ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
м пт дј ув вг
П
о
н
е
д
е
љ
а
к
1
Српски језик мСрпски језик мМатематика мСрпски језик и књижевност мМатематика м
1-13-13-25-17-1
Валери СтанојевићГордана МашићТатјана ВулиновићЈасмина МиливојевићНенад Ђапић
Хемија пт
8-1
Бојана Коњовић
Енглески језик дјИсторија дј
5-28-2
Светлана КалајџићЈосип Халер
Физичко васпитање увФизичко и здравствено васпитање ув
26-1
Гордана Дрезгић, Бранка ЗагорацИлија Бижић
Сала
---
2
Српски језик мСрпски језик мМатематика мСрпски језик мСрпски језик мМатематика мСрпски језик м
2-12-23-13-24-15-18-2
Гордана ДрезгићБранка ЗагорацГордана МашићТатјана ВулиновићЈелица ЦрногорацНенад ЂапићЈасмина Миливојевић
Хемија пт
7-1
Бојана Коњовић
Историја дјЕнглески језик дј
6-18-1
Јосип ХалерСветлана Калајџић
Физичко васпитање увФизичко и здравствено васпитање ув
1-15-2
Валери СтанојевићИлија Бижић
Сала
---
3
Математика мМатематика мМатематика мМатематика мСрпски језик и књижевност м
1-12-12-24-15-2
Валери СтанојевићГордана ДрезгићБранка ЗагорацЈелица ЦрногорацЈасмина Миливојевић
Биологија птХемија пт
6-18-2
Александра РадиновићБојана Коњовић
Историја дј
8-1
Јосип Халер
Музичка култура увФизичко и здравствено васпитање ув
5-17-1
Марија Томашевић АрсићИлија Бижић
Сала
---
4
Српски језик м
8-1
Јасмина Миливојевић
Математика птБиологија пт
6-17-1
Милица НиколићАлександра Радиновић
Енглески језик дј
5-1
Светлана Калајџић
Музичка култура увМузичка култура увМузичка култура увФизичко васпитање ув
3-13-25-28-2
Гордана МашићТатјана ВулиновићМарија Томашевић АрсићИлија Бижић
Сала
---
5 ---
Математика птБиологија пт
8-18-2
Милица НиколићАлександра Радиновић
Енглески језик дјИсторија дј
6-17-1
Светлана КалајџићЈосип Халер
Физичко и здравствено васпитање увЛиковна култура ув
5-15-2
Илија БижићКристина Гундић
Сала
---
6 ---
Биологија птМатематика пт
8-18-2
Александра РадиновићМилица Николић
Историја дјЕнглески језик дј
5-17-1
Јосип ХалерСветлана Калајџић
Ликовна култура увМузичка култура ув
5-26-1
Кристина ГундићМарија Томашевић Арсић
---
7 --- --- ---
Ликовна култура ув
7-1
Кристина Гундић
---
У
т
о
р
а
к
1
Српски језик мМатематика мМатематика мСрпски језик и књижевност мМатематика м
1-12-24-15-27-1
Валери СтанојевићБранка ЗагорацЈелица ЦрногорацЈасмина МиливојевићНенад Ђапић
Биологија птМатематика пт
5-18-1
Александра РадиновићМилица Николић
Енглески језик дјНемачки језик дј
2-18-2
Никола СтојанацСања Стојачић
Физичко васпитање увЛиковна култура ув
36-1
Гордана Машић, Татјана ВулиновићКристина Гундић
Сала
---
2
Математика мМатематика мСрпски језик мМатематика мСрпски језик и књижевност мСрпски језик и књижевност м
1-12-13-13-25-17-1
Валери СтанојевићГордана ДрезгићГордана МашићТатјана ВулиновићЈасмина МиливојевићАнђела Нешовић
Техника и технологија птМатематика птБиологија пт
5-26-18-2
Кристина ГундићМилица НиколићАлександра Радиновић
Енглески језик дјНемачки језик дј
