ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
1 2 3 4 5 6 7 8
П
о
н
е
д
е
љ
а
к
1 1-1
Српски језик м
Валери Станојевић
Физичко васпитање ув
Гордана Дрезгић, Бранка Загорац
3-13-2
Српски језик мМатематика м
Гордана МашићТатјана Вулиновић
4-1
Час одељењског старешине
Јелица Црногорац
5-15-2
Српски језик и књижевност мЕнглески језик дј
Јасмина МиливојевићСветлана Калајџић
6-1
Физичко и здравствено васпитање ув
Илија Бижић
Сала
7-1
Математика м
Ненад Ђапић
8-18-2
Хемија птИсторија дј
Бојана КоњовићЈосип Халер
2 1-1
Физичко васпитање ув
Валери Станојевић
2-12-2
Српски језик мСрпски језик м
Гордана ДрезгићБранка Загорац
3-13-2
Математика мСрпски језик м
Гордана МашићТатјана Вулиновић
4-1
Српски језик м
Јелица Црногорац
5-15-2
Математика мФизичко и здравствено васпитање ув
Ненад ЂапићИлија Бижић
Сала
6-1
Историја дј
Јосип Халер
7-1
Хемија пт
Бојана Коњовић
8-18-2
Енглески језик дјСрпски језик м
Светлана КалајџићЈасмина Миливојевић
3 1-1
Математика м
Валери Станојевић
2-12-2
Математика мМатематика м
Гордана ДрезгићБранка Загорац
3-13-2
Природа и друштвоПрирода и друштво
Гордана МашићТатјана Вулиновић
4-1
Математика м
Јелица Црногорац
5-15-2
Музичка култура увСрпски језик и књижевност м
Марија Томашевић АрсићЈасмина Миливојевић
6-1
Биологија пт
Александра Радиновић
7-1
Физичко и здравствено васпитање ув
Илија Бижић
Сала
8-18-2
Историја дјХемија пт
Јосип ХалерБојана Коњовић
4 1-1
Свет око нас
Валери Станојевић
2-12-2
Свет око насСвет око нас
Гордана ДрезгићБранка Загорац
3-13-2
Музичка култура увМузичка култура ув
Гордана МашићТатјана Вулиновић
4-1
Природа и друштво
Јелица Црногорац
5-15-2
Енглески језик дјМузичка култура ув
Светлана КалајџићМарија Томашевић Арсић
6-1
Математика пт
Милица Николић
7-1
Биологија пт
Александра Радиновић
8-18-2
Српски језик мФизичко васпитање ув
Јасмина МиливојевићИлија Бижић
Сала
5 ---
2-12-2
допунска наставадопунска настава
Гордана ДрезгићБранка Загорац
3-13-2
секцијасекција
Гордана МашићТатјана Вулиновић
4-1
допунска настава
Јелица Црногорац
5-15-2
Физичко и здравствено васпитање увЛиковна култура ув
Илија БижићКристина Гундић
Сала
6-1
Енглески језик дј
Светлана Калајџић
7-1
Историја дј
Јосип Халер
8-18-2
Математика птБиологија пт
Милица НиколићАлександра Радиновић
6 --- ---
3-2
секција
Татјана Вулиновић
---
5-15-2
Историја дјЛиковна култура ув
Јосип ХалерКристина Гундић
6-1
Музичка култура ув
Марија Томашевић Арсић
7-1
Енглески језик дј
Светлана Калајџић
8-18-2
Биологија птМатематика пт
Александра РадиновићМилица Николић
7 --- --- --- ---
5-2
Свакодневни живот у прошлости
Јосип Халер
--- 7-1
Ликовна култура ув
Кристина Гундић
---
У
т
о
р
а
к
1 1-1
Српски језик м
Валери Станојевић
2-12-2
Енглески језик дјМатематика м
Никола СтојанацБранка Загорац
Физичко васпитање ув
Гордана Машић, Татјана Вулиновић
Сала
4-1
Математика м
Јелица Црногорац
5-15-2
Биологија птСрпски језик и књижевност м
Александра РадиновићЈасмина Миливојевић
6-1
Ликовна култура ув
Кристина Гундић
7-1
Математика м
Ненад Ђапић
8-18-2
Математика птНемачки језик дј
Милица НиколићСања Стојачић
2 1-1
Математика м
Валери Станојевић
2-12-2
Математика мЕнглески језик дј
Гордана ДрезгићНикола Стојанац
3-13-2
Српски језик мМатематика м
Гордана МашићТатјана Вулиновић
4-1
Физичко васпитање ув
Јелица Црногорац
Сала
5-15-2
Српски језик и књижевност мТехника и технологија пт
