ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Српски језик и књижевност Српски језик Енглески језик Немачки језик Историја Свакодневни живот у прошлости Географија библиотека Биологија Домаћинство Математика Информатика и рачунарство Физика Хемија Техника и технологија Техничко и информатичко образовање Ликовна култура Музичка култура Физичко и здравствено васпитање Физичко васпитање Обавезне физичке активности Изабрани спорт Грађанско васпитање Верска настава - Православни катихизис Грађанско / Верска - Правосл. кат. Верска настава - Католички вјеронаук Мађарски језик Час одељењског старешине Свет око нас Природа и друштво Пројектна настава Чувари природе Од играчке до рачунара Млади еколози допунска настава додатна настава секција
П
о
н
е
д
е
љ
а
к
1
м
5-1
Јасмина Миливојевић
мм
1-13-1
Валери СтанојевићГордана Машић
дј
5-2
Светлана Калајџић
---
дј
8-2
Јосип Халер
--- --- --- --- ---
мм
3-27-1
Татјана ВулиновићНенад Ђапић
--- ---
пт
8-1
Бојана Коњовић
--- --- --- ---
ув
6-1
Илија Бижић
Сала
ув
2
Гордана Дрезгић, Бранка Загорац
--- --- --- --- --- --- ---
4-1
Јелица Црногорац
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
2 ---
ммммм
2-12-23-24-18-2
Гордана ДрезгићБранка ЗагорацТатјана ВулиновићЈелица ЦрногорацЈасмина Миливојевић
дј
8-1
Светлана Калајџић
---
дј
6-1
Јосип Халер
--- --- --- --- ---
мм
3-15-1
Гордана МашићНенад Ђапић
--- ---
пт
7-1
Бојана Коњовић
--- --- --- ---
ув
5-2
Илија Бижић
Сала
ув
1-1
Валери Станојевић
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
3
м
5-2
Јасмина Миливојевић
--- --- ---
дј
8-1
Јосип Халер
--- --- ---
пт
6-1
Александра Радиновић
---
мммм
1-12-12-24-1
Валери СтанојевићГордана ДрезгићБранка ЗагорацЈелица Црногорац
--- ---
пт
8-2
Бојана Коњовић
--- --- ---
ув
5-1
Марија Томашевић Арсић
ув
7-1
Илија Бижић
Сала
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
3-13-2
Гордана МашићТатјана Вулиновић
--- --- --- --- --- --- ---
4 ---
м
8-1
Јасмина Миливојевић
дј
5-1
Светлана Калајџић
--- --- --- --- ---
пт
7-1
Александра Радиновић
---
пт
6-1
Милица Николић
--- --- --- --- --- ---
увувув
3-13-25-2
Гордана МашићТатјана ВулиновићМарија Томашевић Арсић
---
ув
8-2
Илија Бижић
Сала
--- --- --- --- --- --- --- ---
1-12-12-2
Валери СтанојевићГордана ДрезгићБранка Загорац
4-1
Јелица Црногорац
--- --- --- --- --- --- ---
5 --- ---
дј
6-1
Светлана Калајџић
---
дј
7-1
Јосип Халер
--- --- ---
пт
8-2
Александра Радиновић
---
пт
8-1
Милица Николић
--- --- --- --- ---
ув
5-2
Кристина Гундић
---
ув
5-1
Илија Бижић
Сала
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
2-12-24-1
Гордана ДрезгићБранка ЗагорацЈелица Црногорац
---
3-13-2
Гордана МашићТатјана Вулиновић
6 --- ---
дј
7-1
Светлана Калајџић
---
дј
5-1
Јосип Халер
--- --- ---
пт
8-1
Александра Радиновић
---
пт
8-2
Милица Николић
--- --- --- --- ---
ув
5-2
Кристина Гундић
ув
6-1
Марија Томашевић Арсић
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
3-2
Татјана Вулиновић
7 --- --- --- --- ---
5-2
Јосип Халер
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ув
7-1
Кристина Гундић
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
У
т
о
р
а
к
1
м
5-2
