Назив објекта: ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Напомене: Распоред важи од 09. септембра 2019. године.
Одељења су названа „Групе“.
Ученици шестог разреда имају час Грађанског васпитања заједно са ученицима осмог разреда.

Садржај

 

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Српски језик и књижевност
1 2 3 4 5 6 7
Понедељак
м
5-1
Јасмина Миливојевић
---
м
5-2
Јасмина Миливојевић
--- --- --- ---
Уторак
м
5-2
Јасмина Миливојевић
мм
5-17-1
Јасмина МиливојевићАнђела Нешовић
м
6-1
Анђела Нешовић
--- --- --- ---
Среда
мм
5-17-1
Јасмина МиливојевићАнђела Нешовић
м
7-1
Анђела Нешовић
---
мм
5-26-1
Јасмина МиливојевићАнђела Нешовић
м
6-1
Анђела Нешовић
--- ---
Четвртак
м
5-2
Јасмина Миливојевић
--- ---
м
5-1
Јасмина Миливојевић
--- --- ---
Петак
м
5-2
Јасмина Миливојевић
м
5-1
Јасмина Миливојевић
м
6-1
Анђела Нешовић
м
7-1
Анђела Нешовић
--- --- ---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 18.9.19. 20.51

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Српски језик
1 2 3 4 5 6 7
Понедељак
мм
1-13-1
Валери СтанојевићГордана Машић
ммммм
2-12-23-24-18-2
Гордана ДрезгићБранка ЗагорацТатјана ВулиновићЈелица ЦрногорацЈасмина Миливојевић
---
м
8-1
Јасмина Миливојевић
--- --- ---
Уторак
м
1-1
Валери Станојевић
м
3-1
Гордана Машић
мммм
2-12-24-18-1
Гордана ДрезгићБранка ЗагорацЈелица ЦрногорацЈасмина Миливојевић
мм
3-28-2
Татјана ВулиновићЈасмина Миливојевић
--- --- ---
Среда
ммм
1-12-12-2
Валери СтанојевићГордана ДрезгићБранка Загорац
мммм
3-13-24-18-1
Гордана МашићТатјана ВулиновићЈелица ЦрногорацЈасмина Миливојевић
--- ---
м
8-2
Јасмина Миливојевић
--- ---
Четвртак ---
мммм
1-12-12-28-1
Валери СтанојевићГордана ДрезгићБранка ЗагорацЈасмина Миливојевић
мммм
3-13-24-18-2
Гордана МашићТатјана ВулиновићЈелица ЦрногорацЈасмина Миливојевић
--- --- --- ---
Петак
мммм
1-12-12-23-1
Валери СтанојевићГордана ДрезгићБранка ЗагорацГордана Машић
м
3-2
Татјана Вулиновић
м
4-1
Јелица Црногорац
--- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 18.9.19. 20.51

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Енглески језик
1 2 3 4 5 6 7
Понедељак
дј
5-2
Светлана Калајџић
дј
8-1
Светлана Калајџић
---
дј
5-1
Светлана Калајџић
дј
6-1
Светлана Калајџић
дј
7-1
Светлана Калајџић
---
Уторак
дј
2-1
Никола Стојанац
дј
2-2
Никола Стојанац
дј
3-2
Никола Стојанац
дј
1-1
Никола Стојанац
дј
4-1
Никола Стојанац
--- ---
Среда
дј
4-1
Никола Стојанац
дј
1-1
Никола Стојанац
дј
3-1
Никола Стојанац
--- --- --- ---
Четвртак
дј
3-2
Никола Стојанац
дј
3-1
Никола Стојанац
---
дј
2-1
Никола Стојанац
дјдј
2-28-2
Никола СтојанацСветлана Калајџић
дј
8-1
Светлана Калајџић
---
Петак
дј
5-1
Светлана Калајџић
---
дј
5-2
Светлана Калајџић
дј
6-1
Светлана Калајџић
дј
8-2
Светлана Калајџић
дј
7-1
Светлана Калајџић
---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 18.9.19. 20.51

