Назив објекта: ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Напомене: Распоред важи од 09. септембра 2019. године.
Одељења су названа „Групе“.
Ученици шестог разреда имају час Грађанског васпитања заједно са ученицима осмог разреда.

Садржај

 

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Јасмина Миливојевић
1 2 3 4 5 6 7
Понедељак 5-1
Српски језик и књижевност м
8-2
Српски језик м
5-2
Српски језик и књижевност м
8-1
Српски језик м
--- --- -x-
Уторак 5-2
Српски језик и књижевност м
5-1
Српски језик и књижевност м
8-1
Српски језик м
8-2
Српски језик м
--- --- -x-
Среда 5-1
Српски језик и књижевност м
8-1
Српски језик м
--- 5-2
Српски језик и књижевност м
8-2
Српски језик м
--- -x-
Четвртак 5-2
Српски језик и књижевност м
8-1
Српски језик м
8-2
Српски језик м
5-1
Српски језик и књижевност м
--- --- -x-
Петак 5-2
Српски језик и књижевност м
5-1
Српски језик и књижевност м
--- --- --- --- -x-
Распоред створен са FET 5.35.5 у 18.9.19. 20.51

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Анђела Нешовић
1 2 3 4 5 6 7
Понедељак -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Уторак --- 7-1
Српски језик и књижевност м
6-1
Српски језик и књижевност м
--- --- --- -x-
Среда 7-1
Српски језик и књижевност м
--- 6-1
Српски језик и књижевност м
--- -x-
Четвртак -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Петак --- --- 6-1
Српски језик и књижевност м
7-1
Српски језик и књижевност м
--- --- -x-
Распоред створен са FET 5.35.5 у 18.9.19. 20.51

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Светлана Калајџић
1 2 3 4 5 6 7
Понедељак 5-2
Енглески језик дј
8-1
Енглески језик дј
--- 5-1
Енглески језик дј
6-1
Енглески језик дј
7-1
Енглески језик дј
---
Уторак -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Среда -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Четвртак -x- -x- -x- -x- 8-2
Енглески језик дј
8-1
Енглески језик дј
---
Петак 5-1
Енглески језик дј
--- 5-2
Енглески језик дј
6-1
Енглески језик дј
8-2
Енглески језик дј
7-1
Енглески језик дј
-x-
Распоред створен са FET 5.35.5 у 18.9.19. 20.51

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Никола Стојанац
1 2 3 4 5 6 7
Понедељак --- --- --- --- --- --- ---
Уторак 2-1
Енглески језик дј
2-2
Енглески језик дј
3-2
Енглески језик дј
1-1
Енглески језик дј
4-1
Енглески језик дј
--- ---
Среда 4-1
Енглески језик дј
1-1
Енглески језик дј
3-1
Енглески језик дј
--- --- --- ---
Четвртак 3-2
Енглески језик дј
3-1
Енглески језик дј
--- 2-1
Енглески језик дј
2-2
Енглески језик дј
--- ---
Петак --- --- --- --- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 18.9.19. 20.51

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Сања Стојачић
1 2 3 4 5 6 7
Понедељак -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Уторак 8-2
Немачки језик дј
8-1
Немачки језик дј
-x- -x- --- --- -x-
Среда -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Четвртак -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Петак 8-2
Немачки језик дј
8-1
Немачки језик дј
-x- -x- --- --- -x-
Распоред створен са FET 5.35.5 у 18.9.19. 20.51

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Јелена Пашти
1 2 3 4 5 6 7
Понедељак -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Уторак -x- --- 5-1
Немачки језик дј
5-1
Час одељењског старешине
--- 6-1
Немачки језик дј
-x-
Среда -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Четвртак -x- --- 5-2
Немачки језик дј
7-1
Немачки језик дј
--- --- -x-
Петак -x- 7-1
Немачки језик дј
--- 5-1
Немачки језик дј
6-1
Немачки језик дј
5-2
Немачки језик дј
-x-
Распоред створен са FET 5.35.5 у 18.9.19. 20.51

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Јосип Халер
1 2 3 4 5 6 7
Понедељак 8-2
Историја дј
6-1
Историја дј
8-1
Историја дј
--- 7-1
Историја дј
5-1
Историја дј
---
Уторак -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Среда --- --- --- --- --- 8-1
Историја дј
---
Четвртак -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Петак 6-1
Историја дј
8-2
Историја дј
--- 5-2
Историја дј
7-1
Историја дј
8-2
Час одељењског старешине
---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 18.9.19. 20.51

