Распоред часова oд 5. дo 8. разреда (важи од 25.09.2017. год.)
Наставниципонедељакутораксредачетвртакпетак
12345671234567123456712345671234567
Сњежана Стојановић    62516171  6261  517161        516261625171    715161
Небојша Стојилковић        8182      828182        82818281
Светлана Калајџић7161818182518261715162  7г        8162
Сања Стојачић62616162
Јелена Пашти7182518171518182
Станислава Луткић      718251    8162617181616282
Јосип Халер826261716261  815171828162
Драгољуб Ђурић8171  62м5161м    62м61м61628161м62м618262м7161м        6282
Александра Радиновић6чп82718162  81715171615182  6261
Драгана Паклединац      718281    7182  81
Љиљана Стојковић51/251/261617171
Золтан Павић6857
Илија Бижић      617162615168        8182627182815161
Милица Николић5151828251  8262628151718281626181816261715151/251/2
Ненад Ђапић  8151827181      517182    82815171    51718281
Милена Поповић4231  67