Назив објекта: ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Напомене: Распоред важи од 09. септембра 2019. године.
Одељења су названа „Групе“.
Наставник има једну празнину
Наставник има граничну празнину
Наставник има велику празнину
Наставник мора да дође раније
Наставник мора да дође много раније
Наставник мора остати дуже
Наставник мора остати много дуже
Наставник има слободан дан
Наставник није доступан

 

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Наставнички' слободан период
1 2 3 4 5 6 7
Понедељак
Мора да дође много раније:
Александра Радиновић
Милица Николић
Кристина Гундић
Марија Томашевић Арсић
Слободан дан:
Никола Стојанац
Није доступно:
Анђела Нешовић
Сања Стојачић
Јелена Пашти
Станислава Луткић
Марија Сударић
Золтан Павић
Милена Поповић
Мора да дође раније:
Александра Радиновић
Марија Томашевић Арсић
Мора да дође много раније:
Милица Николић
Кристина Гундић
Слободан дан:
Никола Стојанац
Није доступно:
Анђела Нешовић
Сања Стојачић
Јелена Пашти
Станислава Луткић
Марија Сударић
Золтан Павић
Милена Поповић
Једна празнина:
Светлана Калајџић
Мора остати дуже:
Ненад Ђапић
Мора да дође раније:
Милица Николић
Мора да дође много раније:
Кристина Гундић
Слободан дан:
Никола Стојанац
Није доступно:
Анђела Нешовић
Сања Стојачић
Јелена Пашти
Станислава Луткић
Марија Сударић
Золтан Павић
Милена Поповић
Једна празнина:
Јосип Халер
Мора да дође раније:
Кристина Гундић
Мора остати много дуже:
Ненад Ђапић
Слободан дан:
Никола Стојанац
Није доступно:
Анђела Нешовић
Сања Стојачић
Јелена Пашти
Станислава Луткић
Марија Сударић
Бојана Коњовић
Золтан Павић
Милена Поповић
Једна празнина:
Марија Томашевић Арсић
Мора остати дуже:
Јасмина Миливојевић
Валери Станојевић
Мора остати много дуже:
Ненад Ђапић
Слободан дан:
Никола Стојанац
Није доступно:
Анђела Нешовић
Сања Стојачић
Јелена Пашти
Станислава Луткић
Марија Сударић
Бојана Коњовић
Золтан Павић
Милена Поповић
Мора остати дуже:
Илија Бижић
Гордана Дрезгић
Бранка Загорац
Гордана Машић
Јелица Црногорац
Мора остати много дуже:
Јасмина Миливојевић
Ненад Ђапић
Валери Станојевић
Слободан дан:
Никола Стојанац
Није доступно:
Анђела Нешовић
Сања Стојачић
Јелена Пашти
Станислава Луткић
Марија Сударић
Бојана Коњовић
Золтан Павић
Милена Поповић
Мора остати дуже:
Светлана Калајџић
Александра Радиновић
Милица Николић
Марија Томашевић Арсић
Татјана Вулиновић
Мора остати много дуже:
Ненад Ђапић
Илија Бижић
Валери Станојевић
Гордана Дрезгић
Бранка Загорац
Гордана Машић
Јелица Црногорац
Слободан дан:
Никола Стојанац
Није доступно:
Јасмина Миливојевић
Анђела Нешовић
Сања Стојачић
Јелена Пашти
Станислава Луткић
Марија Сударић
Бојана Коњовић
Золтан Павић
Милена Поповић
Уторак
Мора да дође раније:
Анђела Нешовић
Гордана Дрезгић
Мора да дође много раније:
Станислава Луткић
Марија Сударић
Слободан дан:
Бојана Коњовић
Није доступно:
Светлана Калајџић
Јелена Пашти
Јосип Халер
Марија Томашевић Арсић
Илија Бижић
Золтан Павић
Милена Поповић
Једна празнина:
Ненад Ђапић
Бранка Загорац
Мора да дође раније:
Јелена Пашти
Марија Сударић
Мора да дође много раније:
Станислава Луткић
Слободан дан:
Бојана Коњовић
Није доступно:
Светлана Калајџић
Јосип Халер
Марија Томашевић Арсић
Илија Бижић
Золтан Павић
Милена Поповић
Једна празнина:
Александра Радиновић
Татјана Вулиновић
Мора да дође много раније:
Станислава Луткић
Слободан дан:
Бојана Коњовић
Није доступно:
Светлана Калајџић
Сања Стојачић
Јосип Халер
Марија Томашевић Арсић
Илија Бижић
Золтан Павић
Милена Поповић
Мора остати дуже:
Анђела Нешовић
Јелица Црногорац
Мора да дође раније:
Станислава Луткић
Није доступно:
Светлана Калајџић
Сања Стојачић
Јосип Халер
Бојана Коњовић
Марија Томашевић Арсић
Илија Бижић
