Назив објекта: ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Напомене: Распоред важи од 09. септембра 2019. године.
Одељења су названа „Групе“.

Садржај

 

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Српски језик и књижевност
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1
м
5-1
Јасмина Миливојевић
м
5-2
Јасмина Миливојевић
мм
5-17-1
Јасмина МиливојевићАнђела Нешовић
м
5-2
Јасмина Миливојевић
м
5-2
Јасмина Миливојевић
2 ---
мм
5-17-1
Јасмина МиливојевићАнђела Нешовић
м
7-1
Анђела Нешовић
---
м
5-1
Јасмина Миливојевић
3
м
5-2
Јасмина Миливојевић
м
6-1
Анђела Нешовић
--- ---
м
6-1
Анђела Нешовић
4 --- ---
мм
5-26-1
Јасмина МиливојевићАнђела Нешовић
м
5-1
Јасмина Миливојевић
м
7-1
Анђела Нешовић
5 --- ---
м
6-1
Анђела Нешовић
--- ---
6 --- --- --- --- ---
7 --- --- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 15.12.19. 09.50

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Српски језик
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1
мм
1-13-1
Валери СтанојевићГордана Машић
м
1-1
Валери Станојевић
ммм
1-12-12-2
Валери СтанојевићГордана ДрезгићБранка Загорац
---
мммм
1-12-12-23-1
Валери СтанојевићГордана ДрезгићБранка ЗагорацГордана Машић
2
ммммм
2-12-23-24-18-2
Гордана ДрезгићБранка ЗагорацТатјана ВулиновићЈелица ЦрногорацЈасмина Миливојевић
м
3-1
Гордана Машић
мммм
3-13-24-18-1
Гордана МашићТатјана ВулиновићЈелица ЦрногорацЈасмина Миливојевић
мммм
1-12-12-28-1
Валери СтанојевићГордана ДрезгићБранка ЗагорацЈасмина Миливојевић
м
3-2
Татјана Вулиновић
3 ---
мммм
2-12-24-18-1
Гордана ДрезгићБранка ЗагорацЈелица ЦрногорацЈасмина Миливојевић
---
мммм
3-13-24-18-2
Гордана МашићТатјана ВулиновићЈелица ЦрногорацЈасмина Миливојевић
м
4-1
Јелица Црногорац
4
м
8-1
Јасмина Миливојевић
мм
3-28-2
Татјана ВулиновићЈасмина Миливојевић
--- --- ---
5 --- ---
м
8-2
Јасмина Миливојевић
--- ---
6 --- --- --- --- ---
7 --- --- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 15.12.19. 09.50

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Енглески језик
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1
дј
5-2
Светлана Калајџић
дј
2-1
Никола Стојанац
дј
4-1
Никола Стојанац
дј
3-2
Никола Стојанац
дј
5-1
Светлана Калајџић
2
дј
8-1
Светлана Калајџић
дј
2-2
Никола Стојанац
дј
1-1
Никола Стојанац
дј
3-1
Никола Стојанац
---
3 ---
дј
3-2
Никола Стојанац
дј
3-1
Никола Стојанац
---
дј
5-2
Светлана Калајџић
4
дј
5-1
Светлана Калајџић
дј
1-1
Никола Стојанац
---
дј
2-1
Никола Стојанац
дј
6-1
Светлана Калајџић
5
дј
6-1
Светлана Калајџић
дј
4-1
Никола Стојанац
---
дјдј
2-28-2
Никола СтојанацСветлана Калајџић
дј
8-2
Светлана Калајџић
6
дј
7-1
Светлана Калајџић
--- ---
дј
8-1
Светлана Калајџић
дј
7-1
Светлана Калајџић
7 --- --- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 15.12.19. 09.50

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Немачки језик
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1 ---
дј
8-2
Сања Стојачић
--- ---
дј
8-2
Сања Стојачић
2 ---
дј
8-1
Сања Стојачић
--- ---
дјдј
7-18-1
Јелена ПаштиСања Стојачић
3 ---
дј
5-1
Јелена Пашти
---
дј
5-2
Јелена Пашти
---
4 --- --- ---
дј
7-1
Јелена Пашти
дј
5-1
Јелена Пашти
5 --- --- --- ---
дј
6-1
Јелена Пашти
6 ---
дј
6-1
Јелена Пашти
--- ---
дј
5-2
Јелена Пашти
7 --- --- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 15.12.19. 09.50

