Назив објекта: ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Напомене: Распоред важи од 09. септембра 2019. године.
Одељења су названа „Групе“.

Садржај

 

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Јасмина Миливојевић
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1 5-1
Српски језик и књижевност м
5-2
Српски језик и књижевност м
5-1
Српски језик и књижевност м
5-2
Српски језик и књижевност м
5-2
Српски језик и књижевност м
2 8-2
Српски језик м
5-1
Српски језик и књижевност м
8-1
Српски језик м
8-1
Српски језик м
5-1
Српски језик и књижевност м
3 5-2
Српски језик и књижевност м
8-1
Српски језик м
--- 8-2
Српски језик м
---
4 8-1
Српски језик м
8-2
Српски језик м
5-2
Српски језик и књижевност м
5-1
Српски језик и књижевност м
---
5 --- --- 8-2
Српски језик м
--- ---
6 --- --- --- --- ---
7 -x- -x- -x- -x- -x-
Распоред створен са FET 5.35.5 у 9.11.19. 13.21

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Анђела Нешовић
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1 -x- --- 7-1
Српски језик и књижевност м
-x- ---
2 -x- 7-1
Српски језик и књижевност м
-x- ---
3 -x- 6-1
Српски језик и књижевност м
--- -x- 6-1
Српски језик и књижевност м
4 -x- --- 6-1
Српски језик и књижевност м
-x- 7-1
Српски језик и књижевност м
5 -x- --- -x- ---
6 -x- --- --- -x- ---
7 -x- -x- -x- -x- -x-
Распоред створен са FET 5.35.5 у 9.11.19. 13.21

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Светлана Калајџић
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1 5-2
Енглески језик дј
-x- -x- -x- 5-1
Енглески језик дј
2 8-1
Енглески језик дј
-x- -x- -x- ---
3 --- -x- -x- -x- 5-2
Енглески језик дј
4 5-1
Енглески језик дј
-x- -x- -x- 6-1
Енглески језик дј
5 6-1
Енглески језик дј
-x- -x- 8-2
Енглески језик дј
8-2
Енглески језик дј
6 7-1
Енглески језик дј
-x- -x- 8-1
Енглески језик дј
7-1
Енглески језик дј
7 --- -x- -x- --- -x-
Распоред створен са FET 5.35.5 у 9.11.19. 13.21

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Никола Стојанац
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1 --- 2-1
Енглески језик дј
4-1
Енглески језик дј
3-2
Енглески језик дј
---
2 --- 2-2
Енглески језик дј
1-1
Енглески језик дј
3-1
Енглески језик дј
---
3 --- 3-2
Енглески језик дј
3-1
Енглески језик дј
--- ---
4 --- 1-1
Енглески језик дј
--- 2-1
Енглески језик дј
---
5 --- 4-1
Енглески језик дј
--- 2-2
Енглески језик дј
---
6 --- --- --- --- ---
7 --- --- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 9.11.19. 13.21

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Сања Стојачић
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1 -x- 8-2
Немачки језик дј
-x- -x- 8-2
Немачки језик дј
2 -x- 8-1
Немачки језик дј
-x- -x- 8-1
Немачки језик дј
3 -x- -x- -x- -x- -x-
4 -x- -x- -x- -x- -x-
5 -x- --- -x- -x- ---
6 -x- --- -x- -x- ---
7 -x- -x- -x- -x- -x-
Распоред створен са FET 5.35.5 у 9.11.19. 13.21

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Јелена Пашти
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1 -x- -x- -x- -x- -x-
2 -x- --- -x- --- 7-1
Немачки језик дј
3 -x- 5-1
Немачки језик дј
-x- 5-2
Немачки језик дј
---
4 -x- 5-1
Час одељењског старешине
-x- 7-1
Немачки језик дј
5-1
Немачки језик дј
5 -x- --- -x- --- 6-1
Немачки језик дј
6 -x- 6-1
Немачки језик дј
-x- --- 5-2
Немачки језик дј
7 -x- -x- -x- -x- -x-
Распоред створен са FET 5.35.5 у 9.11.19. 13.21

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Јосип Халер
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1 8-2
Историја дј
-x- --- -x- 6-1
Историја дј
2 6-1
Историја дј
-x- --- -x- 8-2
Историја дј
3 8-1
Историја дј
-x- --- -x- ---
4 --- -x- --- -x- 5-2
Историја дј
5 7-1
Историја дј
-x- --- -x- 7-1
Историја дј
6 5-1
Историја дј
-x- 8-1
Историја дј
-x- 8-2
Час одељењског старешине
7 5-2
Свакодневни живот у прошлости
-x- 5-1
Свакодневни живот у прошлости
-x- 6-1
Свакодневни живот у прошлости
Распоред створен са FET 5.35.5 у 9.11.19. 13.21

