Назив објекта: ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Напомене: Распоред важи од 09. септембра 2019. године.
Одељења су названа „Групе“.

Садржај

 

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
1
1 2 3 4 5 6 7
Понедељак 1-1
Српски језик м
Валери Станојевић
1-1
Физичко васпитање ув
Валери Станојевић
1-1
Математика м
Валери Станојевић
1-1
Свет око нас
Валери Станојевић
--- --- ---
Уторак 1-1
Српски језик м
Валери Станојевић
1-1
Математика м
Валери Станојевић
1-1
Физичко васпитање ув
Валери Станојевић
Сала
1-1
Енглески језик дј
Никола Стојанац
--- --- ---
Среда 1-1
Српски језик м
Валери Станојевић
1-1
Енглески језик дј
Никола Стојанац
1-1
Математика м
Валери Станојевић
1-1
Ликовна култура ув
Валери Станојевић
1-1
Час одељењског старешине
Валери Станојевић
--- ---
Четвртак 1-1
Музичка култура ув
Валери Станојевић
1-1
Српски језик м
Валери Станојевић
1-1
Математика м
Валери Станојевић
Грађанско / Верска - Правосл. кат. вг
Милена Поповић, Валери Станојевић
1-1
Пројектна настава
Валери Станојевић
--- ---
Петак 1-1
Српски језик м
Валери Станојевић
1-1
Математика м
Валери Станојевић
1-1
Свет око нас
Валери Станојевић
1-1
Физичко васпитање ув
Валери Станојевић
Сала
1-1
допунска настава
Валери Станојевић
--- ---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 15.12.19. 09.50

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
2
1 2 3 4 5 6 7
Понедељак Физичко васпитање ув
Гордана Дрезгић, Бранка Загорац
2-12-2
Српски језик мСрпски језик м
Гордана ДрезгићБранка Загорац
2-12-2
Математика мМатематика м
Гордана ДрезгићБранка Загорац
2-12-2
Свет око насСвет око нас
Гордана ДрезгићБранка Загорац
2-12-2
допунска наставадопунска настава
Гордана ДрезгићБранка Загорац
--- ---
Уторак
2-12-2
Енглески језик дјМатематика м
Никола СтојанацБранка Загорац
2-12-2
Математика мЕнглески језик дј
Гордана ДрезгићНикола Стојанац
2-12-2
Српски језик мСрпски језик м
Гордана ДрезгићБранка Загорац
Физичко васпитање ув
Гордана Дрезгић, Бранка Загорац
Сала
Грађанско / Верска - Правосл. кат. вг
Милена Поповић, Бранка Загорац
--- ---
Среда
2-12-2
Српски језик мСрпски језик м
Гордана ДрезгићБранка Загорац
2-12-2
Математика мМатематика м
Гордана ДрезгићБранка Загорац
2-12-2
Ликовна култура увЛиковна култура ув
Гордана ДрезгићБранка Загорац
2-12-2
Ликовна култура увЛиковна култура ув
Гордана ДрезгићБранка Загорац
2-12-2
Пројектна наставаПројектна настава
Гордана ДрезгићБранка Загорац
--- ---
Четвртак
2-12-2
Математика мМатематика м
Гордана ДрезгићБранка Загорац
2-12-2
Српски језик мСрпски језик м
Гордана ДрезгићБранка Загорац
2-12-2
Свет око насСвет око нас
Гордана ДрезгићБранка Загорац
2-12-2
Енглески језик дјМузичка култура ув
Никола СтојанацБранка Загорац
2-12-2
Час одељењског старешинеЕнглески језик дј
Гордана ДрезгићНикола Стојанац
--- ---
Петак
2-12-2
Српски језик мСрпски језик м
Гордана ДрезгићБранка Загорац
2-12-2
Математика мМатематика м
Гордана ДрезгићБранка Загорац
Физичко васпитање ув
Гордана Дрезгић, Бранка Загорац
Сала
2-12-2
Музичка култура увЧас одељењског старешине
Гордана ДрезгићБранка Загорац
--- --- ---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 15.12.19. 09.50

