Назив објекта: ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Напомене: Распоред важи од 09. септембра 2019. године.
Одељења су названа „Групе“.

Садржај

 

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Јасмина Миливојевић
1 2 3 4 5 6 7
Понедељак 5-1
Српски језик и књижевност м
8-2
Српски језик м
5-2
Српски језик и књижевност м
8-1
Српски језик м
--- --- -x-
Уторак 5-2
Српски језик и књижевност м
5-1
Српски језик и књижевност м
8-1
Српски језик м
8-2
Српски језик м
--- --- -x-
Среда 5-1
Српски језик и књижевност м
8-1
Српски језик м
--- 5-2
Српски језик и књижевност м
8-2
Српски језик м
--- -x-
Четвртак 5-2
Српски језик и књижевност м
8-1
Српски језик м
8-2
Српски језик м
5-1
Српски језик и књижевност м
--- --- -x-
Петак 5-2
Српски језик и књижевност м
5-1
Српски језик и књижевност м
--- --- --- --- -x-
Распоред створен са FET 5.35.5 у 15.12.19. 09.50

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Анђела Нешовић
1 2 3 4 5 6 7
Понедељак -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Уторак --- 7-1
Српски језик и књижевност м
6-1
Српски језик и књижевност м
--- --- --- -x-
Среда 7-1
Српски језик и књижевност м
--- 6-1
Српски језик и књижевност м
--- -x-
Четвртак -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Петак --- --- 6-1
Српски језик и књижевност м
7-1
Српски језик и књижевност м
--- --- -x-
Распоред створен са FET 5.35.5 у 15.12.19. 09.50

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Светлана Калајџић
1 2 3 4 5 6 7
Понедељак 5-2
Енглески језик дј
8-1
Енглески језик дј
--- 5-1
Енглески језик дј
6-1
Енглески језик дј
7-1
Енглески језик дј
---
Уторак -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Среда -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Четвртак -x- -x- -x- -x- 8-2
Енглески језик дј
8-1
Енглески језик дј
---
Петак 5-1
Енглески језик дј
--- 5-2
Енглески језик дј
6-1
Енглески језик дј
8-2
Енглески језик дј
7-1
Енглески језик дј
-x-
Распоред створен са FET 5.35.5 у 15.12.19. 09.50

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Никола Стојанац
1 2 3 4 5 6 7
Понедељак --- --- --- --- --- --- ---
Уторак 2-1
Енглески језик дј
2-2
Енглески језик дј
3-2
Енглески језик дј
1-1
Енглески језик дј
4-1
Енглески језик дј
--- ---
Среда 4-1
Енглески језик дј
1-1
Енглески језик дј
3-1
Енглески језик дј
--- --- --- ---
Четвртак 3-2
Енглески језик дј
3-1
Енглески језик дј
--- 2-1
Енглески језик дј
2-2
Енглески језик дј
--- ---
Петак --- --- --- --- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 15.12.19. 09.50

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Сања Стојачић
1 2 3 4 5 6 7
Понедељак -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Уторак 8-2
Немачки језик дј
8-1
Немачки језик дј
-x- -x- --- --- -x-
Среда -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Четвртак -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Петак 8-2
Немачки језик дј
8-1
Немачки језик дј
-x- -x- --- --- -x-
Распоред створен са FET 5.35.5 у 15.12.19. 09.50

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Јелена Пашти
1 2 3 4 5 6 7
Понедељак -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Уторак -x- --- 5-1
Немачки језик дј
5-1
Час одељењског старешине
--- 6-1
Немачки језик дј
-x-
Среда -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Четвртак -x- --- 5-2
Немачки језик дј
7-1
Немачки језик дј
--- --- -x-
Петак -x- 7-1
Немачки језик дј
--- 5-1
Немачки језик дј
6-1
Немачки језик дј
5-2
Немачки језик дј
-x-
Распоред створен са FET 5.35.5 у 15.12.19. 09.50

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Јосип Халер
1 2 3 4 5 6 7
Понедељак 8-2
Историја дј
6-1
Историја дј
8-1
Историја дј
--- 7-1
Историја дј
5-1
Историја дј
5-2
Свакодневни живот у прошлости
Уторак -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Среда --- --- --- --- --- 8-1
Историја дј
5-1
Свакодневни живот у прошлости
Четвртак -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Петак 6-1
Историја дј
8-2
Историја дј
--- 5-2
Историја дј
7-1
Историја дј
8-2
Час одељењског старешине
6-1
Свакодневни живот у прошлости
Распоред створен са FET 5.35.5 у 15.12.19. 09.50

