ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
ПонедељакУторакСредаЧетвртакПетак
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
1-1 Српски језик м
Валери Станојевић
Физичко васпитање ув
Валери Станојевић
Математика м
Валери Станојевић
Свет око нас
Валери Станојевић
--- --- --- Српски језик м
Валери Станојевић
Математика м
Валери Станојевић
Физичко васпитање ув
Валери Станојевић
Сала
Енглески језик дј
Никола Стојанац
--- --- --- Српски језик м
Валери Станојевић
Енглески језик дј
Никола Стојанац
Математика м
Валери Станојевић
Ликовна култура ув
Валери Станојевић
Час одељењског старешине
Валери Станојевић
--- --- Музичка култура ув
Валери Станојевић
Српски језик м
Валери Станојевић
Математика м
Валери Станојевић
1
Грађанско / Верска - Правосл. кат. вг
Милена Поповић, Валери Станојевић
Пројектна настава
Валери Станојевић
--- --- Српски језик м
Валери Станојевић
Математика м
Валери Станојевић
Свет око нас
Валери Станојевић
Физичко васпитање ув
Валери Станојевић
Сала
допунска настава
Валери Станојевић
--- ---
2-1 2
Физичко васпитање ув
Гордана Дрезгић, Бранка Загорац
Српски језик м
Гордана Дрезгић
Математика м
Гордана Дрезгић
Свет око нас
Гордана Дрезгић
допунска настава
Гордана Дрезгић
--- --- Енглески језик дј
Никола Стојанац
Математика м
Гордана Дрезгић
Српски језик м
Гордана Дрезгић
2
Физичко васпитање ув
Гордана Дрезгић, Бранка Загорац
Сала
2
Грађанско / Верска - Правосл. кат. вг
Милена Поповић, Бранка Загорац
--- --- Српски језик м
Гордана Дрезгић
Математика м
Гордана Дрезгић
Ликовна култура ув
Гордана Дрезгић
Пројектна настава
Гордана Дрезгић
--- --- Математика м
Гордана Дрезгић
Српски језик м
Гордана Дрезгић
Свет око нас
Гордана Дрезгић
Енглески језик дј
Никола Стојанац
Час одељењског старешине
Гордана Дрезгић
--- --- Српски језик м
Гордана Дрезгић
Математика м
Гордана Дрезгић
2
Физичко васпитање ув
Гордана Дрезгић, Бранка Загорац
Сала
Музичка култура ув
Гордана Дрезгић
--- --- ---
2-2 2
Физичко васпитање ув
Гордана Дрезгић, Бранка Загорац
Српски језик м
Бранка Загорац
Математика м
Бранка Загорац
Свет око нас
Бранка Загорац
допунска настава
Бранка Загорац
--- --- Математика м
Бранка Загорац
Енглески језик дј
Никола Стојанац
Српски језик м
Бранка Загорац
2
Физичко васпитање ув
Гордана Дрезгић, Бранка Загорац
Сала
2
Грађанско / Верска - Правосл. кат. вг
Милена Поповић, Бранка Загорац
--- --- Српски језик м
Бранка Загорац
Математика м
Бранка Загорац
Ликовна култура ув
Бранка Загорац
Пројектна настава
Бранка Загорац
--- --- Математика м
Бранка Загорац
Српски језик м
Бранка Загорац
Свет око нас
Бранка Загорац
Музичка култура ув
Бранка Загорац
Енглески језик дј
Никола Стојанац
--- --- Српски језик м
Бранка Загорац
Математика м
Бранка Загорац
2
Физичко васпитање ув
Гордана Дрезгић, Бранка Загорац
Сала
Час одељењског старешине
Бранка Загорац
--- --- ---
3-1 Српски језик м
Гордана Машић
Математика м
Гордана Машић
Природа и друштво
Гордана Машић
Музичка култура ув
Гордана Машић
секција
Гордана Машић
--- --- 3
Физичко васпитање ув
Гордана Машић, Татјана Вулиновић
Сала
Српски језик м
Гордана Машић
Математика м
Гордана Машић
Час одељењског старешине
Гордана Машић
Чувари природе
Гордана Машић
--- --- Математика м
Гордана Машић
Српски језик м