Золтан Павић
Једна празнина:
Јелена Пашти
Мора остати дуже:
Јасмина Миливојевић
Валери Станојевић
Гордана Дрезгић
Мора остати много дуже:
Анђела Нешовић
Сања Стојачић
Јелица Црногорац
Није доступно:
Светлана Калајџић
Јосип Халер
Бојана Коњовић
Марија Томашевић Арсић
Золтан Павић
Мора остати дуже:
Никола Стојанац
Александра Радиновић
Милица Николић
Ненад Ђапић
Бранка Загорац
Гордана Машић
Татјана Вулиновић
Мора остати много дуже:
Јасмина Миливојевић
Анђела Нешовић
Сања Стојачић
Валери Станојевић
Гордана Дрезгић
Јелица Црногорац
Није доступно:
Светлана Калајџић
Јосип Халер
Бојана Коњовић
Марија Томашевић Арсић
Золтан Павић
Мора остати дуже:
Марија Сударић
Кристина Гундић
Мора остати много дуже:
Никола Стојанац
Александра Радиновић
Милица Николић
Ненад Ђапић
Валери Станојевић
Гордана Дрезгић
Бранка Загорац
Гордана Машић
Татјана Вулиновић
Јелица Црногорац
Није доступно:
Јасмина Миливојевић
Анђела Нешовић
Светлана Калајџић
Сања Стојачић
Јелена Пашти
Јосип Халер
Бојана Коњовић
Марија Томашевић Арсић
Илија Бижић
Золтан Павић
Среда
Мора да дође раније:
Станислава Луткић
Јелица Црногорац
Мора да дође много раније:
Јосип Халер
Ненад Ђапић
Илија Бижић
Слободан дан:
Марија Сударић
Није доступно:
Светлана Калајџић
Сања Стојачић
Јелена Пашти
Александра Радиновић
Бојана Коњовић
Милена Поповић
Једна празнина:
Милица Николић
Валери Станојевић
Мора да дође раније:
Ненад Ђапић
Илија Бижић
Мора да дође много раније:
Јосип Халер
Слободан дан:
Марија Сударић
Није доступно:
Светлана Калајџић
Сања Стојачић
Јелена Пашти
Александра Радиновић
Бојана Коњовић
Милена Поповић
Једна празнина:
Јасмина Миливојевић
Анђела Нешовић
Марија Томашевић Арсић
Гордана Машић
Мора да дође много раније:
Јосип Халер
Слободан дан:
Марија Сударић
Није доступно:
Светлана Калајџић
Сања Стојачић
Јелена Пашти
Александра Радиновић
Бојана Коњовић
Милена Поповић
Једна празнина:
Кристина Гундић
Илија Бижић
Мора остати дуже:
Никола Стојанац
Станислава Луткић
Мора да дође много раније:
Јосип Халер
Слободан дан:
Марија Сударић
Није доступно:
Светлана Калајџић
Сања Стојачић
Јелена Пашти
Александра Радиновић
Бојана Коњовић
Милена Поповић
Мора остати дуже:
Милица Николић
Золтан Павић
Мора да дође раније:
Јосип Халер
Мора остати много дуже:
Никола Стојанац
Станислава Луткић
Слободан дан:
Марија Сударић
Није доступно:
Светлана Калајџић
Сања Стојачић
Јелена Пашти
Александра Радиновић
Бојана Коњовић
Милена Поповић
Мора остати дуже:
Јасмина Миливојевић
Анђела Нешовић
Валери Станојевић
Гордана Дрезгић
Бранка Загорац
Гордана Машић
Татјана Вулиновић
Мора остати много дуже:
Никола Стојанац
Станислава Луткић
Милица Николић
Золтан Павић
Слободан дан:
Марија Сударић
Није доступно:
Светлана Калајџић
Сања Стојачић
Јелена Пашти
Александра Радиновић
Бојана Коњовић
Милена Поповић
Мора остати дуже:
Кристина Гундић
Марија Томашевић Арсић
Илија Бижић
Јелица Црногорац
Мора остати много дуже:
Никола Стојанац
Станислава Луткић
Милица Николић
Валери Станојевић
Гордана Дрезгић
Бранка Загорац
Гордана Машић
Татјана Вулиновић
Слободан дан:
Марија Сударић
Није доступно:
Јасмина Миливојевић
Анђела Нешовић
Светлана Калајџић
Сања Стојачић
Јелена Пашти
Александра Радиновић
Бојана Коњовић
Золтан Павић
Милена Поповић
Четвртак
Мора да дође раније:
Ненад Ђапић
Татјана Вулиновић
Мора да дође много раније:
Кристина Гундић
Није доступно:
Анђела Нешовић
Светлана Калајџић
Сања Стојачић
Јелена Пашти
Јосип Халер
Марија Сударић
Марија Томашевић Арсић
Золтан Павић
Милена Поповић
Једна празнина:
Милица Николић
Гордана Машић
Мора да дође раније:
Јелена Пашти
Мора да дође много раније:
Кристина Гундић
Није доступно:
Анђела Нешовић
Светлана Калајџић
Сања Стојачић
Јосип Халер
Марија Сударић