Јасмина МиливојевићКристина Гундић
6-1
Математика пт
Милица Николић
7-1
Српски језик и књижевност м
Анђела Нешовић
8-18-2
Немачки језик дјБиологија пт
Сања СтојачићАлександра Радиновић
3 1-1
Физичко васпитање ув
Валери Станојевић
Сала
2-12-2
Српски језик мСрпски језик м
Гордана ДрезгићБранка Загорац
3-13-2
Математика мЕнглески језик дј
Гордана МашићНикола Стојанац
4-1
Српски језик м
Јелица Црногорац
5-15-2
Немачки језик дјТехника и технологија пт
Јелена ПаштиКристина Гундић
6-1
Српски језик и књижевност м
Анђела Нешовић
7-1-т17-1-т2
Техника и технологија птИнформатика и рачунарство ув
Милица НиколићНенад Ђапић
Информатика
8-18-2
Српски језик мФизика пт
Јасмина МиливојевићМарија Сударић
4 1-1
Енглески језик дј
Никола Стојанац
Физичко васпитање ув
Гордана Дрезгић, Бранка Загорац
Сала
3-13-2
Час одељењског старешинеСрпски језик м
Гордана МашићТатјана Вулиновић
Грађанско / Верска - Правосл. кат. вг
Милена Поповић, Валери Станојевић
5-15-2
Час одељењског старешинеМатематика м
Јелена ПаштиНенад Ђапић
6-1
Физика пт
Марија Сударић
7-1-т17-1-т2
Техника и технологија птТехника и технологија пт
Милица НиколићКристина Гундић
8-18-2
Биологија птСрпски језик м
Александра РадиновићЈасмина Миливојевић
5 --- Грађанско / Верска - Правосл. кат. вг
Милена Поповић, Бранка Загорац
3-13-2
Чувари природедопунска настава
Гордана МашићТатјана Вулиновић
4-1
Енглески језик дј
Никола Стојанац
5-15-2
Географија дјБиологија пт
Станислава ЛуткићАлександра Радиновић
6-1
Физичко и здравствено васпитање ув
Илија Бижић
Сала
7-1-т17-1-т2
Информатика и рачунарство увТехника и технологија пт
Ненад ЂапићКристина Гундић
Информатика
8-18-2
Физика птМатематика пт
Марија СударићМилица Николић
6 --- --- --- --- Грађанско / Верска - Правосл. кат. вг
Милена Поповић, Станислава Луткић
6-1
Немачки језик дј
Јелена Пашти
7-1
Физика пт
Марија Сударић
8-18-2
Физичко васпитање увЛиковна култура ув
Илија БижићКристина Гундић
Сала
7 --- --- --- --- --- --- --- Грађанско / Верска - Правосл. кат. вг
Милена Поповић, Станислава Луткић
С
р
е
д
а
1 1-1
Српски језик м
Валери Станојевић
2-12-2
Српски језик мСрпски језик м
Гордана ДрезгићБранка Загорац
3-13-2
Математика мМатематика м
Гордана МашићТатјана Вулиновић
4-1
Енглески језик дј
Никола Стојанац
5-15-2
Српски језик и књижевност мМузичка култура ув
Јасмина МиливојевићМарија Томашевић Арсић
6-1
Обавезне физичке активности ув
Золтан Павић
Сала
7-1
Српски језик и књижевност м
Анђела Нешовић
8-18-2
Математика птТехничко и информатичко образовање пт
Милица НиколићКристина Гундић
Информатика
2 1-1
Енглески језик дј
Никола Стојанац
2-12-2
Математика мМатематика м
Гордана ДрезгићБранка Загорац
3-13-2
Српски језик мСрпски језик м
Гордана МашићТатјана Вулиновић
4-1
Српски језик м
Јелица Црногорац
5-15-2
Музичка култура увОбавезне физичке активности ув
Марија Томашевић АрсићЗолтан Павић
Сала
6-1
Географија дј
Станислава Луткић
8-18-2
Српски језик мТехничко и информатичко образовање пт
Јасмина МиливојевићКристина Гундић
Информатика
3 1-1
Математика м
Валери Станојевић
2-12-2
Ликовна култура увЛиковна култура ув
Гордана ДрезгићБранка Загорац
3-13-2
Енглески језик дјПрирода и друштво
Никола СтојанацТатјана Вулиновић
4-1
Математика м
Јелица Црногорац
5-15-2
Математика мЧас одељењског старешине
Ненад ЂапићКристина Гундић
6-1
Математика пт
Милица Николић
7-1
Географија дј
Станислава Луткић
Изабрани спорт ув
