Назив објекта: ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Напомене: Распоред важи од 09. септембра 2019. године.
Одељења су названа „Групе“.
Ученици шестог разреда имају час Грађанског васпитања заједно са ученицима осмог разреда.

Садржај

 

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Јасмина Миливојевић
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1 5-1
Српски језик и књижевност м
5-2
Српски језик и књижевност м
5-1
Српски језик и књижевност м
5-2
Српски језик и књижевност м
5-2
Српски језик и књижевност м
2 8-2
Српски језик м
5-1
Српски језик и књижевност м
8-1
Српски језик м
8-1
Српски језик м
5-1
Српски језик и књижевност м
3 5-2
Српски језик и књижевност м
8-1
Српски језик м
--- 8-2
Српски језик м
---
4 8-1
Српски језик м
8-2
Српски језик м
5-2
Српски језик и књижевност м
5-1
Српски језик и књижевност м
---
5 --- --- 8-2
Српски језик м
--- ---
6 --- --- --- --- ---
7 -x- -x- -x- -x- -x-
Распоред створен са FET 5.35.5 у 18.9.19. 20.51

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Анђела Нешовић
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1 -x- --- 7-1
Српски језик и књижевност м
-x- ---
2 -x- 7-1
Српски језик и књижевност м
-x- ---
3 -x- 6-1
Српски језик и књижевност м
--- -x- 6-1
Српски језик и књижевност м
4 -x- --- 6-1
Српски језик и књижевност м
-x- 7-1
Српски језик и књижевност м
5 -x- --- -x- ---
6 -x- --- --- -x- ---
7 -x- -x- -x- -x- -x-
Распоред створен са FET 5.35.5 у 18.9.19. 20.51

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Светлана Калајџић
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1 5-2
Енглески језик дј
-x- -x- -x- 5-1
Енглески језик дј
2 8-1
Енглески језик дј
-x- -x- -x- ---
3 --- -x- -x- -x- 5-2
Енглески језик дј
4 5-1
Енглески језик дј
-x- -x- -x- 6-1
Енглески језик дј
5 6-1
Енглески језик дј
-x- -x- 8-2
Енглески језик дј
8-2
Енглески језик дј
6 7-1
Енглески језик дј
-x- -x- 8-1
Енглески језик дј
7-1
Енглески језик дј
7 --- -x- -x- --- -x-
Распоред створен са FET 5.35.5 у 18.9.19. 20.51

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Никола Стојанац
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1 --- 2-1
Енглески језик дј
4-1
Енглески језик дј
3-2
Енглески језик дј
---
2 --- 2-2
Енглески језик дј
1-1
Енглески језик дј
3-1
Енглески језик дј
---
3 --- 3-2
Енглески језик дј
3-1
Енглески језик дј
--- ---
4 --- 1-1
Енглески језик дј
--- 2-1
Енглески језик дј
---
5 --- 4-1
Енглески језик дј
--- 2-2
Енглески језик дј
---
6 --- --- --- --- ---
7 --- --- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 18.9.19. 20.51

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Сања Стојачић
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1 -x- 8-2
Немачки језик дј
-x- -x- 8-2
Немачки језик дј
2 -x- 8-1
Немачки језик дј
-x- -x- 8-1
Немачки језик дј
3 -x- -x- -x- -x- -x-
4 -x- -x- -x- -x- -x-
5 -x- --- -x- -x- ---
6 -x- --- -x- -x- ---
7 -x- -x- -x- -x- -x-
Распоред створен са FET 5.35.5 у 18.9.19. 20.51

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Јелена Пашти
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1 -x- -x- -x- -x- -x-
2 -x- --- -x- --- 7-1
Немачки језик дј
3 -x- 5-1
Немачки језик дј
-x- 5-2
Немачки језик дј
---
4 -x- 5-1
Час одељењског старешине
-x- 7-1
Немачки језик дј
5-1
Немачки језик дј
5 -x- --- -x- --- 6-1
Немачки језик дј
6 -x- 6-1
Немачки језик дј
-x- --- 5-2
Немачки језик дј
7 -x- -x- -x- -x- -x-
Распоред створен са FET 5.35.5 у 18.9.19. 20.51

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Јосип Халер
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1 8-2
Историја дј
-x- --- -x- 6-1
Историја дј
2 6-1
Историја дј
-x- --- -x- 8-2
Историја дј
3 8-1
Историја дј
-x- --- -x- ---
4 --- -x- --- -x- 5-2
Историја дј
5 7-1
Историја дј
-x- --- -x- 7-1
Историја дј
6 5-1
Историја дј
-x- 8-1
Историја дј
-x- 8-2
Час одељењског старешине
7 --- -x- --- -x- ---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 18.9.19. 20.51