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
3
1 2 3 4 5 6 7
Понедељак
3-13-2
Српски језик мМатематика м
Гордана МашићТатјана Вулиновић
3-13-2
Математика мСрпски језик м
Гордана МашићТатјана Вулиновић
3-13-2
Природа и друштвоПрирода и друштво
Гордана МашићТатјана Вулиновић
3-13-2
Музичка култура увМузичка култура ув
Гордана МашићТатјана Вулиновић
3-13-2
секцијасекција
Гордана МашићТатјана Вулиновић
3-2
секција
Татјана Вулиновић
---
Уторак Физичко васпитање ув
Гордана Машић, Татјана Вулиновић
Сала
3-13-2
Српски језик мМатематика м
Гордана МашићТатјана Вулиновић
3-13-2
Математика мЕнглески језик дј
Гордана МашићНикола Стојанац
3-13-2
Час одељењског старешинеСрпски језик м
Гордана МашићТатјана Вулиновић
3-13-2
Чувари природедопунска настава
Гордана МашићТатјана Вулиновић
--- ---
Среда
3-13-2
Математика мМатематика м
Гордана МашићТатјана Вулиновић
3-13-2
Српски језик мСрпски језик м
Гордана МашићТатјана Вулиновић
3-13-2
Енглески језик дјПрирода и друштво
Никола СтојанацТатјана Вулиновић
3-13-2
Природа и друштвоЧас одељењског старешине
Гордана МашићТатјана Вулиновић
3-13-2
допунска наставаОд играчке до рачунара
Гордана МашићТатјана Вулиновић
Информатика
--- ---
Четвртак
3-13-2
Математика мЕнглески језик дј
Гордана МашићНикола Стојанац
3-13-2
Енглески језик дјМатематика м
Никола СтојанацТатјана Вулиновић
3-13-2
Српски језик мСрпски језик м
Гордана МашићТатјана Вулиновић
Физичко васпитање ув
Гордана Машић, Татјана Вулиновић
Сала
Грађанско / Верска - Правосл. кат. вг
Милена Поповић, Бранка Загорац
--- ---
Петак
3-13-2
Српски језик мМатематика м
Гордана МашићТатјана Вулиновић
3-13-2
Математика мСрпски језик м
Гордана МашићТатјана Вулиновић
3-13-2
Ликовна култура увЛиковна култура ув
Гордана МашићТатјана Вулиновић
3-13-2
Ликовна култура увЛиковна култура ув
Гордана МашићТатјана Вулиновић
Физичко васпитање ув
Гордана Машић, Татјана Вулиновић
Сала
--- ---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 15.12.19. 09.50

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
4
1 2 3 4 5 6 7
Понедељак 4-1
Час одељењског старешине
Јелица Црногорац
4-1
Српски језик м
Јелица Црногорац
4-1
Математика м
Јелица Црногорац
4-1
Природа и друштво
Јелица Црногорац
4-1
допунска настава
Јелица Црногорац
--- ---
Уторак 4-1
Математика м
Јелица Црногорац
4-1
Физичко васпитање ув
Јелица Црногорац
Сала
4-1
Српски језик м
Јелица Црногорац
Грађанско / Верска - Правосл. кат. вг
Милена Поповић, Валери Станојевић
4-1
Енглески језик дј
Никола Стојанац
--- ---
Среда 4-1
Енглески језик дј
Никола Стојанац
4-1
Српски језик м
Јелица Црногорац
4-1
Математика м
Јелица Црногорац
4-1
Музичка култура ув
Јелица Црногорац
4-1
Физичко васпитање ув
Јелица Црногорац
Сала
4-1
додатна настава
Јелица Црногорац
---
Четвртак 4-1
Природа и друштво
Јелица Црногорац
4-1
Математика м
Јелица Црногорац
4-1
Српски језик м
Јелица Црногорац
4-1
Ликовна култура ув
Јелица Црногорац
--- ---
Петак 4-1
Физичко васпитање ув
Јелица Црногорац
Сала
4-1
Математика м
Јелица Црногорац
4-1
Српски језик м
Јелица Црногорац
4-1
Чувари природе
Јелица Црногорац
4-1
Млади еколози
Јелица Црногорац
--- ---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 15.12.19. 09.50

