ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Све делатности
П
о
н
е
д
е
љ
а
к
1
5-15-28-27-18-16-11-13-13-224-1
Српски језик и књижевност мЕнглески језик дјИсторија дјМатематика мХемија птФизичко и здравствено васпитање увСрпски језик мСрпски језик мМатематика мФизичко васпитање увЧас одељењског старешине
Јасмина МиливојевићСветлана КалајџићЈосип ХалерНенад ЂапићБојана КоњовићИлија БижићВалери СтанојевићГордана МашићТатјана ВулиновићГордана Дрезгић, Бранка ЗагорацЈелица Црногорац
Сала
2
8-28-16-15-17-15-22-12-23-24-13-11-1
Српски језик мЕнглески језик дјИсторија дјМатематика мХемија птФизичко и здравствено васпитање увСрпски језик мСрпски језик мСрпски језик мСрпски језик мМатематика мФизичко васпитање ув
Јасмина МиливојевићСветлана КалајџићЈосип ХалерНенад ЂапићБојана КоњовићИлија БижићГордана ДрезгићБранка ЗагорацТатјана ВулиновићЈелица ЦрногорацГордана МашићВалери Станојевић
Сала
3
5-28-16-15-18-27-11-12-12-24-13-13-2
Српски језик и књижевност мИсторија дјБиологија птМузичка култура увХемија птФизичко и здравствено васпитање увМатематика мМатематика мМатематика мМатематика мПрирода и друштвоПрирода и друштво
Јасмина МиливојевићЈосип ХалерАлександра РадиновићМарија Томашевић АрсићБојана КоњовићИлија БижићВалери СтанојевићГордана ДрезгићБранка ЗагорацЈелица ЦрногорацГордана МашићТатјана Вулиновић
Сала
4
8-15-17-15-28-26-13-13-21-12-12-24-1
Српски језик мЕнглески језик дјБиологија птМузичка култура увФизичко васпитање увМатематика птМузичка култура увМузичка култура увСвет око насСвет око насСвет око насПрирода и друштво
Јасмина МиливојевићСветлана КалајџићАлександра РадиновићМарија Томашевић АрсићИлија БижићМилица НиколићГордана МашићТатјана ВулиновићВалери СтанојевићГордана ДрезгићБранка ЗагорацЈелица Црногорац
Сала
5
6-17-18-25-25-18-12-12-23-13-24-1
Енглески језик дјИсторија дјБиологија птЛиковна култура увФизичко и здравствено васпитање увМатематика птдопунска наставадопунска наставасекцијасекцијадопунска настава
Светлана КалајџићЈосип ХалерАлександра РадиновићКристина ГундићИлија БижићМилица НиколићГордана ДрезгићБранка ЗагорацГордана МашићТатјана ВулиновићЈелица Црногорац
Сала
6
7-15-18-15-26-18-23-2
Енглески језик дјИсторија дјБиологија птЛиковна култура увМузичка култура увМатематика птсекција
Светлана КалајџићЈосип ХалерАлександра РадиновићКристина ГундићМарија Томашевић АрсићМилица НиколићТатјана Вулиновић
7
7-15-2
Ликовна култура увСвакодневни живот у прошлости
Кристина ГундићЈосип Халер
У
т
о
р
а
к
1
5-28-27-15-16-18-12-11-12-24-13
Српски језик и књижевност мНемачки језик дјМатематика мБиологија птЛиковна култура увМатематика птЕнглески језик дјСрпски језик мМатематика мМатематика мФизичко васпитање ув
Јасмина МиливојевићСања СтојачићНенад ЂапићАлександра РадиновићКристина ГундићМилица НиколићНикола СтојанацВалери СтанојевићБранка ЗагорацЈелица ЦрногорацГордана Машић, Татјана Вулиновић
Сала
2
5-18-18-25-26-17-12-23-11-12-13-24-1
Српски језик и књижевност мНемачки језик дјБиологија птТехника и технологија птМатематика птСрпски језик и књижевност мЕнглески језик дјСрпски језик мМатематика мМатематика мМатематика мФизичко васпитање ув
