Назив објекта: ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Напомене: Распоред важи од 09. септембра 2019. године.
Одељења су названа „Групе“.
Ученици шестог разреда имају час Грађанског васпитања заједно са ученицима осмог разреда.

Садржај

 

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Српски језик и књижевност
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1
м
5-1
Јасмина Миливојевић
м
5-2
Јасмина Миливојевић
мм
5-17-1
Јасмина МиливојевићАнђела Нешовић
м
5-2
Јасмина Миливојевић
м
5-2
Јасмина Миливојевић
2 ---
мм
5-17-1
Јасмина МиливојевићАнђела Нешовић
м
7-1
Анђела Нешовић
---
м
5-1
Јасмина Миливојевић
3
м
5-2
Јасмина Миливојевић
м
6-1
Анђела Нешовић
--- ---
м
6-1
Анђела Нешовић
4 --- ---
мм
5-26-1
Јасмина МиливојевићАнђела Нешовић
м
5-1
Јасмина Миливојевић
м
7-1
Анђела Нешовић
5 --- ---
м
6-1
Анђела Нешовић
--- ---
6 --- --- --- --- ---
7 --- --- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 18.9.19. 20.51

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Српски језик
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1
мм
1-13-1
Валери СтанојевићГордана Машић
м
1-1
Валери Станојевић
ммм
1-12-12-2
Валери СтанојевићГордана ДрезгићБранка Загорац
---
мммм
1-12-12-23-1
Валери СтанојевићГордана ДрезгићБранка ЗагорацГордана Машић
2
ммммм
2-12-23-24-18-2
Гордана ДрезгићБранка ЗагорацТатјана ВулиновићЈелица ЦрногорацЈасмина Миливојевић
м
3-1
Гордана Машић
мммм
3-13-24-18-1
Гордана МашићТатјана ВулиновићЈелица ЦрногорацЈасмина Миливојевић
мммм
1-12-12-28-1
Валери СтанојевићГордана ДрезгићБранка ЗагорацЈасмина Миливојевић
м
3-2
Татјана Вулиновић
3 ---
мммм
2-12-24-18-1
Гордана ДрезгићБранка ЗагорацЈелица ЦрногорацЈасмина Миливојевић
---
мммм
3-13-24-18-2
Гордана МашићТатјана ВулиновићЈелица ЦрногорацЈасмина Миливојевић
м
4-1
Јелица Црногорац
4
м
8-1
Јасмина Миливојевић
мм
3-28-2
Татјана ВулиновићЈасмина Миливојевић
--- --- ---
5 --- ---
м
8-2
Јасмина Миливојевић
--- ---
6 --- --- --- --- ---
7 --- --- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 18.9.19. 20.51

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Енглески језик
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1
дј
5-2
Светлана Калајџић
дј
2-1
Никола Стојанац
дј
4-1
Никола Стојанац
дј
3-2
Никола Стојанац
дј
5-1
Светлана Калајџић
2
дј
8-1
Светлана Калајџић
дј
2-2
Никола Стојанац
дј
1-1
Никола Стојанац
дј
3-1
Никола Стојанац
---
3 ---
дј
3-2
Никола Стојанац
дј
3-1
Никола Стојанац
---
дј
5-2
Светлана Калајџић
4
дј
5-1
Светлана Калајџић
дј
1-1
Никола Стојанац
---
дј
2-1
Никола Стојанац
дј
6-1
Светлана Калајџић
5
дј
6-1
Светлана Калајџић
дј
4-1
Никола Стојанац
---
дјдј
2-28-2
Никола СтојанацСветлана Калајџић
дј
8-2
Светлана Калајџић
6
дј
7-1
Светлана Калајџић
--- ---
дј
8-1
Светлана Калајџић
дј
7-1
Светлана Калајџић
7 --- --- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 18.9.19. 20.51

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Немачки језик
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1 ---
дј
8-2
Сања Стојачић
--- ---
дј
8-2
Сања Стојачић
2 ---
дј
8-1
Сања Стојачић
--- ---
дјдј
7-18-1
Јелена ПаштиСања Стојачић
3 ---
дј
5-1
Јелена Пашти
---
дј
5-2
Јелена Пашти
---
4 --- --- ---
дј
7-1
Јелена Пашти
дј
5-1
Јелена Пашти
5 --- --- --- ---
дј
6-1
Јелена Пашти
6 ---
дј
6-1
Јелена Пашти
--- ---
дј
5-2
Јелена Пашти
7 --- --- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 18.9.19. 20.51

