ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
1-1 2-1 2-2 3-1 3-2 4-1 5-1 5-2 6-1 7-1 8-1 8-2
П
о
н
е
д
е
љ
а
к
1 Српски језик м
Валери Станојевић
2
Физичко васпитање ув
Гордана Дрезгић, Бранка Загорац
2
Физичко васпитање ув
Гордана Дрезгић, Бранка Загорац
Српски језик м
Гордана Машић
Математика м
Татјана Вулиновић
Час одељењског старешине
Јелица Црногорац
Српски језик и књижевност м
Јасмина Миливојевић
Енглески језик дј
Светлана Калајџић
Физичко и здравствено васпитање ув
Илија Бижић
Сала
Математика м
Ненад Ђапић
Хемија пт
Бојана Коњовић
Историја дј
Јосип Халер
2 Физичко васпитање ув
Валери Станојевић
Српски језик м
Гордана Дрезгић
Српски језик м
Бранка Загорац
Математика м
Гордана Машић
Српски језик м
Татјана Вулиновић
Српски језик м
Јелица Црногорац
Математика м
Ненад Ђапић
Физичко и здравствено васпитање ув
Илија Бижић
Сала
Историја дј
Јосип Халер
Хемија пт
Бојана Коњовић
Енглески језик дј
Светлана Калајџић
Српски језик м
Јасмина Миливојевић
3 Математика м
Валери Станојевић
Математика м
Гордана Дрезгић
Математика м
Бранка Загорац
Природа и друштво
Гордана Машић
Природа и друштво
Татјана Вулиновић
Математика м
Јелица Црногорац
Музичка култура ув
Марија Томашевић Арсић
Српски језик и књижевност м
Јасмина Миливојевић
Биологија пт
Александра Радиновић
Физичко и здравствено васпитање ув
Илија Бижић
Сала
Историја дј
Јосип Халер
Хемија пт
Бојана Коњовић
4 Свет око нас
Валери Станојевић
Свет око нас
Гордана Дрезгић
Свет око нас
Бранка Загорац
Музичка култура ув
Гордана Машић
Музичка култура ув
Татјана Вулиновић
Природа и друштво
Јелица Црногорац
Енглески језик дј
Светлана Калајџић
Музичка култура ув
Марија Томашевић Арсић
Математика пт
Милица Николић
Биологија пт
Александра Радиновић
Српски језик м
Јасмина Миливојевић
Физичко васпитање ув
Илија Бижић
Сала
5 --- допунска настава
Гордана Дрезгић
допунска настава
Бранка Загорац
секција
Гордана Машић
секција
Татјана Вулиновић
допунска настава
Јелица Црногорац
Физичко и здравствено васпитање ув
Илија Бижић
Сала
Ликовна култура ув
Кристина Гундић
Енглески језик дј
Светлана Калајџић
Историја дј
Јосип Халер
Математика пт
Милица Николић
Биологија пт
Александра Радиновић
6 --- --- --- --- --- Историја дј
Јосип Халер
Музичка култура ув
Марија Томашевић Арсић
Енглески језик дј
Светлана Калајџић
Биологија пт
Александра Радиновић
Математика пт
Милица Николић
7 --- --- --- --- --- --- --- Свакодневни живот у прошлости
Јосип Халер
--- Ликовна култура ув
Кристина Гундић
--- ---
У
т
о
р
а
к
1 Српски језик м
Валери Станојевић
Енглески језик дј
Никола Стојанац
Математика м
Бранка Загорац
3
Физичко васпитање ув
Гордана Машић, Татјана Вулиновић
Сала
3
Физичко васпитање ув
Гордана Машић, Татјана Вулиновић
Сала
Математика м
Јелица Црногорац
Биологија пт
Александра Радиновић
Српски језик и књижевност м
Јасмина Миливојевић
Ликовна култура ув
Кристина Гундић
Математика м
Ненад Ђапић
Математика пт
Милица Николић
Немачки језик дј
Сања Стојачић
2 Математика м
Валери Станојевић
Математика м
Гордана Дрезгић
Енглески језик дј
Никола Стојанац
Српски језик м
Гордана Машић
Математика м
Татјана Вулиновић
Физичко васпитање ув
Јелица Црногорац
Сала
Српски језик и књижевност м
Јасмина Миливојевић
Техника и технологија пт
Кристина Гундић
Математика пт
