Назив објекта: ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Напомене: Распоред важи од 09. септембра 2019. године.
Одељења су названа „Групе“.

Садржај

 

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
м
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1
Српски језик мСрпски језик мМатематика мСрпски језик и књижевност мМатематика м
1-13-13-25-17-1
Валери СтанојевићГордана МашићТатјана ВулиновићЈасмина МиливојевићНенад Ђапић
Српски језик мМатематика мМатематика мСрпски језик и књижевност мМатематика м
1-12-24-15-27-1
Валери СтанојевићБранка ЗагорацЈелица ЦрногорацЈасмина МиливојевићНенад Ђапић
Српски језик мСрпски језик мСрпски језик мМатематика мМатематика мСрпски језик и књижевност мСрпски језик и књижевност м
1-12-12-23-13-25-17-1
Валери СтанојевићГордана ДрезгићБранка ЗагорацГордана МашићТатјана ВулиновићЈасмина МиливојевићАнђела Нешовић
Математика мМатематика мМатематика мСрпски језик и књижевност м
2-12-23-15-2
Гордана ДрезгићБранка ЗагорацГордана МашићЈасмина Миливојевић
Српски језик мСрпски језик мСрпски језик мСрпски језик мМатематика мСрпски језик и књижевност мМатематика м
1-12-12-23-13-25-27-1
Валери СтанојевићГордана ДрезгићБранка ЗагорацГордана МашићТатјана ВулиновићЈасмина МиливојевићНенад Ђапић
2
Српски језик мСрпски језик мМатематика мСрпски језик мСрпски језик мМатематика мСрпски језик м
2-12-23-13-24-15-18-2
Гордана ДрезгићБранка ЗагорацГордана МашићТатјана ВулиновићЈелица ЦрногорацНенад ЂапићЈасмина Миливојевић
Математика мМатематика мСрпски језик мМатематика мСрпски језик и књижевност мСрпски језик и књижевност м
1-12-13-13-25-17-1
Валери СтанојевићГордана ДрезгићГордана МашићТатјана ВулиновићЈасмина МиливојевићАнђела Нешовић
Математика мМатематика мСрпски језик мСрпски језик мСрпски језик мСрпски језик и књижевност мСрпски језик м
2-12-23-13-24-17-18-1
Гордана ДрезгићБранка ЗагорацГордана МашићТатјана ВулиновићЈелица ЦрногорацАнђела НешовићЈасмина Миливојевић
Српски језик мСрпски језик мСрпски језик мМатематика мМатематика мМатематика мСрпски језик м
1-12-12-23-24-15-18-1
Валери СтанојевићГордана ДрезгићБранка ЗагорацТатјана ВулиновићЈелица ЦрногорацНенад ЂапићЈасмина Миливојевић
Математика мМатематика мМатематика мМатематика мСрпски језик мМатематика мСрпски језик и књижевност мМатематика м
1-12-12-23-13-24-15-15-2
Валери СтанојевићГордана ДрезгићБранка ЗагорацГордана МашићТатјана ВулиновићЈелица ЦрногорацЈасмина МиливојевићНенад Ђапић
3
Математика мМатематика мМатематика мМатематика мСрпски језик и књижевност м
1-12-12-24-15-2
Валери СтанојевићГордана ДрезгићБранка ЗагорацЈелица ЦрногорацЈасмина Миливојевић
Српски језик мСрпски језик мМатематика мСрпски језик мСрпски језик и књижевност мСрпски језик м
2-12-23-14-16-18-1
Гордана ДрезгићБранка ЗагорацГордана МашићЈелица ЦрногорацАнђела НешовићЈасмина Миливојевић
Математика мМатематика мМатематика м
1-14-15-1
Валери СтанојевићЈелица ЦрногорацНенад Ђапић
Математика мСрпски језик мСрпски језик мСрпски језик мСрпски језик м
1-13-13-24-18-2
Валери СтанојевићГордана МашићТатјана ВулиновићЈелица ЦрногорацЈасмина Миливојевић
Српски језик мМатематика мСрпски језик и књижевност м
4-15-16-1
Јелица ЦрногорацНенад ЂапићАнђела Нешовић
4
Српски језик м
8-1
Јасмина Миливојевић
Српски језик мМатематика мСрпски језик м
3-25-28-2
Татјана ВулиновићНенад ЂапићЈасмина Миливојевић
Српски језик и књижевност мСрпски језик и књижевност мМатематика м
5-26-17-1
Јасмина МиливојевићАнђела НешовићНенад Ђапић
Српски језик и књижевност м
5-1
Јасмина Миливојевић
Српски језик и књижевност м
7-1
Анђела Нешовић
5 --- ---
Математика мСрпски језик и књижевност мСрпски језик м
5-26-18-2
Ненад ЂапићАнђела НешовићЈасмина Миливојевић
Математика м
5-2
Ненад Ђапић
---
6 --- --- --- --- ---
7 --- --- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 15.12.19. 09.50