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Историја
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1
дј
8-2
Јосип Халер
--- --- ---
дј
6-1
Јосип Халер
2
дј
6-1
Јосип Халер
--- --- ---
дј
8-2
Јосип Халер
3
дј
8-1
Јосип Халер
--- --- --- ---
4 --- --- --- ---
дј
5-2
Јосип Халер
5
дј
7-1
Јосип Халер
--- --- ---
дј
7-1
Јосип Халер
6
дј
5-1
Јосип Халер
---
дј
8-1
Јосип Халер
--- ---
7 --- --- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 15.12.19. 09.50

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Свакодневни живот у прошлости
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1 --- --- --- --- ---
2 --- --- --- --- ---
3 --- --- --- --- ---
4 --- --- --- --- ---
5 --- --- --- --- ---
6 --- --- --- --- ---
7
5-2
Јосип Халер
---
5-1
Јосип Халер
---
6-1
Јосип Халер
Распоред створен са FET 5.35.5 у 15.12.19. 09.50

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Географија
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1 --- --- --- --- ---
2 --- ---
дј
6-1
Станислава Луткић
дј
7-1
Станислава Луткић
дј
6-1
Станислава Луткић
3 --- ---
дј
7-1
Станислава Луткић
---
дј
8-2
Станислава Луткић
4 --- --- ---
дј
8-2
Станислава Луткић
---
5 ---
дј
5-1
Станислава Луткић
---
дј
8-1
Станислава Луткић
дј
5-2
Станислава Луткић
6 --- --- --- ---
дј
8-1
Станислава Луткић
7 --- --- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 15.12.19. 09.50

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
библиотека
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1 --- --- --- --- ---
2 --- --- --- --- ---
3 --- --- --- --- ---
4 --- --- --- --- ---
5 --- --- --- --- ---
6 --- --- --- --- ---
7 --- --- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 15.12.19. 09.50

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Биологија
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1 ---
пт
5-1
Александра Радиновић
---
пт
5-1
Александра Радиновић
---
2 ---
пт
8-2
Александра Радиновић
---
пт
6-1
Александра Радиновић
---
3
пт
6-1
Александра Радиновић
--- --- --- ---
4
пт
7-1
Александра Радиновић
пт
8-1
Александра Радиновић
---
пт
5-2
Александра Радиновић
---
5
пт
8-2
Александра Радиновић
пт
5-2
Александра Радиновић
---
пт
7-1
Александра Радиновић
---
6
пт
8-1
Александра Радиновић
--- --- --- ---
7 --- --- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 15.12.19. 09.50

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Домаћинство
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1 --- --- --- --- ---
2 --- --- --- --- ---
3 --- --- --- --- ---
4 --- --- --- --- ---
5 --- --- --- --- ---
6 --- --- --- --- ---
7 --- --- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 15.12.19. 09.50

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Математика
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1
мм
3-27-1
Татјана ВулиновићНенад Ђапић
мммпт
2-24-17-18-1
Бранка ЗагорацЈелица ЦрногорацНенад ЂапићМилица Николић
ммпт
3-13-28-1
Гордана МашићТатјана ВулиновићМилица Николић
мммпт
2-12-23-18-2
Гордана ДрезгићБранка ЗагорацГордана МашићМилица Николић
мм
3-27-1
Татјана ВулиновићНенад Ђапић
2
мм
3-15-1
Гордана МашићНенад Ђапић
мммпт
1-12-13-26-1
Валери СтанојевићГордана ДрезгићТатјана ВулиновићМилица Николић
мм
2-12-2
Гордана ДрезгићБранка Загорац
ммм
3-24-15-1
Татјана ВулиновићЈелица ЦрногорацНенад Ђапић
мммммм
1-12-12-23-14-15-2
Валери СтанојевићГордана ДрезгићБранка ЗагорацГордана МашићЈелица ЦрногорацНенад Ђапић
3
мммм
1-12-12-24-1
Валери СтанојевићГордана ДрезгићБранка ЗагорацЈелица Црногорац
м
3-1
Гордана Машић
мммпт
1-14-15-16-1
Валери СтанојевићЈелица ЦрногорацНенад ЂапићМилица Николић
мпт
1-16-1
Валери СтанојевићМилица Николић
м
5-1
Ненад Ђапић
4
пт
6-1
Милица Николић
м
5-2
Ненад Ђапић
мпт
7-18-2
Ненад ЂапићМилица Николић
пт
8-1
Милица Николић
---
5
пт
8-1
Милица Николић
пт
8-2
Милица Николић
м
5-2
Ненад Ђапић
м
5-2
Ненад Ђапић
---
6
пт
8-2
Милица Николић
--- --- --- ---
7 --- --- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 15.12.19. 09.50