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Станислава Луткић
1 2 3 4 5 6 7
Понедељак -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Уторак --- --- --- --- 5-1
Географија дј
Милена Поповић, Станислава Луткић
5
Грађанско / Верска - Правосл. кат. вг
Милена Поповић, Станислава Луткић
8
Грађанско / Верска - Правосл. кат. вг
Среда --- 6-1
Географија дј
7-1
Географија дј
--- --- --- ---
Четвртак 6-1
Час одељењског старешине
7-1
Географија дј
--- 8-2
Географија дј
8-1
Географија дј
Милена Поповић, Станислава Луткић
7
Грађанско / Верска - Правосл. кат. вг
Милена Поповић, Станислава Луткић
6
Верска настава - Православни катихизис вг
Петак --- 6-1
Географија дј
8-2
Географија дј
--- 5-2
Географија дј
8-1
Географија дј
-x-
Распоред створен са FET 5.35.5 у 15.12.19. 09.50

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Александра Радиновић
1 2 3 4 5 6 7
Понедељак --- --- 6-1
Биологија пт
7-1
Биологија пт
8-2
Биологија пт
8-1
Биологија пт
---
Уторак 5-1
Биологија пт
8-2
Биологија пт
--- 8-1
Биологија пт
5-2
Биологија пт
--- ---
Среда -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Четвртак 5-1
Биологија пт
6-1
Биологија пт
--- 5-2
Биологија пт
7-1
Биологија пт
--- ---
Петак -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Распоред створен са FET 5.35.5 у 15.12.19. 09.50

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Милица Николић
1 2 3 4 5 6 7
Понедељак --- --- --- 6-1
Математика пт
8-1
Математика пт
8-2
Математика пт
---
Уторак 8-1
Математика пт
6-1
Математика пт
7-1-т1
Техника и технологија пт
8-2
Математика пт
--- ---
Среда 8-1
Математика пт
--- 6-1
Математика пт
8-2
Математика пт
--- --- ---
Четвртак 8-2
Математика пт
--- 6-1
Математика пт
8-1
Математика пт
6-1-т1
Техника и технологија пт
7-1
Час одељењског старешине
Петак --- --- --- --- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 15.12.19. 09.50

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Ненад Ђапић
1 2 3 4 5 6 7
Понедељак 7-1
Математика м
5-1
Математика м
--- --- --- --- ---
Уторак 7-1
Математика м
--- 7-1-т2
Информатика и рачунарство ув
Информатика
5-2
Математика м
7-1-т1
Информатика и рачунарство ув
Информатика
--- ---
Среда --- --- 5-1
Математика м
7-1
Математика м
5-2
Математика м
5-2
Информатика и рачунарство ув
Информатика
7-1
Информатика и рачунарство
Информатика
Четвртак --- 5-1
Математика м
5-1
Информатика и рачунарство ув
Информатика
6-1-т1
Информатика и рачунарство ув
Информатика
5-2
Математика м
6-1-т2
Информатика и рачунарство ув
Информатика
---
Петак 7-1
Математика м
5-2
Математика м
5-1
Математика м
--- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 15.12.19. 09.50

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Марија Сударић
1 2 3 4 5 6 7
Понедељак -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Уторак --- --- 8-2
Физика пт
6-1
Физика пт
8-1
Физика пт
7-1
Физика пт
---
Среда --- --- --- --- --- --- ---
Четвртак -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Петак --- --- 7-1
Физика пт
8-2
Физика пт
8-1
Физика пт
6-1
Физика пт
-x-
Распоред створен са FET 5.35.5 у 15.12.19. 09.50

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Бојана Коњовић
1 2 3 4 5 6 7
Понедељак 8-1
Хемија пт
7-1
Хемија пт
8-2
Хемија пт
-x- -x- -x- -x-
Уторак --- --- --- -x- -x- -x- -x-
Среда -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Четвртак 7-1
Хемија пт
8-2
Хемија пт
8-1
Хемија пт
-x- -x- -x- -x-
Петак -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Распоред створен са FET 5.35.5 у 15.12.19. 09.50

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Кристина Гундић
1 2 3 4 5 6 7
Понедељак --- --- --- --- 5-2
Ликовна култура ув
7-1
Ликовна култура ув
Уторак 6-1
Ликовна култура ув
5-2
Техника и технологија пт
7-1-т2
Техника и технологија пт
8-2
Ликовна култура ув
---
Среда 8-2
Техничко и информатичко образовање пт
Информатика
5-2
Час одељењског старешине
--- 5-1
Ликовна култура ув
---
Четвртак --- --- --- 6-1-т2
Техника и технологија пт
--- ---
Петак 8-1
Ликовна култура ув
--- 8-1
Техничко и информатичко образовање пт
Информатика
5-1
Техника и технологија пт
---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 15.12.19. 09.50

