Назив објекта: ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Напомене: Распоред важи од 09. септембра 2019. године.
Одељења су названа „Групе“.

Садржај

 

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
1-1 Аутоматска Подгрупа
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1 1-1
Српски језик м
Валери Станојевић
1-1
Српски језик м
Валери Станојевић
1-1
Српски језик м
Валери Станојевић
1-1
Музичка култура ув
Валери Станојевић
1-1
Српски језик м
Валери Станојевић
2 1-1
Физичко васпитање ув
Валери Станојевић
1-1
Математика м
Валери Станојевић
1-1
Енглески језик дј
Никола Стојанац
1-1
Српски језик м
Валери Станојевић
1-1
Математика м
Валери Станојевић
3 1-1
Математика м
Валери Станојевић
1-1
Физичко васпитање ув
Валери Станојевић
Сала
1-1
Математика м
Валери Станојевић
1-1
Математика м
Валери Станојевић
1-1
Свет око нас
Валери Станојевић
4 1-1
Свет око нас
Валери Станојевић
1-1
Енглески језик дј
Никола Стојанац
1-1
Ликовна култура ув
Валери Станојевић
1
Грађанско / Верска - Правосл. кат. вг
Милена Поповић, Валери Станојевић
1-1
Физичко васпитање ув
Валери Станојевић
Сала
5 --- --- 1-1
Час одељењског старешине
Валери Станојевић
1-1
Пројектна настава
Валери Станојевић
1-1
допунска настава
Валери Станојевић
6 --- --- --- --- ---
7 --- --- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 15.12.19. 09.50

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
2-1 Аутоматска Подгрупа
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1 2
Физичко васпитање ув
Гордана Дрезгић, Бранка Загорац
2-1
Енглески језик дј
Никола Стојанац
2-1
Српски језик м
Гордана Дрезгић
2-1
Математика м
Гордана Дрезгић
2-1
Српски језик м
Гордана Дрезгић
2 2-1
Српски језик м
Гордана Дрезгић
2-1
Математика м
Гордана Дрезгић
2-1
Математика м
Гордана Дрезгић
2-1
Српски језик м
Гордана Дрезгић
2-1
Математика м
Гордана Дрезгић
3 2-1
Математика м
Гордана Дрезгић
2-1
Српски језик м
Гордана Дрезгић
2-1
Ликовна култура ув
Гордана Дрезгић
2-1
Свет око нас
Гордана Дрезгић
2
Физичко васпитање ув
Гордана Дрезгић, Бранка Загорац
Сала
4 2-1
Свет око нас
Гордана Дрезгић
2
Физичко васпитање ув
Гордана Дрезгић, Бранка Загорац
Сала
2-1
Енглески језик дј
Никола Стојанац
2-1
Музичка култура ув
Гордана Дрезгић
5 2-1
допунска настава
Гордана Дрезгић
2
Грађанско / Верска - Правосл. кат. вг
Милена Поповић, Бранка Загорац
2-1
Пројектна настава
Гордана Дрезгић
2-1
Час одељењског старешине
Гордана Дрезгић
---
6 --- --- --- --- ---
7 --- --- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 15.12.19. 09.50

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
2-2 Аутоматска Подгрупа
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1 2
Физичко васпитање ув
Гордана Дрезгић, Бранка Загорац
2-2
Математика м
Бранка Загорац
2-2
Српски језик м
Бранка Загорац
2-2
Математика м
Бранка Загорац
2-2
Српски језик м
Бранка Загорац
2 2-2
Српски језик м
Бранка Загорац
2-2
Енглески језик дј
Никола Стојанац
2-2
Математика м
Бранка Загорац
2-2
Српски језик м
Бранка Загорац
2-2
Математика м
Бранка Загорац
3 2-2
Математика м
Бранка Загорац
2-2
Српски језик м
Бранка Загорац
2-2
Ликовна култура ув
Бранка Загорац
2-2
Свет око нас
Бранка Загорац
2
Физичко васпитање ув
Гордана Дрезгић, Бранка Загорац
Сала
4 2-2
Свет око нас
Бранка Загорац
2
Физичко васпитање ув
Гордана Дрезгић, Бранка Загорац
Сала
2-2
Музичка култура ув
Бранка Загорац
2-2
Час одељењског старешине
Бранка Загорац
5 2-2
допунска настава
Бранка Загорац
2
Грађанско / Верска - Правосл. кат. вг
Милена Поповић, Бранка Загорац
2-2
Пројектна настава
Бранка Загорац
2-2
Енглески језик дј
Никола Стојанац
---
6 --- --- --- --- ---
7 --- --- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 15.12.19. 09.50

