Назив објекта: ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Напомене: Распоред важи од 09. септембра 2019. године.
Одељења су названа „Групе“.

Садржај

 

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
1-1
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1 Српски језик м
Валери Станојевић
Српски језик м
Валери Станојевић
Српски језик м
Валери Станојевић
Музичка култура ув
Валери Станојевић
Српски језик м
Валери Станојевић
2 Физичко васпитање ув
Валери Станојевић
Математика м
Валери Станојевић
Енглески језик дј
Никола Стојанац
Српски језик м
Валери Станојевић
Математика м
Валери Станојевић
3 Математика м
Валери Станојевић
Физичко васпитање ув
Валери Станојевић
Сала
Математика м
Валери Станојевић
Математика м
Валери Станојевић
Свет око нас
Валери Станојевић
4 Свет око нас
Валери Станојевић
Енглески језик дј
Никола Стојанац
Ликовна култура ув
Валери Станојевић
1
Грађанско / Верска - Правосл. кат. вг
Милена Поповић, Валери Станојевић
Физичко васпитање ув
Валери Станојевић
Сала
5 --- --- Час одељењског старешине
Валери Станојевић
Пројектна настава
Валери Станојевић
допунска настава
Валери Станојевић
6 --- --- --- --- ---
7 --- --- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 15.12.19. 09.50

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
2-1
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1 2
Физичко васпитање ув
Гордана Дрезгић, Бранка Загорац
Енглески језик дј
Никола Стојанац
Српски језик м
Гордана Дрезгић
Математика м
Гордана Дрезгић
Српски језик м
Гордана Дрезгић
2 Српски језик м
Гордана Дрезгић
Математика м
Гордана Дрезгић
Математика м
Гордана Дрезгић
Српски језик м
Гордана Дрезгић
Математика м
Гордана Дрезгић
3 Математика м
Гордана Дрезгић
Српски језик м
Гордана Дрезгић
Ликовна култура ув
Гордана Дрезгић
Свет око нас
Гордана Дрезгић
2
Физичко васпитање ув
Гордана Дрезгић, Бранка Загорац
Сала
4 Свет око нас
Гордана Дрезгић
2
Физичко васпитање ув
Гордана Дрезгић, Бранка Загорац
Сала
Енглески језик дј
Никола Стојанац
Музичка култура ув
Гордана Дрезгић
5 допунска настава
Гордана Дрезгић
2
Грађанско / Верска - Правосл. кат. вг
Милена Поповић, Бранка Загорац
Пројектна настава
Гордана Дрезгић
Час одељењског старешине
Гордана Дрезгић
---
6 --- --- --- --- ---
7 --- --- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 15.12.19. 09.50

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
2-2
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1 2
Физичко васпитање ув
Гордана Дрезгић, Бранка Загорац
Математика м
Бранка Загорац
Српски језик м
Бранка Загорац
Математика м
Бранка Загорац
Српски језик м
Бранка Загорац
2 Српски језик м
Бранка Загорац
Енглески језик дј
Никола Стојанац
Математика м
Бранка Загорац
Српски језик м
Бранка Загорац
Математика м
Бранка Загорац
3 Математика м
Бранка Загорац
Српски језик м
Бранка Загорац
Ликовна култура ув
Бранка Загорац
Свет око нас
Бранка Загорац
2
Физичко васпитање ув
Гордана Дрезгић, Бранка Загорац
Сала
4 Свет око нас
Бранка Загорац
2
Физичко васпитање ув
Гордана Дрезгић, Бранка Загорац
Сала
Музичка култура ув
Бранка Загорац
Час одељењског старешине
Бранка Загорац
5 допунска настава
Бранка Загорац
2
Грађанско / Верска - Правосл. кат. вг
Милена Поповић, Бранка Загорац
Пројектна настава
Бранка Загорац
Енглески језик дј
Никола Стојанац
---
6 --- --- --- --- ---
7 --- --- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 15.12.19. 09.50

