Настава
Ученици
Родитељи
Документи
Програми
Јавне набавке
петак, 23. август 2019. год.

Наши наставници

У нашој школи раде следећи наставници:
 • Сњежана Стојановић - српски језик
 • Јасмина Миливојевић - српски језик
 • Светлана Калајџић - енглески језик
 • Никола Стојанац - енглески језик
 • Сања Стојачић - немачки језик
 • Мирослав Варо - немачки језик
 • Станислава Луткић - географија
 • Јосип Халер - историја
 • Драгољуб Ђурић - математика и физика, (веб сајт: dragoljub.net)
 • Дејан Дацић - математика, физика и информатика
 • Ненад Ђапић - математика и информатика
 • Александра Радиновић - биологија
 • Бојана Коњовић - хемија
 • Илија Бижић - физичко васпитање
 • Золтан Павић - изабрани спорт (одбојка)
 • Милица Николић - ликовна култура, техничко и информатичко образовање
 • Марио Андрековић - музичка култура
 • Милена Поповић - вероучитељ
 • Јосип Мијин - мађарски језик
 • Гордана Дрезгић - разредна настава - I1
 • Бранка Загорац - разредна настава - I2
 • Гордана Машић - разредна настава - II1
 • Татјана Вулиновић - разредна настава - II2
 • Јелица Црногорац - разредна настава - III1
 • Валери Станојевић - IV1, (веб сајт)
 • Јелена Ваци - IV2
 • Жељко Јовановић - продужени боравак