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Немачки језик
1 2 3 4 5 6 7
Понедељак --- --- --- --- --- --- ---
Уторак
дј
8-2
Сања Стојачић
дј
8-1
Сања Стојачић
дј
5-1
Јелена Пашти
--- ---
дј
6-1
Јелена Пашти
---
Среда --- --- --- --- --- --- ---
Четвртак --- ---
дј
5-2
Јелена Пашти
дј
7-1
Јелена Пашти
--- --- ---
Петак
дј
8-2
Сања Стојачић
дјдј
7-18-1
Јелена ПаштиСања Стојачић
---
дј
5-1
Јелена Пашти
дј
6-1
Јелена Пашти
дј
5-2
Јелена Пашти
---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 18.9.19. 20.51

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Историја
1 2 3 4 5 6 7
Понедељак
дј
8-2
Јосип Халер
дј
6-1
Јосип Халер
дј
8-1
Јосип Халер
---
дј
7-1
Јосип Халер
дј
5-1
Јосип Халер
---
Уторак --- --- --- --- --- --- ---
Среда --- --- --- --- ---
дј
8-1
Јосип Халер
---
Четвртак --- --- --- --- --- --- ---
Петак
дј
6-1
Јосип Халер
дј
8-2
Јосип Халер
---
дј
5-2
Јосип Халер
дј
7-1
Јосип Халер
--- ---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 18.9.19. 20.51

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Свакодневни живот у прошлости
1 2 3 4 5 6 7
Понедељак --- --- --- --- --- --- ---
Уторак --- --- --- --- --- --- ---
Среда --- --- --- --- --- --- ---
Четвртак --- --- --- --- --- --- ---
Петак --- --- --- --- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 18.9.19. 20.51

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Географија
1 2 3 4 5 6 7
Понедељак --- --- --- --- --- --- ---
Уторак --- --- --- ---
дј
5-1
Станислава Луткић
--- ---
Среда ---
дј
6-1
Станислава Луткић
дј
7-1
Станислава Луткић
--- --- --- ---
Четвртак ---
дј
7-1
Станислава Луткић
---
дј
8-2
Станислава Луткић
дј
8-1
Станислава Луткић
--- ---
Петак ---
дј
6-1
Станислава Луткић
дј
8-2
Станислава Луткић
---
дј
5-2
Станислава Луткић
дј
8-1
Станислава Луткић
---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 18.9.19. 20.51

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
библиотека
1 2 3 4 5 6 7
Понедељак --- --- --- --- --- --- ---
Уторак --- --- --- --- --- --- ---
Среда --- --- --- --- --- --- ---
Четвртак --- --- --- --- --- --- ---
Петак --- --- --- --- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 18.9.19. 20.51

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Биологија
1 2 3 4 5 6 7
Понедељак --- ---
пт
6-1
Александра Радиновић
пт
7-1
Александра Радиновић
пт
8-2
Александра Радиновић
пт
8-1
Александра Радиновић
---
Уторак
пт
5-1
Александра Радиновић
пт
8-2
Александра Радиновић
---
пт
8-1
Александра Радиновић
пт
5-2
Александра Радиновић
--- ---
Среда --- --- --- --- --- --- ---
Четвртак
пт
5-1
Александра Радиновић
пт
6-1
Александра Радиновић
---
пт
5-2
Александра Радиновић
пт
7-1
Александра Радиновић
--- ---
Петак --- --- --- --- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 18.9.19. 20.51

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Домаћинство
1 2 3 4 5 6 7
Понедељак --- --- --- --- --- --- ---
Уторак --- --- --- --- --- --- ---
Среда --- --- --- --- --- --- ---
Четвртак --- --- --- --- --- --- ---
Петак --- --- --- --- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 18.9.19. 20.51