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Информатика и рачунарство
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1 --- --- --- --- ---
2 --- --- --- --- ---
3 ---
ув
7-1-т2
Ненад Ђапић
Информатика
---
ув
5-1
Ненад Ђапић
Информатика
---
4 --- --- ---
ув
6-1-т1
Ненад Ђапић
Информатика
---
5 ---
ув
7-1-т1
Ненад Ђапић
Информатика
--- --- ---
6 --- ---
ув
5-2
Ненад Ђапић
Информатика
ув
6-1-т2
Ненад Ђапић
Информатика
---
7 --- ---
7-1
Ненад Ђапић
Информатика
--- ---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 15.12.19. 09.50

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Физика
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1 --- --- --- --- ---
2 --- --- --- --- ---
3 ---
пт
8-2
Марија Сударић
--- ---
пт
7-1
Марија Сударић
4 ---
пт
6-1
Марија Сударић
--- ---
пт
8-2
Марија Сударић
5 ---
пт
8-1
Марија Сударић
--- ---
пт
8-1
Марија Сударић
6 ---
пт
7-1
Марија Сударић
--- ---
пт
6-1
Марија Сударић
7 --- --- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 15.12.19. 09.50

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Хемија
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1
пт
8-1
Бојана Коњовић
--- ---
пт
7-1
Бојана Коњовић
---
2
пт
7-1
Бојана Коњовић
--- ---
пт
8-2
Бојана Коњовић
---
3
пт
8-2
Бојана Коњовић
--- ---
пт
8-1
Бојана Коњовић
---
4 --- --- --- --- ---
5 --- --- --- --- ---
6 --- --- --- --- ---
7 --- --- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 15.12.19. 09.50

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Техника и технологија
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1 --- --- --- --- ---
2 ---
пт
5-2
Кристина Гундић
--- --- ---
3 ---
птпт
5-27-1-т1
Кристина ГундићМилица Николић
--- --- ---
4 ---
птпт
7-1-т17-1-т2
Милица НиколићКристина Гундић
---
пт
6-1-т2
Кристина Гундић
---
5 ---
пт
7-1-т2
Кристина Гундић
---
птпт
6-1-т16-1-т2
Милица НиколићКристина Гундић
пт
5-1
Кристина Гундић
6 --- --- ---
пт
6-1-т1
Милица Николић
пт
5-1
Кристина Гундић
7 --- --- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 15.12.19. 09.50

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Техничко и информатичко образовање
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1 --- ---
пт
8-2
Кристина Гундић
Информатика
--- ---
2 --- ---
пт
8-2
Кристина Гундић
Информатика
--- ---
3 --- --- --- ---
пт
8-1
Кристина Гундић
Информатика
4 --- --- --- ---
пт
8-1
Кристина Гундић
Информатика
5 --- --- --- --- ---
6 --- --- --- --- ---
7 --- --- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 15.12.19. 09.50

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Ликовна култура
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1 ---
ув
6-1
Кристина Гундић
--- ---
ув
8-1
Кристина Гундић
2 --- --- --- --- ---
3 --- ---
увув
2-12-2
Гордана ДрезгићБранка Загорац
---
увув
3-13-2
Гордана МашићТатјана Вулиновић
4 --- ---
увувув
1-12-12-2
Валери СтанојевићГордана ДрезгићБранка Загорац
ув
4-1
Јелица Црногорац
увув
3-13-2
Гордана МашићТатјана Вулиновић
5
ув
5-2
Кристина Гундић
---
ув
5-1
Кристина Гундић
ув
4-1
Јелица Црногорац
---
6
ув
5-2
Кристина Гундић
ув
8-2
Кристина Гундић
ув
5-1
Кристина Гундић
--- ---
7
ув
7-1
Кристина Гундић
--- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 15.12.19. 09.50