Гордана Машић
Енглески језик дј
Никола Стојанац
Природа и друштво
Гордана Машић
допунска настава
Гордана Машић
--- --- Математика м
Гордана Машић
Енглески језик дј
Никола Стојанац
Српски језик м
Гордана Машић
3
Физичко васпитање ув
Гордана Машић, Татјана Вулиновић
Сала
3
Грађанско / Верска - Правосл. кат. вг
Милена Поповић, Бранка Загорац
--- --- Српски језик м
Гордана Машић
Математика м
Гордана Машић
Ликовна култура ув
Гордана Машић
3
Физичко васпитање ув
Гордана Машић, Татјана Вулиновић
Сала
--- ---
3-2 Математика м
Татјана Вулиновић
Српски језик м
Татјана Вулиновић
Природа и друштво
Татјана Вулиновић
Музичка култура ув
Татјана Вулиновић
секција
Татјана Вулиновић
--- 3
Физичко васпитање ув
Гордана Машић, Татјана Вулиновић
Сала
Математика м
Татјана Вулиновић
Енглески језик дј
Никола Стојанац
Српски језик м
Татјана Вулиновић
допунска настава
Татјана Вулиновић
--- --- Математика м
Татјана Вулиновић
Српски језик м
Татјана Вулиновић
Природа и друштво
Татјана Вулиновић
Час одељењског старешине
Татјана Вулиновић
Од играчке до рачунара
Татјана Вулиновић
Информатика
--- --- Енглески језик дј
Никола Стојанац
Математика м
Татјана Вулиновић
Српски језик м
Татјана Вулиновић
3
Физичко васпитање ув
Гордана Машић, Татјана Вулиновић
Сала
3
Грађанско / Верска - Правосл. кат. вг
Милена Поповић, Бранка Загорац
--- --- Математика м
Татјана Вулиновић
Српски језик м
Татјана Вулиновић
Ликовна култура ув
Татјана Вулиновић
3
Физичко васпитање ув
Гордана Машић, Татјана Вулиновић
Сала
--- ---
4-1 Час одељењског старешине
Јелица Црногорац
Српски језик м
Јелица Црногорац
Математика м
Јелица Црногорац
Природа и друштво
Јелица Црногорац
допунска настава
Јелица Црногорац
--- --- Математика м
Јелица Црногорац
Физичко васпитање ув
Јелица Црногорац
Сала
Српски језик м
Јелица Црногорац
4
Грађанско / Верска - Правосл. кат. вг
Милена Поповић, Валери Станојевић
Енглески језик дј
Никола Стојанац
--- --- Енглески језик дј
Никола Стојанац
Српски језик м
Јелица Црногорац
Математика м
Јелица Црногорац
Музичка култура ув
Јелица Црногорац
Физичко васпитање ув
Јелица Црногорац
Сала
додатна настава
Јелица Црногорац
--- Природа и друштво
Јелица Црногорац
Математика м
Јелица Црногорац
Српски језик м
Јелица Црногорац
Ликовна култура ув
Јелица Црногорац
--- --- Физичко васпитање ув
Јелица Црногорац
Сала
Математика м
Јелица Црногорац
Српски језик м
Јелица Црногорац
Чувари природе
Јелица Црногорац
Млади еколози
Јелица Црногорац
--- ---
5-1 Српски језик и књижевност м
Јасмина Миливојевић
Математика м
Ненад Ђапић
Музичка култура ув
Марија Томашевић Арсић
Енглески језик дј
Светлана Калајџић
Физичко и здравствено васпитање ув
Илија Бижић
Сала
Историја дј
Јосип Халер
--- Биологија пт
Александра Радиновић
Српски језик и књижевност м
Јасмина Миливојевић
Немачки језик дј
Јелена Пашти
Час одељењског старешине
Јелена Пашти
Географија дј
Станислава Луткић
5
Грађанско / Верска - Правосл. кат. вг
Милена Поповић, Станислава Луткић
--- Српски језик и књижевност м
Јасмина Миливојевић
Музичка култура ув
Марија Томашевић Арсић
Математика м
Ненад Ђапић
Обавезне физичке активности ув
Золтан Павић
Сала
Ликовна култура ув
Кристина Гундић
Свакодневни живот у прошлости
Јосип Халер
Биологија пт
Александра Радиновић