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Станислава Луткић
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1 -x- --- --- 6-1
Час одељењског старешине
---
2 -x- --- 6-1
Географија дј
7-1
Географија дј
6-1
Географија дј
3 -x- --- 7-1
Географија дј
--- 8-2
Географија дј
4 -x- --- --- 8-2
Географија дј
---
5 -x- 5-1
Географија дј
--- 8-1
Географија дј
5-2
Географија дј
6 -x- Милена Поповић, Станислава Луткић
5
Грађанско / Верска - Правосл. кат. вг
--- Милена Поповић, Станислава Луткић
7
Грађанско / Верска - Правосл. кат. вг
8-1
Географија дј
7 -x- Милена Поповић, Станислава Луткић
8
Грађанско / Верска - Правосл. кат. вг
--- Милена Поповић, Станислава Луткић
6
Верска настава - Православни катихизис вг
-x-
Распоред створен са FET 5.35.5 у 9.11.19. 13.21

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Александра Радиновић
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1 --- 5-1
Биологија пт
-x- 5-1
Биологија пт
-x-
2 --- 8-2
Биологија пт
-x- 6-1
Биологија пт
-x-
3 6-1
Биологија пт
--- -x- --- -x-
4 7-1
Биологија пт
8-1
Биологија пт
-x- 5-2
Биологија пт
-x-
5 8-2
Биологија пт
5-2
Биологија пт
-x- 7-1
Биологија пт
-x-
6 8-1
Биологија пт
--- -x- --- -x-
7 --- --- -x- --- -x-
Распоред створен са FET 5.35.5 у 9.11.19. 13.21

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Милица Николић
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1 --- 8-1
Математика пт
8-1
Математика пт
8-2
Математика пт
---
2 --- 6-1
Математика пт
--- --- ---
3 --- 7-1-т1
Техника и технологија пт
6-1
Математика пт
6-1
Математика пт
---
4 8-2
Математика пт
8-2
Математика пт
8-1
Математика пт
---
5 8-1
Математика пт
8-2
Математика пт
--- 6-1-т1
Техника и технологија пт
---
6 6-1
Математика пт
--- --- ---
7 --- --- --- 7-1
Час одељењског старешине
---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 9.11.19. 13.21

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Ненад Ђапић
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1 7-1
Математика м
7-1
Математика м
--- --- 7-1
Математика м
2 5-1
Математика м
--- --- 5-1
Математика м
5-2
Математика м
3 --- 7-1-т2
Информатика и рачунарство ув
Информатика
5-1
Математика м
5-1
Информатика и рачунарство ув
Информатика
5-1
Математика м
4 --- 5-2
Математика м
7-1
Математика м
6-1-т1
Информатика и рачунарство ув
Информатика
---
5 --- 7-1-т1
Информатика и рачунарство ув
Информатика
5-2
Математика м
5-2
Математика м
---
6 --- --- 5-2
Информатика и рачунарство ув
Информатика
6-1-т2
Информатика и рачунарство ув
Информатика
---
7 --- --- 7-1
Информатика и рачунарство
Информатика
--- ---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 9.11.19. 13.21

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Марија Сударић
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1 -x- --- --- -x- ---
2 -x- --- --- -x- ---
3 -x- 8-2
Физика пт
--- -x- 7-1
Физика пт
4 -x- 6-1
Физика пт
--- -x- 8-2
Физика пт
5 -x- 8-1
Физика пт
--- -x- 8-1
Физика пт
6 -x- 7-1
Физика пт
--- -x- 6-1
Физика пт
7 -x- --- --- -x- -x-
Распоред створен са FET 5.35.5 у 9.11.19. 13.21

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Бојана Коњовић
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1 8-1
Хемија пт
--- -x- 7-1
Хемија пт
-x-
2 7-1
Хемија пт
--- -x- 8-2
Хемија пт
-x-
3 8-2
Хемија пт
--- -x- 8-1
Хемија пт
-x-
4 -x- -x- -x- -x- -x-
5 -x- -x- -x- -x- -x-
6 -x- -x- -x- -x- -x-
7 -x- -x- -x- -x- -x-
Распоред створен са FET 5.35.5 у 9.11.19. 13.21

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Кристина Гундић
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1 --- 6-1
Ликовна култура ув
8-2
Техничко и информатичко образовање пт
Информатика
--- 8-1
Ликовна култура ув
2 --- 5-2
Техника и технологија пт
--- ---
3 --- 5-2
Час одељењског старешине
--- 8-1
Техничко и информатичко образовање пт
Информатика
4 --- 7-1-т2
Техника и технологија пт
--- 6-1-т2
Техника и технологија пт
5 5-2
Ликовна култура ув
5-1
Ликовна култура ув
5-1
Техника и технологија пт
6 8-2
Ликовна култура ув
---
7 7-1
Ликовна култура ув
--- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 9.11.19. 13.21