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
3-1 Аутоматска Подгрупа
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1 3-1
Српски језик м
Гордана Машић
3
Физичко васпитање ув
Гордана Машић, Татјана Вулиновић
Сала
3-1
Математика м
Гордана Машић
3-1
Математика м
Гордана Машић
3-1
Српски језик м
Гордана Машић
2 3-1
Математика м
Гордана Машић
3-1
Српски језик м
Гордана Машић
3-1
Српски језик м
Гордана Машић
3-1
Енглески језик дј
Никола Стојанац
3-1
Математика м
Гордана Машић
3 3-1
Природа и друштво
Гордана Машић
3-1
Математика м
Гордана Машић
3-1
Енглески језик дј
Никола Стојанац
3-1
Српски језик м
Гордана Машић
3-1
Ликовна култура ув
Гордана Машић
4 3-1
Музичка култура ув
Гордана Машић
3-1
Час одељењског старешине
Гордана Машић
3-1
Природа и друштво
Гордана Машић
3
Физичко васпитање ув
Гордана Машић, Татјана Вулиновић
Сала
5 3-1
секција
Гордана Машић
3-1
Чувари природе
Гордана Машић
3-1
допунска настава
Гордана Машић
3
Грађанско / Верска - Правосл. кат. вг
Милена Поповић, Бранка Загорац
3
Физичко васпитање ув
Гордана Машић, Татјана Вулиновић
Сала
6 --- --- --- --- ---
7 --- --- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 15.12.19. 09.50

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
3-2 Аутоматска Подгрупа
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1 3-2
Математика м
Татјана Вулиновић
3
Физичко васпитање ув
Гордана Машић, Татјана Вулиновић
Сала
3-2
Математика м
Татјана Вулиновић
3-2
Енглески језик дј
Никола Стојанац
3-2
Математика м
Татјана Вулиновић
2 3-2
Српски језик м
Татјана Вулиновић
3-2
Математика м
Татјана Вулиновић
3-2
Српски језик м
Татјана Вулиновић
3-2
Математика м
Татјана Вулиновић
3-2
Српски језик м
Татјана Вулиновић
3 3-2
Природа и друштво
Татјана Вулиновић
3-2
Енглески језик дј
Никола Стојанац
3-2
Природа и друштво
Татјана Вулиновић
3-2
Српски језик м
Татјана Вулиновић
3-2
Ликовна култура ув
Татјана Вулиновић
4 3-2
Музичка култура ув
Татјана Вулиновић
3-2
Српски језик м
Татјана Вулиновић
3-2
Час одељењског старешине
Татјана Вулиновић
3
Физичко васпитање ув
Гордана Машић, Татјана Вулиновић
Сала
5 3-2
секција
Татјана Вулиновић
3-2
допунска настава
Татјана Вулиновић
3-2
Од играчке до рачунара
Татјана Вулиновић
Информатика
3
Грађанско / Верска - Правосл. кат. вг
Милена Поповић, Бранка Загорац
3
Физичко васпитање ув
Гордана Машић, Татјана Вулиновић
Сала
6 --- --- --- ---
7 --- --- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 15.12.19. 09.50