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Станислава Луткић
1 2 3 4 5 6 7
Понедељак -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Уторак --- --- --- --- 5-1
Географија дј
Милена Поповић, Станислава Луткић
5
Грађанско / Верска - Правосл. кат. вг
Милена Поповић, Станислава Луткић
8
Грађанско / Верска - Правосл. кат. вг
Среда --- 6-1
Географија дј
7-1
Географија дј
--- --- --- ---
Четвртак 6-1
Час одељењског старешине
7-1
Географија дј
--- 8-2
Географија дј
8-1
Географија дј
Милена Поповић, Станислава Луткић
7
Грађанско / Верска - Правосл. кат. вг
---
Петак --- 6-1
Географија дј
8-2
Географија дј
--- 5-2
Географија дј
8-1
Географија дј
-x-
Распоред створен са FET 5.35.5 у 18.9.19. 20.51

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Александра Радиновић
1 2 3 4 5 6 7
Понедељак --- --- 6-1
Биологија пт
7-1
Биологија пт
8-2
Биологија пт
8-1
Биологија пт
---
Уторак 5-1
Биологија пт
8-2
Биологија пт
--- 8-1
Биологија пт
5-2
Биологија пт
--- ---
Среда -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Четвртак 5-1
Биологија пт
6-1
Биологија пт
--- 5-2
Биологија пт
7-1
Биологија пт
--- ---
Петак -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Распоред створен са FET 5.35.5 у 18.9.19. 20.51

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Милица Николић
1 2 3 4 5 6 7
Понедељак --- --- --- 8-2
Математика пт
8-1
Математика пт
6-1
Математика пт
---
Уторак 8-1
Математика пт
6-1
Математика пт
7-1-т1
Техника и технологија пт
8-2
Математика пт
--- ---
Среда 8-1
Математика пт
--- 6-1
Математика пт
8-2
Математика пт
--- --- ---
Четвртак 8-2
Математика пт
--- 6-1
Математика пт
8-1
Математика пт
6-1-т1
Техника и технологија пт
7-1
Час одељењског старешине
Петак --- --- --- --- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 18.9.19. 20.51

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Ненад Ђапић
1 2 3 4 5 6 7
Понедељак 7-1
Математика м
5-1
Математика м
--- --- --- --- ---
Уторак 7-1
Математика м
--- 7-1-т2
Информатика и рачунарство ув
Информатика
5-2
Математика м
7-1-т1
Информатика и рачунарство ув
Информатика
--- ---
Среда --- --- 5-1
Математика м
7-1
Математика м
5-2
Математика м
5-2
Информатика и рачунарство ув
Информатика
---
Четвртак --- 5-1
Математика м
5-1
Информатика и рачунарство ув
Информатика
6-1-т1
Информатика и рачунарство ув
Информатика
5-2
Математика м
6-1-т2
Информатика и рачунарство ув
Информатика
---
Петак 7-1
Математика м
5-2
Математика м
5-1
Математика м
--- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 18.9.19. 20.51

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Марија Сударић
1 2 3 4 5 6 7
Понедељак -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Уторак --- --- 8-2
Физика пт
6-1
Физика пт
8-1
Физика пт
7-1
Физика пт
---
Среда --- --- --- --- --- --- ---
Четвртак -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Петак --- --- 7-1
Физика пт
8-2
Физика пт
8-1
Физика пт
6-1
Физика пт
-x-
Распоред створен са FET 5.35.5 у 18.9.19. 20.51

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Бојана Коњовић
1 2 3 4 5 6 7
Понедељак 8-1
Хемија пт
7-1
Хемија пт
8-2
Хемија пт
-x- -x- -x- -x-
Уторак --- --- --- -x- -x- -x- -x-
Среда -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Четвртак 7-1
Хемија пт
8-2
Хемија пт
8-1
Хемија пт
-x- -x- -x- -x-
Петак -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Распоред створен са FET 5.35.5 у 18.9.19. 20.51

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Кристина Гундић
1 2 3 4 5 6 7
Понедељак --- --- --- --- 5-2
Ликовна култура ув
7-1
Ликовна култура ув
Уторак 6-1
Ликовна култура ув
5-2
Техника и технологија пт
7-1-т2
Техника и технологија пт
8-2
Ликовна култура ув
---
Среда 8-2
Техничко и информатичко образовање пт
Информатика
5-2
Час одељењског старешине
--- 5-1
Ликовна култура ув
---
Четвртак --- --- --- 6-1-т2
Техника и технологија пт
--- ---
Петак 8-1
Ликовна култура ув
--- 8-1
Техничко и информатичко образовање пт
Информатика
5-1
Техника и технологија пт
---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 18.9.19. 20.51