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Математика
1 2 3 4 5 6 7
Понедељак
мм
3-27-1
Татјана ВулиновићНенад Ђапић
мм
3-15-1
Гордана МашићНенад Ђапић
мммм
1-12-12-24-1
Валери СтанојевићГордана ДрезгићБранка ЗагорацЈелица Црногорац
пт
8-2
Милица Николић
пт
8-1
Милица Николић
пт
6-1
Милица Николић
---
Уторак
мммпт
2-24-17-18-1
Бранка ЗагорацЈелица ЦрногорацНенад ЂапићМилица Николић
мммпт
1-12-13-26-1
Валери СтанојевићГордана ДрезгићТатјана ВулиновићМилица Николић
м
3-1
Гордана Машић
м
5-2
Ненад Ђапић
пт
8-2
Милица Николић
--- ---
Среда
ммпт
3-13-28-1
Гордана МашићТатјана ВулиновићМилица Николић
мм
2-12-2
Гордана ДрезгићБранка Загорац
мммпт
1-14-15-16-1
Валери СтанојевићЈелица ЦрногорацНенад ЂапићМилица Николић
мпт
7-18-2
Ненад ЂапићМилица Николић
м
5-2
Ненад Ђапић
--- ---
Четвртак
мммпт
2-12-23-18-2
Гордана ДрезгићБранка ЗагорацГордана МашићМилица Николић
ммм
3-24-15-1
Татјана ВулиновићЈелица ЦрногорацНенад Ђапић
мпт
1-16-1
Валери СтанојевићМилица Николић
пт
8-1
Милица Николић
м
5-2
Ненад Ђапић
--- ---
Петак
мм
3-27-1
Татјана ВулиновићНенад Ђапић
мммммм
1-12-12-23-14-15-2
Валери СтанојевићГордана ДрезгићБранка ЗагорацГордана МашићЈелица ЦрногорацНенад Ђапић
м
5-1
Ненад Ђапић
--- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 18.9.19. 20.51

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Информатика и рачунарство
1 2 3 4 5 6 7
Понедељак --- --- --- --- --- --- ---
Уторак --- ---
ув
7-1-т2
Ненад Ђапић
Информатика
---
ув
7-1-т1
Ненад Ђапић
Информатика
--- ---
Среда --- --- --- --- ---
ув
5-2
Ненад Ђапић
Информатика
---
Четвртак --- ---
ув
5-1
Ненад Ђапић
Информатика
ув
6-1-т1
Ненад Ђапић
Информатика
---
ув
6-1-т2
Ненад Ђапић
Информатика
---
Петак --- --- --- --- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 18.9.19. 20.51

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Физика
1 2 3 4 5 6 7
Понедељак --- --- --- --- --- --- ---
Уторак --- ---
пт
8-2
Марија Сударић
пт
6-1
Марија Сударић
пт
8-1
Марија Сударић
пт
7-1
Марија Сударић
---
Среда --- --- --- --- --- --- ---
Четвртак --- --- --- --- --- --- ---
Петак --- ---
пт
7-1
Марија Сударић
пт
8-2
Марија Сударић
пт
8-1
Марија Сударић
пт
6-1
Марија Сударић
---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 18.9.19. 20.51

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Хемија
1 2 3 4 5 6 7
Понедељак
пт
8-1
Бојана Коњовић
пт
7-1
Бојана Коњовић
пт
8-2
Бојана Коњовић
--- --- --- ---
Уторак --- --- --- --- --- --- ---
Среда --- --- --- --- --- --- ---
Четвртак
пт
7-1
Бојана Коњовић
пт
8-2
Бојана Коњовић
пт
8-1
Бојана Коњовић
--- --- --- ---
Петак --- --- --- --- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 18.9.19. 20.51