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
пт
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1
Хемија пт
8-1
Бојана Коњовић
Биологија птМатематика пт
5-18-1
Александра РадиновићМилица Николић
Математика птТехничко и информатичко образовање пт
8-18-2
Милица НиколићКристина Гундић
Информатика
Биологија птХемија птМатематика пт
5-17-18-2
Александра РадиновићБојана КоњовићМилица Николић
---
2
Хемија пт
7-1
Бојана Коњовић
Техника и технологија птМатематика птБиологија пт
5-26-18-2
Кристина ГундићМилица НиколићАлександра Радиновић
Техничко и информатичко образовање пт
8-2
Кристина Гундић
Информатика
Биологија птХемија пт
6-18-2
Александра РадиновићБојана Коњовић
---
3
Биологија птХемија пт
6-18-2
Александра РадиновићБојана Коњовић
Техника и технологија птТехника и технологија птФизика пт
5-27-1-т18-2
Кристина ГундићМилица НиколићМарија Сударић
Математика пт
6-1
Милица Николић
Математика птХемија пт
6-18-1
Милица НиколићБојана Коњовић
Физика птТехничко и информатичко образовање пт
7-18-1
Марија СударићКристина Гундић
Информатика
4
Математика птБиологија пт
6-17-1
Милица НиколићАлександра Радиновић
Физика птТехника и технологија птТехника и технологија птБиологија пт
6-17-1-т17-1-т28-1
Марија СударићМилица НиколићКристина ГундићАлександра Радиновић
Математика пт
8-2
Милица Николић
Биологија птТехника и технологија птМатематика пт
5-26-1-т28-1
Александра РадиновићКристина ГундићМилица Николић
Техничко и информатичко образовање птФизика пт
8-18-2
Кристина ГундићМарија Сударић
Информатика
5
Математика птБиологија пт
8-18-2
Милица НиколићАлександра Радиновић
Биологија птТехника и технологија птФизика птМатематика пт
5-27-1-т28-18-2
Александра РадиновићКристина ГундићМарија СударићМилица Николић
---
Техника и технологија птТехника и технологија птБиологија пт
6-1-т16-1-т27-1
Милица НиколићКристина ГундићАлександра Радиновић
Техника и технологија птФизика пт
5-18-1
Кристина ГундићМарија Сударић
6
Биологија птМатематика пт
8-18-2
Александра РадиновићМилица Николић
Физика пт
7-1
Марија Сударић
---
Техника и технологија пт
6-1-т1
Милица Николић
Техника и технологија птФизика пт
5-16-1
Кристина ГундићМарија Сударић
7 --- --- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 15.12.19. 09.50