Математика м
Ненад Ђапић
Информатика и рачунарство ув
Ненад Ђапић
Информатика
Српски језик и књижевност м
Јасмина Миливојевић
Физичко и здравствено васпитање ув
Илија Бижић
Сала
--- --- Енглески језик дј
Светлана Калајџић
Српски језик и књижевност м
Јасмина Миливојевић
Математика м
Ненад Ђапић
Немачки језик дј
Јелена Пашти
Техника и технологија пт
Кристина Гундић
---
5-2 Енглески језик дј
Светлана Калајџић
Физичко и здравствено васпитање ув
Илија Бижић
Сала
Српски језик и књижевност м
Јасмина Миливојевић
Музичка култура ув
Марија Томашевић Арсић
Ликовна култура ув
Кристина Гундић
Свакодневни живот у прошлости
Јосип Халер
Српски језик и књижевност м
Јасмина Миливојевић
Техника и технологија пт
Кристина Гундић
Математика м
Ненад Ђапић
Биологија пт
Александра Радиновић
5
Грађанско / Верска - Правосл. кат. вг
Милена Поповић, Станислава Луткић
--- Музичка култура ув
Марија Томашевић Арсић
Обавезне физичке активности ув
Золтан Павић
Сала
Час одељењског старешине
Кристина Гундић
Српски језик и књижевност м
Јасмина Миливојевић
Математика м
Ненад Ђапић
Информатика и рачунарство ув
Ненад Ђапић
Информатика
--- Српски језик и књижевност м
Јасмина Миливојевић
Физичко и здравствено васпитање ув
Илија Бижић
Сала
Немачки језик дј
Јелена Пашти
Биологија пт
Александра Радиновић
Математика м
Ненад Ђапић
--- --- Српски језик и књижевност м
Јасмина Миливојевић
Математика м
Ненад Ђапић
Енглески језик дј
Светлана Калајџић
Историја дј
Јосип Халер
Географија дј
Станислава Луткић
Немачки језик дј
Јелена Пашти
---
6-1 Физичко и здравствено васпитање ув
Илија Бижић
Сала
Историја дј
Јосип Халер
Биологија пт
Александра Радиновић
Математика пт
Милица Николић
Енглески језик дј
Светлана Калајџић
Музичка култура ув
Марија Томашевић Арсић
--- Ликовна култура ув
Кристина Гундић
Математика пт
Милица Николић
Српски језик и књижевност м
Анђела Нешовић
Физика пт
Марија Сударић
Физичко и здравствено васпитање ув
Илија Бижић
Сала
Немачки језик дј
Јелена Пашти
--- Обавезне физичке активности ув
Золтан Павић
Сала
Географија дј
Станислава Луткић
Математика пт
Милица Николић
Српски језик и књижевност м
Анђела Нешовић
--- --- Час одељењског старешине
Станислава Луткић
Биологија пт
Александра Радиновић
Математика пт
Милица Николић
6-1-т16-1-т2
Информатика и рачунарство увТехника и технологија пт
Ненад ЂапићКристина Гундић
Информатика
6-1-т16-1-т2
Техника и технологија птТехника и технологија пт
Милица НиколићКристина Гундић
6-1-т16-1-т2
Техника и технологија птИнформатика и рачунарство ув
Милица НиколићНенад Ђапић
Информатика
6
Верска настава - Православни катихизис вг
Милена Поповић, Станислава Луткић
Историја дј
Јосип Халер
Географија дј
Станислава Луткић
Српски језик и књижевност м
Анђела Нешовић
Енглески језик дј
Светлана Калајџић
Немачки језик дј
Јелена Пашти
Физика пт
Марија Сударић
Свакодневни живот у прошлости
Јосип Халер
7-1 Математика м
Ненад Ђапић
Хемија пт
Бојана Коњовић
Физичко и здравствено васпитање ув
Илија Бижић
Сала
Биологија пт
Александра Радиновић
Историја дј
Јосип Халер
Енглески језик дј
Светлана Калајџић
Ликовна култура ув
Кристина Гундић
Математика м
Ненад Ђапић
Српски језик и књижевност м
Анђела Нешовић
7-1-т17-1-т2
Техника и технологија птИнформатика и рачунарство ув