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Музичка култура
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1 --- ---
ув
5-2
Марија Томашевић Арсић
ув
1-1
Валери Станојевић
---
2 --- ---
ув
5-1
Марија Томашевић Арсић
--- ---
3
ув
5-1
Марија Томашевић Арсић
--- --- --- ---
4
увувув
3-13-25-2
Гордана МашићТатјана ВулиновићМарија Томашевић Арсић
---
увув
4-18-1
Јелица ЦрногорацМарија Томашевић Арсић
ув
2-2
Бранка Загорац
ув
2-1
Гордана Дрезгић
5 --- ---
ув
7-1
Марија Томашевић Арсић
--- ---
6
ув
6-1
Марија Томашевић Арсић
---
ув
8-2
Марија Томашевић Арсић
--- ---
7 --- --- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 15.12.19. 09.50

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Физичко и здравствено васпитање
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1
ув
6-1
Илија Бижић
Сала
--- --- --- ---
2
ув
5-2
Илија Бижић
Сала
--- ---
ув
5-2
Илија Бижић
Сала
---
3
ув
7-1
Илија Бижић
Сала
--- ---
ув
7-1
Илија Бижић
Сала
---
4 --- --- --- --- ---
5
ув
5-1
Илија Бижић
Сала
ув
6-1
Илија Бижић
Сала
---
ув
5-1
Илија Бижић
Сала
---
6 --- ---
ув
7-1
Илија Бижић
Сала
--- ---
7 --- --- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 15.12.19. 09.50

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Физичко васпитање
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1
ув
2
Гордана Дрезгић, Бранка Загорац
ув
3
Гордана Машић, Татјана Вулиновић
Сала
---
ув
8-1
Илија Бижић
Сала
ув
4-1
Јелица Црногорац
Сала
2
ув
1-1
Валери Станојевић
ув
4-1
Јелица Црногорац
Сала
--- --- ---
3 ---
ув
1-1
Валери Станојевић
Сала
--- ---
ув
2
Гордана Дрезгић, Бранка Загорац
Сала
4
ув
8-2
Илија Бижић
Сала
ув
2
Гордана Дрезгић, Бранка Загорац
Сала
---
ув
3
Гордана Машић, Татјана Вулиновић
Сала
ув
1-1
Валери Станојевић
Сала
5 --- ---
ув
4-1
Јелица Црногорац
Сала
---
ув
3
Гордана Машић, Татјана Вулиновић
Сала
6 ---
ув
8-1
Илија Бижић
Сала
---
ув
8-2
Илија Бижић
Сала
---
7 --- --- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 15.12.19. 09.50

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Обавезне физичке активности
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1 --- ---
ув
6-1
Золтан Павић
Сала
--- ---
2 --- ---
ув
5-2
Золтан Павић
Сала
--- ---
3 --- --- --- --- ---
4 --- ---
ув
5-1
Золтан Павић
Сала
--- ---
5 --- --- --- --- ---
6 --- --- --- --- ---
7 --- --- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 15.12.19. 09.50

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Изабрани спорт
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1 --- --- --- --- ---
2 --- --- --- --- ---
3 --- ---
ув
8
Илија Бижић, Золтан Павић
Сала
--- ---
4 --- --- --- --- ---
5 --- --- --- --- ---
6 --- --- --- --- ---
7 --- --- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 15.12.19. 09.50

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Грађанско васпитање
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1 --- --- --- --- ---
2 --- --- --- --- ---
3 --- --- --- --- ---
4 --- --- --- --- ---
5 --- --- --- --- ---
6 --- --- --- --- ---
7 --- --- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 15.12.19. 09.50

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Верска настава - Православни катихизис
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1 --- --- --- --- ---
2 --- --- --- --- ---
3 --- --- --- --- ---
4 --- --- --- --- ---
5 --- --- --- --- ---
6 --- --- --- --- ---
7 --- --- ---
вг
6
Милена Поповић, Станислава Луткић
---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 15.12.19. 09.50

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Грађанско / Верска - Правосл. кат.
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1 --- --- --- --- ---
2 --- --- --- --- ---
3 --- --- --- --- ---
4 ---
вг
4
Милена Поповић, Валери Станојевић
---
вг
1
Милена Поповић, Валери Станојевић
---
5 ---
вг
2
Милена Поповић, Бранка Загорац
---
вг
3
Милена Поповић, Бранка Загорац
---
6 ---
вг
5
Милена Поповић, Станислава Луткић
---
вг
7
Милена Поповић, Станислава Луткић
---
7 ---
вг
8
Милена Поповић, Станислава Луткић
--- --- ---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 15.12.19. 09.50