Јасмина МиливојевићСања СтојачићАлександра РадиновићКристина ГундићМилица НиколићАнђела НешовићНикола СтојанацГордана МашићВалери СтанојевићГордана ДрезгићТатјана ВулиновићЈелица Црногорац
Сала
3
8-15-15-27-1-т18-27-1-т26-13-22-12-24-13-11-1
Српски језик мНемачки језик дјТехника и технологија птТехника и технологија птФизика птИнформатика и рачунарство увСрпски језик и књижевност мЕнглески језик дјСрпски језик мСрпски језик мСрпски језик мМатематика мФизичко васпитање ув
Јасмина МиливојевићЈелена ПаштиКристина ГундићМилица НиколићМарија СударићНенад ЂапићАнђела НешовићНикола СтојанацГордана ДрезгићБранка ЗагорацЈелица ЦрногорацГордана МашићВалери Станојевић
ИнформатикаСала
4
8-25-28-17-1-т16-15-17-1-т241-13-223-1
Српски језик мМатематика мБиологија птТехника и технологија птФизика птЧас одељењског старешинеТехника и технологија птГрађанско / Верска - Правосл. кат. вгЕнглески језик дјСрпски језик мФизичко васпитање увЧас одељењског старешине
Јасмина МиливојевићНенад ЂапићАлександра РадиновићМилица НиколићМарија СударићЈелена ПаштиКристина ГундићМилена Поповић, Валери СтанојевићНикола СтојанацТатјана ВулиновићГордана Дрезгић, Бранка ЗагорацГордана Машић
Сала
5
5-15-26-18-18-27-1-т17-1-т224-13-13-2
Географија дјБиологија птФизичко и здравствено васпитање увФизика птМатематика птИнформатика и рачунарство увТехника и технологија птГрађанско / Верска - Правосл. кат. вгЕнглески језик дјЧувари природедопунска настава
Станислава ЛуткићАлександра РадиновићИлија БижићМарија СударићМилица НиколићНенад ЂапићКристина ГундићМилена Поповић, Бранка ЗагорацНикола СтојанацГордана МашићТатјана Вулиновић
СалаИнформатика
6
6-18-28-157-1
Немачки језик дјЛиковна култура увФизичко васпитање увГрађанско / Верска - Правосл. кат. вгФизика пт
Јелена ПаштиКристина ГундићИлија БижићМилена Поповић, Станислава ЛуткићМарија Сударић
Сала
7
8
Грађанско / Верска - Правосл. кат. вг
Милена Поповић, Станислава Луткић
С
р
е
д
а
1
5-15-26-18-28-17-14-11-12-12-23-13-2
Српски језик и књижевност мМузичка култура увОбавезне физичке активности увТехничко и информатичко образовање птМатематика птСрпски језик и књижевност мЕнглески језик дјСрпски језик мСрпски језик мСрпски језик мМатематика мМатематика м
Јасмина МиливојевићМарија Томашевић АрсићЗолтан ПавићКристина ГундићМилица НиколићАнђела НешовићНикола СтојанацВалери СтанојевићГордана ДрезгићБранка ЗагорацГордана МашићТатјана Вулиновић
СалаИнформатика
2
8-16-15-15-28-27-11-13-13-24-12-12-2
Српски језик мГеографија дјМузичка култура увОбавезне физичке активности увТехничко и информатичко образовање птСрпски језик и књижевност мЕнглески језик дјСрпски језик мСрпски језик мСрпски језик мМатематика мМатематика м
Јасмина МиливојевићСтанислава ЛуткићМарија Томашевић АрсићЗолтан ПавићКристина ГундићАнђела НешовићНикола СтојанацГордана МашићТатјана ВулиновићЈелица ЦрногорацГордана ДрезгићБранка Загорац
СалаИнформатика
3
7-15-186-15-23-11-14-12-12-23-2
Географија дјМатематика мИзабрани спорт увМатематика птЧас одељењског старешинеЕнглески језик дјМатематика мМатематика мЛиковна култура увЛиковна култура увПрирода и друштво
Станислава ЛуткићНенад ЂапићИлија Бижић, Золтан ПавићМилица НиколићКристина ГундићНикола СтојанацВалери СтанојевићЈелица ЦрногорацГордана ДрезгићБранка ЗагорацТатјана Вулиновић
