Назив објекта: ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Напомене: Распоред важи од 09. септембра 2019. године.
Одељења су названа „Групе“.

Садржај

 

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Информатика
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1 --- --- 8-2
Кристина Гундић
Техничко и информатичко образовање пт
--- ---
2 --- --- --- ---
3 --- 7-1-т2
Ненад Ђапић
Информатика и рачунарство ув
--- 5-1
Ненад Ђапић
Информатика и рачунарство ув
8-1
Кристина Гундић
Техничко и информатичко образовање пт
4 --- --- --- 6-1-т1
Ненад Ђапић
Информатика и рачунарство ув
5 --- 7-1-т1
Ненад Ђапић
Информатика и рачунарство ув
3-2
Татјана Вулиновић
Од играчке до рачунара
--- ---
6 --- --- 5-2
Ненад Ђапић
Информатика и рачунарство ув
6-1-т2
Ненад Ђапић
Информатика и рачунарство ув
---
7 --- --- 7-1
Ненад Ђапић
Информатика и рачунарство
--- ---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 15.12.19. 09.50

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Сала
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1 6-1
Илија Бижић
Физичко и здравствено васпитање ув
3
Гордана Машић, Татјана Вулиновић
Физичко васпитање ув
6-1
Золтан Павић
Обавезне физичке активности ув
8-1
Илија Бижић
Физичко васпитање ув
4-1
Јелица Црногорац
Физичко васпитање ув
2 5-2
Илија Бижић
Физичко и здравствено васпитање ув
4-1
Јелица Црногорац
Физичко васпитање ув
5-2
Золтан Павић
Обавезне физичке активности ув
5-2
Илија Бижић
Физичко и здравствено васпитање ув
---
3 7-1
Илија Бижић
Физичко и здравствено васпитање ув
1-1
Валери Станојевић
Физичко васпитање ув
8
Илија Бижић, Золтан Павић
Изабрани спорт ув
7-1
Илија Бижић
Физичко и здравствено васпитање ув
2
Гордана Дрезгић, Бранка Загорац
Физичко васпитање ув
4 8-2
Илија Бижић
Физичко васпитање ув
2
Гордана Дрезгић, Бранка Загорац
Физичко васпитање ув
5-1
Золтан Павић
Обавезне физичке активности ув
3
Гордана Машић, Татјана Вулиновић
Физичко васпитање ув
1-1
Валери Станојевић
Физичко васпитање ув
5 5-1
Илија Бижић
Физичко и здравствено васпитање ув
6-1
Илија Бижић
Физичко и здравствено васпитање ув
4-1
Јелица Црногорац
Физичко васпитање ув
5-1
Илија Бижић
Физичко и здравствено васпитање ув
3
Гордана Машић, Татјана Вулиновић
Физичко васпитање ув
6 --- 8-1
Илија Бижић
Физичко васпитање ув
7-1
Илија Бижић
Физичко и здравствено васпитање ув
8-2
Илија Бижић
Физичко васпитање ув
---
7 --- --- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 15.12.19. 09.50

назад на врх