Назив објекта: ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Напомене: Распоред важи од 09. септембра 2019. године.
Одељења су названа „Групе“.
Ученици шестог разреда имају час Грађанског васпитања заједно са ученицима осмог разреда.

Садржај

 

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Информатика
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1 --- --- 8-2
Кристина Гундић
Техничко и информатичко образовање пт
--- ---
2 --- --- --- ---
3 --- 7-1-т2
Ненад Ђапић
Информатика и рачунарство ув
--- 5-1
Ненад Ђапић
Информатика и рачунарство ув
8-1
Кристина Гундић
Техничко и информатичко образовање пт
4 --- --- --- 6-1-т1
Ненад Ђапић
Информатика и рачунарство ув
5 --- 7-1-т1
Ненад Ђапић
Информатика и рачунарство ув
3-2
Татјана Вулиновић
Од играчке до рачунара
--- ---
6 --- --- 5-2
Ненад Ђапић
Информатика и рачунарство ув
6-1-т2
Ненад Ђапић
Информатика и рачунарство ув
---
7 --- --- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 18.9.19. 20.51

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Сала
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1 2
Гордана Дрезгић, Бранка Загорац
Физичко васпитање ув
3
Гордана Машић, Татјана Вулиновић
Физичко васпитање ув
6-1
Золтан Павић
Обавезне физичке активности ув
8-1
Илија Бижић
Физичко васпитање ув
4-1
Јелица Црногорац
Физичко васпитање ув
2 5-2
Илија Бижић
Физичко и здравствено васпитање ув
4-1
Јелица Црногорац
Физичко васпитање ув
5-2
Золтан Павић
Обавезне физичке активности ув
5-2
Илија Бижић
Физичко и здравствено васпитање ув
---
3 7-1
Илија Бижић
Физичко и здравствено васпитање ув
1-1
Валери Станојевић
Физичко васпитање ув
8
Илија Бижић, Золтан Павић
Изабрани спорт ув
7-1
Илија Бижић
Физичко и здравствено васпитање ув
2
Гордана Дрезгић, Бранка Загорац
Физичко васпитање ув
4 6-1
Илија Бижић
Физичко и здравствено васпитање ув
2
Гордана Дрезгић, Бранка Загорац
Физичко васпитање ув
5-1
Золтан Павић
Обавезне физичке активности ув
3
Гордана Машић, Татјана Вулиновић
Физичко васпитање ув
1-1
Валери Станојевић
Физичко васпитање ув
5 5-1
Илија Бижић
Физичко и здравствено васпитање ув
6-1
Илија Бижић
Физичко и здравствено васпитање ув
4-1
Јелица Црногорац
Физичко васпитање ув
5-1
Илија Бижић
Физичко и здравствено васпитање ув
3
Гордана Машић, Татјана Вулиновић
Физичко васпитање ув
6 8-2
Илија Бижић
Физичко васпитање ув
8-1
Илија Бижић
Физичко васпитање ув
7-1
Илија Бижић
Физичко и здравствено васпитање ув
8-2
Илија Бижић
Физичко васпитање ув
---
7 --- --- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 18.9.19. 20.51

назад на врх