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
5
1 2 3 4 5 6 7
Понедељак
5-15-2
Српски језик и књижевност мЕнглески језик дј
Јасмина МиливојевићСветлана Калајџић
5-15-2
Математика мФизичко и здравствено васпитање ув
Ненад ЂапићИлија Бижић
Сала
5-15-2
Музичка култура увСрпски језик и књижевност м
Марија Томашевић АрсићЈасмина Миливојевић
5-15-2
Енглески језик дјМузичка култура ув
Светлана КалајџићМарија Томашевић Арсић
5-15-2
Физичко и здравствено васпитање увЛиковна култура ув
Илија БижићКристина Гундић
Сала
5-15-2
Историја дјЛиковна култура ув
Јосип ХалерКристина Гундић
5-2
Свакодневни живот у прошлости
Јосип Халер
Уторак
5-15-2
Биологија птСрпски језик и књижевност м
Александра РадиновићЈасмина Миливојевић
5-15-2
Српски језик и књижевност мТехника и технологија пт
Јасмина МиливојевићКристина Гундић
5-15-2
Немачки језик дјТехника и технологија пт
Јелена ПаштиКристина Гундић
5-15-2
Час одељењског старешинеМатематика м
Јелена ПаштиНенад Ђапић
5-15-2
Географија дјБиологија пт
Станислава ЛуткићАлександра Радиновић
Грађанско / Верска - Правосл. кат. вг
Милена Поповић, Станислава Луткић
---
Среда
5-15-2
Српски језик и књижевност мМузичка култура ув
Јасмина МиливојевићМарија Томашевић Арсић
5-15-2
Музичка култура увОбавезне физичке активности ув
Марија Томашевић АрсићЗолтан Павић
Сала
5-15-2
Математика мЧас одељењског старешине
Ненад ЂапићКристина Гундић
5-15-2
Обавезне физичке активности увСрпски језик и књижевност м
Золтан ПавићЈасмина Миливојевић
Сала
5-15-2
Ликовна култура увМатематика м
Кристина ГундићНенад Ђапић
5-15-2
Ликовна култура увИнформатика и рачунарство ув
Кристина ГундићНенад Ђапић
Информатика
5-1
Свакодневни живот у прошлости
Јосип Халер
Четвртак
5-15-2
Биологија птСрпски језик и књижевност м
Александра РадиновићЈасмина Миливојевић
5-15-2
Математика мФизичко и здравствено васпитање ув
Ненад ЂапићИлија Бижић
Сала
5-15-2
Информатика и рачунарство увНемачки језик дј
Ненад ЂапићЈелена Пашти
Информатика
5-15-2
Српски језик и књижевност мБиологија пт
Јасмина МиливојевићАлександра Радиновић
5-15-2
Физичко и здравствено васпитање увМатематика м
Илија БижићНенад Ђапић
Сала
--- ---
Петак
5-15-2
Енглески језик дјСрпски језик и књижевност м
Светлана КалајџићЈасмина Миливојевић
5-15-2
Српски језик и књижевност мМатематика м
Јасмина МиливојевићНенад Ђапић
5-15-2
Математика мЕнглески језик дј
Ненад ЂапићСветлана Калајџић
5-15-2
Немачки језик дјИсторија дј
Јелена ПаштиЈосип Халер
5-15-2
Техника и технологија птГеографија дј
Кристина ГундићСтанислава Луткић
5-15-2
Техника и технологија птНемачки језик дј
Кристина ГундићЈелена Пашти
---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 15.12.19. 09.50