Сала
4
5-27-18-15-18-26-11-12-12-24-13-13-2
Српски језик и књижевност мМатематика мМузичка култура увОбавезне физичке активности увМатематика птСрпски језик и књижевност мЛиковна култура увЛиковна култура увЛиковна култура увМузичка култура увПрирода и друштвоЧас одељењског старешине
Јасмина МиливојевићНенад ЂапићМарија Томашевић АрсићЗолтан ПавићМилица НиколићАнђела НешовићВалери СтанојевићГордана ДрезгићБранка ЗагорацЈелица ЦрногорацГордана МашићТатјана Вулиновић
Сала
5
8-25-25-17-18-16-14-11-12-12-23-23-1
Српски језик мМатематика мЛиковна култура увМузичка култура увЧас одељењског старешинеСрпски језик и књижевност мФизичко васпитање увЧас одељењског старешинеПројектна наставаПројектна наставаОд играчке до рачунарадопунска настава
Јасмина МиливојевићНенад ЂапићКристина ГундићМарија Томашевић АрсићИлија БижићАнђела НешовићЈелица ЦрногорацВалери СтанојевићГордана ДрезгићБранка ЗагорацТатјана ВулиновићГордана Машић
СалаИнформатика
6
8-15-18-27-15-24-1
Историја дјЛиковна култура увМузичка култура увФизичко и здравствено васпитање увИнформатика и рачунарство увдодатна настава
Јосип ХалерКристина ГундићМарија Томашевић АрсићИлија БижићНенад ЂапићЈелица Црногорац
СалаИнформатика
7
5-17-1
Свакодневни живот у прошлостиИнформатика и рачунарство
Јосип ХалерНенад Ђапић
Информатика
Ч
е
т
в
р
т
а
к
1
5-25-17-18-18-26-13-22-12-23-11-14-1
Српски језик и књижевност мБиологија птХемија птФизичко васпитање увМатематика птЧас одељењског старешинеЕнглески језик дјМатематика мМатематика мМатематика мМузичка култура увПрирода и друштво
Јасмина МиливојевићАлександра РадиновићБојана КоњовићИлија БижићМилица НиколићСтанислава ЛуткићНикола СтојанацГордана ДрезгићБранка ЗагорацГордана МашићВалери СтанојевићЈелица Црногорац
Сала
2
8-17-15-16-18-25-23-11-12-12-23-24-1
Српски језик мГеографија дјМатематика мБиологија птХемија птФизичко и здравствено васпитање увЕнглески језик дјСрпски језик мСрпски језик мСрпски језик мМатематика мМатематика м
Јасмина МиливојевићСтанислава ЛуткићНенад ЂапићАлександра РадиновићБојана КоњовићИлија БижићНикола СтојанацВалери СтанојевићГордана ДрезгићБранка ЗагорацТатјана ВулиновићЈелица Црногорац
Сала
3
8-25-28-17-16-15-13-13-24-11-12-12-2
Српски језик мНемачки језик дјХемија птФизичко и здравствено васпитање увМатематика птИнформатика и рачунарство увСрпски језик мСрпски језик мСрпски језик мМатематика мСвет око насСвет око нас
Јасмина МиливојевићЈелена ПаштиБојана КоњовићИлија БижићМилица НиколићНенад ЂапићГордана МашићТатјана ВулиновићЈелица ЦрногорацВалери СтанојевићГордана ДрезгићБранка Загорац
СалаИнформатика
4
5-17-18-26-1-т15-28-16-1-т212-14-12-23
Српски језик и књижевност мНемачки језик дјГеографија дјИнформатика и рачунарство увБиологија птМатематика птТехника и технологија птГрађанско / Верска - Правосл. кат. вгЕнглески језик дјЛиковна култура увМузичка култура увФизичко васпитање ув
Јасмина МиливојевићЈелена ПаштиСтанислава ЛуткићНенад ЂапићАлександра РадиновићМилица НиколићКристина ГундићМилена Поповић, Валери СтанојевићНикола СтојанацЈелица ЦрногорацБранка ЗагорацГордана Машић, Татјана Вулиновић
ИнформатикаСала
5
8-28-15-27-15-16-1-т16-1-т232-24-12-11-1