Јасмина Миливојевић
м
1-1
Валери Станојевић
дј
2-1
Никола Стојанац
дј
8-2
Сања Стојачић
--- --- --- ---
пт
5-1
Александра Радиновић
---
мммпт
2-24-17-18-1
Бранка ЗагорацЈелица ЦрногорацНенад ЂапићМилица Николић
--- --- --- --- ---
ув
6-1
Кристина Гундић
--- ---
ув
3
Гордана Машић, Татјана Вулиновић
Сала
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
2
мм
5-17-1
Јасмина МиливојевићАнђела Нешовић
м
3-1
Гордана Машић
дј
2-2
Никола Стојанац
дј
8-1
Сања Стојачић
--- --- --- ---
пт
8-2
Александра Радиновић
---
мммпт
1-12-13-26-1
Валери СтанојевићГордана ДрезгићТатјана ВулиновићМилица Николић
--- --- ---
пт
5-2
Кристина Гундић
--- --- --- ---
ув
4-1
Јелица Црногорац
Сала
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
3
м
6-1
Анђела Нешовић
мммм
2-12-24-18-1
Гордана ДрезгићБранка ЗагорацЈелица ЦрногорацЈасмина Миливојевић
дј
3-2
Никола Стојанац
дј
5-1
Јелена Пашти
--- --- --- --- --- ---
м
3-1
Гордана Машић
ув
7-1-т2
Ненад Ђапић
Информатика
пт
8-2
Марија Сударић
---
птпт
5-27-1-т1
Кристина ГундићМилица Николић
--- --- --- ---
ув
1-1
Валери Станојевић
Сала
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
4 ---
мм
3-28-2
Татјана ВулиновићЈасмина Миливојевић
дј
1-1
Никола Стојанац
--- --- --- --- ---
пт
8-1
Александра Радиновић
---
м
5-2
Ненад Ђапић
---
пт
6-1
Марија Сударић
---
птпт
7-1-т17-1-т2
Милица НиколићКристина Гундић
--- --- --- ---
ув
2
Гордана Дрезгић, Бранка Загорац
Сала
--- --- --- ---
вг
4
Милена Поповић, Валери Станојевић
--- ---
3-15-1
Гордана МашићЈелена Пашти
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
5 --- ---
дј
4-1
Никола Стојанац
--- --- ---
дј
5-1
Станислава Луткић
---
пт
5-2
Александра Радиновић
---
пт
8-2
Милица Николић
ув
7-1-т1
Ненад Ђапић
Информатика
пт
8-1
Марија Сударић
---
пт
7-1-т2
Кристина Гундић
--- --- ---
ув
6-1
Илија Бижић
Сала
--- --- --- --- ---
вг
2
Милена Поповић, Бранка Загорац
--- --- --- --- --- ---
3-1
Гордана Машић
--- ---
3-2
Татјана Вулиновић
--- ---
6 --- --- ---
дј
6-1
Јелена Пашти
--- --- --- --- --- --- --- ---
пт
7-1
Марија Сударић
--- --- ---
ув
8-2
Кристина Гундић
--- ---
ув
8-1
Илија Бижић
Сала
--- --- --- ---
вг
5
Милена Поповић, Станислава Луткић
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
7 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вг
8
Милена Поповић, Станислава Луткић
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
С
р
е
д
а
1
мм
5-17-1
Јасмина МиливојевићАнђела Нешовић
ммм
1-12-12-2
Валери СтанојевићГордана ДрезгићБранка Загорац
дј
4-1
Никола Стојанац
--- --- --- --- --- --- ---
ммпт
3-13-28-1
Гордана МашићТатјана ВулиновићМилица Николић
--- --- --- ---
пт
8-2
Кристина Гундић
Информатика
---
ув
5-2
Марија Томашевић Арсић
--- ---
ув
6-1
Золтан Павић
Сала
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
2
м
7-1
Анђела Нешовић
мммм
3-13-24-18-1
Гордана МашићТатјана ВулиновићЈелица ЦрногорацЈасмина Миливојевић
дј
1-1
Никола Стојанац
--- --- ---
дј
6-1
Станислава Луткић
--- --- ---
мм
2-12-2
Гордана ДрезгићБранка Загорац
--- --- --- ---
пт
8-2
Кристина Гундић
Информатика
---
ув
5-1
Марија Томашевић Арсић
--- ---
ув
5-2
Золтан Павић
Сала