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
3-1
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1 Српски језик м
Гордана Машић
3
Физичко васпитање ув
Гордана Машић, Татјана Вулиновић
Сала
Математика м
Гордана Машић
Математика м
Гордана Машић
Српски језик м
Гордана Машић
2 Математика м
Гордана Машић
Српски језик м
Гордана Машић
Српски језик м
Гордана Машић
Енглески језик дј
Никола Стојанац
Математика м
Гордана Машић
3 Природа и друштво
Гордана Машић
Математика м
Гордана Машић
Енглески језик дј
Никола Стојанац
Српски језик м
Гордана Машић
Ликовна култура ув
Гордана Машић
4 Музичка култура ув
Гордана Машић
Час одељењског старешине
Гордана Машић
Природа и друштво
Гордана Машић
3
Физичко васпитање ув
Гордана Машић, Татјана Вулиновић
Сала
5 секција
Гордана Машић
Чувари природе
Гордана Машић
допунска настава
Гордана Машић
3
Грађанско / Верска - Правосл. кат. вг
Милена Поповић, Бранка Загорац
3
Физичко васпитање ув
Гордана Машић, Татјана Вулиновић
Сала
6 --- --- --- --- ---
7 --- --- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 15.12.19. 09.50

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
3-2
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1 Математика м
Татјана Вулиновић
3
Физичко васпитање ув
Гордана Машић, Татјана Вулиновић
Сала
Математика м
Татјана Вулиновић
Енглески језик дј
Никола Стојанац
Математика м
Татјана Вулиновић
2 Српски језик м
Татјана Вулиновић
Математика м
Татјана Вулиновић
Српски језик м
Татјана Вулиновић
Математика м
Татјана Вулиновић
Српски језик м
Татјана Вулиновић
3 Природа и друштво
Татјана Вулиновић
Енглески језик дј
Никола Стојанац
Природа и друштво
Татјана Вулиновић
Српски језик м
Татјана Вулиновић
Ликовна култура ув
Татјана Вулиновић
4 Музичка култура ув
Татјана Вулиновић
Српски језик м
Татјана Вулиновић
Час одељењског старешине
Татјана Вулиновић
3
Физичко васпитање ув
Гордана Машић, Татјана Вулиновић
Сала
5 секција
Татјана Вулиновић
допунска настава
Татјана Вулиновић
Од играчке до рачунара
Татјана Вулиновић
Информатика
3
Грађанско / Верска - Правосл. кат. вг
Милена Поповић, Бранка Загорац
3
Физичко васпитање ув
Гордана Машић, Татјана Вулиновић
Сала
6 --- --- --- ---
7 --- --- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 15.12.19. 09.50

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
4-1
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1 Час одељењског старешине
Јелица Црногорац
Математика м
Јелица Црногорац
Енглески језик дј
Никола Стојанац
Природа и друштво
Јелица Црногорац
Физичко васпитање ув
Јелица Црногорац
Сала
2 Српски језик м
Јелица Црногорац
Физичко васпитање ув
Јелица Црногорац
Сала
Српски језик м
Јелица Црногорац
Математика м
Јелица Црногорац
Математика м
Јелица Црногорац
3 Математика м
Јелица Црногорац
Српски језик м
Јелица Црногорац
Математика м
Јелица Црногорац
Српски језик м
Јелица Црногорац
Српски језик м
Јелица Црногорац
4 Природа и друштво
Јелица Црногорац
4
Грађанско / Верска - Правосл. кат. вг
Милена Поповић, Валери Станојевић
Музичка култура ув
Јелица Црногорац
Ликовна култура ув
Јелица Црногорац
Чувари природе
Јелица Црногорац
5 допунска настава
Јелица Црногорац
Енглески језик дј
Никола Стојанац
Физичко васпитање ув
Јелица Црногорац
Сала
Млади еколози
Јелица Црногорац
6 --- --- додатна настава
Јелица Црногорац
--- ---
7 --- --- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 15.12.19. 09.50

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
5-1
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1 Српски језик и књижевност м
Јасмина Миливојевић
Биологија пт
Александра Радиновић
Српски језик и књижевност м
Јасмина Миливојевић
Биологија пт
Александра Радиновић
Енглески језик дј
Светлана Калајџић
2 Математика м
Ненад Ђапић
Српски језик и књижевност м
Јасмина Миливојевић
Музичка култура ув
Марија Томашевић Арсић
Математика м
Ненад Ђапић
Српски језик и књижевност м
Јасмина Миливојевић
3 Музичка култура ув
Марија Томашевић Арсић
Немачки језик дј
Јелена Пашти
Математика м
Ненад Ђапић
Информатика и рачунарство ув
Ненад Ђапић
Информатика
Математика м
Ненад Ђапић
4 Енглески језик дј
Светлана Калајџић
Час одељењског старешине
Јелена Пашти
Обавезне физичке активности ув
Золтан Павић
Сала
Српски језик и књижевност м
Јасмина Миливојевић
Немачки језик дј
Јелена Пашти
5 Физичко и здравствено васпитање ув
Илија Бижић
Сала
Географија дј
Станислава Луткић
Ликовна култура ув
Кристина Гундић
Физичко и здравствено васпитање ув
Илија Бижић
Сала
Техника и технологија пт
Кристина Гундић
6 Историја дј
Јосип Халер
5
Грађанско / Верска - Правосл. кат. вг
Милена Поповић, Станислава Луткић
---
7 --- --- Свакодневни живот у прошлости
Јосип Халер
--- ---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 15.12.19. 09.50