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Данијела Вагић
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1 6-1
Музичка култура ув
-x- 5-2
Музичка култура ув
-x- -x-
2 --- -x- 5-1
Музичка култура ув
-x- -x-
3 5-1
Музичка култура ув
-x- --- -x- -x-
4 5-2
Музичка култура ув
-x- 8-1
Музичка култура ув
-x- -x-
5 --- -x- 7-1
Музичка култура ув
-x- -x-
6 --- -x- 8-2
Музичка култура ув
-x- -x-
7 --- -x- --- -x- -x-
Распоред створен са FET 5.35.5 у 9.11.19. 13.21

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Илија Бижић
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1 --- -x- --- 8-1
Физичко васпитање ув
Сала
-x-
2 5-2
Физичко и здравствено васпитање ув
Сала
-x- --- 5-2
Физичко и здравствено васпитање ув
Сала
-x-
3 7-1
Физичко и здравствено васпитање ув
Сала
-x- Илија Бижић, Золтан Павић
8
Изабрани спорт ув
Сала
7-1
Физичко и здравствено васпитање ув
Сала
-x-
4 6-1
Физичко и здравствено васпитање ув
Сала
-x- --- --- -x-
5 5-1
Физичко и здравствено васпитање ув
Сала
6-1
Физичко и здравствено васпитање ув
Сала
8-1
Час одељењског старешине
5-1
Физичко и здравствено васпитање ув
Сала
-x-
6 8-2
Физичко васпитање ув
Сала
8-1
Физичко васпитање ув
Сала
7-1
Физичко и здравствено васпитање ув
Сала
8-2
Физичко васпитање ув
Сала
-x-
7 --- -x- --- --- -x-
Распоред створен са FET 5.35.5 у 9.11.19. 13.21

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Золтан Павић
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1 -x- -x- 6-1
Обавезне физичке активности ув
Сала
-x- -x-
2 -x- -x- 5-2
Обавезне физичке активности ув
Сала
-x- -x-
3 -x- -x- Илија Бижић, Золтан Павић
8
Изабрани спорт ув
Сала
-x- -x-
4 -x- -x- 5-1
Обавезне физичке активности ув
Сала
-x- -x-
5 -x- -x- --- -x- -x-
6 -x- -x- --- -x- -x-
7 -x- -x- -x- -x- -x-
Распоред створен са FET 5.35.5 у 9.11.19. 13.21

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Милена Поповић
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1 -x- -x- -x- -x- -x-
2 -x- -x- -x- -x- -x-
3 -x- -x- -x- -x- -x-
4 -x- Милена Поповић, Валери Станојевић
4
Грађанско / Верска - Правосл. кат. вг
-x- Милена Поповић, Валери Станојевић
1
Грађанско / Верска - Правосл. кат. вг
-x-
5 -x- Милена Поповић, Бранка Загорац
2
Грађанско / Верска - Правосл. кат. вг
-x- Милена Поповић, Бранка Загорац
3
Грађанско / Верска - Правосл. кат. вг
-x-
6 -x- Милена Поповић, Станислава Луткић
5
Грађанско / Верска - Правосл. кат. вг
-x- Милена Поповић, Станислава Луткић
7
Грађанско / Верска - Правосл. кат. вг
-x-
7 -x- Милена Поповић, Станислава Луткић
8
Грађанско / Верска - Правосл. кат. вг
-x- Милена Поповић, Станислава Луткић
6
Верска настава - Православни катихизис вг
-x-
Распоред створен са FET 5.35.5 у 9.11.19. 13.21

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Валери Станојевић
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1 1-1
Српски језик м
1-1
Српски језик м
1-1
Српски језик м
1-1
Музичка култура ув
1-1
Српски језик м
2 1-1
Физичко васпитање ув
1-1
Математика м
--- 1-1
Српски језик м
1-1
Математика м
3 1-1
Математика м
1-1
Физичко васпитање ув
Сала
1-1
Математика м
1-1
Математика м
1-1
Свет око нас
4 1-1
Свет око нас
Милена Поповић, Валери Станојевић
4
Грађанско / Верска - Правосл. кат. вг
1-1
Ликовна култура ув
Милена Поповић, Валери Станојевић
1
Грађанско / Верска - Правосл. кат. вг
1-1
Физичко васпитање ув
Сала
5 --- --- 1-1
Час одељењског старешине
1-1
Пројектна настава
1-1
допунска настава
6 --- --- --- --- ---
7 --- --- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 9.11.19. 13.21