2-28-1
Никола СтојанацСања Стојачић
Физичко васпитање ув
4-1
Јелица Црногорац
Сала
---
3
Српски језик мСрпски језик мМатематика мСрпски језик мСрпски језик и књижевност мСрпски језик м
2-12-23-14-16-18-1
Гордана ДрезгићБранка ЗагорацГордана МашићЈелица ЦрногорацАнђела НешовићЈасмина Миливојевић
Техника и технологија птТехника и технологија птФизика пт
5-27-1-т18-2
Кристина ГундићМилица НиколићМарија Сударић
Енглески језик дјНемачки језик дј
3-25-1
Никола СтојанацЈелена Пашти
Физичко васпитање увИнформатика и рачунарство ув
1-17-1-т2
Валери СтанојевићНенад Ђапић
СалаИнформатика
---
4
Српски језик мМатематика мСрпски језик м
3-25-28-2
Татјана ВулиновићНенад ЂапићЈасмина Миливојевић
Физика птТехника и технологија птТехника и технологија птБиологија пт
6-17-1-т17-1-т28-1
Марија СударићМилица НиколићКристина ГундићАлександра Радиновић
Енглески језик дј
1-1
Никола Стојанац
Физичко васпитање ув
2
Гордана Дрезгић, Бранка Загорац
Сала
Грађанско / Верска - Правосл. кат. вг
4
Милена Поповић, Валери Станојевић
5 ---
Биологија птТехника и технологија птФизика птМатематика пт
5-27-1-т28-18-2
Александра РадиновићКристина ГундићМарија СударићМилица Николић
Енглески језик дјГеографија дј
4-15-1
Никола СтојанацСтанислава Луткић
Физичко и здравствено васпитање увИнформатика и рачунарство ув
6-17-1-т1
Илија БижићНенад Ђапић
СалаИнформатика
Грађанско / Верска - Правосл. кат. вг
2
Милена Поповић, Бранка Загорац
6 ---
Физика пт
7-1
Марија Сударић
Немачки језик дј
6-1
Јелена Пашти
Физичко васпитање увЛиковна култура ув
8-18-2
Илија БижићКристина Гундић
Сала
Грађанско / Верска - Правосл. кат. вг
5
Милена Поповић, Станислава Луткић
7 --- --- --- ---
Грађанско / Верска - Правосл. кат. вг
8
Милена Поповић, Станислава Луткић
С
р
е
д
а
1
Српски језик мСрпски језик мСрпски језик мМатематика мМатематика мСрпски језик и књижевност мСрпски језик и књижевност м
1-12-12-23-13-25-17-1
Валери СтанојевићГордана ДрезгићБранка ЗагорацГордана МашићТатјана ВулиновићЈасмина МиливојевићАнђела Нешовић
Математика птТехничко и информатичко образовање пт
8-18-2
Милица НиколићКристина Гундић
Информатика
Енглески језик дј
4-1
Никола Стојанац
Музичка култура увОбавезне физичке активности ув
5-26-1
Марија Томашевић АрсићЗолтан Павић
Сала
---
2
Математика мМатематика мСрпски језик мСрпски језик мСрпски језик мСрпски језик и књижевност мСрпски језик м
2-12-23-13-24-17-18-1
Гордана ДрезгићБранка ЗагорацГордана МашићТатјана ВулиновићЈелица ЦрногорацАнђела НешовићЈасмина Миливојевић
Техничко и информатичко образовање пт
8-2
Кристина Гундић
Информатика
Енглески језик дјГеографија дј
1-16-1
Никола СтојанацСтанислава Луткић
Музичка култура увОбавезне физичке активности ув
5-15-2
Марија Томашевић АрсићЗолтан Павић
Сала
---
3
Математика мМатематика мМатематика м
1-14-15-1
Валери СтанојевићЈелица ЦрногорацНенад Ђапић
Математика пт
6-1
Милица Николић
Енглески језик дјГеографија дј
3-17-1