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
дј
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1
Енглески језик дјИсторија дј
5-28-2
Светлана КалајџићЈосип Халер
Енглески језик дјНемачки језик дј
2-18-2
Никола СтојанацСања Стојачић
Енглески језик дј
4-1
Никола Стојанац
Енглески језик дј
3-2
Никола Стојанац
Енглески језик дјИсторија дјНемачки језик дј
5-16-18-2
Светлана КалајџићЈосип ХалерСања Стојачић
2
Историја дјЕнглески језик дј
6-18-1
Јосип ХалерСветлана Калајџић
Енглески језик дјНемачки језик дј
2-28-1
Никола СтојанацСања Стојачић
Енглески језик дјГеографија дј
1-16-1
Никола СтојанацСтанислава Луткић
Енглески језик дјГеографија дј
3-17-1
Никола СтојанацСтанислава Луткић
Географија дјНемачки језик дјНемачки језик дјИсторија дј
6-17-18-18-2
Станислава ЛуткићЈелена ПаштиСања СтојачићЈосип Халер
3
Историја дј
8-1
Јосип Халер
Енглески језик дјНемачки језик дј
3-25-1
Никола СтојанацЈелена Пашти
Енглески језик дјГеографија дј
3-17-1
Никола СтојанацСтанислава Луткић
Немачки језик дј
5-2
Јелена Пашти
Енглески језик дјГеографија дј
5-28-2
Светлана КалајџићСтанислава Луткић
4
Енглески језик дј
5-1
Светлана Калајџић
Енглески језик дј
1-1
Никола Стојанац
---
Енглески језик дјНемачки језик дјГеографија дј
2-17-18-2
Никола СтојанацЈелена ПаштиСтанислава Луткић
Немачки језик дјИсторија дјЕнглески језик дј
5-15-26-1
Јелена ПаштиЈосип ХалерСветлана Калајџић
5
Енглески језик дјИсторија дј
6-17-1
Светлана КалајџићЈосип Халер
Енглески језик дјГеографија дј
4-15-1
Никола СтојанацСтанислава Луткић
---
Енглески језик дјГеографија дјЕнглески језик дј
2-28-18-2
Никола СтојанацСтанислава ЛуткићСветлана Калајџић
Географија дјНемачки језик дјИсторија дјЕнглески језик дј
5-26-17-18-2
Станислава ЛуткићЈелена ПаштиЈосип ХалерСветлана Калајџић
6
Историја дјЕнглески језик дј
5-17-1
Јосип ХалерСветлана Калајџић
Немачки језик дј
6-1
Јелена Пашти
Историја дј
8-1
Јосип Халер
Енглески језик дј
8-1
Светлана Калајџић
Немачки језик дјЕнглески језик дјГеографија дј
5-27-18-1
Јелена ПаштиСветлана КалајџићСтанислава Луткић
7 --- --- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 15.12.19. 09.50

