ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
ПонедељакУторакСредаЧетвртакПетак
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
Српски језик и књижевност
м
5-1
Јасмина Миливојевић
---
м
5-2
Јасмина Миливојевић
--- --- --- ---
м
5-2
Јасмина Миливојевић
мм
5-17-1
Јасмина МиливојевићАнђела Нешовић
м
6-1
Анђела Нешовић
--- --- --- ---
мм
5-17-1
Јасмина МиливојевићАнђела Нешовић
м
7-1
Анђела Нешовић
---
мм
5-26-1
Јасмина МиливојевићАнђела Нешовић
м
6-1
Анђела Нешовић
--- ---
м
5-2
Јасмина Миливојевић
--- ---
м
5-1
Јасмина Миливојевић
--- --- ---
м
5-2
Јасмина Миливојевић
м
5-1
Јасмина Миливојевић
м
6-1
Анђела Нешовић
м
7-1
Анђела Нешовић
--- --- ---
Српски језик
мм
1-13-1
Валери СтанојевићГордана Машић
ммммм
2-12-23-24-18-2
Гордана ДрезгићБранка ЗагорацТатјана ВулиновићЈелица ЦрногорацЈасмина Миливојевић
---
м
8-1
Јасмина Миливојевић
--- --- ---
м
1-1
Валери Станојевић
м
3-1
Гордана Машић
мммм
2-12-24-18-1
Гордана ДрезгићБранка ЗагорацЈелица ЦрногорацЈасмина Миливојевић
мм
3-28-2
Татјана ВулиновићЈасмина Миливојевић
--- --- ---
ммм
1-12-12-2
Валери СтанојевићГордана ДрезгићБранка Загорац
мммм
3-13-24-18-1
Гордана МашићТатјана ВулиновићЈелица ЦрногорацЈасмина Миливојевић
--- ---
м
8-2
Јасмина Миливојевић
--- --- ---
мммм
1-12-12-28-1
Валери СтанојевићГордана ДрезгићБранка ЗагорацЈасмина Миливојевић
мммм
3-13-24-18-2
Гордана МашићТатјана ВулиновићЈелица ЦрногорацЈасмина Миливојевић
--- --- --- ---
мммм
1-12-12-23-1
Валери СтанојевићГордана ДрезгићБранка ЗагорацГордана Машић
м
3-2
Татјана Вулиновић
м
4-1
Јелица Црногорац
--- --- --- ---
Енглески језик
дј
5-2
Светлана Калајџић
дј
8-1
Светлана Калајџић
---
дј
5-1
Светлана Калајџић
дј
6-1
Светлана Калајџић
дј
7-1
Светлана Калајџић
---
дј
2-1
Никола Стојанац
дј
2-2
Никола Стојанац
дј
3-2
Никола Стојанац
дј
1-1
Никола Стојанац
дј
4-1
Никола Стојанац
--- ---
дј
4-1
Никола Стојанац
дј
1-1
Никола Стојанац
дј
3-1
Никола Стојанац
--- --- --- ---
дј
3-2
Никола Стојанац
дј
3-1
Никола Стојанац
---
дј
2-1
Никола Стојанац
дјдј
2-28-2
Никола СтојанацСветлана Калајџић
дј
8-1
Светлана Калајџић
---
дј
5-1
Светлана Калајџић
---
дј
5-2
Светлана Калајџић
дј
6-1
Светлана Калајџић
дј
8-2
Светлана Калајџић
дј
7-1
Светлана Калајџић
---
Немачки језик --- --- --- --- --- --- ---
дј
8-2
Сања Стојачић
дј
8-1
Сања Стојачић
дј
5-1
Јелена Пашти
--- ---
дј
6-1
Јелена Пашти
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
дј
5-2
Јелена Пашти
дј
7-1
Јелена Пашти
--- --- ---
дј
8-2
Сања Стојачић
дјдј
7-18-1
Јелена ПаштиСања Стојачић
---
дј
5-1
Јелена Пашти
дј
6-1
Јелена Пашти
дј
5-2
Јелена Пашти
---
Историја
дј
8-2
Јосип Халер
дј
6-1
Јосип Халер
дј
8-1
Јосип Халер
---
дј
7-1
Јосип Халер
дј
5-1
Јосип Халер
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
дј
8-1
Јосип Халер
--- --- --- --- --- --- --- ---
дј
6-1
Јосип Халер
дј
8-2
Јосип Халер
---
дј
5-2
Јосип Халер
дј
7-1
Јосип Халер
--- ---
Свакодневни живот у прошлости --- --- --- --- --- ---
5-2
Јосип Халер
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
5-1
Јосип Халер