Никола СтојанацСтанислава Луткић
Ликовна култура увЛиковна култура увИзабрани спорт ув
2-12-28
Гордана ДрезгићБранка ЗагорацИлија Бижић, Золтан Павић
Сала
---
4
Српски језик и књижевност мСрпски језик и књижевност мМатематика м
5-26-17-1
Јасмина МиливојевићАнђела НешовићНенад Ђапић
Математика пт
8-2
Милица Николић
---
Ликовна култура увЛиковна култура увЛиковна култура увМузичка култура увОбавезне физичке активности увМузичка култура ув
1-12-12-24-15-18-1
Валери СтанојевићГордана ДрезгићБранка ЗагорацЈелица ЦрногорацЗолтан ПавићМарија Томашевић Арсић
Сала
---
5
Математика мСрпски језик и књижевност мСрпски језик м
5-26-18-2
Ненад ЂапићАнђела НешовићЈасмина Миливојевић
--- ---
Физичко васпитање увЛиковна култура увМузичка култура ув
4-15-17-1
Јелица ЦрногорацКристина ГундићМарија Томашевић Арсић
Сала
---
6 --- ---
Историја дј
8-1
Јосип Халер
Ликовна култура увИнформатика и рачунарство увФизичко и здравствено васпитање увМузичка култура ув
5-15-27-18-2
Кристина ГундићНенад ЂапићИлија БижићМарија Томашевић Арсић
ИнформатикаСала
---
7 --- --- --- --- ---
Ч
е
т
в
р
т
а
к
1
Математика мМатематика мМатематика мСрпски језик и књижевност м
2-12-23-15-2
Гордана ДрезгићБранка ЗагорацГордана МашићЈасмина Миливојевић
Биологија птХемија птМатематика пт
5-17-18-2
Александра РадиновићБојана КоњовићМилица Николић
Енглески језик дј
3-2
Никола Стојанац
Музичка култура увФизичко васпитање ув
1-18-1
Валери СтанојевићИлија Бижић
Сала
---
2
Српски језик мСрпски језик мСрпски језик мМатематика мМатематика мМатематика мСрпски језик м
1-12-12-23-24-15-18-1
Валери СтанојевићГордана ДрезгићБранка ЗагорацТатјана ВулиновићЈелица ЦрногорацНенад ЂапићЈасмина Миливојевић
Биологија птХемија пт
6-18-2
Александра РадиновићБојана Коњовић
Енглески језик дјГеографија дј
3-17-1
Никола СтојанацСтанислава Луткић
Физичко и здравствено васпитање ув
5-2
Илија Бижић
Сала
---
3
Математика мСрпски језик мСрпски језик мСрпски језик мСрпски језик м
1-13-13-24-18-2
Валери СтанојевићГордана МашићТатјана ВулиновићЈелица ЦрногорацЈасмина Миливојевић
Математика птХемија пт
6-18-1
Милица НиколићБојана Коњовић
Немачки језик дј
5-2
Јелена Пашти
Информатика и рачунарство увФизичко и здравствено васпитање ув
5-17-1
Ненад ЂапићИлија Бижић
ИнформатикаСала
---
4
Српски језик и књижевност м
5-1
Јасмина Миливојевић
Биологија птТехника и технологија птМатематика пт
5-26-1-т28-1
Александра РадиновићКристина ГундићМилица Николић
Енглески језик дјНемачки језик дјГеографија дј
2-17-18-2
Никола СтојанацЈелена ПаштиСтанислава Луткић
Музичка култура увФизичко васпитање увЛиковна култура увИнформатика и рачунарство ув
2-234-16-1-т1
Бранка ЗагорацГордана Машић, Татјана ВулиновићЈелица ЦрногорацНенад Ђапић
СалаИнформатика
Грађанско / Верска - Правосл. кат. вг
1
Милена Поповић, Валери Станојевић
5
Математика м
5-2
Ненад Ђапић
Техника и технологија птТехника и технологија птБиологија пт
6-1-т16-1-т27-1
