Ученик Одељ. Такмичење Место Пласман Ментор
Стефан Шеша 61 Окружно такм. (Физика) Руски Крстур 1. место Драгољуб Ђурић
Милица Резић 61 Окружно такм. (Техничко и информатичко образовање) Сомбор 2. место Љиљана Стојковић
Немања Цветковић 71 Окружно такм. (Техничко и информатичко образовање) Сомбор 2. место Љиљана Стојковић
Драган Гњидић 81 Окружно такм. (Енглеки језик) Сомбор 2. место Светлана Калајџић
Александар Рајић 51 Окружно такм. (Математика) Сомбор 2. место Драгољуб Ђурић
Лара Бербер 51 Окружно такм. (Пливање) Сомбор 2. место Золтан Павић
Немања Цветковић 71 Окружно такм. (Хемија) Апатин 2. место Драгана Паклединац
Александар Рајић 61 Окружно такм. (Математика) Сомбор 2. место Драгољуб Ђурић
Милица Вукадиновић 71 Окружно такм. (Географија) Чонопља 3. место Станислава Луткић
Милица Вукадиновић 71 Општинско такм. (Географија) Сомбор 1. место Станислава Луткић
Елена Рончевић 61 Општинско такм. (Биологија) Станишић 1. место Александра Радиновић
Стефан Шеша 61 Општинско такм. (Физика) Гаково 1. место Драгољуб Ђурић
Александар Рајић 61 Општинско такм. (Математика) Сомбор 1. место Драгољуб Ђурић
Немања Цветковић 81 Општинско такм. (Техничко и информатичко образовање) Сомбор 1. место Љиљана Стојковић
Александар Рајић 61 Општинско такм. (Српски језик) Сомбор 1. место Сњежана Стојановић
Милица Резић 61 Општинско такм. (Техничко и информатичко образовање) Сомбор 2. место Кристина Гундић, Љиљана Стојковић
Милица Алексић 52 Општинско такм. (Биологија) Станишић 2. место Александра Радиновић
Александар Рајић 51 Општинско такм. (Биологија) Станишић 2. место Александра Радиновић
Тара Бербер 31 Општинско такм. (Математика) Сомбор 2. место Гордана Дрезгић
Александар Рајић 51 Општинско такм. (Математика) Сомбор 2. место Драгољуб Ђурић
Александар Рајић 61 Општинско такм. (Биологија) Сомбор 2. место Александра Радиновић
Елена Рончевић 71 Општинско такм. (Биологија) Сомбор 2. место Александра Радиновић
Стефан Шеша 71 Општинско такм. (Хемија) Сомбор 2. место Драгана Паклединац
Ђорђе Ђурић 61 Општинско такм. (Историја) Сомбор 2. место Јосип Халер
Лука Ђапић 81 Општинско такм. (Техничко и информатичко образовање) Сомбор 2. место Љиљана Стојковић
Филип Лежаић 71 Општинско такм. (Географија) Чонопља 2. место Станислава Луткић
Милица Вукадиновић 71 Општинско такм. (Географија) Чонопља 2. место Станислава Луткић
Анђела Ерцег 51 Општинско такм. (Српски језик) Сомбор 2. место Сњежана Стојановић
Наташа Нурадин 62 Општинско такм. (Српски језик) Сомбор 2. место Сњежана Стојановић
Немања Цветковић 71 Општинско такм. (Техничко и информатичко образовање) Сомбор 3. место Кристина Гундић, Љиљана Стојковић
Ђорђе Ђурић 51 Општинско такм. (Српски језик) Сомбор 3. место Сњежана Стојановић
Девојчице (екипно) 56 Општинско такм. (Мали фудбал) Сомбор 3. место Илија Бижић
Милица Вукадиновић 71 Општинско такм. (Биологија) Станишић 3. место Александра Радиновић
Немања Цветковић 71 Општинско такм. (Биологија) Станишић 3. место Александра Радиновић
Драган Гњидић 81 Општинско такм. (Биологија) Станишић 3. место Александра Радиновић
Немања Цветковић 71 Општинско такм. (Хемија) Сомбор 3. место Драгана Паклединац
Александра Михаиловић 41 Општинско такм. (Математика) Сомбор 3. место Бранка Загорац
Александар Рајић 61 Општинско такм. (Физика) Гаково 3. место Драгољуб Ђурић
Стефан Шеша 71 Општинско такм. (Физика) Гаково 3. место Драгољуб Ђурић
Никола Буловић 31 Општинско такм. (Математика) Сомбор 3. место Валери Станојевић
Ивана Халер 31 Општинско такм. (Математика) Сомбор 3. место Валери Станојевић
Тара Бербер 41 Општинско такм. (Математика) Сомбор 3. место Гордана Дрезгић
Јана Кнежевић 41 Општинско такм. (Математика) Сомбор 3. место Гордана Дрезгић
Милан Швеља 81 Општинско такм. (Енгл. језик) Сомбор 3. место Светлана Калајџић
Милица Вукадиновић 81 Општинско такм. (Биологија) Сомбор 3. место Александра Радиновић
Ђорђе Ђурић 61 Општинско такм. (Српски језик) Сомбор 3. место Сњежана Стојановић
Немања Цветковић 81 Општинско такм. (Српски језик) Сомбор 3. место Сњежана Стојановић
Мали фудбал (девојчице) 81 Општинско такм. (Мали фудбал (девојчице)) Сомбор 3. место Илија Бижић
Немања Цветковић 71 Општинско такм. (Математика) Сомбор Похвала Ненад Ђапић
Јана Кнежевић 31 Општинско такм. (Математика) Сомбор Похвала Гордана Дрезгић
Елена Рончевић 61 Општинско такм. (Математика) Сомбор Похвала Ненад Ђапић
Филип Лежаић 61 Општинско такм. (Физика) Гаково Похвала Драгољуб Ђурић
Немања Цветковић 71 Општинско такм. (Физика) Гаково Похвала Драгољуб Ђурић
Алексеј Рончевић 31 Општинско такм. (Математика) Сомбор Похвала Валери Станојевић
Милица Богуновић 31 Општинско такм. (Математика) Сомбор Похвала Јелена Ваци
Немања Цветковић 81 Општинско такм. (Математика) Сомбор Похвала Ненад Ђапић
Милица Резић 71 Општинско такм. (Техничко и информатичко образовање (ИОП)) Сомбор Похвала Љиљана Стојковић
Ђорђе Ђурић 61 Општинско такм. (Техничко и информатичко образовање) Сомбор Похвала Љиљана Стојковић
Лара Бербер 61 Општинско такм. (Техничко и информатичко образовање) Сомбор Похвала Љиљана Стојковић
Тара Бербер 31 Републичко такм. ("Мислиша") Станишић Похвала Гордана Дрезгић