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
6-1
Јосип Халер
Географија --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
дј
5-1
Станислава Луткић
--- --- ---
дј
6-1
Станислава Луткић
дј
7-1
Станислава Луткић
--- --- --- --- ---
дј
7-1
Станислава Луткић
---
дј
8-2
Станислава Луткић
дј
8-1
Станислава Луткић
--- --- ---
дј
6-1
Станислава Луткић
дј
8-2
Станислава Луткић
---
дј
5-2
Станислава Луткић
дј
8-1
Станислава Луткић
---
библиотека --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Биологија --- ---
пт
6-1
Александра Радиновић
пт
7-1
Александра Радиновић
пт
8-2
Александра Радиновић
пт
8-1
Александра Радиновић
---
пт
5-1
Александра Радиновић
пт
8-2
Александра Радиновић
---
пт
8-1
Александра Радиновић
пт
5-2
Александра Радиновић
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
пт
5-1
Александра Радиновић
пт
6-1
Александра Радиновић
---
пт
5-2
Александра Радиновић
пт
7-1
Александра Радиновић
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
Домаћинство --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Математика
мм
3-27-1
Татјана ВулиновићНенад Ђапић
мм
3-15-1
Гордана МашићНенад Ђапић
мммм
1-12-12-24-1
Валери СтанојевићГордана ДрезгићБранка ЗагорацЈелица Црногорац
пт
6-1
Милица Николић
пт
8-1
Милица Николић
пт
8-2
Милица Николић
---
мммпт
2-24-17-18-1
Бранка ЗагорацЈелица ЦрногорацНенад ЂапићМилица Николић
мммпт
1-12-13-26-1
Валери СтанојевићГордана ДрезгићТатјана ВулиновићМилица Николић
м
3-1
Гордана Машић
м
5-2
Ненад Ђапић
пт
8-2
Милица Николић
--- ---
ммпт
3-13-28-1
Гордана МашићТатјана ВулиновићМилица Николић
мм
2-12-2
Гордана ДрезгићБранка Загорац
мммпт
1-14-15-16-1
Валери СтанојевићЈелица ЦрногорацНенад ЂапићМилица Николић
мпт
7-18-2
Ненад ЂапићМилица Николић
м
5-2
Ненад Ђапић
--- ---
мммпт
2-12-23-18-2
Гордана ДрезгићБранка ЗагорацГордана МашићМилица Николић
ммм
3-24-15-1
Татјана ВулиновићЈелица ЦрногорацНенад Ђапић
мпт
1-16-1
Валери СтанојевићМилица Николић
пт
8-1
Милица Николић
м
5-2
Ненад Ђапић
--- ---
мм
3-27-1
Татјана ВулиновићНенад Ђапић
мммммм
1-12-12-23-14-15-2
Валери СтанојевићГордана ДрезгићБранка ЗагорацГордана МашићЈелица ЦрногорацНенад Ђапић
м
5-1
Ненад Ђапић
--- --- --- ---
Информатика и рачунарство --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ув
7-1-т2
Ненад Ђапић
Информатика
---
ув
7-1-т1
Ненад Ђапић
Информатика
--- --- --- --- --- --- ---
ув
5-2
Ненад Ђапић
Информатика
7-1
Ненад Ђапић
Информатика
--- ---
ув
5-1
Ненад Ђапић
Информатика
ув
6-1-т1
Ненад Ђапић
Информатика
---
ув
6-1-т2
Ненад Ђапић
Информатика
--- --- --- --- --- --- --- ---
Физика --- --- --- --- --- --- --- --- ---
пт
8-2
Марија Сударић
пт
6-1
Марија Сударић
пт
8-1
Марија Сударић
пт
7-1
Марија Сударић
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
пт
7-1
Марија Сударић
пт
8-2
Марија Сударић
пт
8-1
Марија Сударић
пт
6-1
Марија Сударић
---
Хемија
пт
8-1
Бојана Коњовић
пт
7-1
Бојана Коњовић
пт
8-2
Бојана Коњовић
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
пт
7-1
Бојана Коњовић
пт
8-2
Бојана Коњовић
пт
8-1
Бојана Коњовић