Илија Бижић, Золтан Павић
Сала
4 1-1
Ликовна култура ув
Валери Станојевић
2-12-2
Ликовна култура увЛиковна култура ув
Гордана ДрезгићБранка Загорац
3-13-2
Природа и друштвоЧас одељењског старешине
Гордана МашићТатјана Вулиновић
4-1
Музичка култура ув
Јелица Црногорац
5-15-2
Обавезне физичке активности увСрпски језик и књижевност м
Золтан ПавићЈасмина Миливојевић
Сала
6-1
Српски језик и књижевност м
Анђела Нешовић
7-1
Математика м
Ненад Ђапић
8-18-2
Музичка култура увМатематика пт
Марија Томашевић АрсићМилица Николић
5 1-1
Час одељењског старешине
Валери Станојевић
2-12-2
Пројектна наставаПројектна настава
Гордана ДрезгићБранка Загорац
3-13-2
допунска наставаОд играчке до рачунара
Гордана МашићТатјана Вулиновић
Информатика
4-1
Физичко васпитање ув
Јелица Црногорац
Сала
5-15-2
Ликовна култура увМатематика м
Кристина ГундићНенад Ђапић
7-1
Музичка култура ув
Марија Томашевић Арсић
8-18-2
Час одељењског старешинеСрпски језик м
Илија БижићЈасмина Миливојевић
6 --- --- --- 4-1
додатна настава
Јелица Црногорац
5-15-2
Ликовна култура увИнформатика и рачунарство ув
Кристина ГундићНенад Ђапић
Информатика
--- 7-1
Физичко и здравствено васпитање ув
Илија Бижић
Сала
8-18-2
Историја дјМузичка култура ув
Јосип ХалерМарија Томашевић Арсић
7 --- --- --- ---
5-1
Свакодневни живот у прошлости
Јосип Халер
--- 7-1
Информатика и рачунарство
Ненад Ђапић
Информатика
---
Ч
е
т
в
р
т
а
к
1 1-1
Музичка култура ув
Валери Станојевић
2-12-2
Математика мМатематика м
Гордана ДрезгићБранка Загорац
3-13-2
Математика мЕнглески језик дј
Гордана МашићНикола Стојанац
4-1
Природа и друштво
Јелица Црногорац
5-15-2
Биологија птСрпски језик и књижевност м
Александра РадиновићЈасмина Миливојевић
6-1
Час одељењског старешине
Станислава Луткић
7-1
Хемија пт
Бојана Коњовић
8-18-2
Физичко васпитање увМатематика пт
Илија БижићМилица Николић
Сала
2 1-1
Српски језик м
Валери Станојевић
2-12-2
Српски језик мСрпски језик м
Гордана ДрезгићБранка Загорац
3-13-2
Енглески језик дјМатематика м
Никола СтојанацТатјана Вулиновић
4-1
Математика м
Јелица Црногорац
5-15-2
Математика мФизичко и здравствено васпитање ув
Ненад ЂапићИлија Бижић
Сала
6-1
Биологија пт
Александра Радиновић
7-1
Географија дј
Станислава Луткић
8-18-2
Српски језик мХемија пт
Јасмина МиливојевићБојана Коњовић
3 1-1
Математика м
Валери Станојевић
2-12-2
Свет око насСвет око нас
Гордана ДрезгићБранка Загорац
3-13-2
Српски језик мСрпски језик м
Гордана МашићТатјана Вулиновић
4-1
Српски језик м
Јелица Црногорац
5-15-2
Информатика и рачунарство увНемачки језик дј
Ненад ЂапићЈелена Пашти
Информатика
6-1
Математика пт
Милица Николић
7-1
Физичко и здравствено васпитање ув
Илија Бижић
Сала
8-18-2
Хемија птСрпски језик м
Бојана КоњовићЈасмина Миливојевић
4 Грађанско / Верска - Правосл. кат. вг
Милена Поповић, Валери Станојевић
2-12-2
Енглески језик дјМузичка култура ув
Никола СтојанацБранка Загорац
Физичко васпитање ув
Гордана Машић, Татјана Вулиновић
Сала
4-1
Ликовна култура ув
Јелица Црногорац
5-15-2
Српски језик и књижевност мБиологија пт
Јасмина МиливојевићАлександра Радиновић
6-1-т16-1-т2
Информатика и рачунарство увТехника и технологија пт
Ненад ЂапићКристина Гундић
Информатика
7-1
Немачки језик дј
Јелена Пашти
8-18-2
Математика птГеографија дј
Милица НиколићСтанислава Луткић
5 1-1
Пројектна настава
Валери Станојевић
2-12-2
Час одељењског старешинеЕнглески језик дј
