ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
ПонедељакУторакСредаЧетвртакПетак
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
Јасмина Миливојевић 5-1
Српски језик и књижевност м
8-2
Српски језик м
5-2
Српски језик и књижевност м
8-1
Српски језик м
--- --- -x- 5-2
Српски језик и књижевност м
5-1
Српски језик и књижевност м
8-1
Српски језик м
8-2
Српски језик м
--- --- -x- 5-1
Српски језик и књижевност м
8-1
Српски језик м
--- 5-2
Српски језик и књижевност м
8-2
Српски језик м
--- -x- 5-2
Српски језик и књижевност м
8-1
Српски језик м
8-2
Српски језик м
5-1
Српски језик и књижевност м
--- --- -x- 5-2
Српски језик и књижевност м
5-1
Српски језик и књижевност м
--- --- --- --- -x-
Анђела Нешовић -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- --- 7-1
Српски језик и књижевност м
6-1
Српски језик и књижевност м
--- --- --- -x- 7-1
Српски језик и књижевност м
--- 6-1
Српски језик и књижевност м
--- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- --- --- 6-1
Српски језик и књижевност м
7-1
Српски језик и књижевност м
--- --- -x-
Светлана Калајџић 5-2
Енглески језик дј
8-1
Енглески језик дј
--- 5-1
Енглески језик дј
6-1
Енглески језик дј
7-1
Енглески језик дј
--- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 8-2
Енглески језик дј
8-1
Енглески језик дј
--- 5-1
Енглески језик дј
--- 5-2
Енглески језик дј
6-1
Енглески језик дј
8-2
Енглески језик дј
7-1
Енглески језик дј
-x-
Никола Стојанац --- --- --- --- --- --- --- 2-1
Енглески језик дј
2-2
Енглески језик дј
3-2
Енглески језик дј
1-1
Енглески језик дј
4-1
Енглески језик дј
--- --- 4-1
Енглески језик дј
1-1
Енглески језик дј
3-1
Енглески језик дј
--- --- --- --- 3-2
Енглески језик дј
3-1
Енглески језик дј
--- 2-1
Енглески језик дј
2-2
Енглески језик дј
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
Сања Стојачић -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 8-2
Немачки језик дј
8-1
Немачки језик дј
-x- -x- --- --- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 8-2
Немачки језик дј
8-1
Немачки језик дј
-x- -x- --- --- -x-
Јелена Пашти -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- --- 5-1
Немачки језик дј
5-1
Час одељењског старешине
--- 6-1
Немачки језик дј
-x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- --- 5-2
Немачки језик дј
7-1
Немачки језик дј
--- --- -x- -x- 7-1
Немачки језик дј
--- 5-1
Немачки језик дј
6-1
Немачки језик дј
5-2
Немачки језик дј
-x-
Јосип Халер 8-2
Историја дј
6-1
Историја дј
8-1
Историја дј
--- 7-1
Историја дј
5-1
Историја дј
5-2
Свакодневни живот у прошлости
-x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- --- --- --- --- --- 8-1
Историја дј
5-1
Свакодневни живот у прошлости
-x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 6-1
Историја дј
8-2
Историја дј
--- 5-2
Историја дј
7-1
Историја дј
8-2
Час одељењског старешине
6-1
Свакодневни живот у прошлости
Станислава Луткић -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- --- --- --- --- 5-1
Географија дј
Милена Поповић, Станислава Луткић
5
Грађанско / Верска - Правосл. кат. вг
Милена Поповић, Станислава Луткић
8
Грађанско / Верска - Правосл. кат. вг
--- 6-1
Географија дј
7-1
Географија дј
--- --- --- --- 6-1
Час одељењског старешине
7-1
Географија дј
--- 8-2
Географија дј
8-1
Географија дј
Милена Поповић, Станислава Луткић
7
Грађанско / Верска - Правосл. кат. вг
Милена Поповић, Станислава Луткић
6
Верска настава - Православни катихизис вг
--- 6-1
Географија дј
8-2
Географија дј
--- 5-2
Географија дј
8-1
Географија дј
-x-
Александра Радиновић --- --- 6-1
Биологија пт
7-1
Биологија пт
8-2
Биологија пт
8-1
Биологија пт
--- 5-1
Биологија пт
8-2
Биологија пт
--- 8-1
Биологија пт
5-2
Биологија пт
--- --- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 5-1
Биологија пт
6-1
Биологија пт
--- 5-2
Биологија пт
7-1
Биологија пт
--- --- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Милица Николић --- --- --- 6-1
Математика пт
8-1