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Техника и технологија --- --- --- --- --- --- --- ---
пт
5-2
Кристина Гундић
птпт
5-27-1-т1
Кристина ГундићМилица Николић
птпт
7-1-т17-1-т2
Милица НиколићКристина Гундић
пт
7-1-т2
Кристина Гундић
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
пт
6-1-т2
Кристина Гундић
птпт
6-1-т16-1-т2
Милица НиколићКристина Гундић
пт
6-1-т1
Милица Николић
--- --- --- --- ---
пт
5-1
Кристина Гундић
пт
5-1
Кристина Гундић
---
Техничко и информатичко образовање --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
пт
8-2
Кристина Гундић
Информатика
пт
8-2
Кристина Гундић
Информатика
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
пт
8-1
Кристина Гундић
Информатика
пт
8-1
Кристина Гундић
Информатика
--- --- ---
Ликовна култура --- --- --- ---
ув
5-2
Кристина Гундић
ув
5-2
Кристина Гундић
ув
7-1
Кристина Гундић
ув
6-1
Кристина Гундић
--- --- --- ---
ув
8-2
Кристина Гундић
--- --- ---
увув
2-12-2
Гордана ДрезгићБранка Загорац
увувув
1-12-12-2
Валери СтанојевићГордана ДрезгићБранка Загорац
ув
5-1
Кристина Гундић
ув
5-1
Кристина Гундић
--- --- --- ---
ув
4-1
Јелица Црногорац
ув
4-1
Јелица Црногорац
--- ---
ув
8-1
Кристина Гундић
---
увув
3-13-2
Гордана МашићТатјана Вулиновић
увув
3-13-2
Гордана МашићТатјана Вулиновић
--- --- ---
Музичка култура --- ---
ув
5-1
Марија Томашевић Арсић
увувув
3-13-25-2
Гордана МашићТатјана ВулиновићМарија Томашевић Арсић
---
ув
6-1
Марија Томашевић Арсић
--- --- --- --- --- --- --- ---
ув
5-2
Марија Томашевић Арсић
ув
5-1
Марија Томашевић Арсић
---
увув
4-18-1
Јелица ЦрногорацМарија Томашевић Арсић
ув
7-1
Марија Томашевић Арсић
ув
8-2
Марија Томашевић Арсић
---
ув
1-1
Валери Станојевић
--- ---
ув
2-2
Бранка Загорац
--- --- --- --- --- ---
ув
2-1
Гордана Дрезгић
--- --- ---
Физичко и здравствено васпитање
ув
6-1
Илија Бижић
Сала
ув
5-2
Илија Бижић
Сала
ув
7-1
Илија Бижић
Сала
---
ув
5-1
Илија Бижић
Сала
--- --- --- --- --- ---
ув
6-1
Илија Бижић
Сала
--- --- --- --- --- --- ---
ув
7-1
Илија Бижић
Сала
--- ---
ув
5-2
Илија Бижић
Сала
ув
7-1
Илија Бижић
Сала
---
ув
5-1
Илија Бижић
Сала
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
Физичко васпитање
ув
2
Гордана Дрезгић, Бранка Загорац
ув
1-1
Валери Станојевић
---
ув
8-2
Илија Бижић
Сала
--- --- ---
ув
3
Гордана Машић, Татјана Вулиновић
Сала
ув
4-1
Јелица Црногорац
Сала
ув
1-1
Валери Станојевић
Сала
ув
2
Гордана Дрезгић, Бранка Загорац
Сала
---
ув
8-1
Илија Бижић
Сала
--- --- --- --- ---
ув
4-1
Јелица Црногорац
Сала
--- ---
ув
8-1
Илија Бижић
Сала
--- ---
ув
3
Гордана Машић, Татјана Вулиновић
Сала
---
ув
8-2
Илија Бижић
Сала
---
ув
4-1
Јелица Црногорац
Сала
---
ув
2
Гордана Дрезгић, Бранка Загорац
Сала
ув
1-1
Валери Станојевић
Сала
ув
3
Гордана Машић, Татјана Вулиновић
Сала
--- ---
Обавезне физичке активности --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ув
6-1
Золтан Павић
Сала
ув
5-2
Золтан Павић
Сала
---
ув
5-1
Золтан Павић
Сала
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Изабрани спорт --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ув