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Станислава Луткић
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1 -x- --- --- 6-1
Час одељењског старешине
---
2 -x- --- 6-1
Географија дј
7-1
Географија дј
6-1
Географија дј
3 -x- --- 7-1
Географија дј
--- 8-2
Географија дј
4 -x- --- --- 8-2
Географија дј
---
5 -x- 5-1
Географија дј
--- 8-1
Географија дј
5-2
Географија дј
6 -x- Милена Поповић, Станислава Луткић
5
Грађанско / Верска - Правосл. кат. вг
--- Милена Поповић, Станислава Луткић
7
Грађанско / Верска - Правосл. кат. вг
8-1
Географија дј
7 -x- Милена Поповић, Станислава Луткић
8
Грађанско / Верска - Правосл. кат. вг
--- --- -x-
Распоред створен са FET 5.35.5 у 18.9.19. 20.51

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Александра Радиновић
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1 --- 5-1
Биологија пт
-x- 5-1
Биологија пт
-x-
2 --- 8-2
Биологија пт
-x- 6-1
Биологија пт
-x-
3 6-1
Биологија пт
--- -x- --- -x-
4 7-1
Биологија пт
8-1
Биологија пт
-x- 5-2
Биологија пт
-x-
5 8-2
Биологија пт
5-2
Биологија пт
-x- 7-1
Биологија пт
-x-
6 8-1
Биологија пт
--- -x- --- -x-
7 --- --- -x- --- -x-
Распоред створен са FET 5.35.5 у 18.9.19. 20.51

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Милица Николић
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1 --- 8-1
Математика пт
8-1
Математика пт
8-2
Математика пт
---
2 --- 6-1
Математика пт
--- --- ---
3 --- 7-1-т1
Техника и технологија пт
6-1
Математика пт
6-1
Математика пт
---
4 8-2
Математика пт
8-2
Математика пт
8-1
Математика пт
---
5 8-1
Математика пт
8-2
Математика пт
--- 6-1-т1
Техника и технологија пт
---
6 6-1
Математика пт
--- --- ---
7 --- --- --- 7-1
Час одељењског старешине
---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 18.9.19. 20.51

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Ненад Ђапић
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1 7-1
Математика м
7-1
Математика м
--- --- 7-1
Математика м
2 5-1
Математика м
--- --- 5-1
Математика м
5-2
Математика м
3 --- 7-1-т2
Информатика и рачунарство ув
Информатика
5-1
Математика м
5-1
Информатика и рачунарство ув
Информатика
5-1
Математика м
4 --- 5-2
Математика м
7-1
Математика м
6-1-т1
Информатика и рачунарство ув
Информатика
---
5 --- 7-1-т1
Информатика и рачунарство ув
Информатика
5-2
Математика м
5-2
Математика м
---
6 --- --- 5-2
Информатика и рачунарство ув
Информатика
6-1-т2
Информатика и рачунарство ув
Информатика
---
7 --- --- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 18.9.19. 20.51

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Марија Сударић
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1 -x- --- --- -x- ---
2 -x- --- --- -x- ---
3 -x- 8-2
Физика пт
--- -x- 7-1
Физика пт
4 -x- 6-1
Физика пт
--- -x- 8-2
Физика пт
5 -x- 8-1
Физика пт
--- -x- 8-1
Физика пт
6 -x- 7-1
Физика пт
--- -x- 6-1
Физика пт
7 -x- --- --- -x- -x-
Распоред створен са FET 5.35.5 у 18.9.19. 20.51

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Бојана Коњовић
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1 8-1
Хемија пт
--- -x- 7-1
Хемија пт
-x-
2 7-1
Хемија пт
--- -x- 8-2
Хемија пт
-x-
3 8-2
Хемија пт
--- -x- 8-1
Хемија пт
-x-
4 -x- -x- -x- -x- -x-
5 -x- -x- -x- -x- -x-
6 -x- -x- -x- -x- -x-
7 -x- -x- -x- -x- -x-
Распоред створен са FET 5.35.5 у 18.9.19. 20.51

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Кристина Гундић
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1 --- 6-1
Ликовна култура ув
8-2
Техничко и информатичко образовање пт
Информатика
--- 8-1
Ликовна култура ув
2 --- 5-2
Техника и технологија пт
--- ---
3 --- 5-2
Час одељењског старешине
--- 8-1
Техничко и информатичко образовање пт
Информатика
4 --- 7-1-т2
Техника и технологија пт
--- 6-1-т2
Техника и технологија пт
5 5-2
Ликовна култура ув
5-1
Ликовна култура ув
5-1
Техника и технологија пт
6 8-2
Ликовна култура ув
---
7 7-1
Ликовна култура ув
--- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 18.9.19. 20.51