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
ув
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1
Физичко васпитање увФизичко и здравствено васпитање ув
26-1
Гордана Дрезгић, Бранка ЗагорацИлија Бижић
Сала
Физичко васпитање увЛиковна култура ув
36-1
Гордана Машић, Татјана ВулиновићКристина Гундић
Сала
Музичка култура увОбавезне физичке активности ув
5-26-1
Марија Томашевић АрсићЗолтан Павић
Сала
Музичка култура увФизичко васпитање ув
1-18-1
Валери СтанојевићИлија Бижић
Сала
Физичко васпитање увЛиковна култура ув
4-18-1
Јелица ЦрногорацКристина Гундић
Сала
2
Физичко васпитање увФизичко и здравствено васпитање ув
1-15-2
Валери СтанојевићИлија Бижић
Сала
Физичко васпитање ув
4-1
Јелица Црногорац
Сала
Музичка култура увОбавезне физичке активности ув
5-15-2
Марија Томашевић АрсићЗолтан Павић
Сала
Физичко и здравствено васпитање ув
5-2
Илија Бижић
Сала
---
3
Музичка култура увФизичко и здравствено васпитање ув
5-17-1
Марија Томашевић АрсићИлија Бижић
Сала
Физичко васпитање увИнформатика и рачунарство ув
1-17-1-т2
Валери СтанојевићНенад Ђапић
СалаИнформатика
Ликовна култура увЛиковна култура увИзабрани спорт ув
2-12-28
Гордана ДрезгићБранка ЗагорацИлија Бижић, Золтан Павић
Сала
Информатика и рачунарство увФизичко и здравствено васпитање ув
5-17-1
Ненад ЂапићИлија Бижић
ИнформатикаСала
Физичко васпитање увЛиковна култура увЛиковна култура ув
23-13-2
Гордана Дрезгић, Бранка ЗагорацГордана МашићТатјана Вулиновић
Сала
4
Музичка култура увМузичка култура увМузичка култура увФизичко васпитање ув
3-13-25-28-2
Гордана МашићТатјана ВулиновићМарија Томашевић АрсићИлија Бижић
Сала
Физичко васпитање ув
2
Гордана Дрезгић, Бранка Загорац
Сала
Ликовна култура увЛиковна култура увЛиковна култура увМузичка култура увОбавезне физичке активности увМузичка култура ув
1-12-12-24-15-18-1
Валери СтанојевићГордана ДрезгићБранка ЗагорацЈелица ЦрногорацЗолтан ПавићМарија Томашевић Арсић
Сала
Музичка култура увФизичко васпитање увЛиковна култура увИнформатика и рачунарство ув
2-234-16-1-т1
Бранка ЗагорацГордана Машић, Татјана ВулиновићЈелица ЦрногорацНенад Ђапић
СалаИнформатика
Физичко васпитање увМузичка култура увЛиковна култура увЛиковна култура ув
1-12-13-13-2
Валери СтанојевићГордана ДрезгићГордана МашићТатјана Вулиновић
Сала
5
Физичко и здравствено васпитање увЛиковна култура ув
5-15-2
Илија БижићКристина Гундић
Сала
Физичко и здравствено васпитање увИнформатика и рачунарство ув
6-17-1-т1
Илија БижићНенад Ђапић
СалаИнформатика
Физичко васпитање увЛиковна култура увМузичка култура ув
4-15-17-1
Јелица ЦрногорацКристина ГундићМарија Томашевић Арсић
Сала
Ликовна култура увФизичко и здравствено васпитање ув
4-15-1
Јелица ЦрногорацИлија Бижић
Сала
Физичко васпитање ув
3
Гордана Машић, Татјана Вулиновић
Сала
6
Ликовна култура увМузичка култура ув
5-26-1
Кристина ГундићМарија Томашевић Арсић
Физичко васпитање увЛиковна култура ув
8-18-2
Илија БижићКристина Гундић
Сала
Ликовна култура увИнформатика и рачунарство увФизичко и здравствено васпитање увМузичка култура ув
5-15-27-18-2
Кристина ГундићНенад ЂапићИлија БижићМарија Томашевић Арсић
ИнформатикаСала
Информатика и рачунарство увФизичко васпитање ув
6-1-т28-2
Ненад ЂапићИлија Бижић
ИнформатикаСала
---
7
Ликовна култура ув
7-1
Кристина Гундић
--- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 15.12.19. 09.50

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
вг
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1 --- --- --- --- ---
2 --- --- --- --- ---
3 --- --- --- --- ---
4 ---
Грађанско / Верска - Правосл. кат. вг
4
Милена Поповић, Валери Станојевић
---
Грађанско / Верска - Правосл. кат. вг
1
Милена Поповић, Валери Станојевић
---
5 ---
Грађанско / Верска - Правосл. кат. вг
2
Милена Поповић, Бранка Загорац
---
Грађанско / Верска - Правосл. кат. вг
3
Милена Поповић, Бранка Загорац
---
6 ---
Грађанско / Верска - Правосл. кат. вг
5
Милена Поповић, Станислава Луткић
---
Грађанско / Верска - Правосл. кат. вг
7
Милена Поповић, Станислава Луткић
---
7 ---
Грађанско / Верска - Правосл. кат. вг
8
Милена Поповић, Станислава Луткић
---
Верска настава - Православни катихизис вг
6
Милена Поповић, Станислава Луткић
---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 15.12.19. 09.50

назад на врх