Милица Николић
Српски језик и књижевност м
Анђела Нешовић
Немачки језик дј
Сања Стојачић
Биологија пт
Александра Радиновић
3 Физичко васпитање ув
Валери Станојевић
Сала
Српски језик м
Гордана Дрезгић
Српски језик м
Бранка Загорац
Математика м
Гордана Машић
Енглески језик дј
Никола Стојанац
Српски језик м
Јелица Црногорац
Немачки језик дј
Јелена Пашти
Српски језик и књижевност м
Анђела Нешовић
7-1-т17-1-т2
Техника и технологија птИнформатика и рачунарство ув
Милица НиколићНенад Ђапић
Информатика
Српски језик м
Јасмина Миливојевић
Физика пт
Марија Сударић
4 Енглески језик дј
Никола Стојанац
2
Физичко васпитање ув
Гордана Дрезгић, Бранка Загорац
Сала
2
Физичко васпитање ув
Гордана Дрезгић, Бранка Загорац
Сала
Час одељењског старешине
Гордана Машић
Српски језик м
Татјана Вулиновић
4
Грађанско / Верска - Правосл. кат. вг
Милена Поповић, Валери Станојевић
Час одељењског старешине
Јелена Пашти
Математика м
Ненад Ђапић
Физика пт
Марија Сударић
7-1-т17-1-т2
Техника и технологија птТехника и технологија пт
Милица НиколићКристина Гундић
Биологија пт
Александра Радиновић
Српски језик м
Јасмина Миливојевић
5 --- 2
Грађанско / Верска - Правосл. кат. вг
Милена Поповић, Бранка Загорац
2
Грађанско / Верска - Правосл. кат. вг
Милена Поповић, Бранка Загорац
Чувари природе
Гордана Машић
допунска настава
Татјана Вулиновић
Енглески језик дј
Никола Стојанац
Географија дј
Станислава Луткић
Биологија пт
Александра Радиновић
Физичко и здравствено васпитање ув
Илија Бижић
Сала
7-1-т17-1-т2
Информатика и рачунарство увТехника и технологија пт
Ненад ЂапићКристина Гундић
Информатика
Физика пт
Марија Сударић
Математика пт
Милица Николић
6 --- --- --- --- --- --- 5
Грађанско / Верска - Правосл. кат. вг
Милена Поповић, Станислава Луткић
5
Грађанско / Верска - Правосл. кат. вг
Милена Поповић, Станислава Луткић
Немачки језик дј
Јелена Пашти
Физика пт
Марија Сударић
Физичко васпитање ув
Илија Бижић
Сала
Ликовна култура ув
Кристина Гундић
7 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 8
Грађанско / Верска - Правосл. кат. вг
Милена Поповић, Станислава Луткић
8
Грађанско / Верска - Правосл. кат. вг
Милена Поповић, Станислава Луткић
С
р
е
д
а
1 Српски језик м
Валери Станојевић
Српски језик м
Гордана Дрезгић
Српски језик м
Бранка Загорац
Математика м
Гордана Машић
Математика м
Татјана Вулиновић
Енглески језик дј
Никола Стојанац
Српски језик и књижевност м
Јасмина Миливојевић
Музичка култура ув
Марија Томашевић Арсић
Обавезне физичке активности ув
Золтан Павић
Сала
Српски језик и књижевност м
Анђела Нешовић
Математика пт
Милица Николић
Техничко и информатичко образовање пт
Кристина Гундић
Информатика
2 Енглески језик дј
Никола Стојанац
Математика м
Гордана Дрезгић
Математика м
Бранка Загорац
Српски језик м
Гордана Машић
Српски језик м
Татјана Вулиновић
Српски језик м
Јелица Црногорац
Музичка култура ув
Марија Томашевић Арсић
Обавезне физичке активности ув
Золтан Павић
Сала
Географија дј
Станислава Луткић
Српски језик м
Јасмина Миливојевић
3 Математика м
Валери Станојевић
Ликовна култура ув
Гордана Дрезгић
Ликовна култура ув
Бранка Загорац
Енглески језик дј
Никола Стојанац
Природа и друштво
Татјана Вулиновић
Математика м
Јелица Црногорац
Математика м
Ненад Ђапић
Час одељењског старешине
