ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Јасмина Миливојевић Анђела Нешовић Светлана Калајџић Никола Стојанац Сања Стојачић Јелена Пашти Јосип Халер Станислава Луткић Александра Радиновић Милица Николић Ненад Ђапић Марија Сударић Бојана Коњовић Кристина Гундић Марија Томашевић Арсић Илија Бижић Золтан Павић Милена Поповић Валери Станојевић Гордана Дрезгић Бранка Загорац Гордана Машић Татјана Вулиновић Јелица Црногорац
П
о
н
е
д
е
љ
а
к
1 5-1
Српски језик и књижевност м
-x- 5-2
Енглески језик дј
--- -x- -x- 8-2
Историја дј
-x- --- --- 7-1
Математика м
-x- 8-1
Хемија пт
--- --- 6-1
Физичко и здравствено васпитање ув
Сала
-x- -x- 1-1
Српски језик м
Гордана Дрезгић, Бранка Загорац
2
Физичко васпитање ув
Гордана Дрезгић, Бранка Загорац
2
Физичко васпитање ув
3-1
Српски језик м
3-2
Математика м
4-1
Час одељењског старешине
2 8-2
Српски језик м
-x- 8-1
Енглески језик дј
--- -x- -x- 6-1
Историја дј
-x- --- --- 5-1
Математика м
-x- 7-1
Хемија пт
--- --- 5-2
Физичко и здравствено васпитање ув
Сала
-x- -x- 1-1
Физичко васпитање ув
2-1
Српски језик м
2-2
Српски језик м
3-1
Математика м
3-2
Српски језик м
4-1
Српски језик м
3 5-2
Српски језик и књижевност м
-x- --- --- -x- -x- 8-1
Историја дј
-x- 6-1
Биологија пт
--- --- -x- 8-2
Хемија пт
--- 5-1
Музичка култура ув
7-1
Физичко и здравствено васпитање ув
Сала
-x- -x- 1-1
Математика м
2-1
Математика м
2-2
Математика м
3-1
Природа и друштво
3-2
Природа и друштво
4-1
Математика м
4 8-1
Српски језик м
-x- 5-1
Енглески језик дј
--- -x- -x- --- -x- 7-1
Биологија пт
6-1
Математика пт
--- -x- -x- --- 5-2
Музичка култура ув
8-2
Физичко васпитање ув
Сала
-x- -x- 1-1
Свет око нас
2-1
Свет око нас
2-2
Свет око нас
3-1
Музичка култура ув
3-2
Музичка култура ув
4-1
Природа и друштво
5 --- -x- 6-1
Енглески језик дј
--- -x- -x- 7-1
Историја дј
-x- 8-2
Биологија пт
8-1
Математика пт
--- -x- -x- 5-2
Ликовна култура ув
--- 5-1
Физичко и здравствено васпитање ув
Сала
-x- -x- --- 2-1
допунска настава
2-2
допунска настава
3-1
секција
3-2
секција
4-1
допунска настава
6 --- -x- 7-1
Енглески језик дј
--- -x- -x- 5-1
Историја дј
-x- 8-1
Биологија пт
8-2
Математика пт
--- -x- -x- 6-1
Музичка култура ув
--- -x- -x- --- --- --- --- ---
7 -x- -x- --- --- -x- -x- 5-2
Свакодневни живот у прошлости
-x- --- --- --- -x- -x- 7-1
Ликовна култура ув
--- --- -x- -x- --- --- --- --- --- ---
У
т
о
р
а
к
1 5-2
Српски језик и књижевност м
--- -x- 2-1
Енглески језик дј
8-2
Немачки језик дј
-x- -x- --- 5-1
Биологија пт
8-1
Математика пт
7-1
Математика м
--- --- 6-1
Ликовна култура ув
-x- -x- -x- -x- 1-1
Српски језик м
--- 2-2
Математика м
Гордана Машић, Татјана Вулиновић
3
Физичко васпитање ув
Сала
Гордана Машић, Татјана Вулиновић
3
Физичко васпитање ув
Сала
4-1
Математика м
2 5-1
Српски језик и књижевност м
7-1
Српски језик и књижевност м
-x- 2-2
Енглески језик дј
8-1
Немачки језик дј