Гордана ДрезгићНикола Стојанац
Грађанско / Верска - Правосл. кат. вг
Милена Поповић, Бранка Загорац
5-15-2
Физичко и здравствено васпитање увМатематика м
Илија БижићНенад Ђапић
Сала
6-1-т16-1-т2
Техника и технологија птТехника и технологија пт
Милица НиколићКристина Гундић
7-1
Биологија пт
Александра Радиновић
8-18-2
Географија дјЕнглески језик дј
Станислава ЛуткићСветлана Калајџић
6 --- --- --- --- ---
6-1-т16-1-т2
Техника и технологија птИнформатика и рачунарство ув
Милица НиколићНенад Ђапић
Информатика
Грађанско / Верска - Правосл. кат. вг
Милена Поповић, Станислава Луткић
8-18-2
Енглески језик дјФизичко васпитање ув
Светлана КалајџићИлија Бижић
Сала
7 --- --- --- --- --- Верска настава - Православни катихизис вг
Милена Поповић, Станислава Луткић
7-1
Час одељењског старешине
Милица Николић
---
П
е
т
а
к
1 1-1
Српски језик м
Валери Станојевић
2-12-2
Српски језик мСрпски језик м
Гордана ДрезгићБранка Загорац
3-13-2
Српски језик мМатематика м
Гордана МашићТатјана Вулиновић
4-1
Физичко васпитање ув
Јелица Црногорац
Сала
5-15-2
Енглески језик дјСрпски језик и књижевност м
Светлана КалајџићЈасмина Миливојевић
6-1
Историја дј
Јосип Халер
7-1
Математика м
Ненад Ђапић
8-18-2
Ликовна култура увНемачки језик дј
Кристина ГундићСања Стојачић
2 1-1
Математика м
Валери Станојевић
2-12-2
Математика мМатематика м
Гордана ДрезгићБранка Загорац
3-13-2
Математика мСрпски језик м
Гордана МашићТатјана Вулиновић
4-1
Математика м
Јелица Црногорац
5-15-2
Српски језик и књижевност мМатематика м
Јасмина МиливојевићНенад Ђапић
6-1
Географија дј
Станислава Луткић
7-1
Немачки језик дј
Јелена Пашти
8-18-2
Немачки језик дјИсторија дј
Сања СтојачићЈосип Халер
3 1-1
Свет око нас
Валери Станојевић
Физичко васпитање ув
Гордана Дрезгић, Бранка Загорац
Сала
3-13-2
Ликовна култура увЛиковна култура ув
Гордана МашићТатјана Вулиновић
4-1
Српски језик м
Јелица Црногорац
5-15-2
Математика мЕнглески језик дј
Ненад ЂапићСветлана Калајџић
6-1
Српски језик и књижевност м
Анђела Нешовић
7-1
Физика пт
Марија Сударић
8-18-2
Техничко и информатичко образовање птГеографија дј
Кристина ГундићСтанислава Луткић
Информатика
4 1-1
Физичко васпитање ув
Валери Станојевић
Сала
2-12-2
Музичка култура увЧас одељењског старешине
Гордана ДрезгићБранка Загорац
3-13-2
Ликовна култура увЛиковна култура ув
Гордана МашићТатјана Вулиновић
4-1
Чувари природе
Јелица Црногорац
5-15-2
Немачки језик дјИсторија дј
Јелена ПаштиЈосип Халер
6-1
Енглески језик дј
Светлана Калајџић
7-1
Српски језик и књижевност м
Анђела Нешовић
8-18-2
Техничко и информатичко образовање птФизика пт
Кристина ГундићМарија Сударић
Информатика
5 1-1
допунска настава
Валери Станојевић
--- Физичко васпитање ув
Гордана Машић, Татјана Вулиновић
Сала
4-1
Млади еколози
Јелица Црногорац
5-15-2
Техника и технологија птГеографија дј
Кристина ГундићСтанислава Луткић
6-1
Немачки језик дј
Јелена Пашти
7-1
Историја дј
Јосип Халер
8-18-2
Физика птЕнглески језик дј
Марија СударићСветлана Калајџић
6 --- --- --- ---
5-15-2
Техника и технологија птНемачки језик дј
Кристина ГундићЈелена Пашти
6-1
Физика пт
Марија Сударић
7-1
Енглески језик дј
Светлана Калајџић
8-18-2
Географија дјЧас одељењског старешине
Станислава ЛуткићЈосип Халер
7 --- --- --- --- --- 6-1
Свакодневни живот у прошлости
Јосип Халер
--- ---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 15.12.19. 09.50

назад на врх