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Марија Томашевић Арсић
1 2 3 4 5 6 7
Понедељак --- --- 5-1
Музичка култура ув
5-2
Музичка култура ув
--- 6-1
Музичка култура ув
---
Уторак -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Среда 5-2
Музичка култура ув
5-1
Музичка култура ув
--- 8-1
Музичка култура ув
7-1
Музичка култура ув
8-2
Музичка култура ув
---
Четвртак -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Петак -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Распоред створен са FET 5.35.5 у 15.12.19. 09.50

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Илија Бижић
1 2 3 4 5 6 7
Понедељак 6-1
Физичко и здравствено васпитање ув
Сала
5-2
Физичко и здравствено васпитање ув
Сала
7-1
Физичко и здравствено васпитање ув
Сала
8-2
Физичко васпитање ув
Сала
5-1
Физичко и здравствено васпитање ув
Сала
--- ---
Уторак -x- -x- -x- -x- 6-1
Физичко и здравствено васпитање ув
Сала
8-1
Физичко васпитање ув
Сала
-x-
Среда --- --- Илија Бижић, Золтан Павић
8
Изабрани спорт ув
Сала
--- 8-1
Час одељењског старешине
7-1
Физичко и здравствено васпитање ув
Сала
---
Четвртак 8-1
Физичко васпитање ув
Сала
5-2
Физичко и здравствено васпитање ув
Сала
7-1
Физичко и здравствено васпитање ув
Сала
--- 5-1
Физичко и здравствено васпитање ув
Сала
8-2
Физичко васпитање ув
Сала
---
Петак -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Распоред створен са FET 5.35.5 у 15.12.19. 09.50

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Золтан Павић
1 2 3 4 5 6 7
Понедељак -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Уторак -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Среда 6-1
Обавезне физичке активности ув
Сала
5-2
Обавезне физичке активности ув
Сала
Илија Бижић, Золтан Павић
8
Изабрани спорт ув
Сала
5-1
Обавезне физичке активности ув
Сала
--- --- -x-
Четвртак -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Петак -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Распоред створен са FET 5.35.5 у 15.12.19. 09.50

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Милена Поповић
1 2 3 4 5 6 7
Понедељак -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Уторак -x- -x- -x- Милена Поповић, Валери Станојевић
4
Грађанско / Верска - Правосл. кат. вг
Милена Поповић, Бранка Загорац
2
Грађанско / Верска - Правосл. кат. вг
Милена Поповић, Станислава Луткић
5
Грађанско / Верска - Правосл. кат. вг
Милена Поповић, Станислава Луткић
8
Грађанско / Верска - Правосл. кат. вг
Среда -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Четвртак -x- -x- -x- Милена Поповић, Валери Станојевић
1
Грађанско / Верска - Правосл. кат. вг
Милена Поповић, Бранка Загорац
3
Грађанско / Верска - Правосл. кат. вг
Милена Поповић, Станислава Луткић
7
Грађанско / Верска - Правосл. кат. вг
Милена Поповић, Станислава Луткић
6
Верска настава - Православни катихизис вг
Петак -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Распоред створен са FET 5.35.5 у 15.12.19. 09.50

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Валери Станојевић
1 2 3 4 5 6 7
Понедељак 1-1
Српски језик м
1-1
Физичко васпитање ув
1-1
Математика м
1-1
Свет око нас
--- --- ---
Уторак 1-1
Српски језик м
1-1
Математика м
1-1
Физичко васпитање ув
Сала
Милена Поповић, Валери Станојевић
4
Грађанско / Верска - Правосл. кат. вг
--- --- ---
Среда 1-1
Српски језик м
--- 1-1
Математика м
1-1
Ликовна култура ув
1-1
Час одељењског старешине
--- ---
Четвртак 1-1
Музичка култура ув
1-1
Српски језик м
1-1
Математика м
Милена Поповић, Валери Станојевић
1
Грађанско / Верска - Правосл. кат. вг
1-1
Пројектна настава
--- ---
Петак 1-1
Српски језик м
1-1
Математика м
1-1
Свет око нас
1-1
Физичко васпитање ув
Сала
1-1
допунска настава
--- ---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 15.12.19. 09.50