--- -x- --- 8-2
Биологија пт
6-1
Математика пт
--- --- --- 5-2
Техника и технологија пт
-x- -x- -x- -x- 1-1
Математика м
2-1
Математика м
--- 3-1
Српски језик м
3-2
Математика м
4-1
Физичко васпитање ув
Сала
3 8-1
Српски језик м
6-1
Српски језик и књижевност м
-x- 3-2
Енглески језик дј
-x- 5-1
Немачки језик дј
-x- --- --- 7-1-т1
Техника и технологија пт
7-1-т2
Информатика и рачунарство ув
Информатика
8-2
Физика пт
--- -x- -x- -x- -x- 1-1
Физичко васпитање ув
Сала
2-1
Српски језик м
2-2
Српски језик м
3-1
Математика м
--- 4-1
Српски језик м
4 8-2
Српски језик м
--- -x- 1-1
Енглески језик дј
-x- 5-1
Час одељењског старешине
-x- --- 8-1
Биологија пт
5-2
Математика м
6-1
Физика пт
-x- 7-1-т2
Техника и технологија пт
-x- -x- -x- Милена Поповић, Валери Станојевић
4
Грађанско / Верска - Правосл. кат. вг
Милена Поповић, Валери Станојевић
4
Грађанско / Верска - Правосл. кат. вг
Гордана Дрезгић, Бранка Загорац
2
Физичко васпитање ув
Сала
Гордана Дрезгић, Бранка Загорац
2
Физичко васпитање ув
Сала
3-1
Час одељењског старешине
3-2
Српски језик м
---
5 --- --- -x- 4-1
Енглески језик дј
--- --- -x- 5-1
Географија дј
5-2
Биологија пт
8-2
Математика пт
7-1-т1
Информатика и рачунарство ув
Информатика
8-1
Физика пт
-x- -x- 6-1
Физичко и здравствено васпитање ув
Сала
-x- Милена Поповић, Бранка Загорац
2
Грађанско / Верска - Правосл. кат. вг
--- --- Милена Поповић, Бранка Загорац
2
Грађанско / Верска - Правосл. кат. вг
3-1
Чувари природе
3-2
допунска настава
---
6 --- --- -x- --- --- 6-1
Немачки језик дј
-x- Милена Поповић, Станислава Луткић
5
Грађанско / Верска - Правосл. кат. вг
--- --- --- 7-1
Физика пт
-x- 8-2
Ликовна култура ув
-x- 8-1
Физичко васпитање ув
Сала
-x- Милена Поповић, Станислава Луткић
5
Грађанско / Верска - Правосл. кат. вг
--- --- --- --- --- ---
7 -x- -x- -x- --- -x- -x- -x- Милена Поповић, Станислава Луткић
8
Грађанско / Верска - Правосл. кат. вг
--- --- --- --- -x- --- -x- -x- -x- Милена Поповић, Станислава Луткић
8
Грађанско / Верска - Правосл. кат. вг
--- --- --- --- --- ---
С
р
е
д
а
1 5-1
Српски језик и књижевност м
7-1
Српски језик и књижевност м
-x- 4-1
Енглески језик дј
-x- -x- --- --- -x- 8-1
Математика пт
--- --- -x- 8-2
Техничко и информатичко образовање пт
Информатика
5-2
Музичка култура ув
--- 6-1
Обавезне физичке активности ув
Сала
-x- 1-1
Српски језик м
2-1
Српски језик м
2-2
Српски језик м
3-1
Математика м
3-2
Математика м
---
2 8-1
Српски језик м
-x- 1-1
Енглески језик дј
-x- -x- --- 6-1
Географија дј
-x- --- --- --- -x- 5-1
Музичка култура ув
--- 5-2
Обавезне физичке активности ув
Сала
-x- --- 2-1
Математика м
2-2
Математика м
3-1
Српски језик м
3-2
Српски језик м
4-1
Српски језик м
3 --- --- -x- 3-1
Енглески језик дј
-x- -x- --- 7-1
Географија дј
-x- 6-1
Математика пт
5-1
Математика м
--- -x- 5-2
Час одељењског старешине
--- Илија Бижић, Золтан Павић
8