8
Илија Бижић, Золтан Павић
Сала
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Грађанско васпитање --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Верска настава - Православни катихизис --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вг
6
Милена Поповић, Станислава Луткић
--- --- --- --- --- --- ---
Грађанско / Верска - Правосл. кат. --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вг
4
Милена Поповић, Валери Станојевић
вг
2
Милена Поповић, Бранка Загорац
вг
5
Милена Поповић, Станислава Луткић
вг
8
Милена Поповић, Станислава Луткић
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
вг
1
Милена Поповић, Валери Станојевић
вг
3
Милена Поповић, Бранка Загорац
вг
7
Милена Поповић, Станислава Луткић
--- --- --- --- --- --- --- ---
Верска настава - Католички вјеронаук --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Мађарски језик --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Час одељењског старешине
4-1
Јелица Црногорац
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
3-15-1
Гордана МашићЈелена Пашти
--- --- --- --- ---
5-2
Кристина Гундић
3-2
Татјана Вулиновић
1-18-1
Валери СтанојевићИлија Бижић
--- ---
6-1
Станислава Луткић
--- --- ---
2-1
Гордана Дрезгић
---
7-1
Милица Николић
--- --- ---
2-2
Бранка Загорац
---
8-2
Јосип Халер
---
Свет око нас --- --- ---
1-12-12-2
Валери СтанојевићГордана ДрезгићБранка Загорац
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
2-12-2
Гордана ДрезгићБранка Загорац
--- --- --- --- --- ---
1-1
Валери Станојевић
--- --- --- ---
Природа и друштво --- ---
3-13-2
Гордана МашићТатјана Вулиновић
4-1
Јелица Црногорац
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
3-2
Татјана Вулиновић
3-1
Гордана Машић
--- --- ---
4-1
Јелица Црногорац
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Пројектна настава --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
2-12-2
Гордана ДрезгићБранка Загорац
--- --- --- --- --- ---
1-1
Валери Станојевић
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
Чувари природе --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
3-1
Гордана Машић
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
4-1
Јелица Црногорац
--- --- ---
Од играчке до рачунара --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
3-2
Татјана Вулиновић
Информатика
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Млади еколози --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
4-1
Јелица Црногорац
--- ---
допунска настава --- --- --- ---
2-12-24-1
Гордана ДрезгићБранка ЗагорацЈелица Црногорац
--- --- --- --- --- ---
3-2
Татјана Вулиновић
--- --- --- --- --- ---
3-1
Гордана Машић
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1-1
Валери Станојевић
--- ---
додатна настава --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
4-1
Јелица Црногорац
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
секција --- --- --- ---
3-13-2
Гордана МашићТатјана Вулиновић
3-2
Татјана Вулиновић
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 15.12.19. 09.50