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Техника и технологија
1 2 3 4 5 6 7
Понедељак --- --- --- --- --- --- ---
Уторак ---
пт
5-2
Кристина Гундић
птпт
5-27-1-т1
Кристина ГундићМилица Николић
птпт
7-1-т17-1-т2
Милица НиколићКристина Гундић
пт
7-1-т2
Кристина Гундић
--- ---
Среда --- --- --- --- --- --- ---
Четвртак --- --- ---
пт
6-1-т2
Кристина Гундић
птпт
6-1-т16-1-т2
Милица НиколићКристина Гундић
пт
6-1-т1
Милица Николић
---
Петак --- --- --- ---
пт
5-1
Кристина Гундић
пт
5-1
Кристина Гундић
---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 18.9.19. 20.51

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Техничко и информатичко образовање
1 2 3 4 5 6 7
Понедељак --- --- --- --- --- --- ---
Уторак --- --- --- --- --- --- ---
Среда
пт
8-2
Кристина Гундић
Информатика
пт
8-2
Кристина Гундић
Информатика
--- --- --- --- ---
Четвртак --- --- --- --- --- --- ---
Петак --- ---
пт
8-1
Кристина Гундић
Информатика
пт
8-1
Кристина Гундић
Информатика
--- --- ---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 18.9.19. 20.51

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Ликовна култура
1 2 3 4 5 6 7
Понедељак --- --- --- ---
ув
5-2
Кристина Гундић
ув
5-2
Кристина Гундић
ув
7-1
Кристина Гундић
Уторак
ув
6-1
Кристина Гундић
--- --- --- ---
ув
8-2
Кристина Гундић
---
Среда --- ---
увув
2-12-2
Гордана ДрезгићБранка Загорац
увувув
1-12-12-2
Валери СтанојевићГордана ДрезгићБранка Загорац
ув
5-1
Кристина Гундић
ув
5-1
Кристина Гундић
---
Четвртак --- --- ---
ув
4-1
Јелица Црногорац
ув
4-1
Јелица Црногорац
--- ---
Петак
ув
8-1
Кристина Гундић
---
увув
3-13-2
Гордана МашићТатјана Вулиновић
увув
3-13-2
Гордана МашићТатјана Вулиновић
--- --- ---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 18.9.19. 20.51

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Музичка култура
1 2 3 4 5 6 7
Понедељак
ув
6-1
Данијела Вагић
---
ув
5-1
Данијела Вагић
увувув
3-13-25-2
Гордана МашићТатјана ВулиновићДанијела Вагић
--- --- ---
Уторак --- --- --- --- --- --- ---
Среда
ув
5-2
Данијела Вагић
ув
5-1
Данијела Вагић
---
увув
4-18-1
Јелица ЦрногорацДанијела Вагић
ув
7-1
Данијела Вагић
ув
8-2
Данијела Вагић
---
Четвртак
ув
1-1
Валери Станојевић
--- ---
ув
2-2
Бранка Загорац
--- --- ---
Петак --- --- ---
ув
2-1
Гордана Дрезгић
--- --- ---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 18.9.19. 20.51

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Физичко и здравствено васпитање
1 2 3 4 5 6 7
Понедељак ---
ув
5-2
Илија Бижић
Сала
ув
7-1
Илија Бижић
Сала
ув
6-1
Илија Бижић
Сала
ув
5-1
Илија Бижић
Сала
--- ---
Уторак --- --- --- ---
ув
6-1
Илија Бижић
Сала
--- ---
Среда --- --- --- --- ---
ув
7-1
Илија Бижић
Сала
---
Четвртак ---
ув
5-2
Илија Бижић
Сала
ув
7-1
Илија Бижић
Сала
---
ув
5-1
Илија Бижић
Сала
--- ---
Петак --- --- --- --- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 18.9.19. 20.51