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
5-2
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1 Енглески језик дј
Светлана Калајџић
Српски језик и књижевност м
Јасмина Миливојевић
Музичка култура ув
Марија Томашевић Арсић
Српски језик и књижевност м
Јасмина Миливојевић
Српски језик и књижевност м
Јасмина Миливојевић
2 Физичко и здравствено васпитање ув
Илија Бижић
Сала
Техника и технологија пт
Кристина Гундић
Обавезне физичке активности ув
Золтан Павић
Сала
Физичко и здравствено васпитање ув
Илија Бижић
Сала
Математика м
Ненад Ђапић
3 Српски језик и књижевност м
Јасмина Миливојевић
Час одељењског старешине
Кристина Гундић
Немачки језик дј
Јелена Пашти
Енглески језик дј
Светлана Калајџић
4 Музичка култура ув
Марија Томашевић Арсић
Математика м
Ненад Ђапић
Српски језик и књижевност м
Јасмина Миливојевић
Биологија пт
Александра Радиновић
Историја дј
Јосип Халер
5 Ликовна култура ув
Кристина Гундић
Биологија пт
Александра Радиновић
Математика м
Ненад Ђапић
Математика м
Ненад Ђапић
Географија дј
Станислава Луткић
6 5
Грађанско / Верска - Правосл. кат. вг
Милена Поповић, Станислава Луткић
Информатика и рачунарство ув
Ненад Ђапић
Информатика
--- Немачки језик дј
Јелена Пашти
7 Свакодневни живот у прошлости
Јосип Халер
--- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 15.12.19. 09.50

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
6-1
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1 Физичко и здравствено васпитање ув
Илија Бижић
Сала
Ликовна култура ув
Кристина Гундић
Обавезне физичке активности ув
Золтан Павић
Сала
Час одељењског старешине
Станислава Луткић
Историја дј
Јосип Халер
2 Историја дј
Јосип Халер
Математика пт
Милица Николић
Географија дј
Станислава Луткић
Биологија пт
Александра Радиновић
Географија дј
Станислава Луткић
3 Биологија пт
Александра Радиновић
Српски језик и књижевност м
Анђела Нешовић
Математика пт
Милица Николић
Математика пт
Милица Николић
Српски језик и књижевност м
Анђела Нешовић
4 Математика пт
Милица Николић
Физика пт
Марија Сударић
Српски језик и књижевност м
Анђела Нешовић
6-1-т16-1-т2
Информатика и рачунарство увТехника и технологија пт
Ненад ЂапићКристина Гундић
Информатика
Енглески језик дј
Светлана Калајџић
5 Енглески језик дј
Светлана Калајџић
Физичко и здравствено васпитање ув
Илија Бижић
Сала
6-1-т16-1-т2
Техника и технологија птТехника и технологија пт
Милица НиколићКристина Гундић
Немачки језик дј
Јелена Пашти
6 Музичка култура ув
Марија Томашевић Арсић
Немачки језик дј
Јелена Пашти
---
6-1-т16-1-т2
Техника и технологија птИнформатика и рачунарство ув
Милица НиколићНенад Ђапић
Информатика
Физика пт
Марија Сударић
7 --- --- --- 6
Верска настава - Православни катихизис вг
Милена Поповић, Станислава Луткић
Свакодневни живот у прошлости
Јосип Халер
Распоред створен са FET 5.35.5 у 15.12.19. 09.50