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
6
1 2 3 4 5 6 7
Понедељак 6-1
Физичко и здравствено васпитање ув
Илија Бижић
Сала
6-1
Историја дј
Јосип Халер
6-1
Биологија пт
Александра Радиновић
6-1
Математика пт
Милица Николић
6-1
Енглески језик дј
Светлана Калајџић
6-1
Музичка култура ув
Марија Томашевић Арсић
---
Уторак 6-1
Ликовна култура ув
Кристина Гундић
6-1
Математика пт
Милица Николић
6-1
Српски језик и књижевност м
Анђела Нешовић
6-1
Физика пт
Марија Сударић
6-1
Физичко и здравствено васпитање ув
Илија Бижић
Сала
6-1
Немачки језик дј
Јелена Пашти
---
Среда 6-1
Обавезне физичке активности ув
Золтан Павић
Сала
6-1
Географија дј
Станислава Луткић
6-1
Математика пт
Милица Николић
6-1
Српски језик и књижевност м
Анђела Нешовић
--- ---
Четвртак 6-1
Час одељењског старешине
Станислава Луткић
6-1
Биологија пт
Александра Радиновић
6-1
Математика пт
Милица Николић
6-1-т16-1-т2
Информатика и рачунарство увТехника и технологија пт
Ненад ЂапићКристина Гундић
Информатика
6-1-т16-1-т2
Техника и технологија птТехника и технологија пт
Милица НиколићКристина Гундић
6-1-т16-1-т2
Техника и технологија птИнформатика и рачунарство ув
Милица НиколићНенад Ђапић
Информатика
Верска настава - Православни катихизис вг
Милена Поповић, Станислава Луткић
Петак 6-1
Историја дј
Јосип Халер
6-1
Географија дј
Станислава Луткић
6-1
Српски језик и књижевност м
Анђела Нешовић
6-1
Енглески језик дј
Светлана Калајџић
6-1
Немачки језик дј
Јелена Пашти
6-1
Физика пт
Марија Сударић
6-1
Свакодневни живот у прошлости
Јосип Халер
Распоред створен са FET 5.35.5 у 15.12.19. 09.50

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
7
1 2 3 4 5 6 7
Понедељак 7-1
Математика м
Ненад Ђапић
7-1
Хемија пт
Бојана Коњовић
7-1
Физичко и здравствено васпитање ув
Илија Бижић
Сала
7-1
Биологија пт
Александра Радиновић
7-1
Историја дј
Јосип Халер
7-1
Енглески језик дј
Светлана Калајџић
7-1
Ликовна култура ув
Кристина Гундић
Уторак 7-1
Математика м
Ненад Ђапић
7-1
Српски језик и књижевност м
Анђела Нешовић
7-1-т17-1-т2
Техника и технологија птИнформатика и рачунарство ув
Милица НиколићНенад Ђапић
Информатика
7-1-т17-1-т2
Техника и технологија птТехника и технологија пт
Милица НиколићКристина Гундић
7-1-т17-1-т2
Информатика и рачунарство увТехника и технологија пт
Ненад ЂапићКристина Гундић
Информатика
7-1
Физика пт
Марија Сударић
---
Среда 7-1
Српски језик и књижевност м
Анђела Нешовић
7-1
Географија дј
Станислава Луткић
7-1
Математика м
Ненад Ђапић
7-1
Музичка култура ув
Марија Томашевић Арсић
7-1
Физичко и здравствено васпитање ув
Илија Бижић
Сала
7-1
Информатика и рачунарство
Ненад Ђапић
Информатика
Четвртак 7-1
Хемија пт
Бојана Коњовић
7-1
Географија дј
Станислава Луткић
7-1
Физичко и здравствено васпитање ув
Илија Бижић
Сала
7-1
Немачки језик дј
Јелена Пашти
7-1
Биологија пт
Александра Радиновић
Грађанско / Верска - Правосл. кат. вг
Милена Поповић, Станислава Луткић
7-1
Час одељењског старешине
Милица Николић
Петак 7-1
Математика м
Ненад Ђапић
7-1
Немачки језик дј
Јелена Пашти
7-1
Физика пт
Марија Сударић
7-1
Српски језик и књижевност м
Анђела Нешовић
7-1
Историја дј
Јосип Халер
7-1
Енглески језик дј
Светлана Калајџић
---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 15.12.19. 09.50