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Данијела Вагић
1 2 3 4 5 6 7
Понедељак 6-1
Музичка култура ув
--- 5-1
Музичка култура ув
5-2
Музичка култура ув
--- --- ---
Уторак -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Среда 5-2
Музичка култура ув
5-1
Музичка култура ув
--- 8-1
Музичка култура ув
7-1
Музичка култура ув
8-2
Музичка култура ув
---
Четвртак -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Петак -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Распоред створен са FET 5.35.5 у 18.9.19. 20.51

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Илија Бижић
1 2 3 4 5 6 7
Понедељак --- 5-2
Физичко и здравствено васпитање ув
Сала
7-1
Физичко и здравствено васпитање ув
Сала
6-1
Физичко и здравствено васпитање ув
Сала
5-1
Физичко и здравствено васпитање ув
Сала
8-2
Физичко васпитање ув
Сала
---
Уторак -x- -x- -x- -x- 6-1
Физичко и здравствено васпитање ув
Сала
8-1
Физичко васпитање ув
Сала
-x-
Среда --- --- Илија Бижић, Золтан Павић
8
Изабрани спорт ув
Сала
--- 8-1
Час одељењског старешине
7-1
Физичко и здравствено васпитање ув
Сала
---
Четвртак 8-1
Физичко васпитање ув
Сала
5-2
Физичко и здравствено васпитање ув
Сала
7-1
Физичко и здравствено васпитање ув
Сала
--- 5-1
Физичко и здравствено васпитање ув
Сала
8-2
Физичко васпитање ув
Сала
---
Петак -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Распоред створен са FET 5.35.5 у 18.9.19. 20.51

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Золтан Павић
1 2 3 4 5 6 7
Понедељак -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Уторак -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Среда 6-1
Обавезне физичке активности ув
Сала
5-2
Обавезне физичке активности ув
Сала
Илија Бижић, Золтан Павић
8
Изабрани спорт ув
Сала
5-1
Обавезне физичке активности ув
Сала
--- --- -x-
Четвртак -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Петак -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Распоред створен са FET 5.35.5 у 18.9.19. 20.51

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Милена Поповић
1 2 3 4 5 6 7
Понедељак -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Уторак -x- -x- -x- Милена Поповић, Валери Станојевић
4
Грађанско / Верска - Правосл. кат. вг
Милена Поповић, Бранка Загорац
2
Грађанско / Верска - Правосл. кат. вг
Милена Поповић, Станислава Луткић
5
Грађанско / Верска - Правосл. кат. вг
Милена Поповић, Станислава Луткић
8
Грађанско / Верска - Правосл. кат. вг
Среда -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Четвртак -x- -x- -x- Милена Поповић, Валери Станојевић
1
Грађанско / Верска - Правосл. кат. вг
Милена Поповић, Бранка Загорац
3
Грађанско / Верска - Правосл. кат. вг
Милена Поповић, Станислава Луткић
7
Грађанско / Верска - Правосл. кат. вг
6
Верска настава - Православни катихизис вг
Петак -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Распоред створен са FET 5.35.5 у 18.9.19. 20.51

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Валери Станојевић
1 2 3 4 5 6 7
Понедељак 1-1
Српски језик м
1-1
Физичко васпитање ув
1-1
Математика м
1-1
Свет око нас
--- --- ---
Уторак 1-1
Српски језик м
1-1
Математика м
1-1
Физичко васпитање ув
Сала
Милена Поповић, Валери Станојевић
4
Грађанско / Верска - Правосл. кат. вг
--- --- ---
Среда 1-1
Српски језик м
--- 1-1
Математика м
1-1
Ликовна култура ув
1-1
Час одељењског старешине
--- ---
Четвртак 1-1
Музичка култура ув
1-1
Српски језик м
1-1
Математика м
Милена Поповић, Валери Станојевић
1
Грађанско / Верска - Правосл. кат. вг
1-1
Пројектна настава
--- ---
Петак 1-1
Српски језик м
1-1
Математика м
1-1
Свет око нас
1-1
Физичко васпитање ув
Сала
1-1
допунска настава
--- ---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 18.9.19. 20.51

