Распоред часова oд 5. дo 8. разреда (важи од 17.09.2018. год.)
Наставниципонедељакутораксредачетвртакпетак
12345671234567123456712345671234567
Сњежана Стојановић816151525251816181525181615152516152
Јасмина Миливојевић7271727171727172
Никола Стојанац1112422131213132411241112242
Светлана Калајџић72515261715181518152617271
Сања Стојачић71727271
Мирослав Варо8161525151815261
Станислава Луткић51816172571725281617152
Јосип Халер6172715152727181726181
Драгољуб Ђурић72ф71м71м72м61ф71ф72м71м71ф81ф52и71м72м72ф61ф81ф72м
Александра Радиновић51718161725152817252718161
Бојана Коњовић728171718172
Золтан Павић52726181
Илија Бижић718151615272515171817271715261
Милица Николић525281817272525271616161615151817271715151
Марио Андрековић5152718172525161
Ненад Ђапић615251816152518151618161526151518152
Милена Поповић51234