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Историја
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1
дј
8-2
Јосип Халер
--- --- ---
дј
6-1
Јосип Халер
2
дј
6-1
Јосип Халер
--- --- ---
дј
8-2
Јосип Халер
3
дј
8-1
Јосип Халер
--- --- --- ---
4 --- --- --- ---
дј
5-2
Јосип Халер
5
дј
7-1
Јосип Халер
--- --- ---
дј
7-1
Јосип Халер
6
дј
5-1
Јосип Халер
---
дј
8-1
Јосип Халер
--- ---
7 --- --- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 18.9.19. 20.51

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Свакодневни живот у прошлости
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1 --- --- --- --- ---
2 --- --- --- --- ---
3 --- --- --- --- ---
4 --- --- --- --- ---
5 --- --- --- --- ---
6 --- --- --- --- ---
7 --- --- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 18.9.19. 20.51

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Географија
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1 --- --- --- --- ---
2 --- ---
дј
6-1
Станислава Луткић
дј
7-1
Станислава Луткић
дј
6-1
Станислава Луткић
3 --- ---
дј
7-1
Станислава Луткић
---
дј
8-2
Станислава Луткић
4 --- --- ---
дј
8-2
Станислава Луткић
---
5 ---
дј
5-1
Станислава Луткић
---
дј
8-1
Станислава Луткић
дј
5-2
Станислава Луткић
6 --- --- --- ---
дј
8-1
Станислава Луткић
7 --- --- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 18.9.19. 20.51

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
библиотека
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1 --- --- --- --- ---
2 --- --- --- --- ---
3 --- --- --- --- ---
4 --- --- --- --- ---
5 --- --- --- --- ---
6 --- --- --- --- ---
7 --- --- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 18.9.19. 20.51

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Биологија
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1 ---
пт
5-1
Александра Радиновић
---
пт
5-1
Александра Радиновић
---
2 ---
пт
8-2
Александра Радиновић
---
пт
6-1
Александра Радиновић
---
3
пт
6-1
Александра Радиновић
--- --- --- ---
4
пт
7-1
Александра Радиновић
пт
8-1
Александра Радиновић
---
пт
5-2
Александра Радиновић
---
5
пт
8-2
Александра Радиновић
пт
5-2
Александра Радиновић
---
пт
7-1
Александра Радиновић
---
6
пт
8-1
Александра Радиновић
--- --- --- ---
7 --- --- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 18.9.19. 20.51

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Домаћинство
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1 --- --- --- --- ---
2 --- --- --- --- ---
3 --- --- --- --- ---
4 --- --- --- --- ---
5 --- --- --- --- ---
6 --- --- --- --- ---
7 --- --- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 18.9.19. 20.51

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Математика
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1
мм
3-27-1
Татјана ВулиновићНенад Ђапић
мммпт
2-24-17-18-1
Бранка ЗагорацЈелица ЦрногорацНенад ЂапићМилица Николић
ммпт
3-13-28-1
Гордана МашићТатјана ВулиновићМилица Николић
мммпт
2-12-23-18-2
Гордана ДрезгићБранка ЗагорацГордана МашићМилица Николић
мм
3-27-1
Татјана ВулиновићНенад Ђапић
2
мм
3-15-1
Гордана МашићНенад Ђапић
мммпт
1-12-13-26-1
Валери СтанојевићГордана ДрезгићТатјана ВулиновићМилица Николић
мм
2-12-2
Гордана ДрезгићБранка Загорац
ммм
3-24-15-1
Татјана ВулиновићЈелица ЦрногорацНенад Ђапић
мммммм
1-12-12-23-14-15-2
Валери СтанојевићГордана ДрезгићБранка ЗагорацГордана МашићЈелица ЦрногорацНенад Ђапић
3
мммм
1-12-12-24-1
Валери СтанојевићГордана ДрезгићБранка ЗагорацЈелица Црногорац
м
3-1
Гордана Машић
мммпт
1-14-15-16-1
Валери СтанојевићЈелица ЦрногорацНенад ЂапићМилица Николић
мпт
1-16-1
Валери СтанојевићМилица Николић
м
5-1
Ненад Ђапић
4
пт
8-2
Милица Николић
м
5-2
Ненад Ђапић
мпт
7-18-2
Ненад ЂапићМилица Николић
пт
8-1
Милица Николић
---
5
пт
8-1
Милица Николић
пт
8-2
Милица Николић
м
5-2
Ненад Ђапић
м
5-2
Ненад Ђапић
---
6
пт
6-1
Милица Николић
--- --- --- ---
7 --- --- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 18.9.19. 20.51