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Данијела Вагић
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1 6-1
Музичка култура ув
-x- 5-2
Музичка култура ув
-x- -x-
2 --- -x- 5-1
Музичка култура ув
-x- -x-
3 5-1
Музичка култура ув
-x- --- -x- -x-
4 5-2
Музичка култура ув
-x- 8-1
Музичка култура ув
-x- -x-
5 --- -x- 7-1
Музичка култура ув
-x- -x-
6 --- -x- 8-2
Музичка култура ув
-x- -x-
7 --- -x- --- -x- -x-
Распоред створен са FET 5.35.5 у 18.9.19. 20.51

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Илија Бижић
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1 --- -x- --- 8-1
Физичко васпитање ув
Сала
-x-
2 5-2
Физичко и здравствено васпитање ув
Сала
-x- --- 5-2
Физичко и здравствено васпитање ув
Сала
-x-
3 7-1
Физичко и здравствено васпитање ув
Сала
-x- Илија Бижић, Золтан Павић
8
Изабрани спорт ув
Сала
7-1
Физичко и здравствено васпитање ув
Сала
-x-
4 6-1
Физичко и здравствено васпитање ув
Сала
-x- --- --- -x-
5 5-1
Физичко и здравствено васпитање ув
Сала
6-1
Физичко и здравствено васпитање ув
Сала
8-1
Час одељењског старешине
5-1
Физичко и здравствено васпитање ув
Сала
-x-
6 8-2
Физичко васпитање ув
Сала
8-1
Физичко васпитање ув
Сала
7-1
Физичко и здравствено васпитање ув
Сала
8-2
Физичко васпитање ув
Сала
-x-
7 --- -x- --- --- -x-
Распоред створен са FET 5.35.5 у 18.9.19. 20.51

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Золтан Павић
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1 -x- -x- 6-1
Обавезне физичке активности ув
Сала
-x- -x-
2 -x- -x- 5-2
Обавезне физичке активности ув
Сала
-x- -x-
3 -x- -x- Илија Бижић, Золтан Павић
8
Изабрани спорт ув
Сала
-x- -x-
4 -x- -x- 5-1
Обавезне физичке активности ув
Сала
-x- -x-
5 -x- -x- --- -x- -x-
6 -x- -x- --- -x- -x-
7 -x- -x- -x- -x- -x-
Распоред створен са FET 5.35.5 у 18.9.19. 20.51

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Милена Поповић
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1 -x- -x- -x- -x- -x-
2 -x- -x- -x- -x- -x-
3 -x- -x- -x- -x- -x-
4 -x- Милена Поповић, Валери Станојевић
4
Грађанско / Верска - Правосл. кат. вг
-x- Милена Поповић, Валери Станојевић
1
Грађанско / Верска - Правосл. кат. вг
-x-
5 -x- Милена Поповић, Бранка Загорац
2
Грађанско / Верска - Правосл. кат. вг
-x- Милена Поповић, Бранка Загорац
3
Грађанско / Верска - Правосл. кат. вг
-x-
6 -x- Милена Поповић, Станислава Луткић
5
Грађанско / Верска - Правосл. кат. вг
-x- Милена Поповић, Станислава Луткић
7
Грађанско / Верска - Правосл. кат. вг
-x-
7 -x- Милена Поповић, Станислава Луткић
8
Грађанско / Верска - Правосл. кат. вг
-x- 6
Верска настава - Православни катихизис вг
-x-
Распоред створен са FET 5.35.5 у 18.9.19. 20.51

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Валери Станојевић
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1 1-1
Српски језик м
1-1
Српски језик м
1-1
Српски језик м
1-1
Музичка култура ув
1-1
Српски језик м
2 1-1
Физичко васпитање ув
1-1
Математика м
--- 1-1
Српски језик м
1-1
Математика м
3 1-1
Математика м
1-1
Физичко васпитање ув
Сала
1-1
Математика м
1-1
Математика м
1-1
Свет око нас
4 1-1
Свет око нас
Милена Поповић, Валери Станојевић
4
Грађанско / Верска - Правосл. кат. вг
1-1
Ликовна култура ув
Милена Поповић, Валери Станојевић
1
Грађанско / Верска - Правосл. кат. вг
1-1
Физичко васпитање ув
Сала
5 --- --- 1-1
Час одељењског старешине
1-1
Пројектна настава
1-1
допунска настава
6 --- --- --- --- ---
7 --- --- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 18.9.19. 20.51