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
4-1 Аутоматска Подгрупа
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1 4-1
Час одељењског старешине
Јелица Црногорац
4-1
Математика м
Јелица Црногорац
4-1
Енглески језик дј
Никола Стојанац
4-1
Природа и друштво
Јелица Црногорац
4-1
Физичко васпитање ув
Јелица Црногорац
Сала
2 4-1
Српски језик м
Јелица Црногорац
4-1
Физичко васпитање ув
Јелица Црногорац
Сала
4-1
Српски језик м
Јелица Црногорац
4-1
Математика м
Јелица Црногорац
4-1
Математика м
Јелица Црногорац
3 4-1
Математика м
Јелица Црногорац
4-1
Српски језик м
Јелица Црногорац
4-1
Математика м
Јелица Црногорац
4-1
Српски језик м
Јелица Црногорац
4-1
Српски језик м
Јелица Црногорац
4 4-1
Природа и друштво
Јелица Црногорац
4
Грађанско / Верска - Правосл. кат. вг
Милена Поповић, Валери Станојевић
4-1
Музичка култура ув
Јелица Црногорац
4-1
Ликовна култура ув
Јелица Црногорац
4-1
Чувари природе
Јелица Црногорац
5 4-1
допунска настава
Јелица Црногорац
4-1
Енглески језик дј
Никола Стојанац
4-1
Физичко васпитање ув
Јелица Црногорац
Сала
4-1
Млади еколози
Јелица Црногорац
6 --- --- 4-1
додатна настава
Јелица Црногорац
--- ---
7 --- --- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 15.12.19. 09.50

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
5-1 Аутоматска Подгрупа
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1 5-1
Српски језик и књижевност м
Јасмина Миливојевић
5-1
Биологија пт
Александра Радиновић
5-1
Српски језик и књижевност м
Јасмина Миливојевић
5-1
Биологија пт
Александра Радиновић
5-1
Енглески језик дј
Светлана Калајџић
2 5-1
Математика м
Ненад Ђапић
5-1
Српски језик и књижевност м
Јасмина Миливојевић
5-1
Музичка култура ув
Марија Томашевић Арсић
5-1
Математика м
Ненад Ђапић
5-1
Српски језик и књижевност м
Јасмина Миливојевић
3 5-1
Музичка култура ув
Марија Томашевић Арсић
5-1
Немачки језик дј
Јелена Пашти
5-1
Математика м
Ненад Ђапић
5-1
Информатика и рачунарство ув
Ненад Ђапић
Информатика
5-1
Математика м
Ненад Ђапић
4 5-1
Енглески језик дј
Светлана Калајџић
5-1
Час одељењског старешине
Јелена Пашти
5-1
Обавезне физичке активности ув
Золтан Павић
Сала
5-1
Српски језик и књижевност м
Јасмина Миливојевић
5-1
Немачки језик дј
Јелена Пашти
5 5-1
Физичко и здравствено васпитање ув
Илија Бижић
Сала
5-1
Географија дј
Станислава Луткић
5-1
Ликовна култура ув
Кристина Гундић
5-1
Физичко и здравствено васпитање ув
Илија Бижић
Сала
5-1
Техника и технологија пт
Кристина Гундић
6 5-1
Историја дј
Јосип Халер
5
Грађанско / Верска - Правосл. кат. вг
Милена Поповић, Станислава Луткић
---
7 --- --- 5-1
Свакодневни живот у прошлости
Јосип Халер
--- ---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 15.12.19. 09.50