Изабрани спорт ув
Сала
Илија Бижић, Золтан Павић
8
Изабрани спорт ув
Сала
-x- 1-1
Математика м
2-1
Ликовна култура ув
2-2
Ликовна култура ув
--- 3-2
Природа и друштво
4-1
Математика м
4 5-2
Српски језик и књижевност м
6-1
Српски језик и књижевност м
-x- --- -x- -x- --- --- -x- 8-2
Математика пт
7-1
Математика м
--- -x- --- 8-1
Музичка култура ув
--- 5-1
Обавезне физичке активности ув
Сала
-x- 1-1
Ликовна култура ув
3-1
Природа и друштво
3-2
Час одељењског старешине
4-1
Музичка култура ув
5 8-2
Српски језик м
-x- --- -x- -x- --- --- -x- --- 5-2
Математика м
--- -x- 5-1
Ликовна култура ув
7-1
Музичка култура ув
8-1
Час одељењског старешине
--- -x- 1-1
Час одељењског старешине
2-1
Пројектна настава
2-2
Пројектна настава
3-1
допунска настава
3-2
Од играчке до рачунара
Информатика
4-1
Физичко васпитање ув
Сала
6 --- --- -x- --- -x- -x- 8-1
Историја дј
--- -x- --- 5-2
Информатика и рачунарство ув
Информатика
--- -x- 8-2
Музичка култура ув
7-1
Физичко и здравствено васпитање ув
Сала
--- -x- --- --- --- --- --- 4-1
додатна настава
7 -x- -x- -x- --- -x- -x- 5-1
Свакодневни живот у прошлости
--- -x- --- 7-1
Информатика и рачунарство
Информатика
--- -x- --- --- --- -x- -x- --- --- --- --- --- ---
Ч
е
т
в
р
т
а
к
1 5-2
Српски језик и књижевност м
-x- -x- 3-2
Енглески језик дј
-x- -x- -x- 6-1
Час одељењског старешине
5-1
Биологија пт
8-2
Математика пт
--- -x- 7-1
Хемија пт
--- -x- 8-1
Физичко васпитање ув
Сала
-x- -x- 1-1
Музичка култура ув
2-1
Математика м
2-2
Математика м
3-1
Математика м
--- 4-1
Природа и друштво
2 8-1
Српски језик м
-x- -x- 3-1
Енглески језик дј
-x- --- -x- 7-1
Географија дј
6-1
Биологија пт
--- 5-1
Математика м
-x- 8-2
Хемија пт
--- -x- 5-2
Физичко и здравствено васпитање ув
Сала
-x- -x- 1-1
Српски језик м
2-1
Српски језик м
2-2
Српски језик м
--- 3-2
Математика м
4-1
Математика м
3 8-2
Српски језик м
-x- -x- --- -x- 5-2
Немачки језик дј
-x- --- --- 6-1
Математика пт
5-1
Информатика и рачунарство ув
Информатика
-x- 8-1
Хемија пт
--- -x- 7-1
Физичко и здравствено васпитање ув
Сала
-x- -x- 1-1
Математика м
2-1
Свет око нас
2-2
Свет око нас
3-1
Српски језик м
3-2
Српски језик м
4-1
Српски језик м
4 5-1
Српски језик и књижевност м
-x- -x- 2-1
Енглески језик дј
-x- 7-1
Немачки језик дј
-x- 8-2
Географија дј
5-2
Биологија пт
8-1
Математика пт
6-1-т1
Информатика и рачунарство ув
Информатика
-x- -x- 6-1-т2
Техника и технологија пт
-x- --- -x- Милена Поповић, Валери Станојевић
1
Грађанско / Верска - Правосл. кат. вг
Милена Поповић, Валери Станојевић
1
Грађанско / Верска - Правосл. кат. вг
--- 2-2
Музичка култура ув
Гордана Машић, Татјана Вулиновић
3
Физичко васпитање ув
Сала
Гордана Машић, Татјана Вулиновић
3
Физичко васпитање ув
Сала
4-1
Ликовна култура ув
5 --- -x- 8-2
Енглески језик дј
2-2
Енглески језик дј
-x- --- -x- 8-1
Географија дј
7-1
Биологија пт
6-1-т1
Техника и технологија пт