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Гордана Дрезгић
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1 Гордана Дрезгић, Бранка Загорац
2
Физичко васпитање ув
Сала
--- 2-1
Српски језик м
2-1
Математика м
2-1
Српски језик м
2 2-1
Српски језик м
2-1
Математика м
2-1
Математика м
2-1
Српски језик м
2-1
Математика м
3 2-1
Математика м
2-1
Српски језик м
2-1
Ликовна култура ув
2-1
Свет око нас
Гордана Дрезгић, Бранка Загорац
2
Физичко васпитање ув
Сала
4 2-1
Свет око нас
Гордана Дрезгић, Бранка Загорац
2
Физичко васпитање ув
Сала
--- 2-1
Музичка култура ув
5 2-1
допунска настава
--- 2-1
Пројектна настава
2-1
Час одељењског старешине
---
6 --- --- --- --- ---
7 --- --- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 18.9.19. 20.51

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Бранка Загорац
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1 Гордана Дрезгић, Бранка Загорац
2
Физичко васпитање ув
Сала
2-2
Математика м
2-2
Српски језик м
2-2
Математика м
2-2
Српски језик м
2 2-2
Српски језик м
--- 2-2
Математика м
2-2
Српски језик м
2-2
Математика м
3 2-2
Математика м
2-2
Српски језик м
2-2
Ликовна култура ув
2-2
Свет око нас
Гордана Дрезгић, Бранка Загорац
2
Физичко васпитање ув
Сала
4 2-2
Свет око нас
Гордана Дрезгић, Бранка Загорац
2
Физичко васпитање ув
Сала
2-2
Музичка култура ув
2-2
Час одељењског старешине
5 2-2
допунска настава
Милена Поповић, Бранка Загорац
2
Грађанско / Верска - Правосл. кат. вг
2-2
Пројектна настава
Милена Поповић, Бранка Загорац
3
Грађанско / Верска - Правосл. кат. вг
---
6 --- --- --- --- ---
7 --- --- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 18.9.19. 20.51

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Гордана Машић
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1 3-1
Српски језик м
Гордана Машић, Татјана Вулиновић
3
Физичко васпитање ув
Сала
3-1
Математика м
3-1
Математика м
3-1
Српски језик м
2 3-1
Математика м
3-1
Српски језик м
3-1
Српски језик м
--- 3-1
Математика м
3 3-1
Природа и друштво
3-1
Математика м
--- 3-1
Српски језик м
3-1
Ликовна култура ув
4 3-1
Музичка култура ув
3-1
Час одељењског старешине
3-1
Природа и друштво
Гордана Машић, Татјана Вулиновић
3
Физичко васпитање ув
Сала
5 3-1
секција
3-1
Чувари природе
3-1
допунска настава
--- Гордана Машић, Татјана Вулиновић
3
Физичко васпитање ув
Сала
6 --- --- --- --- ---
7 --- --- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 18.9.19. 20.51

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Татјана Вулиновић
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1 3-2
Математика м
Гордана Машић, Татјана Вулиновић
3
Физичко васпитање ув
Сала
3-2
Математика м
--- 3-2
Математика м
2 3-2
Српски језик м
3-2
Математика м
3-2
Српски језик м
3-2
Математика м
3-2
Српски језик м
3 3-2
Природа и друштво
--- 3-2
Природа и друштво
3-2
Српски језик м
3-2
Ликовна култура ув
4 3-2
Музичка култура ув
3-2
Српски језик м
3-2
Час одељењског старешине
Гордана Машић, Татјана Вулиновић
3
Физичко васпитање ув
Сала
5 3-2
секција
3-2
допунска настава
3-2
Од играчке до рачунара
Информатика
--- Гордана Машић, Татјана Вулиновић
3
Физичко васпитање ув
Сала
6 --- --- --- ---
7 --- --- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 18.9.19. 20.51

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Јелица Црногорац
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1 4-1
Час одељењског старешине
4-1
Математика м
--- 4-1
Природа и друштво
4-1
Физичко васпитање ув
Сала
2 4-1
Српски језик м
4-1
Физичко васпитање ув
Сала
4-1
Српски језик м
4-1
Математика м
4-1
Математика м
3 4-1
Математика м
4-1
Српски језик м
4-1
Математика м
4-1
Српски језик м
4-1
Српски језик м
4 4-1
Природа и друштво
--- 4-1
Музичка култура ув
4-1
Ликовна култура ув
4-1
Чувари природе
5 4-1
допунска настава
--- 4-1
Физичко васпитање ув
Сала
4-1
Млади еколози
6 --- --- 4-1
додатна настава
--- ---
7 --- --- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 18.9.19. 20.51

назад на врх