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Информатика и рачунарство
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1 --- --- --- --- ---
2 --- --- --- --- ---
3 ---
ув
7-1-т2
Ненад Ђапић
Информатика
---
ув
5-1
Ненад Ђапић
Информатика
---
4 --- --- ---
ув
6-1-т1
Ненад Ђапић
Информатика
---
5 ---
ув
7-1-т1
Ненад Ђапић
Информатика
--- --- ---
6 --- ---
ув
5-2
Ненад Ђапић
Информатика
ув
6-1-т2
Ненад Ђапић
Информатика
---
7 --- --- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 18.9.19. 20.51

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Физика
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1 --- --- --- --- ---
2 --- --- --- --- ---
3 ---
пт
8-2
Марија Сударић
--- ---
пт
7-1
Марија Сударић
4 ---
пт
6-1
Марија Сударић
--- ---
пт
8-2
Марија Сударић
5 ---
пт
8-1
Марија Сударић
--- ---
пт
8-1
Марија Сударић
6 ---
пт
7-1
Марија Сударић
--- ---
пт
6-1
Марија Сударић
7 --- --- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 18.9.19. 20.51

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Хемија
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1
пт
8-1
Бојана Коњовић
--- ---
пт
7-1
Бојана Коњовић
---
2
пт
7-1
Бојана Коњовић
--- ---
пт
8-2
Бојана Коњовић
---
3
пт
8-2
Бојана Коњовић
--- ---
пт
8-1
Бојана Коњовић
---
4 --- --- --- --- ---
5 --- --- --- --- ---
6 --- --- --- --- ---
7 --- --- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 18.9.19. 20.51

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Техника и технологија
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1 --- --- --- --- ---
2 ---
пт
5-2
Кристина Гундић
--- --- ---
3 ---
птпт
5-27-1-т1
Кристина ГундићМилица Николић
--- --- ---
4 ---
птпт
7-1-т17-1-т2
Милица НиколићКристина Гундић
---
пт
6-1-т2
Кристина Гундић
---
5 ---
пт
7-1-т2
Кристина Гундић
---
птпт
6-1-т16-1-т2
Милица НиколићКристина Гундић
пт
5-1
Кристина Гундић
6 --- --- ---
пт
6-1-т1
Милица Николић
пт
5-1
Кристина Гундић
7 --- --- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 18.9.19. 20.51

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Техничко и информатичко образовање
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1 --- ---
пт
8-2
Кристина Гундић
Информатика
--- ---
2 --- ---
пт
8-2
Кристина Гундић
Информатика
--- ---
3 --- --- --- ---
пт
8-1
Кристина Гундић
Информатика
4 --- --- --- ---
пт
8-1
Кристина Гундић
Информатика
5 --- --- --- --- ---
6 --- --- --- --- ---
7 --- --- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 18.9.19. 20.51

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Ликовна култура
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1 ---
ув
6-1
Кристина Гундић
--- ---
ув
8-1
Кристина Гундић
2 --- --- --- --- ---
3 --- ---
увув
2-12-2
Гордана ДрезгићБранка Загорац
---
увув
3-13-2
Гордана МашићТатјана Вулиновић
4 --- ---
увувув
1-12-12-2
Валери СтанојевићГордана ДрезгићБранка Загорац
ув
4-1
Јелица Црногорац
увув
3-13-2
Гордана МашићТатјана Вулиновић
5
ув
5-2
Кристина Гундић
---
ув
5-1
Кристина Гундић
ув
4-1
Јелица Црногорац
---
6
ув
5-2
Кристина Гундић
ув
8-2
Кристина Гундић
ув
5-1
Кристина Гундић
--- ---
7
ув
7-1
Кристина Гундић
--- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 18.9.19. 20.51