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
3 --- ---
дј
3-1
Никола Стојанац
--- --- ---
дј
7-1
Станислава Луткић
--- --- ---
мммпт
1-14-15-16-1
Валери СтанојевићЈелица ЦрногорацНенад ЂапићМилица Николић
--- --- --- --- ---
увув
2-12-2
Гордана ДрезгићБранка Загорац
--- --- --- ---
ув
8
Илија Бижић, Золтан Павић
Сала
--- --- --- --- ---
5-2
Кристина Гундић
---
3-2
Татјана Вулиновић
--- --- --- --- --- --- ---
4
мм
5-26-1
Јасмина МиливојевићАнђела Нешовић
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
мпт
7-18-2
Ненад ЂапићМилица Николић
--- --- --- --- ---
увувув
1-12-12-2
Валери СтанојевићГордана ДрезгићБранка Загорац
увув
4-18-1
Јелица ЦрногорацМарија Томашевић Арсић
--- ---
ув
5-1
Золтан Павић
Сала
--- --- --- --- --- ---
3-2
Татјана Вулиновић
---
3-1
Гордана Машић
--- --- --- --- --- --- ---
5
м
6-1
Анђела Нешовић
м
8-2
Јасмина Миливојевић
--- --- --- --- --- --- --- ---
м
5-2
Ненад Ђапић
--- --- --- --- ---
ув
5-1
Кристина Гундић
ув
7-1
Марија Томашевић Арсић
---
ув
4-1
Јелица Црногорац
Сала
--- --- --- --- --- --- ---
1-18-1
Валери СтанојевићИлија Бижић
--- ---
2-12-2
Гордана ДрезгићБранка Загорац
---
3-2
Татјана Вулиновић
Информатика
---
3-1
Гордана Машић
--- ---
6 --- --- --- ---
дј
8-1
Јосип Халер
--- --- --- --- --- ---
ув
5-2
Ненад Ђапић
Информатика
--- --- --- ---
ув
5-1
Кристина Гундић
ув
8-2
Марија Томашевић Арсић
ув
7-1
Илија Бижић
Сала
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
4-1
Јелица Црногорац
---
7 --- --- --- --- ---
5-1
Јосип Халер
--- --- --- --- ---
7-1
Ненад Ђапић
Информатика
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ч
е
т
в
р
т
а
к
1
м
5-2
Јасмина Миливојевић
---
дј
3-2
Никола Стојанац
--- --- --- --- ---
пт
5-1
Александра Радиновић
---
мммпт
2-12-23-18-2
Гордана ДрезгићБранка ЗагорацГордана МашићМилица Николић
--- ---
пт
7-1
Бојана Коњовић
--- --- ---
ув
1-1
Валери Станојевић
---
ув
8-1
Илија Бижић
Сала
--- --- --- --- --- --- ---
6-1
Станислава Луткић
---
4-1
Јелица Црногорац
--- --- --- --- --- --- ---
2 ---
мммм
1-12-12-28-1
Валери СтанојевићГордана ДрезгићБранка ЗагорацЈасмина Миливојевић
дј
3-1
Никола Стојанац
--- --- ---
дј
7-1
Станислава Луткић
---
пт
6-1
Александра Радиновић
---
ммм
3-24-15-1
Татјана ВулиновићЈелица ЦрногорацНенад Ђапић
--- ---
пт
8-2
Бојана Коњовић
--- --- --- ---
ув
5-2
Илија Бижић
Сала
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
3 ---
мммм
3-13-24-18-2
Гордана МашићТатјана ВулиновићЈелица ЦрногорацЈасмина Миливојевић
---
дј
5-2
Јелена Пашти
--- --- --- --- --- ---
мпт
1-16-1
Валери СтанојевићМилица Николић
ув
5-1
Ненад Ђапић
Информатика
---
пт
8-1
Бојана Коњовић
--- --- --- ---
ув
7-1
Илија Бижић
Сала
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
2-12-2
Гордана ДрезгићБранка Загорац
--- --- --- --- --- --- --- ---
4
м
5-1
Јасмина Миливојевић
---
дј
2-1
Никола Стојанац
дј
7-1
Јелена Пашти
--- ---
дј
8-2
Станислава Луткић
---
пт
5-2
Александра Радиновић
---
пт
8-1
Милица Николић
ув
6-1-т1
Ненад Ђапић
Информатика
--- ---
пт
6-1-т2
Кристина Гундић
---
ув
4-1
Јелица Црногорац
ув
2-2
Бранка Загорац
---
ув
3
Гордана Машић, Татјана Вулиновић
Сала
--- --- --- ---
вг
1
Милена Поповић, Валери Станојевић