Кристина Гундић
Математика пт
Милица Николић
Географија дј
Станислава Луткић
8
Изабрани спорт ув
Илија Бижић, Золтан Павић
Сала
8
Изабрани спорт ув
Илија Бижић, Золтан Павић
Сала
4 Ликовна култура ув
Валери Станојевић
Природа и друштво
Гордана Машић
Час одељењског старешине
Татјана Вулиновић
Музичка култура ув
Јелица Црногорац
Обавезне физичке активности ув
Золтан Павић
Сала
Српски језик и књижевност м
Јасмина Миливојевић
Српски језик и књижевност м
Анђела Нешовић
Математика м
Ненад Ђапић
Музичка култура ув
Марија Томашевић Арсић
Математика пт
Милица Николић
5 Час одељењског старешине
Валери Станојевић
Пројектна настава
Гордана Дрезгић
Пројектна настава
Бранка Загорац
допунска настава
Гордана Машић
Од играчке до рачунара
Татјана Вулиновић
Информатика
Физичко васпитање ув
Јелица Црногорац
Сала
Ликовна култура ув
Кристина Гундић
Математика м
Ненад Ђапић
Музичка култура ув
Марија Томашевић Арсић
Час одељењског старешине
Илија Бижић
Српски језик м
Јасмина Миливојевић
6 --- --- --- --- --- додатна настава
Јелица Црногорац
Информатика и рачунарство ув
Ненад Ђапић
Информатика
--- Физичко и здравствено васпитање ув
Илија Бижић
Сала
Историја дј
Јосип Халер
Музичка култура ув
Марија Томашевић Арсић
7 --- --- --- --- --- --- Свакодневни живот у прошлости
Јосип Халер
--- --- Информатика и рачунарство
Ненад Ђапић
Информатика
--- ---
Ч
е
т
в
р
т
а
к
1 Музичка култура ув
Валери Станојевић
Математика м
Гордана Дрезгић
Математика м
Бранка Загорац
Математика м
Гордана Машић
Енглески језик дј
Никола Стојанац
Природа и друштво
Јелица Црногорац
Биологија пт
Александра Радиновић
Српски језик и књижевност м
Јасмина Миливојевић
Час одељењског старешине
Станислава Луткић
Хемија пт
Бојана Коњовић
Физичко васпитање ув
Илија Бижић
Сала
Математика пт
Милица Николић
2 Српски језик м
Валери Станојевић
Српски језик м
Гордана Дрезгић
Српски језик м
Бранка Загорац
Енглески језик дј
Никола Стојанац
Математика м
Татјана Вулиновић
Математика м
Јелица Црногорац
Математика м
Ненад Ђапић
Физичко и здравствено васпитање ув
Илија Бижић
Сала
Биологија пт
Александра Радиновић
Географија дј
Станислава Луткић
Српски језик м
Јасмина Миливојевић
Хемија пт
Бојана Коњовић
3 Математика м
Валери Станојевић
Свет око нас
Гордана Дрезгић
Свет око нас
Бранка Загорац
Српски језик м
Гордана Машић
Српски језик м
Татјана Вулиновић
Српски језик м
Јелица Црногорац
Информатика и рачунарство ув
Ненад Ђапић
Информатика
Немачки језик дј
Јелена Пашти
Математика пт
Милица Николић
Физичко и здравствено васпитање ув
Илија Бижић
Сала
Хемија пт
Бојана Коњовић
Српски језик м
Јасмина Миливојевић
4 1
Грађанско / Верска - Правосл. кат. вг
Милена Поповић, Валери Станојевић
Енглески језик дј
Никола Стојанац
Музичка култура ув
Бранка Загорац
3
Физичко васпитање ув
Гордана Машић, Татјана Вулиновић
Сала
3
Физичко васпитање ув
Гордана Машић, Татјана Вулиновић
Сала
Ликовна култура ув
Јелица Црногорац
Српски језик и књижевност м
Јасмина Миливојевић
Биологија пт
Александра Радиновић
6-1-т16-1-т2
Информатика и рачунарство увТехника и технологија пт
Ненад ЂапићКристина Гундић
Информатика
Немачки језик дј
Јелена Пашти
Математика пт
Милица Николић
Географија дј
Станислава Луткић
5 Пројектна настава
Валери Станојевић
Час одељењског старешине