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Гордана Дрезгић
1 2 3 4 5 6 7
Понедељак Гордана Дрезгић, Бранка Загорац
2
Физичко васпитање ув
2-1
Српски језик м
2-1
Математика м
2-1
Свет око нас
2-1
допунска настава
--- ---
Уторак --- 2-1
Математика м
2-1
Српски језик м
Гордана Дрезгић, Бранка Загорац
2
Физичко васпитање ув
Сала
--- --- ---
Среда 2-1
Српски језик м
2-1
Математика м
2-1
Ликовна култура ув
2-1
Пројектна настава
--- ---
Четвртак 2-1
Математика м
2-1
Српски језик м
2-1
Свет око нас
--- 2-1
Час одељењског старешине
--- ---
Петак 2-1
Српски језик м
2-1
Математика м
Гордана Дрезгић, Бранка Загорац
2
Физичко васпитање ув
Сала
2-1
Музичка култура ув
--- --- ---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 15.12.19. 09.50

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Бранка Загорац
1 2 3 4 5 6 7
Понедељак Гордана Дрезгић, Бранка Загорац
2
Физичко васпитање ув
2-2
Српски језик м
2-2
Математика м
2-2
Свет око нас
2-2
допунска настава
--- ---
Уторак 2-2
Математика м
--- 2-2
Српски језик м
Гордана Дрезгић, Бранка Загорац
2
Физичко васпитање ув
Сала
Милена Поповић, Бранка Загорац
2
Грађанско / Верска - Правосл. кат. вг
--- ---
Среда 2-2
Српски језик м
2-2
Математика м
2-2
Ликовна култура ув
2-2
Пројектна настава
--- ---
Четвртак 2-2
Математика м
2-2
Српски језик м
2-2
Свет око нас
2-2
Музичка култура ув
Милена Поповић, Бранка Загорац
3
Грађанско / Верска - Правосл. кат. вг
--- ---
Петак 2-2
Српски језик м
2-2
Математика м
Гордана Дрезгић, Бранка Загорац
2
Физичко васпитање ув
Сала
2-2
Час одељењског старешине
--- --- ---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 15.12.19. 09.50

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Гордана Машић
1 2 3 4 5 6 7
Понедељак 3-1
Српски језик м
3-1
Математика м
3-1
Природа и друштво
3-1
Музичка култура ув
3-1
секција
--- ---
Уторак Гордана Машић, Татјана Вулиновић
3
Физичко васпитање ув
Сала
3-1
Српски језик м
3-1
Математика м
3-1
Час одељењског старешине
3-1
Чувари природе
--- ---
Среда 3-1
Математика м
3-1
Српски језик м
--- 3-1
Природа и друштво
3-1
допунска настава
--- ---
Четвртак 3-1
Математика м
--- 3-1
Српски језик м
Гордана Машић, Татјана Вулиновић
3
Физичко васпитање ув
Сала
--- --- ---
Петак 3-1
Српски језик м
3-1
Математика м
3-1
Ликовна култура ув
Гордана Машић, Татјана Вулиновић
3
Физичко васпитање ув
Сала
--- ---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 15.12.19. 09.50

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Татјана Вулиновић
1 2 3 4 5 6 7
Понедељак 3-2
Математика м
3-2
Српски језик м
3-2
Природа и друштво
3-2
Музичка култура ув
3-2
секција
---
Уторак Гордана Машић, Татјана Вулиновић
3
Физичко васпитање ув
Сала
3-2
Математика м
--- 3-2
Српски језик м
3-2
допунска настава
--- ---
Среда 3-2
Математика м
3-2
Српски језик м
3-2
Природа и друштво
3-2
Час одељењског старешине
3-2
Од играчке до рачунара
Информатика
--- ---
Четвртак --- 3-2
Математика м
3-2
Српски језик м
Гордана Машић, Татјана Вулиновић
3
Физичко васпитање ув
Сала
--- --- ---
Петак 3-2
Математика м
3-2
Српски језик м
3-2
Ликовна култура ув
Гордана Машић, Татјана Вулиновић
3
Физичко васпитање ув
Сала
--- ---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 15.12.19. 09.50

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Јелица Црногорац
1 2 3 4 5 6 7
Понедељак 4-1
Час одељењског старешине
4-1
Српски језик м
4-1
Математика м
4-1
Природа и друштво
4-1
допунска настава
--- ---
Уторак 4-1
Математика м
4-1
Физичко васпитање ув
Сала
4-1
Српски језик м
--- --- --- ---
Среда --- 4-1
Српски језик м
4-1
Математика м
4-1
Музичка култура ув
4-1
Физичко васпитање ув
Сала
4-1
додатна настава
---
Четвртак 4-1
Природа и друштво
4-1
Математика м
4-1
Српски језик м
4-1
Ликовна култура ув
--- ---
Петак 4-1
Физичко васпитање ув
Сала
4-1
Математика м
4-1
Српски језик м
4-1
Чувари природе
4-1
Млади еколози
--- ---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 15.12.19. 09.50

назад на врх