Милица НиколићНенад Ђапић
Информатика
7-1-т17-1-т2
Техника и технологија птТехника и технологија пт
Милица НиколићКристина Гундић
7-1-т17-1-т2
Информатика и рачунарство увТехника и технологија пт
Ненад ЂапићКристина Гундић
Информатика
Физика пт
Марија Сударић
--- Српски језик и књижевност м
Анђела Нешовић
Географија дј
Станислава Луткић
Математика м
Ненад Ђапић
Музичка култура ув
Марија Томашевић Арсић
Физичко и здравствено васпитање ув
Илија Бижић
Сала
Информатика и рачунарство
Ненад Ђапић
Информатика
Хемија пт
Бојана Коњовић
Географија дј
Станислава Луткић
Физичко и здравствено васпитање ув
Илија Бижић
Сала
Немачки језик дј
Јелена Пашти
Биологија пт
Александра Радиновић
7
Грађанско / Верска - Правосл. кат. вг
Милена Поповић, Станислава Луткић
Час одељењског старешине
Милица Николић
Математика м
Ненад Ђапић
Немачки језик дј
Јелена Пашти
Физика пт
Марија Сударић
Српски језик и књижевност м
Анђела Нешовић
Историја дј
Јосип Халер
Енглески језик дј
Светлана Калајџић
---
8-1 Хемија пт
Бојана Коњовић
Енглески језик дј
Светлана Калајџић
Историја дј
Јосип Халер
Српски језик м
Јасмина Миливојевић
Математика пт
Милица Николић
Биологија пт
Александра Радиновић
--- Математика пт
Милица Николић
Немачки језик дј
Сања Стојачић
Српски језик м
Јасмина Миливојевић
Биологија пт
Александра Радиновић
Физика пт
Марија Сударић
Физичко васпитање ув
Илија Бижић
Сала
8
Грађанско / Верска - Правосл. кат. вг
Милена Поповић, Станислава Луткић
Математика пт
Милица Николић
Српски језик м
Јасмина Миливојевић
8
Изабрани спорт ув
Илија Бижић, Золтан Павић
Сала
Музичка култура ув
Марија Томашевић Арсић
Час одељењског старешине
Илија Бижић
Историја дј
Јосип Халер
--- Физичко васпитање ув
Илија Бижић
Сала
Српски језик м
Јасмина Миливојевић
Хемија пт
Бојана Коњовић
Математика пт
Милица Николић
Географија дј
Станислава Луткић
Енглески језик дј
Светлана Калајџић
--- Ликовна култура ув
Кристина Гундић
Немачки језик дј
Сања Стојачић
Техничко и информатичко образовање пт
Кристина Гундић
Информатика
Физика пт
Марија Сударић
Географија дј
Станислава Луткић
---
8-2 Историја дј
Јосип Халер
Српски језик м
Јасмина Миливојевић
Хемија пт
Бојана Коњовић
Физичко васпитање ув
Илија Бижић
Сала
Биологија пт
Александра Радиновић
Математика пт
Милица Николић
--- Немачки језик дј
Сања Стојачић
Биологија пт
Александра Радиновић
Физика пт
Марија Сударић
Српски језик м
Јасмина Миливојевић
Математика пт
Милица Николић
Ликовна култура ув
Кристина Гундић
8
Грађанско / Верска - Правосл. кат. вг
Милена Поповић, Станислава Луткић
Техничко и информатичко образовање пт
Кристина Гундић
Информатика
8
Изабрани спорт ув
Илија Бижић, Золтан Павић
Сала
Математика пт
Милица Николић
Српски језик м
Јасмина Миливојевић
Музичка култура ув
Марија Томашевић Арсић
--- Математика пт
Милица Николић
Хемија пт
Бојана Коњовић
Српски језик м
Јасмина Миливојевић
Географија дј
Станислава Луткић
Енглески језик дј
Светлана Калајџић
Физичко васпитање ув
Илија Бижић
Сала
--- Немачки језик дј
Сања Стојачић
Историја дј
Јосип Халер
Географија дј
Станислава Луткић
Физика пт
Марија Сударић
Енглески језик дј
Светлана Калајџић
Час одељењског старешине
Јосип Халер
---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 15.12.19. 09.50

назад на врх