Марија Томашевић Арсић
Золтан Павић
Милена Поповић
Једна празнина:
Никола Стојанац
Станислава Луткић
Александра Радиновић
Мора да дође раније:
Кристина Гундић
Није доступно:
Анђела Нешовић
Светлана Калајџић
Сања Стојачић
Јосип Халер
Марија Сударић
Марија Томашевић Арсић
Золтан Павић
Милена Поповић
Једна празнина:
Илија Бижић
Гордана Дрезгић
Није доступно:
Анђела Нешовић
Светлана Калајџић
Сања Стојачић
Јосип Халер
Марија Сударић
Бојана Коњовић
Марија Томашевић Арсић
Золтан Павић
Мора остати дуже:
Јасмина Миливојевић
Јелена Пашти
Гордана Машић
Татјана Вулиновић
Није доступно:
Анђела Нешовић
Сања Стојачић
Јосип Халер
Марија Сударић
Бојана Коњовић
Марија Томашевић Арсић
Золтан Павић
Мора остати дуже:
Никола Стојанац
Александра Радиновић
Кристина Гундић
Валери Станојевић
Гордана Дрезгић
Бранка Загорац
Јелица Црногорац
Мора остати много дуже:
Јасмина Миливојевић
Јелена Пашти
Гордана Машић
Татјана Вулиновић
Није доступно:
Анђела Нешовић
Сања Стојачић
Јосип Халер
Марија Сударић
Бојана Коњовић
Марија Томашевић Арсић
Золтан Павић
Мора остати дуже:
Светлана Калајџић
Ненад Ђапић
Илија Бижић
Мора остати много дуже:
Никола Стојанац
Александра Радиновић
Кристина Гундић
Валери Станојевић
Гордана Дрезгић
Бранка Загорац
Гордана Машић
Татјана Вулиновић
Јелица Црногорац
Није доступно:
Јасмина Миливојевић
Анђела Нешовић
Сања Стојачић
Јелена Пашти
Јосип Халер
Марија Сударић
Бојана Коњовић
Марија Томашевић Арсић
Золтан Павић
Петак
Мора да дође раније:
Станислава Луткић
Мора да дође много раније:
Анђела Нешовић
Марија Сударић
Слободан дан:
Никола Стојанац
Милица Николић
Није доступно:
Јелена Пашти
Александра Радиновић
Бојана Коњовић
Марија Томашевић Арсић
Илија Бижић
Золтан Павић
Милена Поповић
Једна празнина:
Светлана Калајџић
Кристина Гундић
Мора да дође раније:
Анђела Нешовић
Марија Сударић
Слободан дан:
Никола Стојанац
Милица Николић
Није доступно:
Александра Радиновић
Бојана Коњовић
Марија Томашевић Арсић
Илија Бижић
Золтан Павић
Милена Поповић
Једна празнина:
Јелена Пашти
Јосип Халер
Мора остати дуже:
Јасмина Миливојевић
Слободан дан:
Никола Стојанац
Милица Николић
Није доступно:
Сања Стојачић
Александра Радиновић
Бојана Коњовић
Марија Томашевић Арсић
Илија Бижић
Золтан Павић
Милена Поповић
Једна празнина:
Станислава Луткић
Мора остати дуже:
Ненад Ђапић
Мора остати много дуже:
Јасмина Миливојевић
Слободан дан:
Никола Стојанац
Милица Николић
Није доступно:
Сања Стојачић
Александра Радиновић
Бојана Коњовић
Марија Томашевић Арсић
Илија Бижић
Золтан Павић
Милена Поповић
Мора остати дуже:
Анђела Нешовић
Гордана Дрезгић
Бранка Загорац
Мора остати много дуже:
Јасмина Миливојевић
Сања Стојачић
Ненад Ђапић
Слободан дан:
Никола Стојанац
Милица Николић
Није доступно:
Александра Радиновић
Бојана Коњовић
Марија Томашевић Арсић
Илија Бижић
Золтан Павић
Милена Поповић
Мора остати дуже:
Валери Станојевић
Гордана Машић
Татјана Вулиновић
Јелица Црногорац
Мора остати много дуже:
Јасмина Миливојевић
Анђела Нешовић
Сања Стојачић
Ненад Ђапић
Гордана Дрезгић
Бранка Загорац
Слободан дан:
Никола Стојанац
Милица Николић
Није доступно:
Александра Радиновић
Бојана Коњовић
Марија Томашевић Арсић
Илија Бижић
Золтан Павић
Милена Поповић
Мора остати дуже:
Кристина Гундић
Мора остати много дуже:
Ненад Ђапић
Валери Станојевић
Гордана Дрезгић
Бранка Загорац
Гордана Машић
Татјана Вулиновић
Јелица Црногорац
Слободан дан:
Никола Стојанац
Милица Николић
Није доступно:
Јасмина Миливојевић
Анђела Нешовић
Светлана Калајџић
Сања Стојачић
Јелена Пашти
Станислава Луткић
Александра Радиновић
Марија Сударић
Бојана Коњовић
Марија Томашевић Арсић
Илија Бижић
Золтан Павић
Милена Поповић
Распоред створен са FET 5.35.5 у 15.12.19. 09.50