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
5-2 Аутоматска Подгрупа
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1 5-2
Енглески језик дј
Светлана Калајџић
5-2
Српски језик и књижевност м
Јасмина Миливојевић
5-2
Музичка култура ув
Марија Томашевић Арсић
5-2
Српски језик и књижевност м
Јасмина Миливојевић
5-2
Српски језик и књижевност м
Јасмина Миливојевић
2 5-2
Физичко и здравствено васпитање ув
Илија Бижић
Сала
5-2
Техника и технологија пт
Кристина Гундић
5-2
Обавезне физичке активности ув
Золтан Павић
Сала
5-2
Физичко и здравствено васпитање ув
Илија Бижић
Сала
5-2
Математика м
Ненад Ђапић
3 5-2
Српски језик и књижевност м
Јасмина Миливојевић
5-2
Час одељењског старешине
Кристина Гундић
5-2
Немачки језик дј
Јелена Пашти
5-2
Енглески језик дј
Светлана Калајџић
4 5-2
Музичка култура ув
Марија Томашевић Арсић
5-2
Математика м
Ненад Ђапић
5-2
Српски језик и књижевност м
Јасмина Миливојевић
5-2
Биологија пт
Александра Радиновић
5-2
Историја дј
Јосип Халер
5 5-2
Ликовна култура ув
Кристина Гундић
5-2
Биологија пт
Александра Радиновић
5-2
Математика м
Ненад Ђапић
5-2
Математика м
Ненад Ђапић
5-2
Географија дј
Станислава Луткић
6 5
Грађанско / Верска - Правосл. кат. вг
Милена Поповић, Станислава Луткић
5-2
Информатика и рачунарство ув
Ненад Ђапић
Информатика
--- 5-2
Немачки језик дј
Јелена Пашти
7 5-2
Свакодневни живот у прошлости
Јосип Халер
--- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 15.12.19. 09.50

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
6-1-т1
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1 6-1
Физичко и здравствено васпитање ув
Илија Бижић
Сала
6-1
Ликовна култура ув
Кристина Гундић
6-1
Обавезне физичке активности ув
Золтан Павић
Сала
6-1
Час одељењског старешине
Станислава Луткић
6-1
Историја дј
Јосип Халер
2 6-1
Историја дј
Јосип Халер
6-1
Математика пт
Милица Николић
6-1
Географија дј
Станислава Луткић
6-1
Биологија пт
Александра Радиновић
6-1
Географија дј
Станислава Луткић
3 6-1
Биологија пт
Александра Радиновић
6-1
Српски језик и књижевност м
Анђела Нешовић
6-1
Математика пт
Милица Николић
6-1
Математика пт
Милица Николић
6-1
Српски језик и књижевност м
Анђела Нешовић
4 6-1
Математика пт
Милица Николић
6-1
Физика пт
Марија Сударић
6-1
Српски језик и књижевност м
Анђела Нешовић
Информатика и рачунарство ув
Ненад Ђапић
Информатика
6-1
Енглески језик дј
Светлана Калајџић
5 6-1
Енглески језик дј
Светлана Калајџић
6-1
Физичко и здравствено васпитање ув
Илија Бижић
Сала
Техника и технологија пт
Милица Николић
6-1
Немачки језик дј
Јелена Пашти
6 6-1
Музичка култура ув
Марија Томашевић Арсић
6-1
Немачки језик дј
Јелена Пашти
--- 6-1
Физика пт
Марија Сударић
7 --- --- --- 6
Верска настава - Православни катихизис вг
Милена Поповић, Станислава Луткић
6-1
Свакодневни живот у прошлости
Јосип Халер
Распоред створен са FET 5.35.5 у 15.12.19. 09.50

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
6-1-т2
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1 6-1
Физичко и здравствено васпитање ув
Илија Бижић
Сала
6-1
Ликовна култура ув
Кристина Гундић
6-1
Обавезне физичке активности ув
Золтан Павић
Сала
6-1
Час одељењског старешине
Станислава Луткић
6-1
Историја дј
Јосип Халер
2 6-1
Историја дј
Јосип Халер
6-1
Математика пт
Милица Николић
6-1
Географија дј
Станислава Луткић
6-1
Биологија пт
Александра Радиновић
6-1
Географија дј
Станислава Луткић
3 6-1
Биологија пт
Александра Радиновић
6-1
Српски језик и књижевност м
Анђела Нешовић
6-1
Математика пт
Милица Николић
6-1
Математика пт
Милица Николић
6-1
Српски језик и књижевност м
Анђела Нешовић
4 6-1
Математика пт
Милица Николић
6-1
Физика пт
Марија Сударић
6-1
Српски језик и књижевност м
Анђела Нешовић
Техника и технологија пт
Кристина Гундић
6-1
Енглески језик дј
Светлана Калајџић
5 6-1
Енглески језик дј
Светлана Калајџић
6-1
Физичко и здравствено васпитање ув
Илија Бижић
Сала
6-1
Немачки језик дј
Јелена Пашти
6 6-1
Музичка култура ув
Марија Томашевић Арсић
6-1
Немачки језик дј
Јелена Пашти
--- Информатика и рачунарство ув
Ненад Ђапић
Информатика
6-1
Физика пт
Марија Сударић
7 --- --- --- 6
Верска настава - Православни катихизис вг
Милена Поповић, Станислава Луткић
6-1
Свакодневни живот у прошлости
Јосип Халер
Распоред створен са FET 5.35.5 у 15.12.19. 09.50