Гордана Дрезгић
Енглески језик дј
Никола Стојанац
3
Грађанско / Верска - Правосл. кат. вг
Милена Поповић, Бранка Загорац
3
Грађанско / Верска - Правосл. кат. вг
Милена Поповић, Бранка Загорац
Физичко и здравствено васпитање ув
Илија Бижић
Сала
Математика м
Ненад Ђапић
6-1-т16-1-т2
Техника и технологија птТехника и технологија пт
Милица НиколићКристина Гундић
Биологија пт
Александра Радиновић
Географија дј
Станислава Луткић
Енглески језик дј
Светлана Калајџић
6 --- --- --- --- --- --- --- ---
6-1-т16-1-т2
Техника и технологија птИнформатика и рачунарство ув
Милица НиколићНенад Ђапић
Информатика
7
Грађанско / Верска - Правосл. кат. вг
Милена Поповић, Станислава Луткић
Енглески језик дј
Светлана Калајџић
Физичко васпитање ув
Илија Бижић
Сала
7 --- --- --- --- --- --- --- --- 6
Верска настава - Православни катихизис вг
Милена Поповић, Станислава Луткић
Час одељењског старешине
Милица Николић
--- ---
П
е
т
а
к
1 Српски језик м
Валери Станојевић
Српски језик м
Гордана Дрезгић
Српски језик м
Бранка Загорац
Српски језик м
Гордана Машић
Математика м
Татјана Вулиновић
Физичко васпитање ув
Јелица Црногорац
Сала
Енглески језик дј
Светлана Калајџић
Српски језик и књижевност м
Јасмина Миливојевић
Историја дј
Јосип Халер
Математика м
Ненад Ђапић
Ликовна култура ув
Кристина Гундић
Немачки језик дј
Сања Стојачић
2 Математика м
Валери Станојевић
Математика м
Гордана Дрезгић
Математика м
Бранка Загорац
Математика м
Гордана Машић
Српски језик м
Татјана Вулиновић
Математика м
Јелица Црногорац
Српски језик и књижевност м
Јасмина Миливојевић
Математика м
Ненад Ђапић
Географија дј
Станислава Луткић
Немачки језик дј
Јелена Пашти
Немачки језик дј
Сања Стојачић
Историја дј
Јосип Халер
3 Свет око нас
Валери Станојевић
2
Физичко васпитање ув
Гордана Дрезгић, Бранка Загорац
Сала
2
Физичко васпитање ув
Гордана Дрезгић, Бранка Загорац
Сала
Ликовна култура ув
Гордана Машић
Ликовна култура ув
Татјана Вулиновић
Српски језик м
Јелица Црногорац
Математика м
Ненад Ђапић
Енглески језик дј
Светлана Калајџић
Српски језик и књижевност м
Анђела Нешовић
Физика пт
Марија Сударић
Техничко и информатичко образовање пт
Кристина Гундић
Информатика
Географија дј
Станислава Луткић
4 Физичко васпитање ув
Валери Станојевић
Сала
Музичка култура ув
Гордана Дрезгић
Час одељењског старешине
Бранка Загорац
Чувари природе
Јелица Црногорац
Немачки језик дј
Јелена Пашти
Историја дј
Јосип Халер
Енглески језик дј
Светлана Калајџић
Српски језик и књижевност м
Анђела Нешовић
Физика пт
Марија Сударић
5 допунска настава
Валери Станојевић
--- --- 3
Физичко васпитање ув
Гордана Машић, Татјана Вулиновић
Сала
3
Физичко васпитање ув
Гордана Машић, Татјана Вулиновић
Сала
Млади еколози
Јелица Црногорац
Техника и технологија пт
Кристина Гундић
Географија дј
Станислава Луткић
Немачки језик дј
Јелена Пашти
Историја дј
Јосип Халер
Физика пт
Марија Сударић
Енглески језик дј
Светлана Калајџић
6 --- --- --- --- --- --- Немачки језик дј
Јелена Пашти
Физика пт
Марија Сударић
Енглески језик дј
Светлана Калајџић
Географија дј
Станислава Луткић
Час одељењског старешине
Јосип Халер
7 --- --- --- --- --- --- --- --- Свакодневни живот у прошлости
Јосип Халер
--- --- ---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 15.12.19. 09.50

назад на врх