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
5 --- ---
дјдј
2-28-2
Никола СтојанацСветлана Калајџић
--- --- ---
дј
8-1
Станислава Луткић
---
пт
7-1
Александра Радиновић
---
м
5-2
Ненад Ђапић
--- --- ---
птпт
6-1-т16-1-т2
Милица НиколићКристина Гундић
---
ув
4-1
Јелица Црногорац
---
ув
5-1
Илија Бижић
Сала
--- --- --- --- ---
вг
3
Милена Поповић, Бранка Загорац
--- ---
2-1
Гордана Дрезгић
--- ---
1-1
Валери Станојевић
--- --- --- --- --- ---
6 --- ---
дј
8-1
Светлана Калајџић
--- --- --- --- --- --- --- ---
ув
6-1-т2
Ненад Ђапић
Информатика
--- ---
пт
6-1-т1
Милица Николић
--- --- --- ---
ув
8-2
Илија Бижић
Сала
--- --- --- ---
вг
7
Милена Поповић, Станислава Луткић
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
7 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вг
6
Милена Поповић, Станислава Луткић
--- --- ---
7-1
Милица Николић
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
П
е
т
а
к
1
м
5-2
Јасмина Миливојевић
мммм
1-12-12-23-1
Валери СтанојевићГордана ДрезгићБранка ЗагорацГордана Машић
дј
5-1
Светлана Калајџић
дј
8-2
Сања Стојачић
дј
6-1
Јосип Халер
--- --- --- --- ---
мм
3-27-1
Татјана ВулиновићНенад Ђапић
--- --- --- --- ---
ув
8-1
Кристина Гундић
--- ---
ув
4-1
Јелица Црногорац
Сала
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
2
м
5-1
Јасмина Миливојевић
м
3-2
Татјана Вулиновић
---
дјдј
7-18-1
Јелена ПаштиСања Стојачић
дј
8-2
Јосип Халер
---
дј
6-1
Станислава Луткић
--- --- ---
мммммм
1-12-12-23-14-15-2
Валери СтанојевићГордана ДрезгићБранка ЗагорацГордана МашићЈелица ЦрногорацНенад Ђапић
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
3
м
6-1
Анђела Нешовић
м
4-1
Јелица Црногорац
дј
5-2
Светлана Калајџић
--- --- ---
дј
8-2
Станислава Луткић
--- --- ---
м
5-1
Ненад Ђапић
---
пт
7-1
Марија Сударић
--- ---
пт
8-1
Кристина Гундић
Информатика
увув
3-13-2
Гордана МашићТатјана Вулиновић
--- ---
ув
2
Гордана Дрезгић, Бранка Загорац
Сала
--- --- --- --- --- --- --- ---
1-1
Валери Станојевић
--- --- --- --- --- --- --- ---
4
м
7-1
Анђела Нешовић
---
дј
6-1
Светлана Калајџић
дј
5-1
Јелена Пашти
дј
5-2
Јосип Халер
--- --- --- --- --- --- ---
пт
8-2
Марија Сударић
--- ---
пт
8-1
Кристина Гундић
Информатика
увув
3-13-2
Гордана МашићТатјана Вулиновић
ув
2-1
Гордана Дрезгић
---
ув
1-1
Валери Станојевић
Сала
--- --- --- --- --- --- ---
2-2
Бранка Загорац
--- --- ---
4-1
Јелица Црногорац
--- --- --- --- ---
5 --- ---
дј
8-2
Светлана Калајџић
дј
6-1
Јелена Пашти
дј
7-1
Јосип Халер
---
дј
5-2
Станислава Луткић
--- --- --- --- ---
пт
8-1
Марија Сударић
---
пт
5-1
Кристина Гундић
--- --- --- ---
ув
3
Гордана Машић, Татјана Вулиновић
Сала
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
4-1
Јелица Црногорац
1-1
Валери Станојевић
--- ---
6 --- ---
дј
7-1
Светлана Калајџић
дј
5-2
Јелена Пашти
--- ---
дј
8-1
Станислава Луткић
--- --- --- --- ---
пт
6-1
Марија Сударић
---
пт
5-1
Кристина Гундић
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
8-2
Јосип Халер
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
7 --- --- --- --- ---
6-1
Јосип Халер
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 15.12.19. 09.50