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Гордана Дрезгић
1 2 3 4 5 6 7
Понедељак Гордана Дрезгић, Бранка Загорац
2
Физичко васпитање ув
Сала
2-1
Српски језик м
2-1
Математика м
2-1
Свет око нас
2-1
допунска настава
--- ---
Уторак --- 2-1
Математика м
2-1
Српски језик м
Гордана Дрезгић, Бранка Загорац
2
Физичко васпитање ув
Сала
--- --- ---
Среда 2-1
Српски језик м
2-1
Математика м
2-1
Ликовна култура ув
2-1
Пројектна настава
--- ---
Четвртак 2-1
Математика м
2-1
Српски језик м
2-1
Свет око нас
--- 2-1
Час одељењског старешине
--- ---
Петак 2-1
Српски језик м
2-1
Математика м
Гордана Дрезгић, Бранка Загорац
2
Физичко васпитање ув
Сала
2-1
Музичка култура ув
--- --- ---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 18.9.19. 20.51

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Бранка Загорац
1 2 3 4 5 6 7
Понедељак Гордана Дрезгић, Бранка Загорац
2
Физичко васпитање ув
Сала
2-2
Српски језик м
2-2
Математика м
2-2
Свет око нас
2-2
допунска настава
--- ---
Уторак 2-2
Математика м
--- 2-2
Српски језик м
Гордана Дрезгић, Бранка Загорац
2
Физичко васпитање ув
Сала
Милена Поповић, Бранка Загорац
2
Грађанско / Верска - Правосл. кат. вг
--- ---
Среда 2-2
Српски језик м
2-2
Математика м
2-2
Ликовна култура ув
2-2
Пројектна настава
--- ---
Четвртак 2-2
Математика м
2-2
Српски језик м
2-2
Свет око нас
2-2
Музичка култура ув
Милена Поповић, Бранка Загорац
3
Грађанско / Верска - Правосл. кат. вг
--- ---
Петак 2-2
Српски језик м
2-2
Математика м
Гордана Дрезгић, Бранка Загорац
2
Физичко васпитање ув
Сала
2-2
Час одељењског старешине
--- --- ---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 18.9.19. 20.51

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Гордана Машић
1 2 3 4 5 6 7
Понедељак 3-1
Српски језик м
3-1
Математика м
3-1
Природа и друштво
3-1
Музичка култура ув
3-1
секција
--- ---
Уторак Гордана Машић, Татјана Вулиновић
3
Физичко васпитање ув
Сала
3-1
Српски језик м
3-1
Математика м
3-1
Час одељењског старешине
3-1
Чувари природе
--- ---
Среда 3-1
Математика м
3-1
Српски језик м
--- 3-1
Природа и друштво
3-1
допунска настава
--- ---
Четвртак 3-1
Математика м
--- 3-1
Српски језик м
Гордана Машић, Татјана Вулиновић
3
Физичко васпитање ув
Сала
--- --- ---
Петак 3-1
Српски језик м
3-1
Математика м
3-1
Ликовна култура ув
Гордана Машић, Татјана Вулиновић
3
Физичко васпитање ув
Сала
--- ---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 18.9.19. 20.51

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Татјана Вулиновић
1 2 3 4 5 6 7
Понедељак 3-2
Математика м
3-2
Српски језик м
3-2
Природа и друштво
3-2
Музичка култура ув
3-2
секција
---
Уторак Гордана Машић, Татјана Вулиновић
3
Физичко васпитање ув
Сала
3-2
Математика м
--- 3-2
Српски језик м
3-2
допунска настава
--- ---
Среда 3-2
Математика м
3-2
Српски језик м
3-2
Природа и друштво
3-2
Час одељењског старешине
3-2
Од играчке до рачунара
Информатика
--- ---
Четвртак --- 3-2
Математика м
3-2
Српски језик м
Гордана Машић, Татјана Вулиновић
3
Физичко васпитање ув
Сала
--- --- ---
Петак 3-2
Математика м
3-2
Српски језик м
3-2
Ликовна култура ув
Гордана Машић, Татјана Вулиновић
3
Физичко васпитање ув
Сала
--- ---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 18.9.19. 20.51

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Јелица Црногорац
1 2 3 4 5 6 7
Понедељак 4-1
Час одељењског старешине
4-1
Српски језик м
4-1
Математика м
4-1
Природа и друштво
4-1
допунска настава
--- ---
Уторак 4-1
Математика м
4-1
Физичко васпитање ув
Сала
4-1
Српски језик м
--- --- --- ---
Среда --- 4-1
Српски језик м
4-1
Математика м
4-1
Музичка култура ув
4-1
Физичко васпитање ув
Сала
4-1
додатна настава
---
Четвртак 4-1
Природа и друштво
4-1
Математика м
4-1
Српски језик м
4-1
Ликовна култура ув
--- ---
Петак 4-1
Физичко васпитање ув
Сала
4-1
Математика м
4-1
Српски језик м
4-1
Чувари природе
4-1
Млади еколози
--- ---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 18.9.19. 20.51

назад на врх