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Гордана Дрезгић
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1 Гордана Дрезгић, Бранка Загорац
2
Физичко васпитање ув
Сала
--- 2-1
Српски језик м
2-1
Математика м
2-1
Српски језик м
2 2-1
Српски језик м
2-1
Математика м
2-1
Математика м
2-1
Српски језик м
2-1
Математика м
3 2-1
Математика м
2-1
Српски језик м
2-1
Ликовна култура ув
2-1
Свет око нас
Гордана Дрезгић, Бранка Загорац
2
Физичко васпитање ув
Сала
4 2-1
Свет око нас
Гордана Дрезгић, Бранка Загорац
2
Физичко васпитање ув
Сала
--- 2-1
Музичка култура ув
5 2-1
допунска настава
--- 2-1
Пројектна настава
2-1
Час одељењског старешине
---
6 --- --- --- --- ---
7 --- --- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 9.11.19. 13.21

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Бранка Загорац
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1 Гордана Дрезгић, Бранка Загорац
2
Физичко васпитање ув
Сала
2-2
Математика м
2-2
Српски језик м
2-2
Математика м
2-2
Српски језик м
2 2-2
Српски језик м
--- 2-2
Математика м
2-2
Српски језик м
2-2
Математика м
3 2-2
Математика м
2-2
Српски језик м
2-2
Ликовна култура ув
2-2
Свет око нас
Гордана Дрезгић, Бранка Загорац
2
Физичко васпитање ув
Сала
4 2-2
Свет око нас
Гордана Дрезгић, Бранка Загорац
2
Физичко васпитање ув
Сала
2-2
Музичка култура ув
2-2
Час одељењског старешине
5 2-2
допунска настава
Милена Поповић, Бранка Загорац
2
Грађанско / Верска - Правосл. кат. вг
2-2
Пројектна настава
Милена Поповић, Бранка Загорац
3
Грађанско / Верска - Правосл. кат. вг
---
6 --- --- --- --- ---
7 --- --- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 9.11.19. 13.21

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Гордана Машић
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1 3-1
Српски језик м
Гордана Машић, Татјана Вулиновић
3
Физичко васпитање ув
Сала
3-1
Математика м
3-1
Математика м
3-1
Српски језик м
2 3-1
Математика м
3-1
Српски језик м
3-1
Српски језик м
--- 3-1
Математика м
3 3-1
Природа и друштво
3-1
Математика м
--- 3-1
Српски језик м
3-1
Ликовна култура ув
4 3-1
Музичка култура ув
3-1
Час одељењског старешине
3-1
Природа и друштво
Гордана Машић, Татјана Вулиновић
3
Физичко васпитање ув
Сала
5 3-1
секција
3-1
Чувари природе
3-1
допунска настава
--- Гордана Машић, Татјана Вулиновић
3
Физичко васпитање ув
Сала
6 --- --- --- --- ---
7 --- --- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 9.11.19. 13.21

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Татјана Вулиновић
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1 3-2
Математика м
Гордана Машић, Татјана Вулиновић
3
Физичко васпитање ув
Сала
3-2
Математика м
--- 3-2
Математика м
2 3-2
Српски језик м
3-2
Математика м
3-2
Српски језик м
3-2
Математика м
3-2
Српски језик м
3 3-2
Природа и друштво
--- 3-2
Природа и друштво
3-2
Српски језик м
3-2
Ликовна култура ув
4 3-2
Музичка култура ув
3-2
Српски језик м
3-2
Час одељењског старешине
Гордана Машић, Татјана Вулиновић
3
Физичко васпитање ув
Сала
5 3-2
секција
3-2
допунска настава
3-2
Од играчке до рачунара
Информатика
--- Гордана Машић, Татјана Вулиновић
3
Физичко васпитање ув
Сала
6 --- --- --- ---
7 --- --- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 9.11.19. 13.21

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Јелица Црногорац
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1 4-1
Час одељењског старешине
4-1
Математика м
--- 4-1
Природа и друштво
4-1
Физичко васпитање ув
Сала
2 4-1
Српски језик м
4-1
Физичко васпитање ув
Сала
4-1
Српски језик м
4-1
Математика м
4-1
Математика м
3 4-1
Математика м
4-1
Српски језик м
4-1
Математика м
4-1
Српски језик м
4-1
Српски језик м
4 4-1
Природа и друштво
--- 4-1
Музичка култура ув
4-1
Ликовна култура ув
4-1
Чувари природе
5 4-1
допунска настава
--- 4-1
Физичко васпитање ув
Сала
4-1
Млади еколози
6 --- --- 4-1
додатна настава
--- ---
7 --- --- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 9.11.19. 13.21

назад на врх