Милица НиколићКристина ГундићАлександра Радиновић
Енглески језик дјГеографија дјЕнглески језик дј
2-28-18-2
Никола СтојанацСтанислава ЛуткићСветлана Калајџић
Ликовна култура увФизичко и здравствено васпитање ув
4-15-1
Јелица ЦрногорацИлија Бижић
Сала
Грађанско / Верска - Правосл. кат. вг
3
Милена Поповић, Бранка Загорац
6 ---
Техника и технологија пт
6-1-т1
Милица Николић
Енглески језик дј
8-1
Светлана Калајџић
Информатика и рачунарство увФизичко васпитање ув
6-1-т28-2
Ненад ЂапићИлија Бижић
ИнформатикаСала
Грађанско / Верска - Правосл. кат. вг
7
Милена Поповић, Станислава Луткић
7 --- --- --- ---
Верска настава - Православни катихизис вг
6
Милена Поповић, Станислава Луткић
П
е
т
а
к
1
Српски језик мСрпски језик мСрпски језик мСрпски језик мМатематика мСрпски језик и књижевност мМатематика м
1-12-12-23-13-25-27-1
Валери СтанојевићГордана ДрезгићБранка ЗагорацГордана МашићТатјана ВулиновићЈасмина МиливојевићНенад Ђапић
---
Енглески језик дјИсторија дјНемачки језик дј
5-16-18-2
Светлана КалајџићЈосип ХалерСања Стојачић
Физичко васпитање увЛиковна култура ув
4-18-1
Јелица ЦрногорацКристина Гундић
Сала
---
2
Математика мМатематика мМатематика мМатематика мСрпски језик мМатематика мСрпски језик и књижевност мМатематика м
1-12-12-23-13-24-15-15-2
Валери СтанојевићГордана ДрезгићБранка ЗагорацГордана МашићТатјана ВулиновићЈелица ЦрногорацЈасмина МиливојевићНенад Ђапић
---
Географија дјНемачки језик дјНемачки језик дјИсторија дј
6-17-18-18-2
Станислава ЛуткићЈелена ПаштиСања СтојачићЈосип Халер
--- ---
3
Српски језик мМатематика мСрпски језик и књижевност м
4-15-16-1
Јелица ЦрногорацНенад ЂапићАнђела Нешовић
Физика птТехничко и информатичко образовање пт
7-18-1
Марија СударићКристина Гундић
Информатика
Енглески језик дјГеографија дј
5-28-2
Светлана КалајџићСтанислава Луткић
Физичко васпитање увЛиковна култура увЛиковна култура ув
23-13-2
Гордана Дрезгић, Бранка ЗагорацГордана МашићТатјана Вулиновић
Сала
---
4
Српски језик и књижевност м
7-1
Анђела Нешовић
Техничко и информатичко образовање птФизика пт
8-18-2
Кристина ГундићМарија Сударић
Информатика
Немачки језик дјИсторија дјЕнглески језик дј
5-15-26-1
Јелена ПаштиЈосип ХалерСветлана Калајџић
Физичко васпитање увМузичка култура увЛиковна култура увЛиковна култура ув
1-12-13-13-2
Валери СтанојевићГордана ДрезгићГордана МашићТатјана Вулиновић
Сала
---
5 ---
Техника и технологија птФизика пт
5-18-1
Кристина ГундићМарија Сударић
Географија дјНемачки језик дјИсторија дјЕнглески језик дј
5-26-17-18-2
Станислава ЛуткићЈелена ПаштиЈосип ХалерСветлана Калајџић
Физичко васпитање ув
3
Гордана Машић, Татјана Вулиновић
Сала
---
6 ---
Техника и технологија птФизика пт
5-16-1
Кристина ГундићМарија Сударић
Немачки језик дјЕнглески језик дјГеографија дј
5-27-18-1
Јелена ПаштиСветлана КалајџићСтанислава Луткић
--- ---
7 --- --- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 15.12.19. 09.50