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Физичко васпитање
1 2 3 4 5 6 7
Понедељак
ув
2
Гордана Дрезгић, Бранка Загорац
Сала
ув
1-1
Валери Станојевић
--- --- ---
ув
8-2
Илија Бижић
Сала
---
Уторак
ув
3
Гордана Машић, Татјана Вулиновић
Сала
ув
4-1
Јелица Црногорац
Сала
ув
1-1
Валери Станојевић
Сала
ув
2
Гордана Дрезгић, Бранка Загорац
Сала
---
ув
8-1
Илија Бижић
Сала
---
Среда --- --- --- ---
ув
4-1
Јелица Црногорац
Сала
--- ---
Четвртак
ув
8-1
Илија Бижић
Сала
--- ---
ув
3
Гордана Машић, Татјана Вулиновић
Сала
---
ув
8-2
Илија Бижић
Сала
---
Петак
ув
4-1
Јелица Црногорац
Сала
---
ув
2
Гордана Дрезгић, Бранка Загорац
Сала
ув
1-1
Валери Станојевић
Сала
ув
3
Гордана Машић, Татјана Вулиновић
Сала
--- ---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 18.9.19. 20.51

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Обавезне физичке активности
1 2 3 4 5 6 7
Понедељак --- --- --- --- --- --- ---
Уторак --- --- --- --- --- --- ---
Среда
ув
6-1
Золтан Павић
Сала
ув
5-2
Золтан Павић
Сала
---
ув
5-1
Золтан Павић
Сала
--- --- ---
Четвртак --- --- --- --- --- --- ---
Петак --- --- --- --- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 18.9.19. 20.51

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Изабрани спорт
1 2 3 4 5 6 7
Понедељак --- --- --- --- --- --- ---
Уторак --- --- --- --- --- --- ---
Среда --- ---
ув
8
Илија Бижић, Золтан Павић
Сала
--- --- --- ---
Четвртак --- --- --- --- --- --- ---
Петак --- --- --- --- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 18.9.19. 20.51

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Грађанско васпитање
1 2 3 4 5 6 7
Понедељак --- --- --- --- --- --- ---
Уторак --- --- --- --- --- --- ---
Среда --- --- --- --- --- --- ---
Четвртак --- --- --- --- --- --- ---
Петак --- --- --- --- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 18.9.19. 20.51

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Верска настава - Православни катихизис
1 2 3 4 5 6 7
Понедељак --- --- --- --- --- --- ---
Уторак --- --- --- --- --- --- ---
Среда --- --- --- --- --- --- ---
Четвртак --- --- --- --- --- ---
вг
6
Милена Поповић
Петак --- --- --- --- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 18.9.19. 20.51

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Грађанско / Верска - Правосл. кат.
1 2 3 4 5 6 7
Понедељак --- --- --- --- --- --- ---
Уторак --- --- ---
вг
4
Милена Поповић, Валери Станојевић
вг
2
Милена Поповић, Бранка Загорац
вг
5
Милена Поповић, Станислава Луткић
вг
8
Милена Поповић, Станислава Луткић
Среда --- --- --- --- --- --- ---
Четвртак --- --- ---
вг
1
Милена Поповић, Валери Станојевић
вг
3
Милена Поповић, Бранка Загорац
вг
7
Милена Поповић, Станислава Луткић
---
Петак --- --- --- --- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 18.9.19. 20.51

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Верска настава - Католички вјеронаук
1 2 3 4 5 6 7
Понедељак --- --- --- --- --- --- ---
Уторак --- --- --- --- --- --- ---
Среда --- --- --- --- --- --- ---
Четвртак --- --- --- --- --- --- ---
Петак --- --- --- --- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 18.9.19. 20.51

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Мађарски језик
1 2 3 4 5 6 7
Понедељак --- --- --- --- --- --- ---
Уторак --- --- --- --- --- --- ---
Среда --- --- --- --- --- --- ---
Четвртак --- --- --- --- --- --- ---
Петак --- --- --- --- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 18.9.19. 20.51

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Час одељењског старешине
1 2 3 4 5 6 7
Понедељак
4-1
Јелица Црногорац
--- --- --- --- --- ---
Уторак --- --- ---
3-15-1
Гордана МашићЈелена Пашти
--- --- ---
Среда --- ---
5-2
Кристина Гундић
3-2
Татјана Вулиновић
1-18-1
Валери СтанојевићИлија Бижић
--- ---
Четвртак
6-1
Станислава Луткић
--- --- ---
2-1
Гордана Дрезгић
---
7-1
Милица Николић
Петак --- --- ---
2-2
Бранка Загорац
---
8-2
Јосип Халер
---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 18.9.19. 20.51

