Настава
Ученици
Родитељи
Документи
Програми
Јавне набавке
петак, 10. јул 2020. год.

Дани отворених врата (2019/2020.)

„Закон о основном образовању и васпитању“

Члан 48

Школа подстиче и негује партнерски однос са родитељима, односно старатељима ученика, заснован на принципима међусобног разумевања, поштовања и поверења.

Програмом сарадње са породицом, школа дефинише области, садржаје и облике сарадње са родитељима, односно старатељима деце и ученика, који обухватају детаљно информисање, саветовање и укључивање у наставне, и остале активности школе и консултовање у доношењу одлука око безбедоносних, наставних, организационих и финансијских питања, с циљем унапређивања квалитета образовања и васпитања, као и обезбеђивања свеобухватности и трајности васпитно-образовних утицаја.

Програм сарадње са породицом обухвата и организацију отвореног дана школе сваког месеца када родитељи, односно старатељи могу да присуствују образовно-васпитном раду.

Ради праћења успешности програма сарадње са породицом, школа, на крају сваког полугодишта, организује анкетирање родитеља, односно старатеља, у погледу њиховог задовољства програмом сарадње са породицом и у погледу њихових сугестија за наредно полугодиште.

Мишљење родитеља, односно старатеља, добијено као резултат анкетирања, узима се у обзир у поступку вредновања рада школе.

Распоред отворених врата
МЕСЕЦ ДАТУМ
СЕПТЕМБАР Понедељак, 16.09.2019.
ОКТОБАР Уторак, 08.10.2019.
НОВЕМБАР Среда, 06.11.2019.
ДЕЦЕМБАР Четвртак, 12.12.2019.
ЈАНУАР Петак, 17.01.2020.
ФЕБРУАР Понедељак, 10.02.2020.
МАРТ Уторак, 10.03.2020.
АПРИЛ Среда, 08.04.2020.
МАЈ Четвртак, 14.05.2020.
ЈУН Петак, 05.06.2020.

 

постављено: 2019-09-04 13:36:31