5-2
Математика м
-x- -x- -x- 5-1
Физичко и здравствено васпитање ув
Сала
-x- Милена Поповић, Бранка Загорац
3
Грађанско / Верска - Правосл. кат. вг
1-1
Пројектна настава
2-1
Час одељењског старешине
Милена Поповић, Бранка Загорац
3
Грађанско / Верска - Правосл. кат. вг
--- ---
6 --- -x- 8-1
Енглески језик дј
--- -x- --- -x- Милена Поповић, Станислава Луткић
7
Грађанско / Верска - Правосл. кат. вг
--- 6-1-т2
Информатика и рачунарство ув
Информатика
-x- -x- --- -x- 8-2
Физичко васпитање ув
Сала
-x- Милена Поповић, Станислава Луткић
7
Грађанско / Верска - Правосл. кат. вг
--- --- --- --- --- ---
7 -x- -x- --- --- -x- -x- -x- Милена Поповић, Станислава Луткић
6
Верска настава - Православни катихизис вг
--- 7-1
Час одељењског старешине
--- -x- -x- --- -x- --- -x- Милена Поповић, Станислава Луткић
6
Верска настава - Православни катихизис вг
--- --- --- --- --- ---
П
е
т
а
к
1 5-2
Српски језик и књижевност м
--- 5-1
Енглески језик дј
--- 8-2
Немачки језик дј
-x- 6-1
Историја дј
--- -x- --- 7-1
Математика м
--- -x- 8-1
Ликовна култура ув
-x- -x- -x- -x- 1-1
Српски језик м
2-1
Српски језик м
2-2
Српски језик м
3-1
Српски језик м
3-2
Математика м
4-1
Физичко васпитање ув
Сала
2 5-1
Српски језик и књижевност м
--- --- --- 8-1
Немачки језик дј
7-1
Немачки језик дј
8-2
Историја дј
6-1
Географија дј
-x- --- 5-2
Математика м
--- -x- --- -x- -x- -x- -x- 1-1
Математика м
2-1
Математика м
2-2
Математика м
3-1
Математика м
3-2
Српски језик м
4-1
Математика м
3 --- 6-1
Српски језик и књижевност м
5-2
Енглески језик дј
--- -x- --- --- 8-2
Географија дј
-x- --- 5-1
Математика м
7-1
Физика пт
-x- 8-1
Техничко и информатичко образовање пт
Информатика
-x- -x- -x- -x- 1-1
Свет око нас
Гордана Дрезгић, Бранка Загорац
2
Физичко васпитање ув
Сала
Гордана Дрезгић, Бранка Загорац
2
Физичко васпитање ув
Сала
3-1
Ликовна култура ув
3-2
Ликовна култура ув
4-1
Српски језик м
4 --- 7-1
Српски језик и књижевност м
6-1
Енглески језик дј
--- -x- 5-1
Немачки језик дј
5-2
Историја дј
--- -x- --- --- 8-2
Физика пт
-x- -x- -x- -x- -x- 1-1
Физичко васпитање ув
Сала
2-1
Музичка култура ув
2-2
Час одељењског старешине
4-1
Чувари природе
5 --- --- 8-2
Енглески језик дј
--- --- 6-1
Немачки језик дј
7-1
Историја дј
5-2
Географија дј
-x- --- --- 8-1
Физика пт
-x- 5-1
Техника и технологија пт
-x- -x- -x- -x- 1-1
допунска настава
--- --- Гордана Машић, Татјана Вулиновић
3
Физичко васпитање ув
Сала
Гордана Машић, Татјана Вулиновић
3
Физичко васпитање ув
Сала
4-1
Млади еколози
6 --- --- 7-1
Енглески језик дј
--- --- 5-2
Немачки језик дј
8-2
Час одељењског старешине
8-1
Географија дј
-x- --- --- 6-1
Физика пт
-x- -x- -x- -x- -x- --- --- --- --- --- ---
7 -x- -x- -x- --- -x- -x- 6-1
Свакодневни живот у прошлости
-x- -x- --- --- -x- -x- --- -x- -x- -x- -x- --- --- --- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 15.12.19. 09.50