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Свет око нас
1 2 3 4 5 6 7
Понедељак --- --- ---
1-12-12-2
Валери СтанојевићГордана ДрезгићБранка Загорац
--- --- ---
Уторак --- --- --- --- --- --- ---
Среда --- --- --- --- --- --- ---
Четвртак --- ---
2-12-2
Гордана ДрезгићБранка Загорац
--- --- --- ---
Петак --- ---
1-1
Валери Станојевић
--- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 18.9.19. 20.51

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Природа и друштво
1 2 3 4 5 6 7
Понедељак --- ---
3-13-2
Гордана МашићТатјана Вулиновић
4-1
Јелица Црногорац
--- --- ---
Уторак --- --- --- --- --- --- ---
Среда --- ---
3-2
Татјана Вулиновић
3-1
Гордана Машић
--- --- ---
Четвртак
4-1
Јелица Црногорац
--- --- --- --- --- ---
Петак --- --- --- --- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 18.9.19. 20.51

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Пројектна настава
1 2 3 4 5 6 7
Понедељак --- --- --- --- --- --- ---
Уторак --- --- --- --- --- --- ---
Среда --- --- --- ---
2-12-2
Гордана ДрезгићБранка Загорац
--- ---
Четвртак --- --- --- ---
1-1
Валери Станојевић
--- ---
Петак --- --- --- --- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 18.9.19. 20.51

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Чувари природе
1 2 3 4 5 6 7
Понедељак --- --- --- --- --- --- ---
Уторак --- --- --- ---
3-1
Гордана Машић
--- ---
Среда --- --- --- --- --- --- ---
Четвртак --- --- --- --- --- --- ---
Петак --- --- ---
4-1
Јелица Црногорац
--- --- ---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 18.9.19. 20.51

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Од играчке до рачунара
1 2 3 4 5 6 7
Понедељак --- --- --- --- --- --- ---
Уторак --- --- --- --- --- --- ---
Среда --- --- --- ---
3-2
Татјана Вулиновић
Информатика
--- ---
Четвртак --- --- --- --- --- --- ---
Петак --- --- --- --- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 18.9.19. 20.51

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Млади еколози
1 2 3 4 5 6 7
Понедељак --- --- --- --- --- --- ---
Уторак --- --- --- --- --- --- ---
Среда --- --- --- --- --- --- ---
Четвртак --- --- --- --- --- --- ---
Петак --- --- --- ---
4-1
Јелица Црногорац
--- ---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 18.9.19. 20.51

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
допунска настава
1 2 3 4 5 6 7
Понедељак --- --- --- ---
2-12-24-1
Гордана ДрезгићБранка ЗагорацЈелица Црногорац
--- ---
Уторак --- --- --- ---
3-2
Татјана Вулиновић
--- ---
Среда --- --- --- ---
3-1
Гордана Машић
--- ---
Четвртак --- --- --- --- --- --- ---
Петак --- --- --- ---
1-1
Валери Станојевић
--- ---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 18.9.19. 20.51

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
додатна настава
1 2 3 4 5 6 7
Понедељак --- --- --- --- --- --- ---
Уторак --- --- --- --- --- --- ---
Среда --- --- --- --- ---
4-1
Јелица Црногорац
---
Четвртак --- --- --- --- --- --- ---
Петак --- --- --- --- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 18.9.19. 20.51

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
секција
1 2 3 4 5 6 7
Понедељак --- --- --- ---
3-13-2
Гордана МашићТатјана Вулиновић
3-2
Татјана Вулиновић
---
Уторак --- --- --- --- --- --- ---
Среда --- --- --- --- --- --- ---
Четвртак --- --- --- --- --- --- ---
Петак --- --- --- --- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 18.9.19. 20.51

назад на врх