Енглески језик дјГеографија дјМатематика мБиологија птФизичко и здравствено васпитање увТехника и технологија птТехника и технологија птГрађанско / Верска - Правосл. кат. вгЕнглески језик дјЛиковна култура увЧас одељењског старешинеПројектна настава
Светлана КалајџићСтанислава ЛуткићНенад ЂапићАлександра РадиновићИлија БижићМилица НиколићКристина ГундићМилена Поповић, Бранка ЗагорацНикола СтојанацЈелица ЦрногорацГордана ДрезгићВалери Станојевић
Сала
6
8-16-1-т28-26-1-т17
Енглески језик дјИнформатика и рачунарство увФизичко васпитање увТехника и технологија птГрађанско / Верска - Правосл. кат. вг
Светлана КалајџићНенад ЂапићИлија БижићМилица НиколићМилена Поповић, Станислава Луткић
ИнформатикаСала
7
67-1
Верска настава - Православни катихизис вгЧас одељењског старешине
Милена Поповић, Станислава ЛуткићМилица Николић
П
е
т
а
к
1
5-25-18-26-17-18-11-12-12-23-13-24-1
Српски језик и књижевност мЕнглески језик дјНемачки језик дјИсторија дјМатематика мЛиковна култура увСрпски језик мСрпски језик мСрпски језик мСрпски језик мМатематика мФизичко васпитање ув
Јасмина МиливојевићСветлана КалајџићСања СтојачићЈосип ХалерНенад ЂапићКристина ГундићВалери СтанојевићГордана ДрезгићБранка ЗагорацГордана МашићТатјана ВулиновићЈелица Црногорац
Сала
2
5-17-18-18-26-15-23-21-12-12-23-14-1
Српски језик и књижевност мНемачки језик дјНемачки језик дјИсторија дјГеографија дјМатематика мСрпски језик мМатематика мМатематика мМатематика мМатематика мМатематика м
Јасмина МиливојевићЈелена ПаштиСања СтојачићЈосип ХалерСтанислава ЛуткићНенад ЂапићТатјана ВулиновићВалери СтанојевићГордана ДрезгићБранка ЗагорацГордана МашићЈелица Црногорац
3
5-28-25-18-17-16-14-13-13-221-1
Енглески језик дјГеографија дјМатематика мТехничко и информатичко образовање птФизика птСрпски језик и књижевност мСрпски језик мЛиковна култура увЛиковна култура увФизичко васпитање увСвет око нас
Светлана КалајџићСтанислава ЛуткићНенад ЂапићКристина ГундићМарија СударићАнђела НешовићЈелица ЦрногорацГордана МашићТатјана ВулиновићГордана Дрезгић, Бранка ЗагорацВалери Станојевић
ИнформатикаСала
4
6-15-15-28-18-27-13-13-22-11-12-24-1
Енглески језик дјНемачки језик дјИсторија дјТехничко и информатичко образовање птФизика птСрпски језик и књижевност мЛиковна култура увЛиковна култура увМузичка култура увФизичко васпитање увЧас одељењског старешинеЧувари природе
Светлана КалајџићЈелена ПаштиЈосип ХалерКристина ГундићМарија СударићАнђела НешовићГордана МашићТатјана ВулиновићГордана ДрезгићВалери СтанојевићБранка ЗагорацЈелица Црногорац
ИнформатикаСала
5
8-26-17-15-25-18-131-14-1
Енглески језик дјНемачки језик дјИсторија дјГеографија дјТехника и технологија птФизика птФизичко васпитање увдопунска наставаМлади еколози
Светлана КалајџићЈелена ПаштиЈосип ХалерСтанислава ЛуткићКристина ГундићМарија СударићГордана Машић, Татјана ВулиновићВалери СтанојевићЈелица Црногорац
Сала
6
7-15-28-15-16-18-2
Енглески језик дјНемачки језик дјГеографија дјТехника и технологија птФизика птЧас одељењског старешине
Светлана КалајџићЈелена ПаштиСтанислава ЛуткићКристина ГундићМарија СударићЈосип Халер
7
6-1
Свакодневни живот у прошлости
Јосип Халер
Распоред створен са FET 5.35.5 у 15.12.19. 09.50