Настава
Ученици
Родитељи
Документи
Програми
Јавне набавке
уторак, 24. новембар 2020. год.

Наши наставници

У нашој школи раде следећи наставници:
 • Јасмина Миливојевић - српски језик и књижевност
 • Анђела Нешовић - српски језик и књижевност
 • Светлана Калајџић - енглески језик
 • Никола Стојанац - енглески језик
 • Сања Стојачић - немачки језик
 • Јелена Пашти - немачки језик
 • Станислава Луткић - географија
 • Јосип Халер - историја
 • Милица Николић - математика, техника и технологија
 • Ненад Ђапић - математика и информатика
 • Александра Радиновић - биологија
 • Бојана Коњовић - хемија
 • Илија Бижић - физичко и здравствено васпитање
 • Золтан Павић - обавезне физичке активности
 • Кристина Гундић - ликовна култура, техника и технологија
 • Марија Томашевић Арсић - музичка култура
 • Милена Поповић - вероучитељ
 • Јосип Мијин - мађарски језик
 • Валери Станојевић - разредна настава - I1, (веб сајт)
 • Гордана Дрезгић - разредна настава - II1
 • Бранка Загорац - разредна настава - II2
 • Гордана Машић - разредна настава - III1
 • Татјана Вулиновић - разредна настава - III2
 • Јелица Црногорац - разредна настава - IV1
 • Жељко Јовановић - продужени боравак