ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Информатика Сала
П
о
н
е
д
е
љ
а
к
1 --- 6-1
Илија Бижић
Физичко и здравствено васпитање ув
2 --- 5-2
Илија Бижић
Физичко и здравствено васпитање ув
3 --- 7-1
Илија Бижић
Физичко и здравствено васпитање ув
4 --- 8-2
Илија Бижић
Физичко васпитање ув
5 --- 5-1
Илија Бижић
Физичко и здравствено васпитање ув
6 --- ---
7 --- ---
У
т
о
р
а
к
1 --- 3
Гордана Машић, Татјана Вулиновић
Физичко васпитање ув
2 --- 4-1
Јелица Црногорац
Физичко васпитање ув
3 7-1-т2
Ненад Ђапић
Информатика и рачунарство ув
1-1
Валери Станојевић
Физичко васпитање ув
4 --- 2
Гордана Дрезгић, Бранка Загорац
Физичко васпитање ув
5 7-1-т1
Ненад Ђапић
Информатика и рачунарство ув
6-1
Илија Бижић
Физичко и здравствено васпитање ув
6 --- 8-1
Илија Бижић
Физичко васпитање ув
7 --- ---
С
р
е
д
а
1 8-2
Кристина Гундић
Техничко и информатичко образовање пт
6-1
Золтан Павић
Обавезне физичке активности ув
2 5-2
Золтан Павић
Обавезне физичке активности ув
3 --- 8
Илија Бижић, Золтан Павић
Изабрани спорт ув
4 --- 5-1
Золтан Павић
Обавезне физичке активности ув
5 3-2
Татјана Вулиновић
Од играчке до рачунара
4-1
Јелица Црногорац
Физичко васпитање ув
6 5-2
Ненад Ђапић
Информатика и рачунарство ув
7-1
Илија Бижић
Физичко и здравствено васпитање ув
7 7-1
Ненад Ђапић
Информатика и рачунарство
---
Ч
е
т
в
р
т
а
к
1 --- 8-1
Илија Бижић
Физичко васпитање ув
2 --- 5-2
Илија Бижић
Физичко и здравствено васпитање ув
3 5-1
Ненад Ђапић
Информатика и рачунарство ув
7-1
Илија Бижић
Физичко и здравствено васпитање ув
4 6-1-т1
Ненад Ђапић
Информатика и рачунарство ув
3
Гордана Машић, Татјана Вулиновић
Физичко васпитање ув
5 --- 5-1
Илија Бижић
Физичко и здравствено васпитање ув
6 6-1-т2
Ненад Ђапић
Информатика и рачунарство ув
8-2
Илија Бижић
Физичко васпитање ув
7 --- ---
П
е
т
а
к
1 --- 4-1
Јелица Црногорац
Физичко васпитање ув
2 --- ---
3 8-1
Кристина Гундић
Техничко и информатичко образовање пт
2
Гордана Дрезгић, Бранка Загорац
Физичко васпитање ув
4 1-1
Валери Станојевић
Физичко васпитање ув
5 --- 3
Гордана Машић, Татјана Вулиновић
Физичко васпитање ув
6 --- ---
7 --- ---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 15.12.19. 09.50