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
7-1-т1
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1 7-1
Математика м
Ненад Ђапић
7-1
Математика м
Ненад Ђапић
7-1
Српски језик и књижевност м
Анђела Нешовић
7-1
Хемија пт
Бојана Коњовић
7-1
Математика м
Ненад Ђапић
2 7-1
Хемија пт
Бојана Коњовић
7-1
Српски језик и књижевност м
Анђела Нешовић
7-1
Географија дј
Станислава Луткић
7-1
Немачки језик дј
Јелена Пашти
3 7-1
Физичко и здравствено васпитање ув
Илија Бижић
Сала
Техника и технологија пт
Милица Николић
7-1
Географија дј
Станислава Луткић
7-1
Физичко и здравствено васпитање ув
Илија Бижић
Сала
7-1
Физика пт
Марија Сударић
4 7-1
Биологија пт
Александра Радиновић
7-1
Математика м
Ненад Ђапић
7-1
Немачки језик дј
Јелена Пашти
7-1
Српски језик и књижевност м
Анђела Нешовић
5 7-1
Историја дј
Јосип Халер
Информатика и рачунарство ув
Ненад Ђапић
Информатика
7-1
Музичка култура ув
Марија Томашевић Арсић
7-1
Биологија пт
Александра Радиновић
7-1
Историја дј
Јосип Халер
6 7-1
Енглески језик дј
Светлана Калајџић
7-1
Физика пт
Марија Сударић
7-1
Физичко и здравствено васпитање ув
Илија Бижић
Сала
7
Грађанско / Верска - Правосл. кат. вг
Милена Поповић, Станислава Луткић
7-1
Енглески језик дј
Светлана Калајџић
7 7-1
Ликовна култура ув
Кристина Гундић
--- 7-1
Информатика и рачунарство
Ненад Ђапић
Информатика
7-1
Час одељењског старешине
Милица Николић
---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 15.12.19. 09.50

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
7-1-т2
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1 7-1
Математика м
Ненад Ђапић
7-1
Математика м
Ненад Ђапић
7-1
Српски језик и књижевност м
Анђела Нешовић
7-1
Хемија пт
Бојана Коњовић
7-1
Математика м
Ненад Ђапић
2 7-1
Хемија пт
Бојана Коњовић
7-1
Српски језик и књижевност м
Анђела Нешовић
7-1
Географија дј
Станислава Луткић
7-1
Немачки језик дј
Јелена Пашти
3 7-1
Физичко и здравствено васпитање ув
Илија Бижић
Сала
Информатика и рачунарство ув
Ненад Ђапић
Информатика
7-1
Географија дј
Станислава Луткић
7-1
Физичко и здравствено васпитање ув
Илија Бижић
Сала
7-1
Физика пт
Марија Сударић
4 7-1
Биологија пт
Александра Радиновић
Техника и технологија пт
Кристина Гундић
7-1
Математика м
Ненад Ђапић
7-1
Немачки језик дј
Јелена Пашти
7-1
Српски језик и књижевност м
Анђела Нешовић
5 7-1
Историја дј
Јосип Халер
7-1
Музичка култура ув
Марија Томашевић Арсић
7-1
Биологија пт
Александра Радиновић
7-1
Историја дј
Јосип Халер
6 7-1
Енглески језик дј
Светлана Калајџић
7-1
Физика пт
Марија Сударић
7-1
Физичко и здравствено васпитање ув
Илија Бижић
Сала
7
Грађанско / Верска - Правосл. кат. вг
Милена Поповић, Станислава Луткић
7-1
Енглески језик дј
Светлана Калајџић
7 7-1
Ликовна култура ув
Кристина Гундић
--- 7-1
Информатика и рачунарство
Ненад Ђапић
Информатика
7-1
Час одељењског старешине
Милица Николић
---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 15.12.19. 09.50