Математика пт
8-2
Математика пт
--- 8-1
Математика пт
6-1
Математика пт
7-1-т1
Техника и технологија пт
8-2
Математика пт
--- --- 8-1
Математика пт
--- 6-1
Математика пт
8-2
Математика пт
--- --- --- 8-2
Математика пт
--- 6-1
Математика пт
8-1
Математика пт
6-1-т1
Техника и технологија пт
7-1
Час одељењског старешине
--- --- --- --- --- --- ---
Ненад Ђапић 7-1
Математика м
5-1
Математика м
--- --- --- --- --- 7-1
Математика м
--- 7-1-т2
Информатика и рачунарство ув
Информатика
5-2
Математика м
7-1-т1
Информатика и рачунарство ув
Информатика
--- --- --- --- 5-1
Математика м
7-1
Математика м
5-2
Математика м
5-2
Информатика и рачунарство ув
Информатика
7-1
Информатика и рачунарство
Информатика
--- 5-1
Математика м
5-1
Информатика и рачунарство ув
Информатика
6-1-т1
Информатика и рачунарство ув
Информатика
5-2
Математика м
6-1-т2
Информатика и рачунарство ув
Информатика
--- 7-1
Математика м
5-2
Математика м
5-1
Математика м
--- --- --- ---
Марија Сударић -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- --- --- 8-2
Физика пт
6-1
Физика пт
8-1
Физика пт
7-1
Физика пт
--- --- --- --- --- --- --- --- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- --- --- 7-1
Физика пт
8-2
Физика пт
8-1
Физика пт
6-1
Физика пт
-x-
Бојана Коњовић 8-1
Хемија пт
7-1
Хемија пт
8-2
Хемија пт
-x- -x- -x- -x- --- --- --- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 7-1
Хемија пт
8-2
Хемија пт
8-1
Хемија пт
-x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Кристина Гундић --- --- --- --- 5-2
Ликовна култура ув
7-1
Ликовна култура ув
6-1
Ликовна култура ув
5-2
Техника и технологија пт
7-1-т2
Техника и технологија пт
8-2
Ликовна култура ув
--- 8-2
Техничко и информатичко образовање пт
Информатика
5-2
Час одељењског старешине
--- 5-1
Ликовна култура ув
--- --- --- --- 6-1-т2
Техника и технологија пт
--- --- 8-1
Ликовна култура ув
--- 8-1
Техничко и информатичко образовање пт
Информатика
5-1
Техника и технологија пт
---
Марија Томашевић Арсић --- --- 5-1
Музичка култура ув
5-2
Музичка култура ув
--- 6-1
Музичка култура ув
--- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 5-2
Музичка култура ув
5-1
Музичка култура ув
--- 8-1
Музичка култура ув
7-1
Музичка култура ув
8-2
Музичка култура ув
--- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Илија Бижић 6-1
Физичко и здравствено васпитање ув
Сала
5-2
Физичко и здравствено васпитање ув
Сала
7-1
Физичко и здравствено васпитање ув
Сала
8-2
Физичко васпитање ув
Сала
5-1
Физичко и здравствено васпитање ув
Сала
--- --- -x- -x- -x- -x- 6-1
Физичко и здравствено васпитање ув
Сала
8-1
Физичко васпитање ув
Сала
-x- --- --- Илија Бижић, Золтан Павић
8
Изабрани спорт ув
Сала
--- 8-1
Час одељењског старешине
7-1
Физичко и здравствено васпитање ув
Сала
--- 8-1
Физичко васпитање ув
Сала
5-2
Физичко и здравствено васпитање ув
Сала
7-1
Физичко и здравствено васпитање ув
Сала
--- 5-1
Физичко и здравствено васпитање ув
Сала
8-2
Физичко васпитање ув
Сала
--- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Золтан Павић -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 6-1
Обавезне физичке активности ув
Сала
5-2
Обавезне физичке активности ув
Сала
Илија Бижић, Золтан Павић
8
Изабрани спорт ув
Сала
5-1
Обавезне физичке активности ув
Сала
--- --- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Милена Поповић -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- Милена Поповић, Валери Станојевић
4
Грађанско / Верска - Правосл. кат. вг
Милена Поповић, Бранка Загорац
2
Грађанско / Верска - Правосл. кат. вг
Милена Поповић, Станислава Луткић
5
Грађанско / Верска - Правосл. кат. вг
Милена Поповић, Станислава Луткић
8
Грађанско / Верска - Правосл. кат. вг
-x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- Милена Поповић, Валери Станојевић
1
Грађанско / Верска - Правосл. кат. вг
Милена Поповић, Бранка Загорац
3
Грађанско / Верска - Правосл. кат. вг
Милена Поповић, Станислава Луткић
7