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Музичка култура
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1
ув
6-1
Данијела Вагић
---
ув
5-2
Данијела Вагић
ув
1-1
Валери Станојевић
---
2 --- ---
ув
5-1
Данијела Вагић
--- ---
3
ув
5-1
Данијела Вагић
--- --- --- ---
4
увувув
3-13-25-2
Гордана МашићТатјана ВулиновићДанијела Вагић
---
увув
4-18-1
Јелица ЦрногорацДанијела Вагић
ув
2-2
Бранка Загорац
ув
2-1
Гордана Дрезгић
5 --- ---
ув
7-1
Данијела Вагић
--- ---
6 --- ---
ув
8-2
Данијела Вагић
--- ---
7 --- --- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 18.9.19. 20.51

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Физичко и здравствено васпитање
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1 --- --- --- --- ---
2
ув
5-2
Илија Бижић
Сала
--- ---
ув
5-2
Илија Бижић
Сала
---
3
ув
7-1
Илија Бижић
Сала
--- ---
ув
7-1
Илија Бижић
Сала
---
4
ув
6-1
Илија Бижић
Сала
--- --- --- ---
5
ув
5-1
Илија Бижић
Сала
ув
6-1
Илија Бижић
Сала
---
ув
5-1
Илија Бижић
Сала
---
6 --- ---
ув
7-1
Илија Бижић
Сала
--- ---
7 --- --- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 18.9.19. 20.51

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Физичко васпитање
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1
ув
2
Гордана Дрезгић, Бранка Загорац
Сала
ув
3
Гордана Машић, Татјана Вулиновић
Сала
---
ув
8-1
Илија Бижић
Сала
ув
4-1
Јелица Црногорац
Сала
2
ув
1-1
Валери Станојевић
ув
4-1
Јелица Црногорац
Сала
--- --- ---
3 ---
ув
1-1
Валери Станојевић
Сала
--- ---
ув
2
Гордана Дрезгић, Бранка Загорац
Сала
4 ---
ув
2
Гордана Дрезгић, Бранка Загорац
Сала
---
ув
3
Гордана Машић, Татјана Вулиновић
Сала
ув
1-1
Валери Станојевић
Сала
5 --- ---
ув
4-1
Јелица Црногорац
Сала
---
ув
3
Гордана Машић, Татјана Вулиновић
Сала
6
ув
8-2
Илија Бижић
Сала
ув
8-1
Илија Бижић
Сала
---
ув
8-2
Илија Бижић
Сала
---
7 --- --- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 18.9.19. 20.51

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Обавезне физичке активности
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1 --- ---
ув
6-1
Золтан Павић
Сала
--- ---
2 --- ---
ув
5-2
Золтан Павић
Сала
--- ---
3 --- --- --- --- ---
4 --- ---
ув
5-1
Золтан Павић
Сала
--- ---
5 --- --- --- --- ---
6 --- --- --- --- ---
7 --- --- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 18.9.19. 20.51

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Изабрани спорт
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1 --- --- --- --- ---
2 --- --- --- --- ---
3 --- ---
ув
8
Илија Бижић, Золтан Павић
Сала
--- ---
4 --- --- --- --- ---
5 --- --- --- --- ---
6 --- --- --- --- ---
7 --- --- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 18.9.19. 20.51

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Грађанско васпитање
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1 --- --- --- --- ---
2 --- --- --- --- ---
3 --- --- --- --- ---
4 --- --- --- --- ---
5 --- --- --- --- ---
6 --- --- --- --- ---
7 --- --- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 18.9.19. 20.51

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Верска настава - Православни катихизис
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1 --- --- --- --- ---
2 --- --- --- --- ---
3 --- --- --- --- ---
4 --- --- --- --- ---
5 --- --- --- --- ---
6 --- --- --- --- ---
7 --- --- ---
вг
6
Милена Поповић
---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 18.9.19. 20.51

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Грађанско / Верска - Правосл. кат.
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1 --- --- --- --- ---
2 --- --- --- --- ---
3 --- --- --- --- ---
4 ---
вг
4
Милена Поповић, Валери Станојевић
---
вг
1
Милена Поповић, Валери Станојевић
---
5 ---
вг
2
Милена Поповић, Бранка Загорац
---
вг
3
Милена Поповић, Бранка Загорац
---
6 ---
вг
5
Милена Поповић, Станислава Луткић
---
вг
7
Милена Поповић, Станислава Луткић
---
7 ---
вг
8
Милена Поповић, Станислава Луткић
--- --- ---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 18.9.19. 20.51