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
8
1 2 3 4 5 6 7
Понедељак
8-18-2
Хемија птИсторија дј
Бојана КоњовићЈосип Халер
8-18-2
Енглески језик дјСрпски језик м
Светлана КалајџићЈасмина Миливојевић
8-18-2
Историја дјХемија пт
Јосип ХалерБојана Коњовић
8-18-2
Српски језик мФизичко васпитање ув
Јасмина МиливојевићИлија Бижић
Сала
8-18-2
Математика птБиологија пт
Милица НиколићАлександра Радиновић
8-18-2
Биологија птМатематика пт
Александра РадиновићМилица Николић
---
Уторак
8-18-2
Математика птНемачки језик дј
Милица НиколићСања Стојачић
8-18-2
Немачки језик дјБиологија пт
Сања СтојачићАлександра Радиновић
8-18-2
Српски језик мФизика пт
Јасмина МиливојевићМарија Сударић
8-18-2
Биологија птСрпски језик м
Александра РадиновићЈасмина Миливојевић
8-18-2
Физика птМатематика пт
Марија СударићМилица Николић
8-18-2
Физичко васпитање увЛиковна култура ув
Илија БижићКристина Гундић
Сала
Грађанско / Верска - Правосл. кат. вг
Милена Поповић, Станислава Луткић
Среда
8-18-2
Математика птТехничко и информатичко образовање пт
Милица НиколићКристина Гундић
Информатика
8-18-2
Српски језик мТехничко и информатичко образовање пт
Јасмина МиливојевићКристина Гундић
Информатика
Изабрани спорт ув
Илија Бижић, Золтан Павић
Сала
8-18-2
Музичка култура увМатематика пт
Марија Томашевић АрсићМилица Николић
8-18-2
Час одељењског старешинеСрпски језик м
Илија БижићЈасмина Миливојевић
8-18-2
Историја дјМузичка култура ув
Јосип ХалерМарија Томашевић Арсић
---
Четвртак
8-18-2
Физичко васпитање увМатематика пт
Илија БижићМилица Николић
Сала
8-18-2
Српски језик мХемија пт
Јасмина МиливојевићБојана Коњовић
8-18-2
Хемија птСрпски језик м
Бојана КоњовићЈасмина Миливојевић
8-18-2
Математика птГеографија дј
Милица НиколићСтанислава Луткић
8-18-2
Географија дјЕнглески језик дј
Станислава ЛуткићСветлана Калајџић
8-18-2
Енглески језик дјФизичко васпитање ув
Светлана КалајџићИлија Бижић
Сала
---
Петак
8-18-2
Ликовна култура увНемачки језик дј
Кристина ГундићСања Стојачић
8-18-2
Немачки језик дјИсторија дј
Сања СтојачићЈосип Халер
8-18-2
Техничко и информатичко образовање птГеографија дј
Кристина ГундићСтанислава Луткић
Информатика
8-18-2
Техничко и информатичко образовање птФизика пт
Кристина ГундићМарија Сударић
Информатика
8-18-2
Физика птЕнглески језик дј
Марија СударићСветлана Калајџић
8-18-2
Географија дјЧас одељењског старешине
Станислава ЛуткићЈосип Халер
---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 15.12.19. 09.50

назад на врх