Грађанско / Верска - Правосл. кат. вг
Милена Поповић, Станислава Луткић
6
Верска настава - Православни катихизис вг
-x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Валери Станојевић 1-1
Српски језик м
1-1
Физичко васпитање ув
1-1
Математика м
1-1
Свет око нас
--- --- --- 1-1
Српски језик м
1-1
Математика м
1-1
Физичко васпитање ув
Сала
Милена Поповић, Валери Станојевић
4
Грађанско / Верска - Правосл. кат. вг
--- --- --- 1-1
Српски језик м
--- 1-1
Математика м
1-1
Ликовна култура ув
1-1
Час одељењског старешине
--- --- 1-1
Музичка култура ув
1-1
Српски језик м
1-1
Математика м
Милена Поповић, Валери Станојевић
1
Грађанско / Верска - Правосл. кат. вг
1-1
Пројектна настава
--- --- 1-1
Српски језик м
1-1
Математика м
1-1
Свет око нас
1-1
Физичко васпитање ув
Сала
1-1
допунска настава
--- ---
Гордана Дрезгић Гордана Дрезгић, Бранка Загорац
2
Физичко васпитање ув
2-1
Српски језик м
2-1
Математика м
2-1
Свет око нас
2-1
допунска настава
--- --- --- 2-1
Математика м
2-1
Српски језик м
Гордана Дрезгић, Бранка Загорац
2
Физичко васпитање ув
Сала
--- --- --- 2-1
Српски језик м
2-1
Математика м
2-1
Ликовна култура ув
2-1
Пројектна настава
--- --- 2-1
Математика м
2-1
Српски језик м
2-1
Свет око нас
--- 2-1
Час одељењског старешине
--- --- 2-1
Српски језик м
2-1
Математика м
Гордана Дрезгић, Бранка Загорац
2
Физичко васпитање ув
Сала
2-1
Музичка култура ув
--- --- ---
Бранка Загорац Гордана Дрезгић, Бранка Загорац
2
Физичко васпитање ув
2-2
Српски језик м
2-2
Математика м
2-2
Свет око нас
2-2
допунска настава
--- --- 2-2
Математика м
--- 2-2
Српски језик м
Гордана Дрезгић, Бранка Загорац
2
Физичко васпитање ув
Сала
Милена Поповић, Бранка Загорац
2
Грађанско / Верска - Правосл. кат. вг
--- --- 2-2
Српски језик м
2-2
Математика м
2-2
Ликовна култура ув
2-2
Пројектна настава
--- --- 2-2
Математика м
2-2
Српски језик м
2-2
Свет око нас
2-2
Музичка култура ув
Милена Поповић, Бранка Загорац
3
Грађанско / Верска - Правосл. кат. вг
--- --- 2-2
Српски језик м
2-2
Математика м
Гордана Дрезгић, Бранка Загорац
2
Физичко васпитање ув
Сала
2-2
Час одељењског старешине
--- --- ---
Гордана Машић 3-1
Српски језик м
3-1
Математика м
3-1
Природа и друштво
3-1
Музичка култура ув
3-1
секција
--- --- Гордана Машић, Татјана Вулиновић
3
Физичко васпитање ув
Сала
3-1
Српски језик м
3-1
Математика м
3-1
Час одељењског старешине
3-1
Чувари природе
--- --- 3-1
Математика м
3-1
Српски језик м
--- 3-1
Природа и друштво
3-1
допунска настава
--- --- 3-1
Математика м
--- 3-1
Српски језик м
Гордана Машић, Татјана Вулиновић
3
Физичко васпитање ув
Сала
--- --- --- 3-1
Српски језик м
3-1
Математика м
3-1
Ликовна култура ув
Гордана Машић, Татјана Вулиновић
3
Физичко васпитање ув
Сала
--- ---
Татјана Вулиновић 3-2
Математика м
3-2
Српски језик м
3-2
Природа и друштво
3-2
Музичка култура ув
3-2
секција
--- Гордана Машић, Татјана Вулиновић
3
Физичко васпитање ув
Сала
3-2
Математика м
--- 3-2
Српски језик м
3-2
допунска настава
--- --- 3-2
Математика м
3-2
Српски језик м
3-2
Природа и друштво
3-2
Час одељењског старешине
3-2
Од играчке до рачунара
Информатика
--- --- --- 3-2
Математика м
3-2
Српски језик м
Гордана Машић, Татјана Вулиновић
3
Физичко васпитање ув
Сала
--- --- --- 3-2
Математика м
3-2
Српски језик м
3-2
Ликовна култура ув
Гордана Машић, Татјана Вулиновић
3
Физичко васпитање ув
Сала
--- ---
Јелица Црногорац 4-1
Час одељењског старешине
4-1
Српски језик м
4-1
Математика м
4-1
Природа и друштво
4-1
допунска настава
--- --- 4-1
Математика м
4-1
Физичко васпитање ув
Сала
4-1
Српски језик м
--- --- --- --- --- 4-1
Српски језик м
4-1
Математика м
4-1
Музичка култура ув
4-1
Физичко васпитање ув
Сала
4-1
додатна настава
--- 4-1
Природа и друштво
4-1
Математика м
4-1
Српски језик м
4-1
Ликовна култура ув
--- --- 4-1
Физичко васпитање ув
Сала
4-1
Математика м
4-1
Српски језик м
4-1
Чувари природе
4-1
Млади еколози
--- ---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 15.12.19. 09.50