ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
ПонедељакУторакСредаЧетвртакПетак
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
Информатика --- --- --- --- --- --- --- --- --- 7-1-т2
Ненад Ђапић
Информатика и рачунарство ув
--- 7-1-т1
Ненад Ђапић
Информатика и рачунарство ув
--- --- 8-2
Кристина Гундић
Техничко и информатичко образовање пт
--- --- 3-2
Татјана Вулиновић
Од играчке до рачунара
5-2
Ненад Ђапић
Информатика и рачунарство ув
--- --- --- 5-1
Ненад Ђапић
Информатика и рачунарство ув
6-1-т1
Ненад Ђапић
Информатика и рачунарство ув
--- 6-1-т2
Ненад Ђапић
Информатика и рачунарство ув
--- --- --- 8-1
Кристина Гундић
Техничко и информатичко образовање пт
--- --- ---
Сала 2
Гордана Дрезгић, Бранка Загорац
Физичко васпитање ув
5-2
Илија Бижић
Физичко и здравствено васпитање ув
7-1
Илија Бижић
Физичко и здравствено васпитање ув
6-1
Илија Бижић
Физичко и здравствено васпитање ув
5-1
Илија Бижић
Физичко и здравствено васпитање ув
8-2
Илија Бижић
Физичко васпитање ув
--- 3
Гордана Машић, Татјана Вулиновић
Физичко васпитање ув
4-1
Јелица Црногорац
Физичко васпитање ув
1-1
Валери Станојевић
Физичко васпитање ув
2
Гордана Дрезгић, Бранка Загорац
Физичко васпитање ув
6-1
Илија Бижић
Физичко и здравствено васпитање ув
8-1
Илија Бижић
Физичко васпитање ув
--- 6-1
Золтан Павић
Обавезне физичке активности ув
5-2
Золтан Павић
Обавезне физичке активности ув
8
Илија Бижић, Золтан Павић
Изабрани спорт ув
5-1
Золтан Павић
Обавезне физичке активности ув
4-1
Јелица Црногорац
Физичко васпитање ув
7-1
Илија Бижић
Физичко и здравствено васпитање ув
--- 8-1
Илија Бижић
Физичко васпитање ув
5-2
Илија Бижић
Физичко и здравствено васпитање ув
7-1
Илија Бижић
Физичко и здравствено васпитање ув
3
Гордана Машић, Татјана Вулиновић
Физичко васпитање ув
5-1
Илија Бижић
Физичко и здравствено васпитање ув
8-2
Илија Бижић
Физичко васпитање ув
--- 4-1
Јелица Црногорац
Физичко васпитање ув
--- 2
Гордана Дрезгић, Бранка Загорац
Физичко васпитање ув
1-1
Валери Станојевић
Физичко васпитање ув
3
Гордана Машић, Татјана Вулиновић
Физичко васпитање ув
--- ---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 18.9.19. 20.51