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
7-1
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1 Математика м
Ненад Ђапић
Математика м
Ненад Ђапић
Српски језик и књижевност м
Анђела Нешовић
Хемија пт
Бојана Коњовић
Математика м
Ненад Ђапић
2 Хемија пт
Бојана Коњовић
Српски језик и књижевност м
Анђела Нешовић
Географија дј
Станислава Луткић
Немачки језик дј
Јелена Пашти
3 Физичко и здравствено васпитање ув
Илија Бижић
Сала
7-1-т17-1-т2
Техника и технологија птИнформатика и рачунарство ув
Милица НиколићНенад Ђапић
Информатика
Географија дј
Станислава Луткић
Физичко и здравствено васпитање ув
Илија Бижић
Сала
Физика пт
Марија Сударић
4 Биологија пт
Александра Радиновић
7-1-т17-1-т2
Техника и технологија птТехника и технологија пт
Милица НиколићКристина Гундић
Математика м
Ненад Ђапић
Немачки језик дј
Јелена Пашти
Српски језик и књижевност м
Анђела Нешовић
5 Историја дј
Јосип Халер
7-1-т17-1-т2
Информатика и рачунарство увТехника и технологија пт
Ненад ЂапићКристина Гундић
Информатика
Музичка култура ув
Марија Томашевић Арсић
Биологија пт
Александра Радиновић
Историја дј
Јосип Халер
6 Енглески језик дј
Светлана Калајџић
Физика пт
Марија Сударић
Физичко и здравствено васпитање ув
Илија Бижић
Сала
7
Грађанско / Верска - Правосл. кат. вг
Милена Поповић, Станислава Луткић
Енглески језик дј
Светлана Калајџић
7 Ликовна култура ув
Кристина Гундић
--- Информатика и рачунарство
Ненад Ђапић
Информатика
Час одељењског старешине
Милица Николић
---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 15.12.19. 09.50

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
8-1
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1 Хемија пт
Бојана Коњовић
Математика пт
Милица Николић
Математика пт
Милица Николић
Физичко васпитање ув
Илија Бижић
Сала
Ликовна култура ув
Кристина Гундић
2 Енглески језик дј
Светлана Калајџић
Немачки језик дј
Сања Стојачић
Српски језик м
Јасмина Миливојевић
Српски језик м
Јасмина Миливојевић
Немачки језик дј
Сања Стојачић
3 Историја дј
Јосип Халер
Српски језик м
Јасмина Миливојевић
8
Изабрани спорт ув
Илија Бижић, Золтан Павић
Сала
Хемија пт
Бојана Коњовић
Техничко и информатичко образовање пт
Кристина Гундић
Информатика
4 Српски језик м
Јасмина Миливојевић
Биологија пт
Александра Радиновић
Музичка култура ув
Марија Томашевић Арсић
Математика пт
Милица Николић
5 Математика пт
Милица Николић
Физика пт
Марија Сударић
Час одељењског старешине
Илија Бижић
Географија дј
Станислава Луткић
Физика пт
Марија Сударић
6 Биологија пт
Александра Радиновић
Физичко васпитање ув
Илија Бижић
Сала
Историја дј
Јосип Халер
Енглески језик дј
Светлана Калајџић
Географија дј
Станислава Луткић
7 --- 8
Грађанско / Верска - Правосл. кат. вг
Милена Поповић, Станислава Луткић
--- --- ---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 15.12.19. 09.50

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
8-2
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1 Историја дј
Јосип Халер
Немачки језик дј
Сања Стојачић
Техничко и информатичко образовање пт
Кристина Гундић
Информатика
Математика пт
Милица Николић
Немачки језик дј
Сања Стојачић
2 Српски језик м
Јасмина Миливојевић
Биологија пт
Александра Радиновић
Хемија пт
Бојана Коњовић
Историја дј
Јосип Халер
3 Хемија пт
Бојана Коњовић
Физика пт
Марија Сударић
8
Изабрани спорт ув
Илија Бижић, Золтан Павић
Сала
Српски језик м
Јасмина Миливојевић
Географија дј
Станислава Луткић
4 Физичко васпитање ув
Илија Бижић
Сала
Српски језик м
Јасмина Миливојевић
Математика пт
Милица Николић
Географија дј
Станислава Луткић
Физика пт
Марија Сударић
5 Биологија пт
Александра Радиновић
Математика пт
Милица Николић
Српски језик м
Јасмина Миливојевић
Енглески језик дј
Светлана Калајџић
Енглески језик дј
Светлана Калајџић
6 Математика пт
Милица Николић
Ликовна култура ув
Кристина Гундић
Музичка култура ув
Марија Томашевић Арсић
Физичко васпитање ув
Илија Бижић
Сала
Час одељењског старешине
Јосип Халер
7 --- 8
Грађанско / Верска - Правосл. кат. вг
Милена Поповић, Станислава Луткић
--- --- ---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 15.12.19. 09.50

назад на врх