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Верска настава - Католички вјеронаук
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1 --- --- --- --- ---
2 --- --- --- --- ---
3 --- --- --- --- ---
4 --- --- --- --- ---
5 --- --- --- --- ---
6 --- --- --- --- ---
7 --- --- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 18.9.19. 20.51

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Мађарски језик
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1 --- --- --- --- ---
2 --- --- --- --- ---
3 --- --- --- --- ---
4 --- --- --- --- ---
5 --- --- --- --- ---
6 --- --- --- --- ---
7 --- --- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 18.9.19. 20.51

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Час одељењског старешине
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1
4-1
Јелица Црногорац
--- ---
6-1
Станислава Луткић
---
2 --- --- --- --- ---
3 --- ---
5-2
Кристина Гундић
--- ---
4 ---
3-15-1
Гордана МашићЈелена Пашти
3-2
Татјана Вулиновић
---
2-2
Бранка Загорац
5 --- ---
1-18-1
Валери СтанојевићИлија Бижић
2-1
Гордана Дрезгић
---
6 --- --- --- ---
8-2
Јосип Халер
7 --- --- ---
7-1
Милица Николић
---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 18.9.19. 20.51

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Свет око нас
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1 --- --- --- --- ---
2 --- --- --- --- ---
3 --- --- ---
2-12-2
Гордана ДрезгићБранка Загорац
1-1
Валери Станојевић
4
1-12-12-2
Валери СтанојевићГордана ДрезгићБранка Загорац
--- --- --- ---
5 --- --- --- --- ---
6 --- --- --- --- ---
7 --- --- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 18.9.19. 20.51

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Природа и друштво
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1 --- --- ---
4-1
Јелица Црногорац
---
2 --- --- --- --- ---
3
3-13-2
Гордана МашићТатјана Вулиновић
---
3-2
Татјана Вулиновић
--- ---
4
4-1
Јелица Црногорац
---
3-1
Гордана Машић
--- ---
5 --- --- --- --- ---
6 --- --- --- --- ---
7 --- --- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 18.9.19. 20.51

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Пројектна настава
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1 --- --- --- --- ---
2 --- --- --- --- ---
3 --- --- --- --- ---
4 --- --- --- --- ---
5 --- ---
2-12-2
Гордана ДрезгићБранка Загорац
1-1
Валери Станојевић
---
6 --- --- --- --- ---
7 --- --- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 18.9.19. 20.51

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Чувари природе
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1 --- --- --- --- ---
2 --- --- --- --- ---
3 --- --- --- --- ---
4 --- --- --- ---
4-1
Јелица Црногорац
5 ---
3-1
Гордана Машић
--- --- ---
6 --- --- --- --- ---
7 --- --- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 18.9.19. 20.51

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Од играчке до рачунара
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1 --- --- --- --- ---
2 --- --- --- --- ---
3 --- --- --- --- ---
4 --- --- --- --- ---
5 --- ---
3-2
Татјана Вулиновић
Информатика
--- ---
6 --- --- --- --- ---
7 --- --- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 18.9.19. 20.51

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Млади еколози
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1 --- --- --- --- ---
2 --- --- --- --- ---
3 --- --- --- --- ---
4 --- --- --- --- ---
5 --- --- --- ---
4-1
Јелица Црногорац
6 --- --- --- --- ---
7 --- --- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 18.9.19. 20.51

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
допунска настава
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1 --- --- --- --- ---
2 --- --- --- --- ---
3 --- --- --- --- ---
4 --- --- --- --- ---
5
2-12-24-1
Гордана ДрезгићБранка ЗагорацЈелица Црногорац
3-2
Татјана Вулиновић
3-1
Гордана Машић
---
1-1
Валери Станојевић
6 --- --- --- --- ---
7 --- --- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 18.9.19. 20.51

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
додатна настава
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1 --- --- --- --- ---
2 --- --- --- --- ---
3 --- --- --- --- ---
4 --- --- --- --- ---
5 --- --- --- --- ---
6 --- ---
4-1
Јелица Црногорац
--- ---
7 --- --- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 18.9.19. 20.51

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
секција
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1 --- --- --- --- ---
2 --- --- --- --- ---
3 --- --- --- --- ---
4 --- --- --- --- ---
5
3-13-2
Гордана МашићТатјана Вулиновић
--- --- --- ---
6
3-2
Татјана Вулиновић
--- --- --- ---
7 --- --- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 18.9.19. 20.51

назад на врх