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Верска настава - Католички вјеронаук
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1 --- --- --- --- ---
2 --- --- --- --- ---
3 --- --- --- --- ---
4 --- --- --- --- ---
5 --- --- --- --- ---
6 --- --- --- --- ---
7 --- --- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 15.12.19. 09.50

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Мађарски језик
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1 --- --- --- --- ---
2 --- --- --- --- ---
3 --- --- --- --- ---
4 --- --- --- --- ---
5 --- --- --- --- ---
6 --- --- --- --- ---
7 --- --- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 15.12.19. 09.50

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Час одељењског старешине
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1
4-1
Јелица Црногорац
--- ---
6-1
Станислава Луткић
---
2 --- --- --- --- ---
3 --- ---
5-2
Кристина Гундић
--- ---
4 ---
3-15-1
Гордана МашићЈелена Пашти
3-2
Татјана Вулиновић
---
2-2
Бранка Загорац
5 --- ---
1-18-1
Валери СтанојевићИлија Бижић
2-1
Гордана Дрезгић
---
6 --- --- --- ---
8-2
Јосип Халер
7 --- --- ---
7-1
Милица Николић
---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 15.12.19. 09.50

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Свет око нас
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1 --- --- --- --- ---
2 --- --- --- --- ---
3 --- --- ---
2-12-2
Гордана ДрезгићБранка Загорац
1-1
Валери Станојевић
4
1-12-12-2
Валери СтанојевићГордана ДрезгићБранка Загорац
--- --- --- ---
5 --- --- --- --- ---
6 --- --- --- --- ---
7 --- --- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 15.12.19. 09.50

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Природа и друштво
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1 --- --- ---
4-1
Јелица Црногорац
---
2 --- --- --- --- ---
3
3-13-2
Гордана МашићТатјана Вулиновић
---
3-2
Татјана Вулиновић
--- ---
4
4-1
Јелица Црногорац
---
3-1
Гордана Машић
--- ---
5 --- --- --- --- ---
6 --- --- --- --- ---
7 --- --- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 15.12.19. 09.50

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Пројектна настава
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1 --- --- --- --- ---
2 --- --- --- --- ---
3 --- --- --- --- ---
4 --- --- --- --- ---
5 --- ---
2-12-2
Гордана ДрезгићБранка Загорац
1-1
Валери Станојевић
---
6 --- --- --- --- ---
7 --- --- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 15.12.19. 09.50

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Чувари природе
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1 --- --- --- --- ---
2 --- --- --- --- ---
3 --- --- --- --- ---
4 --- --- --- ---
4-1
Јелица Црногорац
5 ---
3-1
Гордана Машић
--- --- ---
6 --- --- --- --- ---
7 --- --- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 15.12.19. 09.50

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Од играчке до рачунара
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1 --- --- --- --- ---
2 --- --- --- --- ---
3 --- --- --- --- ---
4 --- --- --- --- ---
5 --- ---
3-2
Татјана Вулиновић
Информатика
--- ---
6 --- --- --- --- ---
7 --- --- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 15.12.19. 09.50

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Млади еколози
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1 --- --- --- --- ---
2 --- --- --- --- ---
3 --- --- --- --- ---
4 --- --- --- --- ---
5 --- --- --- ---
4-1
Јелица Црногорац
6 --- --- --- --- ---
7 --- --- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 15.12.19. 09.50

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
допунска настава
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1 --- --- --- --- ---
2 --- --- --- --- ---
3 --- --- --- --- ---
4 --- --- --- --- ---
5
2-12-24-1
Гордана ДрезгићБранка ЗагорацЈелица Црногорац
3-2
Татјана Вулиновић
3-1
Гордана Машић
---
1-1
Валери Станојевић
6 --- --- --- --- ---
7 --- --- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 15.12.19. 09.50

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
додатна настава
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1 --- --- --- --- ---
2 --- --- --- --- ---
3 --- --- --- --- ---
4 --- --- --- --- ---
5 --- --- --- --- ---
6 --- ---
4-1
Јелица Црногорац
--- ---
7 --- --- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 15.12.19. 09.50

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
секција
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1 --- --- --- --- ---
2 --- --- --- --- ---
3 --- --- --- --- ---
4 --- --- --- --- ---
5
3-13-2
Гордана МашићТатјана Вулиновић
--- --- --- ---
6
3-2
Татјана Вулиновић
--- --- --- ---
7 --- --- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 15.12.19. 09.50

назад на врх