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
8-1 Аутоматска Подгрупа
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1 8-1
Хемија пт
Бојана Коњовић
8-1
Математика пт
Милица Николић
8-1
Математика пт
Милица Николић
8-1
Физичко васпитање ув
Илија Бижић
Сала
8-1
Ликовна култура ув
Кристина Гундић
2 8-1
Енглески језик дј
Светлана Калајџић
8-1
Немачки језик дј
Сања Стојачић
8-1
Српски језик м
Јасмина Миливојевић
8-1
Српски језик м
Јасмина Миливојевић
8-1
Немачки језик дј
Сања Стојачић
3 8-1
Историја дј
Јосип Халер
8-1
Српски језик м
Јасмина Миливојевић
8
Изабрани спорт ув
Илија Бижић, Золтан Павић
Сала
8-1
Хемија пт
Бојана Коњовић
8-1
Техничко и информатичко образовање пт
Кристина Гундић
Информатика
4 8-1
Српски језик м
Јасмина Миливојевић
8-1
Биологија пт
Александра Радиновић
8-1
Музичка култура ув
Марија Томашевић Арсић
8-1
Математика пт
Милица Николић
5 8-1
Математика пт
Милица Николић
8-1
Физика пт
Марија Сударић
8-1
Час одељењског старешине
Илија Бижић
8-1
Географија дј
Станислава Луткић
8-1
Физика пт
Марија Сударић
6 8-1
Биологија пт
Александра Радиновић
8-1
Физичко васпитање ув
Илија Бижић
Сала
8-1
Историја дј
Јосип Халер
8-1
Енглески језик дј
Светлана Калајџић
8-1
Географија дј
Станислава Луткић
7 --- 8
Грађанско / Верска - Правосл. кат. вг
Милена Поповић, Станислава Луткић
--- --- ---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 15.12.19. 09.50

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
8-2 Аутоматска Подгрупа
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1 8-2
Историја дј
Јосип Халер
8-2
Немачки језик дј
Сања Стојачић
8-2
Техничко и информатичко образовање пт
Кристина Гундић
Информатика
8-2
Математика пт
Милица Николић
8-2
Немачки језик дј
Сања Стојачић
2 8-2
Српски језик м
Јасмина Миливојевић
8-2
Биологија пт
Александра Радиновић
8-2
Хемија пт
Бојана Коњовић
8-2
Историја дј
Јосип Халер
3 8-2
Хемија пт
Бојана Коњовић
8-2
Физика пт
Марија Сударић
8
Изабрани спорт ув
Илија Бижић, Золтан Павић
Сала
8-2
Српски језик м
Јасмина Миливојевић
8-2
Географија дј
Станислава Луткић
4 8-2
Физичко васпитање ув
Илија Бижић
Сала
8-2
Српски језик м
Јасмина Миливојевић
8-2
Математика пт
Милица Николић
8-2
Географија дј
Станислава Луткић
8-2
Физика пт
Марија Сударић
5 8-2
Биологија пт
Александра Радиновић
8-2
Математика пт
Милица Николић
8-2
Српски језик м
Јасмина Миливојевић
8-2
Енглески језик дј
Светлана Калајџић
8-2
Енглески језик дј
Светлана Калајџић
6 8-2
Математика пт
Милица Николић
8-2
Ликовна култура ув
Кристина Гундић
8-2
Музичка култура ув
Марија Томашевић Арсић
8-2
Физичко васпитање ув
Илија Бижић
Сала
8-2
Час одељењског старешине
Јосип Халер
7 --- 8
Грађанско / Верска - Правосл. кат. вг
Милена Поповић, Станислава Луткић
--- --- ---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 15.12.19. 09.50

назад на врх