4/2001-1, 4/2003-1, 7/2003-1, 4/2004-199, 9/2004-1, 12/2004-1, 7/2005-1, 8/2005-33, 9/2005-1, 7/2006-1, 9/2006-1, 1/2009-4, 7/2010-9 (др. правилник)